slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Att förebygga oro och ångest hos personer med demenssjukdom på gruppboende PowerPoint Presentation
Download Presentation
Att förebygga oro och ångest hos personer med demenssjukdom på gruppboende

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 1

Att förebygga oro och ångest hos personer med demenssjukdom på gruppboende - PowerPoint PPT Presentation


  • 168 Views
  • Uploaded on

Att förebygga oro och ångest hos personer med demenssjukdom på gruppboende. Ett förbättringsprojekt i. Värdeforum . Helena Hagberg, Johanna Wallin-Mårtensson , Marjo Moberg, Hoa Hoang , Eva Fawaz Lindström . Anette Norman ( anette.norman@stockholm.se ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Att förebygga oro och ångest hos personer med demenssjukdom på gruppboende' - shubha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Att förebygga oro och ångest hos personer med demenssjukdom på gruppboende

Ett förbättringsprojekt i

Värdeforum

Helena Hagberg, Johanna Wallin-Mårtensson, Marjo Moberg, Hoa Hoang , Eva Fawaz Lindström . Anette Norman (anette.norman@stockholm.se)

Bättre liv för sjuka äldre-team Stockholms län-

Mälarbacken vård- och omsorgsboende är ett gruppboende med 182 lägenheter, vackert beläget vid Mälaren i Bromma. Vår inriktning är gruppboende för demenssjuka. Varje enhet är uppdelad i tre grupper med 9/9/8 lägenheter. Enstaka lägenheter är för korttidsboende och för äldre personer med psykiska funktionshinder.

Här finns träffpunkt Marys café, vårdhundteam, båten Flåtten samt möjligheter till kulturarrangemang. Våra ledord är Helhet, Öppenhet, Respekt och Ansvar.

Problemområde

Vi har identifierat ett behovatt skapa en tryggare och lugnare tillvaro på enhetengenom ett personcentrerat förhållningssätt i enlighet med de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Framför allt på eftermiddagarna och kvällarna vandrar oroliga boende omkring tillsynes planlöst mellan enheternas olika grupper, utan förmåga att orientera sig eller på egen hand skapa en känsla av sammanhang i sin tillvaro. Ångest - och orosutlösta beteenden trappas upp i takt med att otryggheten ökar.

Förbättringsprocessen

Lilla gruppen

Beskrivning av ”Lilla Gruppen”

Lilla gruppen består av 3 till 4 boende som alla är i behov av extra mycket stöd för att hantera sin tillvaro.Derasoro och ångest kan lättövergå i rop-, skrik- eller vandringsbeteende som är mycket påfrestande både för dem själva men också för deras närmaste omgivning. Symtomen uppstår då de lämnas ensamma, som när personalen är upptagen med andra uppgifter eller med andra boende .

Lilla gruppen samlas på eftermiddagendå behovet oftast är som störst. Personalbemanningen är utökad från sex till sju personerpå kvällen. En utbildad Silviasyster ska ansvara för och tar hand om den Lilla gruppen boende med svåra beteendesymtom. Silviasystern ska kännade boende samt deras behov väl. Lilla gruppen sitter avskilt där de kan finnalugn och ro och utför aktiviteter allt efter stundens behov. I samband med middagen som intas gemensamt finns också möjlighet att vara delaktig med dukning och disk. Det är av stor vikt att Silviasystern som håller i gruppen får hjälp av sina arbetskamrater vid oförutsedda händelser. Gruppen ska aldrig lämnas utan tillsyn.

Mätningar

Staplarna är utdrag från gjord BPSD personskattning på en av deltagarna i lilla gruppen vecka 42, 44 och 47.

Gul = agitation, Brun/orange = ångest, Grå = irritabilitet, Cerise = motoriskt avvikande beteende

Diagrammet redovisar enhetens förbrukning, avseende antal givna doser vidbehovsläkemedel mot oro som boende fått under mätperioden vecka 38-47

LillaGruppenstartadevecka 41m

”Jag tycker det har blivitlugnare på avdelningen.”

Resultat

”Stor skillnad, vi kan arbeta i lugn och ro. De boende stressas inte upp längre och vi får en harmonisk miljö. Ibland skulle man önska att den fanns även på förmiddagen”.

Färre givna doser enligt vidbehovsläkemedel mot oro förbättrar välbefinnandet hos de svårast sjuka äldre samt minskar risken för fall enligt forskning.

Diagrammet visar på minskad användning av vidbehovsläkemedel mot oro.

Målet med BPSD personskattning är att komma under den röda linjen. De tre gjorda skattningarna på en boende visar sjunkande nivåer för samtliga BPSD-symtom. Staplarna för problemområden som agitation, ångest, irritabilitet och motoriskt avvikande beteende har sjunkit markant sedan Lilla gruppen startade vecka 41. De minskade BPSD -symtomen ger en lugnare och mer harmonisk boendemiljöoch minskar behovet av vidbehovsläkemedel mot oro.

Några citat från personal då de svarat på frågan: Har ni som personal märkt någon skillnad efter den Lilla gruppen startat? i så fall vad?

”Att det blivit lugnare på avdelningen, speciellt vid måltider.”

Hur går vi vidare?

  • Tillgodose personalens behov av handledning och reflektion.
  • Bedriva internutbildning med den palliativa vårdfilosofin som grund.
  • Fortsätta utveckla den personcentrerade vården med de nationella riktlinjerna som grund. Kompetensen ”finns i huset” men behöver kontinuerligt underhållas för att inte falla i glömska.

Vad har vi lärt oss?

  • Att även små förändringar i arbets- och förhållningssätt kan göra stor skillnad i vardagen.
  • Att när vi försöker göra det vanliga ovanligt bra -

så har det en stor betydelse för både boende och personals välbefinnande.