akikre tisztelettel eml kez nk a hazai j v kutat s el fut rai alap t i s m vel i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akikre tisztelettel emlékezünk - A hazai jövőkutatás előfutárai, alapítói és művelői PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akikre tisztelettel emlékezünk - A hazai jövőkutatás előfutárai, alapítói és művelői

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Akikre tisztelettel emlékezünk - A hazai jövőkutatás előfutárai, alapítói és művelői - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

JTAB. Akikre tisztelettel emlékezünk - A hazai jövőkutatás előfutárai, alapítói és művelői. Tóthné Szita Klára MTÜ 2013. nov. 18. Budapest. Akikre tisztelettel emlékezünk. Aktív jövőkutatók a 70-es évek elején

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Akikre tisztelettel emlékezünk - A hazai jövőkutatás előfutárai, alapítói és művelői


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
akikre tisztelettel eml kez nk a hazai j v kutat s el fut rai alap t i s m vel i

JTAB

Akikre tisztelettel emlékezünk - A hazai jövőkutatás előfutárai, alapítói és művelői

Tóthné Szita Klára

MTÜ 2013. nov. 18. Budapest

akikre tisztelettel eml kez nk
Akikre tisztelettel emlékezünk
 • Aktív jövőkutatók a 70-es évek elején
  • (Bognár József, Bóna Ervin, Fodor Judit, Gábor Éva, Grolmusz Vince, Haraszthy Ágnes, Párizs György, Sárkány Pál, Szalay Sándor, .…)
 • Szántó Lajos (1928-1983)
 • Schmidt Ádám (1910-1998)
 • Kádas Kálmán (1908-1985)
 • Korán Imre (1904-1995)
 • Kozma Ferenc (1931-2005
 • Kovács Géza (1928-2009)
 • Gidai Erzsébet (1940-2008)
sz nt lajos
Szántó Lajos
 • Vegyészmérnök, közgazdász kandidátus, Tudományszervezési intézet igazgató,
 • Jövőkutatói tevékenysége _ TSzCs -1968-tól első igazgatója - Intézményi hátteret biztosított a jövőkutatással foglalkozó kutatóknak
 • Az intézet kiadásában jelent meg:
  • Jövőkutatási Fogalomtár (Tudománypolitikai Füzetek
  • Jövőkutatási módszertani Lexikon
  • Prognosztika c. folyóirat (1976-1988 )
 • MTA Elnökség Interdiszciplináris Probléma Bizottság titkára
 • Szalai Sándor és Szántó Lajos koordinálásával készült el az első nagyobb horderejű hazai prognózis  A tudomány fejlődése 2000-ig, melyet az MTA elnöksége is megtárgyalt
 • Magyar Tudomány főszerkesztője
sz nt lajos1
Szántó Lajos
 • Komplex jövőképek – Prognózisok és tervek  - Módszertani kérdése
 • Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, MTA Jövőkutatási Bizottsága, MTA Tudományszervezési Csoportja Székesfehérvár 1978. október 3-5
 • Fő művei:
  • Tudománypolitika és tudományszervezés Magyarországon 1971 (tsz.:Csöndes Mária, Vas-Zoltán Péter )
  • A Magyar Tudományos Akadémia 150 éve adatokban 1825-1975 (társszerző: Szalai Sándor)
 • A jövőkutatás önálló tudományterületként való elismerését fejezte ki az MTA azzal, hogy 1976-ban megalapította a Jövőkutatási Bizottságot a IX. Osztály – a Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya – keretében. Ez nyilvánvaló kifejeződése volt annak, hogy közel 10 év után a hazai tudományos közélet is elfogadta a jövőkutatást mint új tudományterületet.
schmidt d m 1910 1998
Schmidt Ádám (1910-1998)
 • 1963 Pázmány Péter jogi doktorátus,
 • 1965 közgazdaságtudomány CSc
 • 1977 közgazdaságtudomány DSc
 • Munkássága során makacs következetességgel figyelt mindig a tényekre,
 • Gazdasági reformbizottság titkárságvezetője (1957) E bizottság munkájában a Statisztikai Hivatal, illetve akkori elnöke, Péter György is jelentős szerepet játszott.
 • Kritikával és fenntartásokkal ugyan, de későbbi tevékenysége során is mindig támaszkodott a statisztikai adatokra.Személyes érdeme, hogy ez a szemlélet a hazai jövőkutatásba is beépült.
 • Széles körű publikációs munkájának több statisztikai tárgyú tanulmánya jelent meg a Statisztikai Szemlében is.
schmidt d m f bb m vei
Schmidt Ádám főbb művei
 • Prognózis, tervezés, Futurológia - Magyar Tudomány 1969. 7-8. sz.
 • Jövőkutatási fogalomtár 1972, 1976 (társszerkesztők: Fodor Judit és Haraszthy Ágnes)
 • A jövő kérdéseivel foglalkozó munkaerő felmérése
  • a jövővel foglalkozó munkaerő felmérése ígéretes statisztikai problémát jelent, másrészt
  • A jövőfejlődés prognosztizálása, tervezés és gazdaságpolitika szempontjából figyelemreméltó
  • A társadalom fejlődéséhez jövővel foglalkozó munkaerő szükséges - A jövővel foglalkozók kis száma fékezi a fejlődést; A jövővel foglalkozás hatékonysága a jövővel foglalkozók együttműködéstől függ.
 • Prognózis és deinognozisok (Magyar Tudomány 1974. 7-8.)
k das k lm n
Kádas Kálmán
 • gépészmérnök (1931), gazdasági mérnök (1932), műszaki tudomány doktora (1974).
 • Gazdag életút:
  • 1933-tól 1936-ig a Kereskedelemügyi, ill. a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Min.-ban a kartellbizottság mérnök-revizora. Egyidejűleg a Műegy. nemzetgazdasági és pénzügytan tanszékén Heller Farkas mellett tanársegéd,
  • 1936-tól adjunktus, 1943-tól egy.-i magántanár.
  • 1938-1949 között a KSH ipargazdasági szakértője.
  • 1949-től a Közlekedés- és Postaügyi Min. munkatársa, ov. Főov.h.
  • 1955-tól az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egy. közlekedésgazdaságtani tanszékének tanszékvezető egy.-i tanára,
  • 1957-től 1974-ig a közlekedésmérnöki kar dékán, majd BME rektorh. Tanszékcsoport vezető
  • 1974-1976 között a Közlekedéstechnikai és Szervezési Intézet tudományos ig. h.-e.
  • A Magy. Közgazdasági Társ. főtitkára (1945-51), alelnöke (1959-76), a Magy. Statisztikai Társ. titkára (1948-51).
k das k lm n1
Kádas Kálmán

