Kartl ggning elevers syn p skolkuratorfunktionen
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Kartläggning elevers syn på skolkuratorfunktionen. Kontakt: Stina Andersson Datum: 6 mars 2014. Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se. Bakgrund och syfte. Bakgrund

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sigourney-buckley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kartl ggning elevers syn p skolkuratorfunktionen
Kartläggning elevers syn på skolkuratorfunktionen

Kontakt: Stina Andersson

Datum: 6 mars 2014

Konsult: Gun Pettersson

Tel: 0739 40 39 16

E-post: gun.pettersson@novus.se


Bakgrund och syfte
Bakgrund och syfte

Bakgrund

Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en kartläggning vad elever vet om skolkuratorernas arbete och vad de tycker om kuratorfunktionen i skolan.

Genomförande

Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer.

Intervjuerna har genomförts med elever som går i nionde klass (100 intervjuer) samt gymnasieelever (100 intervjuer).

Totalt omfattar undersökningen 200 intervjuer.

Urvalet är slumpmässigt och bygger på ett hushållsurval.

Undersökningen har genomförts under perioden 5 – 18 februari 2013.

Svarsfrekvens för undersökningen är: 63% .

I rapporten

Vi redovisar utfallet för grundskola och gymnasium i samma diagram för jämförbarhetens skull.
De flesta elever har tillg ng till en skolkurator p sin skola
De flesta elever har tillgång till en skolkurator på sin skola

Fråga: Finns det en skolkurator på din skola?

 • Skillnaden mellan en eller flera kuratorer beroende på om man går i nian eller på gymnasiet är signifikant.

 • Det är framför allt de svarande som går årskurs 1 i gymnasiet som svarar att de har flera skolkuratorer (65%).

 • De som går i större gymnasieskolor, över 750 elever svarar oftare att de har flera kuratorer (55%).

96%

97%

BAS: Samtliga (n=200)

 • 5


Majoriteten tycker det r bra att det finns en kurator p skolan
Majoriteten tycker det är bra att det finns en kurator på skolan

Fråga: Är det bra eller dåligt att det finns en skolkurator på skolan?

 • Vi ser att gymnasieelever i större skolor svarar i högre grad att det är bra att det finns en skolkurator på skolan (100%).

88%

95%

0%

1%

BAS: Samtliga (n=200)

 • 6De flesta har koll p vad en skolkurator g r
De flesta har koll på vad en skolkurator gör skolan

Fråga: Vad tror du att en skolkurator gör?

 • Under det öppna alternativet ”Annat, nämligen” ser vi:

  Jag tror att de medlar i konflikter mellan eleverna.

  Hjälper oss hitta rätt gymnasielinje.

  Hjälper till med yrkesvägledning.

  Försöker få personer att tänka igenom sina val.

  Ser till att alla mår bra.

  Är lite som en psykolog eller medlare.

  De är ungefär som en mentor.

BAS: Samtliga (n=200)

 • 8


Samsyn mellan 9 or och gymnasiet om vad skolkuratorn g r
Samsyn mellan 9:or och gymnasiet om vad skolkuratorn gör skolan

Fråga: En skolkurator... Andel som vet + tror att det stämmer

Hela skalan för båda grupperna

 • 9

BAS: Samtliga (n=200)


Bra koll p kuratorns arbetsuppgifter men f rb ttringspotential finns
Bra koll på kuratorns arbetsuppgifter, men förbättringspotential finns

9:or

Fråga: En skolkurator...

BAS: 9or (n=100)


Bra koll p kuratorns arbetsuppgifter men f rb ttringspotential finns1
Bra koll på kuratorns arbetsuppgifter, men förbättringspotential finns

Gymnasieelever

Fråga: En skolkurator...

Stämmer i högre grad

BAS: 9or (n=100)


Erfarenhet av skolkuratorn
Erfarenhet av skolkuratorn förbättringspotential finns


Merparten har tr ffat skolkuratorn p sin skola
Merparten har träffat skolkuratorn på sin skola förbättringspotential finns

Fråga: Har du träffat/träffat på skolkuratorn på din skola någon:

 • Skillnaden mellan nior och gymnasieelever som träffat skolkuratorn är signifikant.

 • Fler 9or på mindre skolor (upp till 500 elever) har träffat sin skolkurator (94%).

