2011 gada p rskats n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2011.GADA PĀRSKATS PowerPoint Presentation
Download Presentation
2011.GADA PĀRSKATS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

2011.GADA PĀRSKATS - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

2011.GADA PĀRSKATS. Gadu sāk ar 38 biedriem Gadu noslēdz ar 43 biedriem Biedru kopsapulces - 5 Valdes sēdes -13 Izpilddirektora maiņa. AKTIVITĀTES. TKK informatīvo bukletu izdošana angļu un krievu valodās

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2011.GADA PĀRSKATS' - shoshana-benjamin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Gadu sāk ar 38 biedriem
 • Gadu noslēdz ar 43 biedriem
 • Biedru kopsapulces -5
 • Valdes sēdes -13
 • Izpilddirektora maiņa
aktivit tes
AKTIVITĀTES
 • TKK informatīvo bukletu izdošana angļu un krievu valodās
 • TKK tikšanās ar Talsu novada pašvaldības izpildvaru, lai saņemtu informāciju par plānotajiem iepirkumiem - vienojas par informācijas apmaiņu
 • TKK pārstāvji piedalās Talsu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības un drošības komisijas sēdē, lai izskatītu jautājumu par videonovērošanas kameru izvietojumu novadā
slide4
TKK saņēmis no Talsu novada pašvaldības policijas kartes un aprakstus par novērošanas kamerām Talsu pilsētā, un Talsu novada apdzīvotajās vietās. Saņemta arī informācija par pirmo izvirzīto uzdevumu 8 kamerām veikt finanšu piedāvājumu aprēķinu (veic SIA «Talcomm»). Izskatot 8 izvirzītās vietas TKK valde nolemj ierosināt pie pirmā finanšu piedāvājuma sagatavošanas klāt pievienot vēl divus novērošanas punktus:-Celtnieku-Raiņa ielas krustojums- Stendes- Rīgas ielas aplis

AKTIVITĀTES

slide5

AKTIVITĀTES

 • Pēc TKK ierosinājuma ir sagatavota un pieejama informācija par Talsu novadā esošo pašvaldības ceļu klasifikāciju
 • Apmaiņas informācija ar Pieaugušo izglītības centra (PIC) vadītāju InguSokolovu (Par ES projektu līdzfinansējumu saņemšanu)
 • TKK pārstāvji piedalās LDDK rīkotā pasākumā Ventspilī un Liepājā
slide6
TKK dalība semināros:

- Talsu Valsts ģimnāzijā

- Talsu 2.vidusskolā

Talsu Kristīgajā skolā tiek pasniegta mācību stunda ekonomikā

Aktīvi izteikts viedoklis par sabiedrisko kārtību, taksometru licencēm, cīņas klubu legalizāciju Talsu novadā

TKK valde ierosina Talsu novada pašvaldībai savlaicīgi rīkot darba grupas par plānotajiem svētkiem 2012.gadā un to plānotajām izmaksām

AKTIVITĀTES

aktivit tes par laidzes profesion lo vidusskolu
AktivitātesPar Laidzes Profesionālo vidusskolu
 • 10.02.2011. TKK valdes sēdē tiek izskatīts jautājums par Laidzes PVS iespēju veikt akreditāciju Pārtikas tehnologa izglītības programmai, jo šādas profesijas nav nevienā Kurzemes PVS
 • 10.06. 2011. pieredzes apmaiņas vizīte uz Valmieras pārtikas tehnoloģijas vidusskolu
aktivit tes1
AKTIVITĀTES

Par Laidzes Profesionālo vidusskolu

 • 10.11.2011. TKK kopsapulcē Laidzes PVS direktore Rita Pole prezentēja iespējamās jaunās mācību programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" redzējumu, parādot, ka ar pašreizējo esošo tehnisko aprīkojumu, bez lielām finansiālām piesaistēm, Laidzes PVS varētu atvērt mācību programmu "Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists"
 • Iesaistoties skolai, pašvaldībai un interesējošiem uzņēmumiem šis jautājums tiks risināts arī turpmāk, lai nākotnē varētu aptvert visas pārtikas nozares (piena, zivju, gaļas)
aktivit tes2
AKTIVITĀTES
 • 17.12.2011. TKK valdes loceklis Edmunds Demiters kopā ar izpilddirektori Janu Graudu pārstāvēja žūriju projekta Junior Achievement Young Enterprise pasākumā - Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu reģionālais gadatirgus 2011./2012. TKK pasniedza diplomus 7 nominācijās un simpātiju balvu
slide10

