jaundzimu st vok a nov rt ana dz v bai svar go funkciju uztur ana reanim cija pirmsslimn cas etap n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ilze Kreicberga Rīgas Dzemdību nams 2013. gada 4. oktobrī PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ilze Kreicberga Rīgas Dzemdību nams 2013. gada 4. oktobrī

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Ilze Kreicberga Rīgas Dzemdību nams 2013. gada 4. oktobrī - PowerPoint PPT Presentation


 • 390 Views
 • Uploaded on

Jaundzimušā stāvokļa novērtēšana. Dzīvībai svarīgo funkciju uzturēšana, reanimācija pirmsslimnīcas etapā. Ilze Kreicberga Rīgas Dzemdību nams 2013. gada 4. oktobrī. Jaundzimušais Agrīnais jaundzimušā periods  0 - 7  dienas Vēlīnais  7 - 28  dienas. Jaundzimušā adaptācija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ilze Kreicberga Rīgas Dzemdību nams 2013. gada 4. oktobrī' - nerina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jaundzimu st vok a nov rt ana dz v bai svar go funkciju uztur ana reanim cija pirmsslimn cas etap

Jaundzimušā stāvokļa novērtēšana. Dzīvībai svarīgo funkciju uzturēšana, reanimācija pirmsslimnīcas etapā

Ilze Kreicberga

Rīgas Dzemdību nams

2013. gada 4. oktobrī

slide2

Jaundzimušais

Agrīnais jaundzimušā periods 0 - 7 dienas

Vēlīnais 7 - 28  dienas

jaundzimu adapt cija
Jaundzimušā adaptācija

Virkne pēctecīgu izmaiņu jaundzimušā orgānu un orgānu sistēmu darbībā ar mērķi patstāvīgi nodrošināt dzīvību uzturošus procesus vidē ārpus mātes organisma

sagatavo an s b rna dzim anai
Sagatavošanās bērna dzimšanai

Virsma jaundzimušā reanimācijai

Siltums

Elpošanas nodrošinājums: atsūcējs, maiss ar masku, kuņģa zonde,

Medikamenti: Adrenalīns, NaCl izotonisks, šļirces

siltuma zuduma veidi
Siltuma zuduma veidi

http://what-when-how.com/nursing/care-of-the-normal-newborn-maternal-and-newborn-nursing-part-1/

siltuma zuduma samazin ana
Siltuma zuduma samazināšana

Kondukcijas↓ Silti saskares priekšmeti (virsma, rokas, auti, fonendoskops u.c.)

Konvekcijas↓ Durvis, logi aizvērti

Iztvaikošanas↓ Nosusināt, auts ar ūdensnecaurlaidīgu slāni

Radiācijas ↓ Lielāks attālums līdz aukstiem priekšmetiem

plau as un asinsrite
Plaušas un asinsrite

Pēc dzemdībām

 • Plaušas pildās ar gaisu
 • Plaušu šķidrums izdalās no alveolām

Gaiss

Augļa plaušu šķidrums

Gaiss

Gaiss

Sekojoši elpas vilcieni

Otrā ieelpa

Pirmā ieelpa

Šķidrumu alveolās aizvieto gaiss

plau as un asinsrite1
Plaušas un asinsrite

Auglim

 • Arteriolasirkonstrihētas
 • Samazināta asins plūsma plaušās
 • Asins plūsma sadalās caur ductus arteriosus

Plaušu artērija

Plauša

Plauša

Sirds

Asins šuntēšanās caur arteriālo vadu un prom no plaušām pirms piedzimšanas

plau as un asinsrite2
Plaušas un asinsrite

Pēc dzemdībām

 • Plaušu arteriolas dilatējas
 • Palielinās asins plūsma caur plaušām

Sašaurinātie asinsvadi pirms dzimšanas

Paplašinātie asinsvadi pēc dzimšanas

Skābeklis

alveolās

Šķidrums alveolās

Plaušu asinsvadu paplašināšanās pēc dzimšanas

plau as un asinsrite3
Plaušas un asinsrite

Oksigenētas asinis aortā

Ductus arteriozus slēgšanās

Pēc dzemdībām

 • Aug skābekļa līmenis asinīs
 • Konstrihējas ductus arteriosus
 • Asinis plūst caur plaušām lai apskābekļotos

Plaušu artērija

Plauša

Plauša

Sirds

Šunta caur ductus arteriosus slēgšanās pēc dzimšanas asinīm pārsvarā plūstot uz plaušām

plau as elpo anas sist ma
Plaušas: elpošanas sistēma

Pirmā ieelpa Plaušu šķidrumu aizstāj gaiss pretestības  plaušu asinsvados 

 • asins plūsma caur plaušām
 •  spiediens labajā sirds pusē

Alveolu izplešanās

Plaušu asinsrite

Gāzu apmaiņa

adekv tas cirkul cijas priek noteikumi
Adekvātas cirkulācijas priekšnoteikumi

Plaušu cirkulācijas izveidošanās

Spiedienu līdzsvarošanās abās sirds pusēs

Sekojoša funkcionāla fizioloģisko šuntu slēgšanās: ductus arteriosus un foramen ovale

pilnv rt gas elpo anas priek nosac jumi
Pilnvērtīgas elpošanas priekšnosacījumi

Elpošanas uzsākšanai

Stimulācija:  CO2, krūšu kurvja saspiedums

Brīvi elpceļi

Anatomiski izveidojušās plaušas

spont nas elpo anas neuzs k an s
Spontānas elpošanas neuzsākšanās

Akūta asfiksija:

Jaundzimušā smadzeņu izdzīvošanas robeža –

20 minūtes pilnīgs O2 piegādes pārtraukums.