 • Fler kvinnliga nior har träffat kuratorn (96%).

89%

73%

BAS: Finns kuratorer på skolan (n=197)

 • 13


Tre av tio nior tycker skolkuratorn g r ett mycket bra jobb
Tre av tio nior tycker skolkuratorn gör ett mycket bra jobb förbättringspotential finns

Fråga: Hur upplever du kontakten med skolkuratorn på din skola? Gör han/hon ett bra eller ett dåligt jobb?

 • Fler nior än gymnasieelever svarar mycket bra.

 • Gymnasieelever i årskurs 2 svarar i högre grad dåligt (12%).

76%

71%

4%

5%

BAS: Har träffat skolkuratorn (n=132)

 • 14


Fler i nian n gymnasiet har n gon g ng pratat med skolkuratorn
Fler i nian, än gymnasiet, har någon gång pratat med skolkuratorn

Fråga: En skolkurator...Andel: stämmer helt

Hela skalan för båda grupperna

BAS: Finns kuratorer på skolan (n=197)

 • 15


Var tionde nian tycker att det r lite sk mmigt att g till kuratorn
Var tionde nian tycker att det är ”lite skämmigt” att gå till kuratorn

9:or

Fråga: Hur väl stämmer följande påståenden in på dig?

Stämmer helt i högre grad

BAS: 9or med kurator på skolan (n=99)


Var tionde gymnasieelev skulle vilja g och prata med kuratorn oftare om det var m jligt
Var tionde gymnasieelev skulle vilja gå och prata med kuratorn oftare om det var möjligt

Gymnasieelever

Fråga: Hur väl stämmer följande påståenden in på dig?

Stämmer helt i högre grad

BAS: Gymnasieelever med kurator på skolan(n=98)


Spontana tankar kring kuratorer
Spontana tankar kring kuratorer kuratorn oftare om det var möjligt

Fråga: Har du några tankar kring det här med skolkuratorer, rent allmänt? Vad som helst

10% anger någon kommentar.

 • Pratas mycket om man ser någon gå in dit, så det blir inte så privat.

 • Jag tycker det är bra att de finns för barn och ungdomar.

 • Jag tycker att man kan prata med lärare också och jag känner därför att det känns lite onöldigt med kuratorer på skolan.

 • Jag tycker att det är sjukt bra att det finns en skolkurator på skolan.

 • Jag tycker att det är jättebra att skolkuratorn finns. Jag tycker det är viktigt att alla elever får lära känna skolkuratorn.

 • Jag har aldrig varit där.

 • Det skulle vara bättre om han var där oftare.

 • Det är nödvändigt att de finns kuratorer på skolan så att elever kan ha någon att prata med, speciellt de elever som inte kan prata med sina föräldrar.

 • Dålig information om skolkurator.

9or

Gymnasieelever

 • Jag tycker det är en bra möjlighet att det finns på skolan och att de gör ett jättebra jobb. Just när man går i gymnasiet finns det mycket stress och det finns många som inte har någon att prata med och jag tycker inte att det är så bra.

 • Det är bra att det finns.

 • De är inte så synliga.

 • Jag tycker inte att skolkuratorer kan göra så mycket. Jag har varit hos dem men det har inte hänt så mycket.

 • Jag tycker att de är en stor del av elevers välmående inom skolan. Det är väldigt bra att alla skolorna har bra kuratorer.

 • Det är jättebra att det finns, det finns många som har tuffa perioder någon gång under skoltiden.

 • Att tänka på att behandla en elev som en egen individ.

 • Det är bra att ha det stödet som en skolkurator ger om man inte får det hemma och plus att det är gratis hjälp man får.

 • Det är bra att det finns kuratorer i skolan, dom är viktiga när man behöver ha någon att prata med.

 • Det är bra att de finns men kanske inte behövs heltid men det ska alltid finnas någon kurator på skolan. De behövs.

BAS: Samtliga (n=200)


Kommentar
Kommentar kuratorn oftare om det var möjligt


Kommentar1
Kommentar kuratorn oftare om det var möjligt

Nästan alla nior och gymnasieelever uppger att det finns en kurator på deras skola. Niorna uppger oftare att det finns fler än en kurator än vad gymnasieeleverna gör. Även de som går i skolor med många elever uppger oftare att det finns fler än en kurator på skolan.

