Download
maandag 5 november 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MAANDAG 5 november 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
MAANDAG 5 november 2012

MAANDAG 5 november 2012

210 Views Download Presentation
Download Presentation

MAANDAG 5 november 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MAANDAG 5 november 2012

 2. PROGRAMMA • VANDAAG; • CHECK IN • WAAR STAAN JULLIE? • - NOOT: LAPTOP? • OPZET HOW TO CONNECT de komendeweken • SOCIAL MEDIA< COMMUNICATIE < ACTIVATIE • Onderwerpen • 1. SOCIOLGIE & DE BASIS • 2. NUL tot NU • 3. OPDRACHT

 3. Bronnen • GROUNDSWELL • Handboek Social Media • Social Marketing Strategie • Het Parool • De Volkskrant • DWDD • Het net • Igor Beuker • Artikelen • BRONNEN: • WWW.twinklemagazine.nl • www.frankwatching.nl • www.dutchcowboys.nl • www.iab.nl • www.mediaonderzoek.nl • www.stir.nl

 4. INLEIDING • HOW TO CONNECT. • ZIJN WIJ EIGENLIJK CONNECTED? • HOE dan? • WIE ZIJN JULLIE? • WAT WETEN JULLIE? • WAT ZIJN DE MISSING LINKJES?

 5. PROFILING • We hebben de filmpjes van TOEN ooit in het begin? • ENKELE vragen. • WAT was je STAGE? Je opdracht? • WAT HEB JE GELEERD mbt online marketing? • Wat was de status mbtSOCIAL MEDIA van het bedrijf? • Watzou je per se willenleren?

 6. TERUG naar de BASIS • In de jaren 80 warensocialetoepassingen van het internet toonaangevend. Het internet was begonnenals peer to peer network voor met name wetenschappers. • Door WWW is het internet ookalsinformatiekanaalontstaanvoor de gehelebevolking. • Erzijndriemaatschappijen: • Massamaatschappij • Informatiemaatschappij • Netwerkmaatschappij –heterogeneindividuenverbonden door socialenetwerken& interactievemedianetwerken.

 7. HISTORIE

 8. SOCIOLOGIE • INDIVIDUALISERING is de ontwikkeling sinds jaren. • Je ziet het ook in de verkleining van de huishoudends • Men brengt een groter deel van de dag alleen door met media. • Differentiatie van behoeften en activiteiten • Persoonlijke onafhankelijkheid van de directe fysieke en collectieve omgeving.

 9. PRIVE & MASSACOMMUNICATIE • EFFECTEN? • Grotereverbondenheid • Institutiesonderdruk • Vervaging van traditionelescheidingslijnen • Dillemma privacy en openbaring van de identiteit • Informatie & communicatieoverdaad • Popularisering van de ongelijkheid • Socialedwang en verslaving • Onbekendemanieren……..

 10. G A P?

 11. PROJECT X = SYMBOOL VOOR? • http://www.youtube.com/watch?v=3lOIDI2ntYA&playnext=1&list=PLQJHwlTMgAvD1Z6Pw-3T_D9IwMRW6wPOZ&feature=results_main • Niet de klassieker‘de kracht van SOCIAL MEDIA’ , maar juist de kracht van crossmedia. • En symboolvoor…:

 12. WAAR STAAN WE NU? • ANNO 2012 • MULTIMEDIAAL? MULTITASKING? • http://www.youtube.com/watch?v=ij5yC-moPCM&feature=related

 13. SPANNING tussenpublieke en private communicatie

 14. KAPLAN EN HAENLEIN

 15. VERKLARING • LATENTE BEHOEFTE • EXTRINSIEKE EN INTRINSIEKE INSTRUMENTEN • BELONINGEN • INNOVATIE VERKRIJGBAARHEIDVERGELIJKBAARHEID EENVOUDIGHEIDPROBEERBAARHEID

 16. 10 jaar !!! • http://www.dutchcowboys.nl/socialmedia/25546

 17. ROGERS

 18. 2012 • In de eerste helft van 2012 is het aantal tabletgebruikers gestegen tot ruim 2,8 miljoen Nederlanders. • Dit betekent dat inmiddels 23% van alle personen die wel eens internetten een tablet tot hun beschikking heeft. • We spreken van Tabletisering (..) en Mobilisering.