To nosaka:

 • Lielas glikogēna rezerves smadzenēs, aknās un miokardā ražo enerģiju anaerobas gloklīzes ceļā
 • Jaundzimuša bērna smadzenes spēj metabolizēt tādas vielas kā ketonus un laktātu
glikozes metabolisms pirms dzim anas
Glikozes metabolisms – pirms dzimšanas
 • Auglis glikozi un citas barības vielas saņem no mātes caur placentu
 • Augļa asinīs glikozes līmenis ir 70-80% no mātes glikozes līmeņa
 • Grūtniecības pēdējā trimestrī auglis glikogēna veidā aknās un muskuļos uzkrāj glikozi
   • Glikogēna krājumi pietiekošā daudzumā ir tikai iznēsātiem jaundzimušajiem
aerobais metabolisms

Šūnas enerģija

1

Glikozes molekula

Krebsa cikls

O2

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

Aerobais metabolisms

Glikolīze

Piruvātskābe

anaerobais metabolisms

1

Glikozes molekula

O2

Pienskābe

ATF

ATF

Anaerobais metabolisms

Glikolīze

Piruvātskābe

 • Ja ieslēdzas anaerobais metabolisms
 • ↑ glikozes utilizācija
 • Šūnu acidoze
 • Ja process turpinās – šūnu nāve
gatavo an s e ut dz vei
Gatavošanās e/ut dzīvei

Glikogēna rezervju uzkrāšana

Iznēsāts

Priekšlaikus dzimis un MGL

bie k s hipoglik mijas riska grupas
Biežākās hipoglikēmijas riska grupas

Hiperinsulīnisms

Glikogēnarezerves

Glikogēnarezerves

Glikozes izmantošana

 • Cukura diabēts mātei, LGL
 • Priekšlaikus dzimis
 • Mazs gestācijas laikam
 • Perinatāls stress vai slims

(sepse, asfiksija, hipotermija, šoks u.c.)

ak tas asfiksijas prognoze
Akūtas asfiksijas prognoze
 • glikogēna rezerves (IUAA) un “ilgstoša daļēja asfiksija” (mātes hipertenzija, dzemdes hiperstimulācija)
 • samazinās augļa toleranci pret akūtu asfiksiju
elpo anas neuzs k an s citi iemesli
Elpošanas neuzsākšanās: citi iemesli
 • Jau esoša smadzeņu problēma
  • Smags insults pirms dzemdību sākuma
  • Iedzimta smadzeņu anomālija vai miopātija
  • Iedzimtas metabolisma vai hromosomālas patoloģijas
 • Elpošanas centra nomākums
  • Farmakoloģisks (analgētiķi, sedatīvi)
  • Hipokapnija mātei (“elpošanas vingrinājumi”)
  • Trauma (muguras smadzenes kakla līmenī)
cietu a jaundzimu paz mes
Cietuša jaundzimušā pazīmes
 • Nomākta spontāna elpošana
 • Bradikardija
 • Cianoze
 • Zems muskulatūras tonuss
 • Zems asinsspiediens
s kotn jie so i
Sākotnējie soļi
 • Nosusini, stimulē, nodrošini siltumu
 • Pozicionē, atbrīvo elpceļus
 • Izvērtē
  • Elpošanu
  • Sirdsdarbību
  • Ādas krāsu
reanim cijas neuzs k ana
Reanimācijas neuzsākšana

Amerikas Pediatru asociācijas ieteikums

 • Apstiprināts gestācijas laiks < 23 nedēļām vai dzimšanas svars < 400 gramiem
 • Anencefālija
 • Apstiprināta 13.vai 18. trisomija
elpce u atv r ana
Elpceļu atvēršana

Novietot bērnu uz muguras vai sāniem

Viegli atliekt galvu

“Ostīšanas” poza

Novietojot vienā līnijā rīkles mugurējo daļu, balseni un traheju

indik cijas elpin anai ar maisu un masku
Indikācijas elpināšanai ar maisu un masku

Elpošanas iztrūkums

Sirdsdarbība < 100 reizēm minūtē

Vispārēja cianoze

elpin anas frekvence
Elpināšanas frekvence

Skaļa skaitīšana, lai uzturētu frekvenci no 40 līdz 60 elpas vilcieniem minūtē

Elpa-divi-trīs-...elpa-divi-trīs...