AKTIVITĀTES

TKK izpilddirektore Jana Grauda, uzsāk tikšanos ar TKK biedriem, lai iepazītos ar viņu uzņēmumiem, kā arī noskaidrotu viedokli par TKK pašreizējo darbību, uzklausītu idejas un priekšlikumus nākotnes darbībai

pieaicin tie viesi
PIEAICINĀTIE VIESI
 • Latvijas tehnoloģijas centra prezentācija par Eiropas Biznesa atbalsta tīklu Eiropā un Latvijā
 • SIA "Enerģijas avots" prezentācija par iespējām iegādāties elektroenerģiju
 • Vācijas Tirdzniecības kameras (Ginta Petra) prezentācija "Darījumu partneris un mērķa tirgus Vācijā." Vācijas tirdzniecības kameras funkcijas
 • Pašvaldības policijas priekšnieces Daces Vakermanes prezentācija - priekšlikumi par video-novērošanas kamerām Talsos un Talsu novadā
 • SIA "Talcomm" pārstāvja prezentācija par video novērošanas sistēmām
pieaicin tie viesi1
PIEAICINĀTIE VIESI
 • AS "Swedbank" pārstāvja MārtiņaKazāka prezentācijas par Ekonomisko stāvokli Latvijā un Eiropā kopumā, finanšu tirgus pamatprincipiem un pensiju sistēmu problēmām
 • Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Marutas Blūmas prezentācija (reizi pusgadā), par plānotajiem ES projektiem un iepirkumiem, kā arī informēšana par pašreizējiem projektiem
 • Viesi no Kuldīgas biznesa apvienības, Latvijas darba devēju konfederācijas - projektu vadītāja Lāsma Pīlēģe un sociālā dialoga koordinatore Kurzemes reģionā Sanita Linde
ziedojumi
ZIEDOJUMI

09.07.2011. notika salidojums Laidzes PVS. Rita Pole lūdz finansiālu palīdzību jaunu skatuves aizkaru iegādei. TKK valde ierosina, apmaiņā pret sadarbību ar Laidzes PVS, izmantot TKK vajadzībām - pasākumiem skolas telpas (sporta halli, sporta laukumu vai aktu zāli), ziedot Ls 200 (divi simts latu.) Par šo lēmumu nobalso TKK biedru kopsapulcē 24.02.2011.

slide15

ZIEDOJUMI

 • Raimonds Štrokšs prezentē plānoto pasākumu 14.05.2011.-15.05.2011.

BTA Rally Talsi *11, kas ir arī 40.jubilejas pasākums

 • TKK valde nolemj ziedot Ls 200 (divi simts latu)
slide16

ZIEDOJUMI

 • TKK valde nolemj atbalstīt Talsu novada pašvaldības talantīgo skolēnu delegāciju, kas dodas uz Turciju, lai piedalītos Alānijas Nacionālajā bērnu festivālā, vienotu formas tērpu iegādei Ls 60 (sešdesmit latu) apmērā, uz kuriem bija izvietots arī TKK logo
slide17

ZIEDOJUMI

 • TKK ziedojums Talsu sākumskolai
 • TKK valde nolēma piešķirt Ls 100 (simts latu), apmaiņā pret apsveikumiem. TKK izpilddirektore Jana Grauda, lūdza skolēnus izgatavot Ziemassvētku apsveikumus TKK vajadzībām
n kotnes ieceres
NĀKOTNES IECERES
 • TKK mājas lapas izveidošana un uzturēšana
 • Regulāras tikšanās ar Talsu novada pašvaldības lēmējvaru un izpildvaru
 • Regulāra TKK aktivitāšu publicitāte plašsaziņas līdzekļos
 • Pieredzes apmaiņas vizīšu organizēšana ar citām līdzīgām biedrībām vai nodibinājumiem, tos apmeklējot vai uzaicinot pie sevis
slide19

NĀKOTNES IECERES

 • TKK izpilddirektore Jana Grauda, turpina uzsāktās tikšanās ar TKK biedriem, lai iepazītos ar viņu uzņēmumiem, kā arī noskaidrotu viedokli par TKK pašreizējo darbību un iespējamām idejām nākotnes darbībai
 • Jaunu biedru piesaiste
 • Dalība Talsu dienās Alānijā (Turcijā), kas notiks no 26.05.2012. līdz 27.05.2012.
paldies par uzman bu
PALDIES PAR UZMANĪBU!

Viesu namā «MEŽVIDI»

06.01.2012.