Munkásságának területei:

  • ipargazdaságtan, a közlekedésgazdaságtan,
  • közlekedésstatisztika, ökonometria,
  • prognosztika
 • Főbb művei:
 • Áralakulás irányítása és a piaci egyensúly (Bp., 1941);
 • Az emberi munka termelékenységének statisztikai vizsgálata a magyar gyáriparban - a Cobb-Douglas féle statisztikai törvény kiegészítése (Magy. Statisztikai Szle, 1944. 7- 8. sz.); Közlekedésgazdaságtan (Bp., 1972);
 • A közlekedésstatisztika módszerei (Bp., 1974);
 • A gazdasági kibernetika kategóriáinak alkalmazása a szocialista vállalat irányításában (Bp., 1975).
 • Megjelent tanulmánya a Future Research in Hungary c. könyvben-amely bemutatja a magyar jövőkutatás történetét, 1980 körüli helyzetét, a jövőkutatás elméleti hátterét és a magyar jövőkutatás akkori legfrissebb eredményeit.
kor n imre
Korán Imre
 • 1931 gépészmérnöki okl.,
 • 1968 doktori cím – MKKE,
 • 1968 – közgazdaságtudomány kandidátusa
 • 1976 – MTA doktor
 • Színes életút – Haditechnikai Int.polgári mérnöke – József Nádor Műegyetem, MÁVAG, NIK, Nikex, VASKUT, MKKE, MM
 • Gazdag közéleti tevékenység: MTA Szilárdtestfizikai Komplex Biz., MKT, GTE, OT Energetikai Biz. OMFB
 • 1958 brüsszeli Világkiállítás után –Elkészítette a magyar gépipar fejlődése az elmúlt 100 évben – érdeklődése az ágazatfejlesztés és a gazdasági jövőkutatás felé fordult
 • Új gazdasági rendszer hierachiát állított fel a természet és társadalom anyagcseréjét megvalósító gazdaság szerveződésének vizsgálatára
kor n imre f m vei
Korán Imre fő művei

Jövőkutatás és gazdasági előrejelzés -1972

„A terveket nem egyedül a tudományos prognózisok jelzései alapján dolgozzák ki, hanem az államvezetés célkitűzései érvényesülnek benne” 21. o.

