mesec po arne varnosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mesec požarne varnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mesec požarne varnosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Mesec požarne varnosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Mesec požarne varnosti. Komisija za preventivo GZS. Letošnji oktober je kot mesec požarne varnosti, posvečen osebam s posebnimi potrebami. To so tiste osebe, ki odstopajo od pričakovanih značilnosti in zmožnosti, definiranih v določenem okolju, in potrebujejo dodatno pozornost in skrb.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Mesec požarne varnosti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mesec po arne varnosti

Mesec požarne varnosti

Komisija za preventivo GZS

slide2

Letošnji oktober je kot mesec požarne varnosti, posvečen osebam s posebnimi potrebami. To so tiste osebe, ki odstopajo od pričakovanih značilnosti in zmožnosti, definiranih v določenem okolju, in potrebujejo dodatno pozornost in skrb.

 • To pa so predvsem skupine sledečih oseb:
 • osebe z motnjami v duševnem razvoju,
 • slepi in slabovidni,
 • gluhi in naglušni,
 • osebe z govorno-jezikovnimi motnjami in
 • gibalno ovirane osebe.
slide3

Načrtujte pravočasno

Ogenj se lahko hitro razvije v požar, zato je ustrezen odziv odločilnega pomena. Pri gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih, gluhoslepih ter gibalno oviranih osebah se lahko zaradi zmanjšane slušne in vidne zaznave ali mobilnosti možnosti hitrega odziva zmanjšajo. Da bi lahko v nevarnosti pravočasno in pravilno ukrepali, je treba ukrepe varstva pred požarom za te osebe načrtovati pravočasno.

Za varno izvajanje evakuacije morajo biti evakuacijske poti proste in prehodne. Preverite, ali so na evakuacijski poti ovire (omare, škatle in podobno), ali so vratne odprtine in hodniki dovolj široki, ali so tla nedrseča, nakloni klančin ustrezni in drugo.

slide4

Načrt evakuacije

Uporabniki stavbe naj se seznanijo z načrtom evakuacije, ki mora biti prilagojen tudi gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim, gluhoslepim ter gibalno oviranim osebam.

Za gasilce je pomembno, da pregledamo urejenost dovoznih in dostopnih poti ter delovnih in postavitvenih površin, urejenost hidrantnega omrežja, ustreznost oziroma uporabnost požarnega načrta ter se z osebjem pogovorimo o različnih načinih izvajanja evakuacije oziroma o medsebojnem sodelovanju ob izrednem dogodku.

slide5

Preventivni pregled naj vsebuje predvsem

Gasilske površine ob zgradbi

Potrebno je ugotoviti, ali so površine ustrezno določene in označene.

Hidrantno omrežje

Potrebno je ugotoviti, ali so hidranti ustrezno pregledani in funkcionalni.

Požarni načrt

Potrebno je ugotoviti, če je požarni načrt pregleden, če ustreza

dejanskemu stanju in če vsebuje za nas vse potrebne podatke.

Sistem obveščanja

Potrebno je ugotoviti, ali je ustrezno urejen način obveščanja ReCO

ob izrednem dogodku.

Način evakuacije in usposobljenosti zaposlenih

Preveri naj se ustreznost predvidenih postopkov ob evakuaciji in

usposobljenost odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov

in izvajanja evakuacije.

V primeru ugotovitve pomanjkljivosti obvestimo o tem odgovorno osebo.

slide6

Povejte, da potrebujete pomoč

Priporočamo, da gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe ter gibalno ovirane osebe oziroma njihovi družinski člani ali skrbniki obvestijo sosede, sodelavce, sošolce, učitelje in osebe, odgovorne za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, da bodo ob evakuaciji potrebovali pomoč in kakšna naj bo ta pomoč.

slide7

Osebe, ki bodo pomagale

Pri načrtovanju ukrepov varstva pred požarom je treba ugotoviti, koliko gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih, gluhoslepih ter gibalno oviranih oseb je v določeni stavbi in kakšno pomoč bodo potrebovale. Dogovorite se, koliko oseb bo pomagalo pri evakuaciji in kakšne bodo njihove zadolžitve.

slide8

Vaje evakuacije

Vaje evakuacije po potrebi izvajajte skupaj z gluhimi in naglušnimi, slepimi in slabovidnimi ter gibalno oviranimi osebami in z osebami, ki jim pomagajo. Na vaji preverite, ali so načrtovane rešitve ustrezne. Po vaji odpravite ugotovljene nepravilnosti. Vajo evakuacije ponovite najmanj enkrat letno.

Nosilci izvedbe evakuacije so osebe, odgovorne za izvajanje evakuacije v organizaciji!

Gasilci lahko pri evakuaciji le pomagajo, saj so njihove naloge vezane predvsem na gašenje in reševanje.

Prikažemo lahko gašenje začetnega požara.

slide9

Pripomočki

Razmislite o namestitvi mehanskih pripomočkov za premagovanje višinskih razlik (stopniščna dvigala, klančine ipd.) in o uporabi pripomočkov za evakuacijo (stopniščni vzpenjalnik, evakuacijski stol, deska, nosila ipd.). Osebe, ki bodo pomagale, naj se seznanijo, kje so ti pripomočki in kako se uporabljajo. Praviloma se ob požaru dvigal ne sme uporabljati.

Pri evakuaciji gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih, gluhoslepih ter gibalno oviranih oseb je treba poskrbeti za pripomočke, nujne za ohranitev življenja (respirator, aspirator, nahrbtnik s kisikom ipd.), bergle, invalidski voziček, belo palico, psa vodnika in drugo.

slide10

Preventivni ukrepi in priporočila

 • Gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe ter gibalno ovirane osebe morajo biti seznanjene:
 • s preventivnimi ukrepi varstva pred požarom;
 • kako prepoznati nevarnost za nastanek požara;
 • kako in kdaj poklicati številko za klic v sili 112 oziroma nanjo poslati kratko sporočilo (SMS);
 • kako ravnati ob požaru.

Na številko 112 lahko pošljete tudi kratko sporočilo (SMS).

slide11

Preventivni ukrepi in priporočila

Delovni prostori, učilnice, stanovanja, bolniške sobe in drugi prostori, ki so namenjeni gibalno oviranim osebam, naj bodo v nižjih nadstropjih, blizu izhoda.

Razmislite o namestitvi ustreznih naprav ali sistemov za javljanje in alarmiranje (opozarjanje z zvokom, svetlobo ipd.).

slide12

Preventivni ukrepi in priporočila

Namesto stopnic naj se zagotovi možnost uporabe klančin z ustreznim naklonom.

Ste že pomislili, kako bi ob evakuaciji pomagali gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim, gluhoslepim ter gibalno oviranim osebam? Te osebe delajo in živijo skupaj z nami in v nevarnosti bodo morda potrebovale našo pomoč.

slide13

Klic v sili: 112

Na številko 112 lahko pokličete ali pošljete kratko sporočilo (SMS), če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo. Na številko 112 lahko brezplačno kličete s stacionarnega ali mobilnega telefona (čeprav je račun prazen) v vseh državah Evropske unije.

Ob klicu na številko 112 povejte ali sporočite:

- kdo kliče,

- kaj se je zgodilo,

- kje se je zgodilo,

- kdaj se je zgodilo,

- koliko je ponesrečencev,

- kakšne so poškodbe,

- kakšne so okoliščine na kraju nesreče,

- kakšna pomoč je potrebna.

slide14

HVALA ZA POZORNOST!

več informacij na:

www.sos112.si