krimp in scandinavi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krimp in Scandinavië PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krimp in Scandinavië

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Krimp in Scandinavië - PowerPoint PPT Presentation

sibley
139 Views
Download Presentation

Krimp in Scandinavië

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Krimp in Scandinavië Erik Ader

  2. In Noorwegen zit allesmee voor een succesvol anti-krimp-/spreidingsbeleid: • politieke wil – districten stelsel, Ministerie van Regional Development • geloof in de maakbaarheid van de samenleving is hoog • geloof in gelijkheid is onwankelbaar • strategische overwegingen was: frontlijnslaat KO, strat. kustlijn, is: rijkdom olie & gas & vis in ’t Noorden • bestaande spreiding bronnen van bestaan langs de kust (visserij, scheepvaart, handel, militaire bases, olie & gas) • olie & gas als toekomstige bron van werkgelegenheid in N. Noorwegen • klimaat (Golfstroom) • relatief hoge bevolkingsgroei • agrarische sector achter hoge tolmuren • beschikbaarheid van geld

  3. Behalve 1.De bevolkingsdichtheid: mensen willen niet zó geïsoleerd leven als ze deden en hoeven dat niet meer te doen als ze in een meer “geciviliseerde” omgeving ook een inkomen kunnen vinden. Die hang naar het volle, authentieke, echte Noorse leven blijkt dan veeleer romantisch dan reëel. 2. Ze kunnen niet meer zo geïsoleerd leven: dat was gekoppeld aan werkgelegenheid in de primaire sector, die afhankelijk is van verspreide hulpbronnen, en is nu gekoppeld aan werkgelegenheid in de tertiaire sector.

  4. Speerpunten Noors spreidingsbeleid (2005) • Bevorder werkgelegenheid op kansrijke plekken in de “regio”; • Concentreer bevolking in regionale centra, concentreer middelen voor infrastructuur op die centra t.b.v. de aantrekkelijkheid; • Stimuleer bewoning in “Het Hoge Noorden”. Consequentie • Andere delen van het platteland worden opgegeven.

  5. Wat te doen in Groningen? Mal – contramal! • Maak van de RUG een van de top 10 universiteiten ter wereld als mal, zet daar alle beschikbare middelen op in. • Herstel, toon, koester, accentueer het internationaal opzienbarende, karakteristieke cultuurlandschap (wierden, dorpen, kerken, orgels, polders, landschap, boerderijen, ruimte, openheid) als contramal voor stedeling, bewoner, toerist; als contrast met andere landschappen in Nederland en elders. Vermarkt de rust, ruimte, het eigene, aan de rand van het Werelderfgoed Waddenzee..