Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
P eter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika PowerPoint Presentation
Download Presentation
P eter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

P eter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

119 Views Download Presentation
Download Presentation

P eter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl (Zhrnutie obrázkov) Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Vysoká škola manažmentu (Bratislava, 24. február 2010)

 2. Východiská Zdroj: autor Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi

 3. Východiská Aristoteles (384 –322 pred n.l) Navarrus (1493-1586) R. Cantillon (1680 – 1734) D. Hume (1711 – 1776) F. Quesnay (1694 – 1774) A. R. Turgot (1727-1781) Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi

 4. Klasická ekonomická škola + Adam SMITH (1723 – 1790) Spontánny poriadok = etické normy + slobodný trh „nestranný pozorovateľ“ + vlastný záujem, „neviditeľná ruka“ Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi

 5. Klasická ekonomická škola Jean B. SAY (1767 – 1832) John S. MILL (1806 – 1872) David RICARDO (1772 – 1823) Zákon trhu AS AD Zákon komparatívnych výhod Teória recipročného dopytu Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi

 6. Ekonomicky liberálni pokračovatelia Frédéric Bastiat (1801 – 1850) Adam Smith (1723 – 1790) Milton Friedman (1912 - 2006) F. A. von Hayek (1899-1992) Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi

 7. Filozofické dedičstvo Zdroj: autor Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi

 8. Využitie v hospodárskej praxi Moderný klasic. liberalizmus + vládnúca konzervatívna pravica = REFORMY = viac slobody a väčšia prosperita F. A. von Hayek Margaret Thatcher Milton Friedman Ronald Reagan Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi

 9. Dopady v praxi - ekonomická sloboda • Hongkong • Singapur • N. Zéland • Švajčiarsko • Chile • USA • Írsko • Kanada . Anglicko Spojené štáty americké 2010* 18. stor 19. stor * Poradie podľa údajov za rok 2007, podľa Economic Freedom Network (www.freetheworld.com) Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi

 10. Dopady v praxi - ekonomická výkonnosť Najvyššie HDP na 1 obyvateľa v parite kúpnej sily Podľa SB (2008) Podľa MMF (2009) 1.Luxembursko 1. Katar 2. Macau 2. Luxembursko 3. Nórsko 3. Nórsko 4. Singapur 4. Brunei 5. USA 5. Singapur 6. Írsko 6. USA 7. Hongkong 7. Švajčiarsko 8. Švajčiarsko 8. Hongkong Zdroj: www.worldbank.org, www.imf.org Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi

 11. Dopady v praxi - ekonomická výkonnosť Zdroj: OECD (2010), graf autor. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi

 12. Dopady v praxi – podnikateľské prostredie Miera jednoduchosti podnikania (podľa SB, 2010) 1. Singapur 2. Nový Zéland 3. Hongkong 4. USA 5. Veľká Británia 6. Dánsko 7. Írsko 8. Kanada Zdroj: Doing Business 2010 (SB, 2010) Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi