konference creating knowledge n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
konference Creating Knowledge PowerPoint Presentation
Download Presentation
konference Creating Knowledge

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
sierra-bowen

konference Creating Knowledge - PowerPoint PPT Presentation

110 Views
Download Presentation
konference Creating Knowledge
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. konferenceCreating Knowledge kdo si hraje, nezlobí lépe si pamatuje

 2. Královská knihovna 16.-18. 8. 06 KODAŇ Konference Creating Knowledge

 3. „Když je muž hladový, můžeš mu dát rybu (nebo fakta), … ALE MNOHEM LEPŠÍ JE DÁT MU PRUT A NAUČIT HO, JAK SI JI MÁ CHYTIT“. CK: Empowering the Student through Cross-Institutional Collaboration

 4. Konference Creating Knowledgehttp://www.ck-iv.dk/ téma • hledání cest ke spolupráci v rámci vlastní instituce při prosazování aktivit na podporu informační gramotnosti • motivace všech účastníků, potencionálních studentů • souvislosti, implementace vzdělávacích aktivit do strategických dokumentů vlastní instituce, výuky na škole • formy a metody vzdělávání v oblasti informační gramotnosti, akademických dovedností • sdílení dobrých zkušeností, prezentace vlastních projektů • Formát konference„learning conference“ • Kolaborativní, konstruktivní učení, e-learning, shared learning, workplace learning • „Reflektující řečníci večera“ (keynote), prezentace praktických projektů z praxe (paper session), dílny (workshop session) CK: Empowering the Student through Cross-Institutional Collaboration

 5. CK: Empowering the Student through Cross-Institutional Collaboration

 6. CK: Empowering the Student through Cross-Institutional Collaboration

 7. http://www.ck-iv.dk/former_conf.htm HISTORIE KONFERENCE – předchozí ročníky a témata CK: Empowering the Student through Cross-Institutional Collaboration

 8. http://www.ck-iv.dk/papers/ PŘÍSPĚVKY, PREZENTACE CK: Empowering the Student through Cross-Institutional Collaboration

 9. Výzvy, zajímavosti • Nevymykáme se normálu, podobné zkušenosti, trendy v severských a dalších zemí • Terminologie – kdo rozumí heslu informační gramotnost? • Infrastruktura univerzit – spojenci, akademické mezičlánky, logická spolupráce více pracovišť v rámci instituce • academic support center, learning centre, centre for academic practice and learning, academic success centre, academic writing centre • Academic skills (jak úspěšně projít studiem, vědecké publikování a psaní odborných textů, prezentační a lektorské dovednosti, e-tutoring, ICT+IL+e-learning • Velké téma plagiátorství CK: Empowering the Student through Cross-Institutional Collaboration

 10. Výzvy, zajímavosti, konkrétní projekty • Kolaborativní učení, (blended learning), e-kurzy • Projekt Scribo : Research question and literature search guide, CD-ROM a intranety dánských univerzit (Academic writing center, Univerzita v Kodani) • Příběhy „ze života“ (sociální simulace týmové práce studentů) SWIM : Streaming Webbased information modules (Univerzitní knihovna, Aalborg Dánsko) • Projekt TieDot (projekt 7 finských univerzit), Hatchery -platforma Moodle (Univerzitní knihovna Vaasa, Finsko) • Řidičák - ICT Driving Licence – spolupráce knihovníci IT specialisté (např. Univerzita Helsinki) CK: Empowering the Student through Cross-Institutional Collaboration

 11. Výzvy, zajímavosti, konkrétní projekty • Využití a vliv Boloňské deklarace, školských reforem, pestrá paleta podob implementace informačního vzdělávání • Německo, Univerzita Biefeld – založení „teaching service“, která nabízí fakultám výuku akademických klíčových kompetencí včetně informačního vzdělávání • ICT helpdesk včetně pedagogického rozměru – Norsko, Univerzitní knihovna Stord/Hausegund • Informační vzdělávání v programech pro inženýrské obory průmyslového designu – Švédsko, Univerzita Skövde • Finsko ve strategických dokumentech MŠ 2004-2006 - priority podpora vzdělávání v dovednostech IL, ICT, „computer based“ služby • implementace do výuky po celou dobu studia Finsko – „Curriculum plan for informational literacy“, síť „vyučujících knihovníků“ na univerzitách CK: Empowering the Student through Cross-Institutional Collaboration

 12. CK: Empowering the Student through Cross-Institutional Collaboration

 13. Knihovníci -čeho můžeme využít • Technologie – pro budoucí generace přirozená součást • Knihovník v roli rádce=průvodce=učitele není novinkou, ale neměl by ignorovat „společenské klima a konkurenční tlaky“ • Devalvace autority učitele – neučitel výhodou - konstruktivní přístup (učení v souvislostech, samostatná práce, aktivní učení, otevřenost, průvodcovská role vyučujících CK: Empowering the Student through Cross-Institutional Collaboration

 14. ……… Hmm, tak copak asi knihovníci nového vymyslí..

 15. Na závěr něco pro zvědavce a milovníky otevřených konců Příští IVIG velké překvapení!!! Ludmila Tichá Hana Landová Petra Šedinová