inleiding bijzondere beloningsvormen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inleiding + bijzondere beloningsvormen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inleiding + bijzondere beloningsvormen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Inleiding + bijzondere beloningsvormen - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Inleiding + bijzondere beloningsvormen. Art. 15 Verdrag Nederland-België Studiedag d.d. 21 november 2008 te Maastricht Prof. mr. F.P.G. Pötgens. Art. 15 OESO-Modelverdrag/Inleiding. Inkomen uit db -> Sluitend systeem -> Art.15/16/17/18/19/20 HR 3 mei 2000, BNB 2000/378 (CFK)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Inleiding + bijzondere beloningsvormen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inleiding bijzondere beloningsvormen

Inleiding + bijzondere beloningsvormen

Art. 15 Verdrag Nederland-België

Studiedag d.d. 21 november 2008 te Maastricht

Prof. mr. F.P.G. Pötgens

art 15 oeso modelverdrag inleiding
Art. 15 OESO-Modelverdrag/Inleiding
 • Inkomen uit db -> Sluitend systeem -> Art.15/16/17/18/19/20
  • HR 3 mei 2000, BNB 2000/378 (CFK)
  • HR 3 mei 2000, BNB 2000/296 (ontslagvergoeding / Zwitserland)
  • HR 20 december 2000, BNB 2001/124 (ontslagvergoeding België)
  • HR 10 augustus 2001, BNB 2001/353 (vergoeding niet-doorgaan db)
  • HR 5 september 2003, BNB 2003/380 (afkoop pensioen Singapore)
  • Gezamenlijke toelichting verdrag België
art 15 oeso modelverdrag inleiding1
Art. 15 OESO-Modelverdrag/Inleiding
 • Eerst nagaan of een meer verbijzonderde bepaling v.t. is
 • Voor het restartikel (art. 21) is in beginsel geen plaats
 • Volgorde:

Art. 19 (overheidsfuncties)

Art. 18 (pensioenen)

Art. 17 (sporters en artiesten)

Art. 16 (bestuurders)

Art. 15 (db)

 • Art. 19 > Art. 18 -> 19(3)
 • Art. 18 > Art. 16 -> HR 22 juli 1988, BNB 1989/2
 • Art. 18 > Art. 17 -> HR 3 mei 2000, BNB 2000/328
art 15 oeso modelverdrag inleiding2
Art. 15 OESO-Modelverdrag/Inleiding

3 Regels:

 • Woonstaat (Art. 15 (1), 1e zin, 1e gedeelte)
 • Werkstaat ( Art. 15 (1), 1e zin, 2e gedeelte en 2e volzin)
 • Woonstaat ( Art. 15 (2)-> cumulatief aan 3 voorwaarden voldoen:

a < 183 dagen in de werkstaat verblijven

b beloning wordt betaald door of namens een werkgever die geen inwoner is van de werkstaat

c beloning komt niet ten laste van een vi van de werkgever in de werkstaat

-> Aan 1 voorwaarde niet voldaan, dan II (werkstaat)

art 15 oeso modelverdrag inleiding3
Art. 15 OESO-Modelverdrag/Inleiding

Regel I: Woonstaat

 • "salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen"
 • Art. 3 (2) -> nationale wetgeving tenzij context een andere betekenis vereist ->HR 20 september 2000, BNB 2001/29 (WAO-uitkering) en HR 5 september 2003/379 en 381 (fictief loon)
 • Para 2.1 OESO – Com
 • Causaliteit met de db
art 15 oeso modelverdrag inleiding4
Art. 15 OESO-Modelverdrag/Inleiding

Wat wordt zoal begrepen onder het begrip "salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen“ vanuit NL perspectief?

art 15 oeso modelverdrag inleiding5
Art. 15 OESO-Modelverdrag/Inleiding

-> Wel:

 • Ontslagvergoedingen
 • Tekengelden
 • Inkomen uit een non-concurrentiebeding
 • Bonus
 • Opties
 • Auto van de zaak
 • Onzuivere pensioenen
 • Vervroegde "pensionering"
 • Verkapte beloningen
 • Stand-by fees
 • Blijfpremies
 • Vergoeding voor het niet doorgaan van een db
art 15 oeso modelverdrag inleiding6
Art. 15 OESO-Modelverdrag/Inleiding

Niet:

 • Stakingsgeld
 • WAO/WIA – uitkeringen
 • Immateriële schadevergoeding
bijzondere beloningsvormen
Bijzondere beloningsvormen

Beloningsvormen:

- Ontslagvergoedingen;

- WULBZ-betalingen;

- Vergoedingen voor niet doorgaan dienstbetrekking;

- Stand by-fees;

- Non-concurrentievergoedingen;

- Werknemersopties

inkomsten uit inactiviteit
Inkomsten uit inactiviteit

Aandachtspunten:

(1) vormt de inactiviteit als zodanig het uitoefenen van een db?

