granskning av handikappanpassning n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Granskning av handikappanpassning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4

Granskning av handikappanpassning - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Granskning av handikappanpassning. Sunne kommun juli 2012. Granskning av handikappanpassning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Granskning av handikappanpassning' - shoshana-klein


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
granskning av handikappanpassning

Granskning av handikappanpassning

Sunne kommun juli 2012

granskning av handikappanpassning1
Granskning av handikappanpassning
 • Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ger ramarna för det handikappolitiska arbetet i Sverige fram till år 2010 och är även grunden för det fortsatta arbetet under 2011-2016. Med handlingsplanen finns en struktur för hur delaktighetsperspektivet för personer med funktionshinder ska kunna genomsyra alla samhällsområden.
 • I lagstiftningen ställs krav på att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet ska undanröjas i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser.
 • Revisionsfrågan att besvara är huruvida tillgänglighetsarbetet avseende fysiska och enkelt avhjälpta hinder i Sunne kommun är ändamålsenligt och leder till önskvärda resultat.

Rapport avseendegranskningavhandikappanpassning

granskning av handikappanpassning2
Granskning av handikappanpassning
 • Vår bedömning är att kommunen har haft högtställda mål avseende tillgänglighetsfrågor. Dessa mål är i linje med de nationella målen och även i linje med gällande lagstiftning inom området.
 • Kommunen har genomfört åtgärder inom området men arbetet sker inte på ett systematiskt och samordnat sätt.
 • Kommunen har heller inte avsatt några medel för att genomföra arbetet eller på ett tydligt sätt beslutat vem som ansvarar för frågan.

Rapport avseendegranskningavhandikappanpassning

granskning av handikappanpassning3
Granskning av handikappanpassning

Med anledning av våra iakttagelser efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer;

 • Kommunen bör ta fram en policy för hur kommunens tillgänglighetsarbete skall genomföras.
 • Policyn bör tydliggöra vem som ansvarar för tillgänglighetsarbetet och vem som ansvarar för att stödja och driva projektet.
 • En tidsplan för tillgänglighetsarbetet bör tas fram och när det är möjligt bör också en budget och en prioriteringslista för att åtgärda identifierade brister tas fram.
 • Kommunen bör överväga att tillföra ekonomiska resurser för att möjliggöra det stora arbetet som det innebär att inventera kommunens alla publika lokaler samt allmänna platser.

Rapport avseendegranskningavhandikappanpassning