Korán Imre: Gazdasági prognosztika : alapelvek, módszertan, az alkalmazás : [egyetemi tankönyv] — 1978 könyv

A gazdasági prognosztika elveinek és módszereinek fejlesztése - 1973 –doktori értekezés

Világmodellek A Római Klub jelentésétől az ENSZ kezdeményezésig – 1980

Az idő sodrában. Életút-tanulmány-1989

kor n imre m vei
Korán Imre művei
 • A fejlődés áramlásának modellezése gazdasági folyamatokban, 1973
 • A gazdasági növekedés és az egyensúly távlati problémáinak egyik modell-kísérlete, 1981
 • The discipline of economic prognostics in Hungary, 1983 Általános elvek a vállalati prognosztikában 1983 - Egyetemi szemle: a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem folyóirata. - Budapest, ZDB-ID 8641894. -Vol. 5.1983, 2, p. 61-71
 • A világmodellek és sajátosságaik 1971-1978 , 1979
 • A jövő építőkövei a jelenben, a jövő útjai. [Kiad. a] SzGTKI — 1990 könyv
 • „Valamennyiünk gondja a jövő helyes útjainak megtalálása. Fő energiaforrásunk saját tudásunk, munkánk és akaratunk egy szabad, haladó tiszta erkölcsű ország megvalósításakor.”
kozma ferenc
Kozma Ferenc
 • 1953. közgazdász; 1961. kandidátus, 1970. doktor; Oktatott több egyetemen, kutatott MTA Közg. Tud. Int.-ben, vendég kutató volt a SZU Tud. Ak. Szoc. Világgazd. Intézetében
 • 1989- MKKE, BKE Külgazdasági tanszéken egy. tanár;
 • A JKB tagja, közgyűlési képviselő (1994-2000)
 • Gazdag életművét Gáspár Tamás dolgozta fel
 • Érdeme a jövőkutatás és világgazdasági stratégia készítés összekapcsolása
  • A „két Európa” gazdasági kapcsolatai és a szocialista nemzetközi együttműködés (1970)
  • Gazdasági integráció és gazdasági stratégia (1976)
  • Kérdőjele a gazdasági fejlődés válaszútján (1987)
  • Külgazdasági stratégia (1996)
kov cs g za
Kovács Géza
 • Közgazdász, 1952 - MKKE dolgozott, 1961: közgazdaságtud. kandidátusa, 1968. akadémiai doktor, 1996- ny.e.tanár
 • 6 évig az Általános Közg. Kar dékánhelyettese, dékánja
 • 3 évig a KGST Prognosztikai Munkabizottság elnöke
 • 1968 – MKKE-n, a Népgazdaság Tervezése Tanszéken - a jövőkutatás témakörében kutatószeminárium került meghirdetésre az első meghatározó lépésnek a hazai jövőkutatás és annak oktatása terén – a jövőkutatás bölcsője
 • A magyar intézményes jövőkutatás megalapítója volt
 • Fő kutatási területei:
  • Nagytávlatú komplex jövőképek elmélete, módszertana
  • Magyarország jövőképe
 • Nagy érdeme a jövőkutatás és népgazdasági tervezés közelítése
kov cs g za munk ss ga
Kovács Géza munkássága
 • Iskolateremtő képességének köszönhetően ma is a Corvinuson működik a legerősebb jövőkutatási csoport.
 • Tanítványai, munkatársai 2008-ban ünnepelték 80. születésnapját
 • 12 éven át (1976-1988 között) az MTA IX. o. Jövőkutatási Bizottság elnöke - Abban az időben erősödött meg a hazai jövőkutatás.
 • A Bizottság tudományos eszközökkel vizsgálta a Római Klub által kezdeményezett világmodelleket és azok tartalmát, s következtetéseket fogalmazott meg hazánk jövőjére vonatkozóan. A jövő lehetséges trendjeit/folyamatait és ebben az emberi tényező szerepét különböző szakterületeken tanulmányozta.
 • Konkrét előrejelzések kidolgozásával –mint például az ezredforduló Magyarországának körvonalazása, a világgazdasági folyamatok új jellemzőinek feltárása, hazánk energiaellátásának, közlekedésrendszerének, város- és településfejlesztési struktúrájának perspektivikus elképzelései –, és különböző intézményekben (ÉVM, VÁTTI, KVM, EüMin, Demográfiai Intézet, OT) készített előrejelzések megvitatásával aktív szerepet vállalt az eltérő időtávú döntések tudományos megalapozásában.
 • Két hazai konferencia rendezése esik erre az időszakra.
kov cs g za1
Kovács Géza
 • A nagy távlatok és a tervezés" –a következő ezredforduló körüli jövőképet és az ahhoz vezető út alaptendenciáit tárta fe 1970
 • A jövő kritikus elágazási pontjai (1975) - az ezredfordulóhoz vezető út kritikusnak tekinthető elágazási pontjaival, illetve a fejlődési fordulópontokkal - gyakran ún. kényes kérdésekkel - foglalkozik.
 • Globális problémák, hazai perspektívák (1983)
 • Modernizáció és szociális biztonság (1995)
gidai erzs bet
Gidai Erzsébet
 • 1962-ben okleveles közgazdász (gazdaságmatematika)
 • 1966-ban doktori fokozat
 • 1975-ben kandidátus (Berlin)
 • 1988-ban MTA doktora fokozat.
 • 1996. július 1-jétől egyetemi tanár a Soproni Egyetem Közgazdasági Intézetében, Kar alapító dékán
 • 1988-1998 MTA IX.o Jövőkutatási Bizottság elnöke
 • Fő kutatási területe a magyar gazdaság elemzése, az alternatív előrejelzések kidolgozásának elvi és módszertani kérdései
 • 1988-1998. az MTA IX.o. Jövőkutatási Bizottság elnöke nevéhez fűződik:
  • két hazai jövőkutatási konferencia sikeres megrendezése;
  • az 1987-ben megrendezett Európai Regionális Konferencia (témaköre: A jövő technikája és társadalmi hatásai)
  • és a World Futures Studies Federation 1990-ben megrendezett 11. Jövőkutatási Világkonferenciája (témaköre: A jelenbeli döntések és a hosszú távú jövőképek kapcsolata) is.
gidai erzs bet munk ss ga
Gidai Erzsébet munkássága