(2) waar wordt de db uitgeoefend?

(3) waaraan moet het inkomen worden gealloceerd?

inkomsten uit inactiviteit1
Inkomsten uit inactiviteit
 • Vergoeding voor het niet doorgaan van een dienstbetrekking:

- woonstaat of

- HR 10 augustus 2001, BNB 2001/295; fictieve plaats van uitoefening dienstbetrekking -> nadeel; praktische problemen, zoals vaststelling 183 dagen (Art. 15,2,a)

inkomsten uit inactiviteit2
Inkomsten uit inactiviteit
 • Ziekte -> WULB -> Art. 7:629 BW

* Vervangingsgedachte -> fictieve plaats van uitoefening

   • Hof Amsterdam, 21 maart 1986, V-N 1987/299
   • HR 24 april 1957, BNB 1957/189
   • Hof Den Bosch, 18 januari 2006, V-N 2006/34.12

* Niet gevolgd in Duitsland -> fysieke aanwezigheid

* Dubbele heffing/dubbele vrijstelling + praktische moeilijkheden

inkomsten uit inactiviteit3
Inkomsten uit inactiviteit
 • Non-concurrentievergoeding

- Niet-concurreren = uitoefenen db -> toe- rekenen aan plaats waar:

(1) ex-wn zich fysiek ophoudt om aan zijn verplichtingen te voldoen; Hof van Beroep van Brussel, 14 november 1997, A.F.T. 1998, blz 122

(2) de db zou zijn uitgeoefend indien de wn niet gebonden was aan een non-concurrentie-beding; BFH 9 september 1970, BStBl. 1970 II, blz 867 + Hof van Beroep van Brussel, 20 september 2007 (?)

inkomsten uit inactiviteit4
Inkomsten uit inactiviteit
 • Stand by-fees ->HR 22 december 2006, BNB 2007/97

- stand by zijn = uitoefenen db

- plaats van uitoefening is waar wn fysiek aanwezig is voor beschikbaarheidsdiensten

- directe allocatie

inkomsten uit inactiviteit5
Inkomsten uit inactiviteit
 • Ontslagvergoeding -> geen uitoefening db

- >Toerekening -> 3 mogelijkheden:

(1) waar de dienstbetrekking zou zijn uitgeoefend indien de werknemer niet zou zijn ontslagen -> A-G ->allusie op BNB 2001/353(2) Woonstaat -> BFH-> ontslag is reden voor toekenning -> geen relatie met db in werkstaat(3) relatie met in verleden uitgeoefendedb -> HR 11 juni 2004, BNB 2004/344 en 345

inkomsten uit inactiviteit6
Inkomsten uit inactiviteit

-> BNB 2004/344 en 345 -> breuk:

Gedeelte van het reguliere salaris belast in werkstaat in referentieperiode__________

Totale salaris gedurende referentieperiode

-> referentieperiode:

(i) 1 januari tot datum ontslag;

(ii) 4 kalenderjaren voorafgaande aan 1 januari van jaar ontslag

-> Absoluut vereiste -> ontslagvergoeding tlv werkgever of vi in werkstaat

werknemersopties
Werknemersopties

->Afbakening tussen art. 13 en art. 15 OESO-Modelverdrag

 • Toekenning -> "salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen" -> para. 2.1 OESO – Com
 • Valt onder Art. 13 vanaf:
  • "exercised, sold or otherwise alienated“ (para 12.2 tot 12.5 OESO - Com)
  • onvoorwaardelijk worden (Min van Fin, Besluit 11 februari 2002, V-N 2002 / 14.14) -> echter parlementaire toelichting; aansluiten bij OESO-Com
werknemersopties1
Werknemersopties

->Toerekening onder art. 15 OESO-Modelverdrag

 • NL: Besluit van 11 februari 2002, V-N 2002/14.14 -> onvw opties (pre-grant) en vw opties (periode toekenning - onvw worden)-> Hof Den Haag in HR 30 oktober 2003, BNB 2004/9
 • OESO – Com; pre-grant toerekening mogelijk / anders toerekening obv toekenning - vesting (para 12.14 OESO – Com)