nowe oblicza polityki regionalnej grzegorz gorzelak n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nowe oblicza polityki regionalnej (?) Grzegorz Gorzelak

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Nowe oblicza polityki regionalnej (?) Grzegorz Gorzelak - PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on

Nowe oblicza polityki regionalnej (?) Grzegorz Gorzelak. XXXII SYMPOZJUM Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ REGIONALNY Ustroń, 14-16 stycznia 2011 r. Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski. Unia Europejska w skali globalnej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nowe oblicza polityki regionalnej (?) Grzegorz Gorzelak' - simone-morris


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nowe oblicza polityki regionalnej grzegorz gorzelak

Nowe oblicza polityki regionalnej (?)Grzegorz Gorzelak

XXXII SYMPOZJUM

Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ REGIONALNY

Ustroń, 14-16 stycznia 2011 r.

wyzwania dla unii europejskiej i polski
Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski

Unia Europejska w skali globalnej

Polska w Unii Europejskiej i w świecie

Relatywnie słabnąca innowacyjność

Bardzo niska innowacyjność

Konieczność zmiany przewagi „komparatywnej” na „konkurencyjną”

Malejąca konkurencyjność

Perspektywa marginalizacji gospodarczej

Utrwalanie się marginalizacji

Starzejące się społeczeństwa – schizofrenia migracyjna

Starzejące się społeczeństwo, brak napływu migracyjnego

Konieczność rewizji hojnego modelu socjalnego

Konieczność rewizji ubogiego modelu socjalnego

udzia produkt w wysokiej technologii w eksporcie 2007
Udział produktów wysokiej technologii w eksporcie,2007

Źródło: M.Starczewska-Krzysztoszek, Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, Lewiatan, Warszawa 2008

http://www.pkpplewiatan.pl/upload/File/2009_01/Ranking_firm%20innowacyjnych.pdf

czy polityka ue jest w stanie pokona te wyzwania
Czy polityka UE jest w stanie pokonać te wyzwania?

Unia Europejska na krawędzi (?) Nie można wykluczyć rozpadu – podziału. W przypadku tych turbulencji nasza pozycja – bardzo słaba.

Niezależnie od tego, jak UE wyjdzie z kryzysu i za jaką cenę uratuje euro – przyszła polityka Spójności będzie znacznie mniej hojna.

Czy przy ograniczonych środkach „Europe 2020” nie podzieli losu Strategii Lizbońskiej?

polityka sp jno ci w krajowych wykonaniach
Polityka Spójności w krajowych wykonaniach

A

UK

C

LT

LV

B

D

GR

PT

BG

Konkurencyjność cele Konwergencja

EE

B2

IT

ES

MA

CY

IRL

B1

SE

DE

FR

SK

NL

DK

LU

C Z

SL

PL

RO

FIN

HU

AT

UE Znaczneie Krajowe

EPRC-EUROREG: The Objective of Economic & Social Cohesion in the Economic Policies of Member States, 2010 dla DG Regio

udzia rodk w ue okre la wyb r cel w
Udział środków UE określa wybór celów

Konkurencyjność w skali kraju w krajach najbogatszych – korzystają z Polityki Spójności w jej „lizbońskim” wymiarze (gr. A: LUX, DK, NL, AT).

Konkurencyjność regionalna – więcej konwergencji (gr. B: UK, FR, SVE, FIN, BE, IRL, CY, MLT).

Konwergencja w wysoko rozwiniętych krajach feralnych lub quasi-federalnych, o znaczących i trwałych różnicach regionalnych (D, ES, ITA).

Konwergencja w NKCz (BUL, CZ, EST, HU, LT, LI, PL, ROM, SK, SLO) i słabych krajach Południa (GR, PT).

Ale – większość NKCz w rzeczywistości ku konkurencji krajowej!

polityka sp jno ci wersja nominalna i realna
Polityka Spójności: wersja nominalna i realna

A

UK

C

LT

LV

B

D

GR

PT

BG

Konkurencyjność cele Konwergencja

B2

IT

ES

MA

CY

IRL

SE

C Z

DE

FR

SK

NL

DK

LU

EE

B1

HU

PL

RO

FIN

SL

AT

UE Znaczneie Krajowe

kryzys i po kryzysie
Kryzys – i po kryzysie…

W globalnej gospodarce po kryzysie konkurencja jeszcze silniej będzie zależała od zdolności innowacyjnej.

„Polska 2030”: przyszłość zaczyna się dzisiaj. Niestety, nie pamiętamy o tym.