Eleverna tycker att det är bra att det finns en skolkurator på skolan, och ytterst få tycker att det är onödigt att ha en kurator på skolan. Eleverna har bra kunskap om vad en skolkurator gör. Det finns kunskapsbrister, men vi ser inga anmärkningsvärda brister i kunskapen.

Nio av tio nior, och tre av fyra gymnasieelever, uppger att de vid något tillfälle har träffat skolkuratorn. Var femte nia, och var åttonde gymnasieelev, har haft ett personligt besök med sin skolkurator. De som träffat skolkuratorn tycker att han/hon gör ett bra jobb. Fler nior än gymnasieelever svarar ”mycket bra”.

På våra detaljfrågor om skolkuratorn ser vi att eleverna är positiva, men en liten del, ca 10 procent anser att det är lite ”skämmigt” att gå till skolkuratorn. Ungefär lika många menar att de skulle prata med kuratorn oftare om det var möjligt.

Den samlade bilden visar att eleverna i årskurs nio och på gymnasiet har en mycket positiv syn på skolkuratorn på sin skola. Alla har inte full kunskap om vad skolkuratorn gör, men kunskapsluckan är förhållandevis liten.

Ett intressant samband är att ju mer man träffar kuratorn, ju mer positiv verkar man vara till kuratorsfunktionen. Niorna har pratat, och träffat, kuratorn i större utsträckning än gymnasieeleverna, niorna ger också omdömet ”mycket bra” i större utsträckning när vi frågar om man tycker att kuratorn gör ett bra jobb eller ej.


Kommentar2
Kommentar kuratorn oftare om det var möjligt

Nästan alla nior och gymnasieelever uppger att det finns en kurator på deras skola. Niorna uppger oftare att det finns fler än en kurator än vad gymnasieeleverna gör. Även de som går i skolor med många elever uppger oftare att det finns fler än en kurator på skolan.

Eleverna tycker att det är bra att det finns en skolkurator på skolan, och ytterst få tycker att det är onödigt att ha en kurator på skolan. Eleverna har bra kunskap om vad en skolkurator gör. Det finns kunskapsbrister, men vi ser inga anmärkningsvärda brister i kunskapen.

Nio av tio nior, och tre av fyra gymnasieelever, uppger att de vid något tillfälle har träffat skolkuratorn. Var femte nia, och var åttonde gymnasieelev, har haft ett personligt besök med sin skolkurator. De som träffat skolkuratorn tycker att han/hon gör ett bra jobb. Fler nior än gymnasieelever svarar ”mycket bra”.

På våra detaljfrågor om skolkuratorn ser vi att eleverna är positiva, men en liten del, ca 10 procent anser att det är lite ”skämmigt” att gå till skolkuratorn. Ungefär lika många menar att de skulle prata med kuratorn oftare om det var möjligt.

Den samlade bilden visar att eleverna i årskurs nio och på gymnasiet har en mycket positiv syn på skolkuratorn på sin skola. Alla har inte full kunskap om vad skolkuratorn gör, men kunskapsluckan är förhållandevis liten.

Ett intressant samband är att ju mer man träffar kuratorn, ju mer positiv verkar man vara till kuratorsfunktionen. Niorna har pratat, och träffat, kuratorn i större utsträckning än


Kommentar3
Kommentar kuratorn oftare om det var möjligt

gymnasieeleverna, niorna ger också omdömet ”mycket bra” i större utsträckning när vi frågar om man tycker att kuratorn gör ett bra jobb eller ej.

Med denna insikt, och det faktum att ca var tionde elev skulle vilja prata mer med skolkuratorn om det var möjligt, kan vi påstå att eleverna uppskattar skolkuratorfunktionen.


Bakgrund
Bakgrund kuratorn oftare om det var möjligt


Bakgrundsfr gor
Bakgrundsfrågor kuratorn oftare om det var möjligt

Fråga: Kön, årskurs och skolans storlek

BAS: Samtliga (n=200)


Statistisk s kerhet
Statistisk säkerhet kuratorn oftare om det var möjligt


Kort om statiskt s kerhet
Kort om statiskt säkerhet kuratorn oftare om det var möjligt

Kort om statistisk säkerhet

Komplettering kommer!