1 / 19

Kommunikatsiooniteenuste arendus IRT0080

Kommunikatsiooniteenuste arendus IRT0080. Loeng 4/2010 Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool, TTÜ raadio- ja sidetehnika inst. avots@lr.ttu.ee. ESTWIN. Operaatorite mittediskrimineeriv ligipääs võrgule, sh on tagatud uute operaatorite sisenemine mittediskrimineerival viisil

shino
Download Presentation

Kommunikatsiooniteenuste arendus IRT0080

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kommunikatsiooniteenuste arendusIRT0080 Loeng 4/2010Avo Otstelekommunikatsiooni õppetool, TTÜ raadio- ja sidetehnika inst.avots@lr.ttu.ee

 2. ESTWIN • Operaatorite mittediskrimineeriv ligipääs võrgule, sh on tagatud uute operaatorite sisenemine mittediskrimineerival viisil • Loodav võrk ei tohi takistada uute tehnoloogiatele tuginevate teenuste pakkumist lõppklientidele, sh on kokku lepitud põhimõtted võrgu jätkusuutlikuks haldamiseks • Loodav võrk peab suurendama vaba turgu, mis omakorda tähendab elanikele paremaid teenuseid, soodsamaid hindu ja paremat teenuste kättesaadavust • Selgelt määratleda sekkumiskohad, kus turu toimimine ei taga infrastruktuuri vajalikke investeeringute tegemist operaatorite poolt

 3. Projekt EstWIN • EstWIN projekti esimese etapi käigus ehitatakse välja baasvõrk magistraalvõrgu ja juurdepääsuvõrkude vahel. See on füüsiline optiliste kaablite võrk, mis tähendab kokku 6 640 km fiiberoptilisi kaableid. • Maksumus ~1,5 miljardit + operaatorite panus ~4,5 miljardit.

 4. Eesmärk • Lairiba internetiühendust võimaldavate kaasaegsete fiiberoptiliste sideühenduste loomine asulateni, milleni seni fiiberoptilised võrgud ei ulatu

 5. EstWIN infra 6640 km fiiberoptilisi kaableid Üle 1400 erineva kaabli lõigu Üle 300 erineva projekti

 6. Võrgustruktuuur

 7. Infoühiskonna arengukava 2013 100% kodudel, ettevõtetel ja asutustel on võimalus liituda uue põlvkonna lairibavõrguga ning kasutada Internetiühendust kiirusega vähemalt 100 Mbit/s Aastaks 2012 Eestis fiiberoptilise baasvõrgu väljaehitamine arvestusega, et 98% majapidamistest, ettevõtetest ja asutustest asuvad baasvõrgu liitumis­punktile lähemal kui 1,5 km

 8. Kavandatavad tegevused

 9. Sideseanss

 10. Session Initiation Protocol • Session Initiation Protocol (SIP) - An IETF protocol for session establishment (RFC 3261): • Locate the other party • Negotiate what resources/media will be used in the session • Initiate & terminate the session • Media is transported on RTP and codecs are re-used from other call signaling protocols such as H.323 • Leverages Internet Protocols and Addressing • SIP is highly extensible • Example: Presence & event platforms

 11. Protokollid

 12. SIP Registrar Registration Resolution Signaling SIP Proxy SIP Proxy 100.101.102.103 Media SIP User Agent (Client) SIP User Agent (Server) sip:bob@abc.com Komponendid

 13. Proxy Proxy Hop 2 Hop 3 Hop 1 CompanyA.com CompanyB.com Media Stream – Direct Path sip:bob@CompanyB.com sip:mike@CompanyA.com Session Management (TCP/UDP) Media (RTP over UDP) Ühendus

 14. Ühenduse loomine • Client - originates message • Server - responds to or forwards message SIP User Agent Server SIP User Agent Client INVITE sip:bob@acme.com 200 OK ACK Media Stream BYE 200 OK

 15. SIP responses • 1xx Informational (e.g. 100 Trying, 180 Ringing) • 2xx Successful (e.g. 200 OK, 202 Accepted) • 3xx Redirection (e.g. 302 Moved Temporarily) • 4xx Request Failure (e.g. 404 Not Found, 482 Loop Detected) • 5xx Server Failure (e.g. 501 Not Implemented) • 6xx Global Failure (e.g. 603 Decline)

 16. SIP Registrar 4: fred@10.1.1.8 3: fred@comp2.com ? User Agent Client User Agent Server 1: INVITE fred@comp2.com 5: INVITE fred@10.1.1.8 2: 100/Trying comp2.com 6: 100/Trying 7: 180/Ringing fred@comp2.com 8: 180/Ringing 9: 200/OK 10: 200/OK 11: ACK fred@hr.comp2.com Proxy

 17. Request Method Response Status INVITE sip:UserA@acme.com SIP/2.0 200 OK Via: SIP/2.0/UDP proxy.acme.com:5060 From: UserA <sip:UserA@acme.com> To: UserB <sip:UserB@acme.com> Call-ID: 123456000@acme.com CSeq: 1 INVITE Subject: Meeting Today Contact: sip:UserA@100.101.102.103 Content-Type: application/sdp Content-Length: 147 Via: SIP/2.0/UDP proxy.acme.com:5060 From: UserA <sip:UserA@acme.com> To: UserB <sip:UserB@acme.com> Call-ID: 123456000@acme.com CSeq: 1 INVITE Subject: Meeting Today Contact: sip:UserB@100.111.112.113 Content-Type: application/sdp Content-Length: 134 v=0 o=UserA 2890844526 IN IP4 acme.com s=Example Session SDP c=IN IP4 100.101.102.103 m=audio 49172 RTP/AVP 0 a=rtpmap 0:PCMU/8000 v=0 o=UserB 2890844527 IN IP4 acme.com s=Example Session SDP c=IN IP4 100.111.112.113 m=audio 3456 RTP/AVP 0 a=rtpmap 0:PCMU/8000 Sõnumid

 18. R T P • Real-time Transport Protocol (RTP) is used to transport real-time data, such as voice or video. • “Unreliable” protocol built on top of the UDP protocol that does not guarantee delivery of packets, but which has little overhead. • The Real-time Transport Control Protocol • Used to report on the performance of a particular RTP transport session. • Delivers information such as the number of packets transmitted and received, the round-trip delay, jitter delay, etc. that are used to measure Quality of Service in the IP network. • QoS Constraints • Latency – 150 msec maximum • Jitter – 30 msec maximum • Packet Loss – 1% maximum

 19. Lõpulingid (4) http://www.cs.columbia.edu/~hgs/ http://www.aqsacomna.com/us/articles/LIIPWhitePaperv21.pdf

More Related