Mi a jövőkutatás? — 1974 Könyv

Jövőkutatás, előrejelzés a gyakorlatban : módszertani kézikönyv (társszerzők: Besenyei Lajos, Nováky Erzsébet ) — 1977 könyv

Előrejelzés, megbízhatóság, valóság (társszerzők: Besenyei Lajos, Nováky Erzsébet)— 1982 könyv

Bevezetés a jövőkutatás elméleti és módszertani kérdéseibe (társszerző: Tóth Attiláné) — 2001 könyv

Gazdasági túlélésünk esélyei és az adósság ára — 1996 könyv

Jövőalternativák : a társadalmi-gazdasági fejlődés előrejelzésének lehetőségei — 1990 könyv

Gidai Erzsébet szek.: Gazdasági-műszaki fejlődés és a döntési mechanizmusok / összeáll., szerk.. — 1989 Könyv (3)

gidai erzs bet1
Gidai Erzsébet
 • Summás megállapítása (Jövőalternatívák 1990. 154.o.):
 • „Ma már biztosan állítható, hogy kedvezőbb trendvonalak alakulhattak volna ki az elmúlt évtizedekben, ha erőteljesebben érvényesült volna a fejlődésvariánsok iránti igény és érzékenység, vagy komolyan figyelembe vették volna a döntéshozók az elkészült előrejelzéseket”.
felel ss g nk
Felelősségünk
 • Az elődök által elért tudományos eredmények megőrzése, továbbvitele, és a fiataloknak való minél nagyobb arányú átadása - mert mint Schmidt Ádám írta:
  • „A társadalom fejlődéséhez jövővel foglalkozó munkaerő szükséges - A jövővel foglalkozók kis száma fékezi a fejlődést; A jövővel foglalkozás hatékonysága a jövővel foglalkozók együttműködéstől függ.”
 • Mindez a jövőkutatás presztízsének emelését is elősegítheti.
k sz n m megtisztel figyelm ket
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Köszönöm Mosoniné-Fried Judit és Tolnai Márton Szántó Lajos munkásságára vonatkozó információkat!

felhaszn lt forr smunk k
Felhasznált forrásmunkák
 • Csöndes M., Szántó L. Vas-Zoltán P. (1971): Tudománypolitika tudományszervezés Magyarországon Tudománypolitikai Füzetek
 • Gábor Éva (ed.)(1976): A kívánt jövőtől a lehetséges jövőig Tanulmányok a jövőkutatás támaköréből-Stúdium Könyvek 76. Gondolat
 • Gidai Erzsébet (1990): Jövőalternatívák a társadalmi-gazdasági fejlődés előrejelzésének lehetőségei Akadémiai Kiadó
 • Korán Imre (1972): Új irány a jövőkutatás Közg. Jogi Kiadó
 • Korán Imre (1990): A jövő építőkövei a jelenben, a jövő útjai Szakszervezetk Gazdaság- és Társadalomkutató Intézete
 • Korán Imre http://nevpont.hu/content/lexikon/Koran_Imre.html
 • Kovács Géza (1994): Globális jövőtanulmányok – hazai nagytávlatú jövőkép Magyar Testnevelési Egyetem Kézirat
 • Nováky Erzsébet (2008): Negyvenéves a magyar jövővőkutatás Köz-gazdaság 2010.2. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/265/1/06-novaky.pdf
 • Rózsa György- In memoriam Szalay Sándor és Szántó Lajos Kutatásfejlesztés 1983. 3-4. 245-247 Schmidt Ádám (1971): A jövőkutatási fogalomtár MTA TSCCs
 • Schmidt Á., Fodor J., Haraszty Á. (1976): Jövőkutatási fogalomtár Tudományszervezési füzetek MTA TSzCs Pronosztikai Munkacsoport
 • Révai Nagy lexikon,
 • Nagy Magyar Lexikon
 • Életrajzi lexikon