neefekt va elpin ana
Neefektīva elpināšana

Iespējamie iemesli

 • Nav hermētisks maskas novietojums
 • Šķērslis elpceļos
 • Nepietiekošs spiediens

Slikts hermētiskums starp masku un seju var izsaukt sliktu krūšu kurvja cilāšanos

2 min ventil cijas orogastr las zondes ievad ana
2 min ventilācijas: orogastrālas zondes ievadīšana

Orogastrālās zondes garuma mērīšana

indik cijas r jai sirds mas ai
INDIKĀCIJAS ĀRĒJAI SIRDS MASĀŽAI

Izvērtē nepieciešamību pēc MPV 30’

Sirdsdarbība < 60 reizēm minūtē

Vēl pēc 30’  ja sirdsdarbība < 60, ievada Adrenalīnu

jpr pielietojamie medikamenti
JPR pielietojamie medikamenti

Skābeklis

Adrenalīns 1: 10000 0,1 – 0,3 ml/kg

Fizioloģiskais šķīdums 10 ml/kg

svar gi punkti jaundzimu o reanim cijas taktik
Svarīgi punkti jaundzimušo reanimācijas taktikā
 • Izvērtēšanas solis: 30 sekundes
 • Sirdsdarbība > 100: pārtraukt pozitīva spiediena ventilāciju
 • Sirdsdarbība > 60: pārtraukt ārējo sirds masāžu
 • Sirdsdarbība < 60: nepieciešami papildus soļi
iz v rt ana p c piedzim anas
Izvērtēšana pēc piedzimšanas
 • Bērna atbilstība gestācijas laikam:
  • Masa, garums
  • Fiziskais un neiromuskulārais briedums
 • Acīm redzamas “novirzes no normas”
  • Anomālija
gest cijas vecuma noteik ana ballard skala ii fiziskais briedums
Gestācijas vecuma noteikšana: Ballard skala II fiziskais briedums

Āda: “lipīga, irdena, caurspīdīga” (-1)  “krunkaina, ieplaisājusi” (5)

Lanugo: “nav” (-1)  “bagātīgs” (1)  “praktiski kails” (4)

Plaukstu/ pēdu virsma: “papēdis-īkšķis < 40mm” (-2)  “krokas pa visu virsmu” (4)

Krūšu gali: “nemanāmi” (-1)  “5-10 mm krūtsgals, areola” (4)

uz pier d jumiem balst ta prakse
Uz pierādījumiem balstīta prakse

Dzemdību un jaundzimušo aprūpes procesu izvērtējums

nabassaites noklemm anas laiks
Nabassaites noklemmēšanas laiks
 • Nekavējoša: anēmija pēc 2 mēnešu vecuma
  • Van Rheenen & Brabin: agrīna nabassaites noklemmēšana palielina anēmijas risku 2 – 3 mēnešu vecumā; vēlīna – nepalielina dzeltes un/ vai policitēmijas risku
 • Pirms plecu piedzimšanas
  • Mercer: neiroloģiska bojājuma risks
 • Nabassaite asiņu savākšana
  • Samazina cilmes šūnu daudzumu bērnam, netiek rekomendēta agrīna klemmēšana ar mērķi savākt nabassaites cilmes šūnas
termoregul cija un b rna novietojums
Termoregulācija un bērna novietojums

Āda pret ādu: īstermiņa un ilgtermiņa labums

 • Īstermiņā: (Fransson) mazāka temperatūras atšķirība starp ādu un rektāli (serdes temperatūra).
 • Ilgtermiņā: (Vadiya) ilgāk ēdina ar krūti, labāki mātes un bērna saskares rādītāji
jaundzimu o reanim cija sk beklis vai gaiss
Jaundzimušo reanimācija: skābeklis vai gaiss ?
 • Nav atšķirības rādītājos: mirstība, Apgares skalas rezultāti, pirmais kliedziens, spontānas elpošanas sākums, HIE
 • Smadzeņu asinsrite (Lundstom) 2 stundas pēc dzimšanas gaisa grupā smadzeņu asinsrite ticami augstāka kā 80% O2 grupā
 • Oksidatīvā stresa marķieri 28 dienu vecumā O2 grupā augstāki kā gaisa (= kontroles) grupās
rut nveida ats k ana dzemd b s
Rutīnveida atsūkšana dzemdībās
 • Mutes dobuma atsūkšana ar baloniņu vai katēteri
  • (Estol) nav atšķirības plaušu izvēršanā
  • (Carraso) atsūktiem zemāks SaO2 1 – 6 min pēc piedzimšanas
  • (Waltman) nav atšķirības Apgares skalas rādītājos
  • Sirdsdarbības aritmijas, apnoe
taktika mekoni lu aug de u gad jum
Taktika mekoniālu augļūdeņu gadījumā

Amnioinfūzija (Freser et al, 2005): nav  MAS vai perinatāla nāve

Atsūkšana pēc galvas piedzimšanas (Vain et al, 2004): nav  Apgares skala, RD, O2 pielietošana, MPV, MAS (4%) vai nāve

Intubācija aktīvam bērnam (Wiswell et al): nav  MAS vai RD