Download
imodus konference n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IMODUS konference PowerPoint Presentation
Download Presentation
IMODUS konference

IMODUS konference

96 Views Download Presentation
Download Presentation

IMODUS konference

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. IMODUS konference Campus Roskilde 20. Marts 2013 Lene Smith, EUC Norvestsjælland

  2. EUC Nordvestsjællands deltagelse i IMODUS Lene Smith, EUC Norvestsjælland • Hvorfor er vi gået med ind i IMODUS • Forventninger • ønsker • Hvad får / har vores institution fået ud af/ kan få ud af projektet?

  3. Brobygning Lene Smith, EUC Norvestsjælland Samfundet har brug for, at vi bliver bedre til at få flere unge (især mænd) videre i uddannelsessystemet Vores unge på erhvervsskolerne har potentialet for at tage en videregående uddannelse – men få gør det! Projektet kan bygge bro mellem elever, mellem undervisere og mellemuddannelsesinstitutionerne Nedbryde barrierer hos elever, undervisere og vejledere Projektet kan skabe netværk, der kan lære af hinanden og inspirere til nye måder at arbejde og tænke undervisning og uddannelse på.

  4. Samarbejdsformer + output Lene Smith, EUC Norvestsjælland • Camp med involvering af lokale virksomheder • Gensidige besøg med undervisningsaktiviteter • Konkrete brobygningsforløb • Eux – forberedende for videregående uddannelser • Hvis ikke der laves projekter af denne art bliver det tilfældighedernes spil, hvem der kommer videre • Korte brobygningsforløb for interesserede - frivilligt eller obligatorisk ?? • Studievalg Sjælland – har opgaven at vejlede, men • Initiativet ligger hos individet, der selv skal være opsøgende.

  5. Foreløbige erfaringer Lene Smith, EUC Norvestsjælland Gode oplevelser for eleverne Gode oplevelser for underviserne Gode erfaringer med samarbejdet mellem skolerne Tværinstitutionelt samarbejde kan lade sig gøre Flere af vores elever har fået mod på og lyst til at læse videre Vi har skulle tænke ud af boksen – det er lykkedes Vi glæder os til det videre forløb

  6. Tak Lene Smith, EUC Norvestsjælland