 19. Facts : SMARTPHONE 64% heeft zijn/haar smartphone de afgelopen zeven dagen elke dag gebruikt 67% gaat niet zonder smartphone de deur uit

 20. SMARTPHONE • 64% surft minimaal één keer per dag op internet via de smartphone25% verwacht hun smartphone in de toekomst vaker te gebruiken om op internet te surfen17% zou liever hun tv opgeven dan hun smartphone45% voert elke dag zoekopdrachten via de smartphone uit

 21. Smartphone = informatie • 56% Productinfo • 30% Restaurants, cafés en bars  • 30% Reizen • 17% Vacatures • 15% Appartementen, info over huisvesting

 22. APP gebruik • App gebruik • 25 geïnstalleerde apps, gemiddeld  • 9 apps gebruikt in de afgelopen 30 dagen  • 5 geïnstalleerde betaalde apps, gemiddeld

 23. VIDEO • 65% bekijkt video's  • 14% gebruikt video's minimaal één ker per dag

 24. Overigeactiviteiten • 82% Communicatie (zoals e-mail en sociale netwerken) • 56% Op de hoogte blijven (nieuws, websites, blogs) • 86% Entertainment (surfen, muziek luisteren, games, video)

 25. EN verder: • 70% bezoekt sociale netwerken • 45% brengt ten minste één keer per dag een bezoek • 80% gebruikt smartphone tijdens…  • naar muziek luisteren 42% • tv kijken 52%  • internet gebruiken 31% • tijdschriften/kranten lezen 16% • videogames spelen 10% • een film kijken 28% • een boek lezen 8%

 26. Commerce • Smartphonegebruikers zijn regelmatige kopers • 45% doet minimaal één keer per maand mobiele aankopen • Mobiele commercie blijft doorgroeien • 12% verwacht meer mobiele aankopen te doen in de toekomst

 27. TABLET-Smartphone -desktop • Feit is dat we (NU) echtkunnenspreken van complete integratie van ONLINE. • En we hebben het wel over SOCIAL MEDIA, maar…t is eenverlengstuk van ALLES wat we middels media –mediummogelijkhedenzoeken, vinden, delen en willenweten, latenweten • & LATEN ZIEN.

 28. GEBLEKEN IS WEL DAT : • http://www.youtube.com/watch?v=1k6nFwhDGOU • Ten aanzien van SOCIAL NETWORKS IS GEBLEKEN DAT:

 29. SOCIAL NETWORKS • Facebook is nu het grootste sociale mediumplatform in Nederland en wordt ook het meest frequent gebruikt. • Hyves, Twitter en LinkedInzijn vergelijkbaar qua gebruik, waarbij Twitter de grootste dagelijkse frequentie kent. • Youtubeis wat minder in dagelijks gebruik, maar qua bereik weer vergelijkbaar met Facebook. • Concreet: Youtube bereikt maandelijks 6,9 miljoen Nederlanders van 15 jaar, • Facebook7,3 miljoen. • De andere platformen zitten allen zo rond de 3 miljoen bezoekers per maand. • Verder blijkt dat 8 van de 10 gebruikers van alle genoemde platformen zichzelf nog steeds als gebruiker ziet in het jaar 2015. • Dit met uitzondering van Hyves. Het toekomstig gebruik wordt hier laag ingeschat.

 30. SOCIAL MEDIA 2012

 31. Een Socialmedium is een medium die invloed kan uitoefenen op de houding en het gedrag van consumenten. • Er kunnen dus gedragsdoelstellingen mee worden behaald. Social media hebben invloed op de attitude van de consument ten opzichte van een bedrijf of merk. • Dit is terug te voeren op de interactieve mogelijkheden van social media. • Daar waar massamedia vooral invloed hebben op het kennisniveau door middel van eenrichtingsverkeer, begeven social media zich vooral op het niveau van houding en gedrag omdat er sprake is van een werkelijk dialoog en interactie. Daarom is het zo belangrijk om een positieve identiteit door te laten schemeren in de social media uitingen. • Rommelige en niet-relevante uitingen kunnen leiden tot ongeloofwaardigheid en een slecht imago en vice versa.

 32. SOCIAL MEDIA = MEER SALES

 33. GA MAAR NA:

 34. LOCATION BASED MARKETING

 35. LIVE TV & NEWS

 36. PERSONAL BRANDING

 37. SOCIAL GAMING

 38. BACK TO 1.0

 39. PULLMEDIUM • Klanten zoeken informatie i.p.v dat bedrijven klanten zoeken. • Strategie moet dus gebaseerd zijn op de verwachtingen van de klanten. • De wensen van klanten.

 40. HARDE REGEL • NIET (MEER) ISOLEREN VAN DE ONDERNEMINGSSTRATEGIE

 41. TOEPASSINGEN • INZICHT IN DE GEBRUIKER ANNEX BEZOEKER. • TYPES …………..TYPES ……….. • EEN ander Koopproces dan Offline. • Sowieso een ander proces. • INNOVATIE = noodzaak • UITGANGSPUNT = je dienst, je product of de belofte.

 42. DOELSTELLINGEN • Van ondernemingsdoelstelling naar online doelstelling? • Online vormt een belangrijk onderdeel. • Marketingplan kan niet zonder Online worden opgesteld. • MARKETINGMIX. LET WEL: Het hebben van een site, het hebben van een webshop is niet afdoende voor de P van promotie.