Download
1 / 34

Definice týmu? - PowerPoint PPT Presentation


  • 141 Views
  • Uploaded on

Co je tým. Definice týmu?. …skupina lidí se stejným cílem…. Co je tým. Definice týmu?. …skupina lidí kde aspoň jeden člověk vede skupinovou dynamiku. Co je tým. Cíle týmu?. Cíle: všichni členové týmu je musí znát a přijímat je za vlastní. doporučení: cíle mají být S.M.A.R.T.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Definice týmu?' - shiloh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Co je tým

Definice týmu?

…skupina lidí se stejným cílem…


Co je tým

Definice týmu?

…skupina lidí kde aspoň jeden

člověk vede skupinovou

dynamiku


Co je tým

Cíle týmu?

Cíle: všichni členové týmu je

musí znát a přijímat je za vlastní

doporučení: cíle mají být

S.M.A.R.T


Co je tým

S.M.A.R.T.


Co je tým

Kudy k cíli:

POSTUP:

Členové týmu musí znát postup

zvolený k dosažení cílů, přijmout

ho za vlastní a znát jeho rizika.


Co je tým

Normy:

Psaná či nepsaná pravidla chování skupiny

Základní princip: ocenění a tresty

Základná pravidlo: reagovat na porušení

skupinových norem.

Pokud to neděláme, stane se porušení pravidlem


Co je tým

Tým definice:

Skupina lidí směřující ke společnému

cíli, za použití společně přijímaných

postupů a norem, ve které aspoň

jeden člověk řídí skupinovou

dynamiku.


Fáze týmu

Životní cyklus - týmu

BruceTuckman


Práce s týmem

Vedení x řízení

Řízení: direktivně směřuji k naplnění

cíle určuji normy i postupy

Vedení: Členové skupiny mají možnost

ovlivňovat cíle, postupy, normy


Práce s týmem

3 principy vedení

Splnění cílů

Stimulování rozvoje jednotlivců

Zlepšování skupiny


Práce s týmem

Prvky vedení týmu

cíle

potřeby

členů

procesy


Práce s týmem

Manažerské styly

autoritativní styl

demokratický styl

vysoká aktivita

orientace na sebe

orientace na skupinu

nízká aktivita

volný styl

zúčastněný styl


Práce s týmem

Způsoby rozhodování


Práce s týmem

Motivace x stimulace

Motivace=souhrn vnitřních pohnutek

Výraz „motivovat“ je formálně špatně

Motivovat: vytváříme prostředí které

osloví co nejvíc vnitřních motivů


Práce s týmem

Maslowova pyramidaPráce s týmem

Výkon a stimulace


Práce s týmem

Kategorie stimulů


Komunikace

Interakce x komunikace

Interakce: vzájemné ovlivňování

Komunikace: společné ovlivňování


Komunikace

Komunikace jako proces

Komunikace – nelineární proces

„To co říkám není to co myslím

a už vůbec ne to co slyšíš“


Komunikace

Faktory vnímání


Komunikace

Chyby v komunikaci


Komunikace

Komunikace ve skupině

JoHariWindow

1) veřejná oblast 

2) slepá oblast 

3) skrytá oblast

4)neznámá oblast 


Komunikace

Komunikace ve skupině

JoHariWindow

hledání

komunikačního

optima


Komunikace

Komunikace

Komunikace –shrnutí

Cílem komunikace je porozumění

Výměna informací je důsledek porozumění!


Komunikace

Komunikace

Důvěra


Konflikty

Komunikace

Konflikty v týmu

Konflikt=vztah dvou objektů které spolu nemohou koexistovat

Pozitiva:

1) Velikost rozporu je relativní, záleží na perspektivě

2) Řešený konflikt vede ke změně


Komunikace

Řešení konfliktu - zahlazení


Komunikace

Řešení konfliktu - konstruktivní

Ne každý konflikt je zralý na to aby byl řešen

Základem pro konstruktivní řešení je důvěra

Najít perspektivu ve které neprobíhá spor a z ní se společně vrátit do detailu


Komunikace

Metoda mluvící hole

1) Být ochoten hledat řešení, které by bylo lepší, než co navrhl kdokoliv ze skupiny.

2) Akceptovat pravidlo: nikdo nemůže vyjadřovat vlastní názor, dokud neřekne, co má na mysli druhý účastník jednání - a neřekne to tak, aby dotyčný byl s tím, co říká, spokojen.


Komunikace

Konflikty - shrnutí

1) Konflikt může být pro tým hrozba, ale i příležitost ke změně

2) Při řešení konfliktů se nejlépe ukáže vyspělost týmu, jeho stabilita a perspektiva

3) Řešení konfliktů neleží v technikách a postupech, ty jsou jen nástrojem. Pro konstruktivní řešení je základem DŮVĚRA.


Komunikace

Co dělá tým týmem


Zdroje:

www.vedeme.cz

Martin Hájek

Týmová práce, 2006

Národní ústav odborného vzdělávání

Občanské sdružení Projekt Odyssea

Vytváření efektivních týmů, 2012

Viktor Kulhavý 

Pro potřeby ILŠ Ejhle připravil Vítek Koutenský, [email protected]


ad