Kryzys niebezpiecznie skrócił czasowy horyzont decyzyjny – łapiemy równowagę finansową, zapominając o długofalowej strategii.

Inni tego błędu nie popełniają – np. Słowenia!

Nie podejmujemy refleksji nad strategią konkurencyjności polskiej gospodarki.

Być może ci, którzy więcej stracili (ale rozwijali się szybko – nawet za szybko) w długim horyzoncie okażą się lepsi od nas.

wska niki sukcesu innowacyjnego
Wskaźniki sukcesu innowacyjnego

Pozycja absolwentów na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Wysoka pozycja polskich uczelni w światowych rankingach.

Udział wyrobów high-tech w polskim eksporcie.

Polskie marki (nie tylko Chopin, wódka i ogórki!).

Powszechne postawy proinnowacyjne – także w administracji.

kierunki wykorzystania rodk w polityki sp jno ci co warto poprawia
Kierunki wykorzystania środków polityki Spójności – co warto poprawiać

Jednak za dużo na infrastrukturę, w dodatku zbyt rozproszoną.

Zdecydowanie za mały wpływ na innowacyjność gospodarki – brak zmian postaw przedsiębiorstw.

Zbyt mała synergia między poszczególnymi programami operacyjnymi (szczególnie KO i IG) oraz z WPR, co jest konsekwencja różnych źródeł finansowania.

Brak zintegrowanej ewaluacji uwzględniającej wiele różnych oddziaływań na rozwój danego układu terytorialnego.

G.Gorzelak, M.W.Kozak: Poland:country report on chievements of Cohesion policy, Applica-Ismei, 2010, dla DG Regio

dyskusja z ksrr
Dyskusja z KSRR

Nie wiemy, co to są „nadmierne społecznie oraz politycznie nieakceptowane zróżnicowania między – i wewnątrz-regionalne”

Nie jest możliwe rozprzestrzenianie procesów rozwojowych z głównych ośrodków wzrostu na całeobszary województw.

Trudno będzie „aktywnie przeciwdziałać marginalizacji najsłabiej rozwijających się obszarów oraz ograniczać dysproporcje rozwojowe między poszczególnymi województwami.”

Bardzo słuszne dążenie do zwiększania spójności terytorialnej, w skali krajowej i regionalnej, z wykorzystaniem budowy powiązań funkcjonalnych między ośrodkami wojewódzkimi a ich otoczeniem regionalnym. Ale dlaczego tylko w skali wewnątrzregionalnej?.

Czy dążenie do tego, by „w 2020 roku polskie regiony stanowiły lepsze miejsce do życia dzięki zwiększeniu poziomu i jakości życia oraz przez stworzenie takich ram gospodarczo-społecznych i instytucjonalnych, które zwiększają szanse rozwojowe we wszystkich regionach oraz realizacji aspiracji i możliwości zamieszkujących je jednostek i wspólnot lokalnych” ma oznaczać przeciwdziałanie migracjom?

ku nowemu modelowi
Ku nowemu modelowi

Krajową politykę regionalną prowadzi rząd. Polityka ta powinna dotyczyć wyłącznie zagadnień o znaczeniu ogólnokrajowym.

Rząd powinien wpływać na politykę rozwoju prowadzoną przez regiony w zakresie, w jakim polityka ta odnosi się do zagadnień o znaczeniu ponadregionalnym, a szczególnie ogólnokrajowym

Politykę rozwoju regionów (prowadzą samorządy wojewódzkie. Regiony powinny mieć środki wystarczające do prowadzenia własnej polityki rozwoju.

Zachęty finansowe ze strony rządu do województw powinny być kierowane w ramach formuły: „Polityka regionalna państwa będzie wspierała te przedsięwzięcia podejmowane w regionie, które będą zmierzać do ...”.

model relacji rz d wojew dztwa
Model relacji rząd-województwa

Propozycje możliwych kierunków działań rządu w poszczególnych regionach, w tym określenie

potencjałów rozwojowych województw, EUROREG 2010 dla MRR

i na koniec
I na koniec…

Polska polityka regionalna jest jedną z najbardziej progresywnych i nowoczesnych w Europie.

Zasada „koncentracji i dyfuzji” uwzględnia metropolizację – z dyfuzją już gorzej…

Funkcjonalne podejście do spójności terytorialnej powoli upowszechnia się w DG Regio.

Także sprawność w wydawaniu środków UE jest dość wysoka – szkoda jednak, że ciągle jest to najważniejsze kryterium oceny realizacji tej polityki.