Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s. Hněvkovského 65 617 00 Brno Česká Republika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s. Hněvkovského 65 617 00 Brno Česká Republika

Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s. Hněvkovského 65 617 00 Brno Česká Republika

125 Views Download Presentation
Download Presentation

Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s. Hněvkovského 65 617 00 Brno Česká Republika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PŘÍPRAVA NOVÝCH CEMENTOVÝCH POJIV S OBSAHEM NETRADIČNÍCH SUROVIN A JEJICH VLASTNOSTIMartin Boháč,TheodorStaněk Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s. Hněvkovského 65 617 00 Brno Česká Republika Mgr. Martin Boháč, Ph.D., RNDr. Theodor Staněk, PhD. www.vustah.cz e-mail: bohac@vustah.cz

 2. ÚVOD • Využívání druhotných a alternativních surovin v cementářském průmyslu je nejen žádoucí, ale může být i velmi prospěšné z hlediska kvality produktu. • Závěrečné etapě předcházely následující etapy: • Výběr vhodných netradičních surovin • Studium vlivu surovin na vlastnosti směsí s cementem • Studium vlastností směsí připravených ze surovin, slínku a energosádrovce • Sledování vlivu vybraných frakcí suroviny, různé jemnosti mletí nebo tepelné úpravy surovin na vlastnosti směsí • Sledování vlivu dávkování surovin na vlastnosti směsí • Sledování vlivu náhrady energosádrovce jako regulátoru tuhnutí v připravených cementových směsích anhydritem II.

 3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 1. etapa - 2004 - Shromáždění vhodných netradičních surovin Rozdělení podle směru použití na základě provedených rozborů a analýz: 1. vhodné pouze do surovinové moučky pro výpal portlandského slínku 2. vhodné pouze k přípravě pojiv 3. vhodné pro obě aplikace

 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 2. etapa – 2005-2006 - Vliv netradičních surovin na výpal a vlastnosti portlandského slínku

 5. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 3. etapa - 2005-2006 - Netradiční suroviny přidávané do portlandského cementu

 6. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 4. etapa – 2006 – Způsoby hodnocení netradičních složek pro výpal portlandského slínku 5. etapa – 2006 – Způsoby hodnocení vlivu přídavku netradičních surovin na vlastnosti cementu • Příprava surovinové moučky • Výpal surovinové moučky • Tvorba slínku • Vlastnosti cementu • Fyzikálně-chemické a mechanické • vlastnosti • Trvanlivost a odolnost • Ekologie a zdravotní nezávadnost • Estetické vlastnosti

 7. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 6. etapa – 2005-2007 - Pojiva na bázi portlandského cementu s využitím netradičních surovin • popílkové frakce • velmi jemně mleté strusky a popílky • odpadní vlákna • kalcinované suroviny • formy CaSO4 • kombinace 7. etapa – 2007 – Poloprovozní ověření technologických vlastností nových pojiv

 8. SUROVINY VYBRANÉ PRO PŘÍPRAVU POJIV POPÍLKY HORNINY OSTATNÍ KLASICKÉ FLUIDNÍ křemelina …..H4 opuka .……...H5 zeolit…….…H15 kal z výroby hliníku .……...O2 mikrosilika..…O4 Si úlet .……..O5 pál. lupek ….O6 Popílek……..P1 Popílek ……P7 Popílek…...P16 Příprava směsí Průmyslový slinek 10 hm% suroviny Společné mletí (40 směsí) 15 hm% suroviny + + 20 hm% suroviny Energosádrovec 30 hm% suroviny

 9. ÚPRAVA SUROVIN A PŘÍPRAVA POJIV 1. PS….portlandský slinek ES….energosádrovec A2….anhydrit II připravený z ES 3. tepelná úprava 2.

 10. PŘÍPRAVA VÍCESLOŽKOVÝCH POJIV Průmyslový slinek + Anhydrit II + M10P1-I-AII 10 % T-P1-I + M10P7-I-AII 10 % T-P7-I + M10P16-II-AII 10 % T-P16-II + + M10P1-I+10P16-II 10 % T-P1-I 10 % T-P16-II + + M10P7-I+10P16-II 10 % T-P7-I 10 % T-P16-II + + M15P16-II+5O5 15 % T-P16-II 5 % T-O5 + + M10P1-I+10H5-I 10 % T-P1-I 10 % T-H5-I + + M10P16-II+10H5-I 10 % T-P16-II 10 % T-H5-I + + M10P7-I+10H4K 10 % T-P7-I 10 % T-H4K650 + + 10 % T-P16-II 10 % T-H4K650 M10P16-II+10H4K

 11. VLASTNOSTI POJIV – kalorimetrie

 12. VLASTNOSTI POJIV – hydratační teplo

 13. VLASTNOSTI POJIV – tuhnutí

 14. VLASTNOSTI POJIV – pevnosti

 15. VLASTNOSTI POJIV – porozita • cementový kámen z vícesložkových pojiv má celkovou porozitu nižší než REF • u hydratovaných vícesložkových pojiv dochází oproti REF k přesunu porozity • k pórům o menším poloměru • surovina H4K má největší vliv na snížení celkové porozity

 16. ZÁVĚR Cíl projektu: připravit nová pojiva s optimalizovanými vybranými vlastnostmi – zejména zvýšenými počátečními a zároveň dlouhodobými pevnostmi v tlaku Výběr surovin pro závěrečnou fázi projektu byl proveden na základě zkušeností z předchozích etap • Mleté vysokoteplotní popílky (P1, P7) a opuka (H5) – vzrůst dlouhodobých pevností (28 – 90 dní) • Mletý fluidní popílek (P16) – vzrůst počátečních pevností (2 dny) • Kalcinovaná odpadní křemelina (H4K) – zlepšení pevností od 7 dnů hydratace • Křemičitý úlet (O5) – pozitivní vliv na pevnosti od 14 dnů hydratace

 17. ZÁVĚR Zlepšení parametrů nových kombinovaných pojiv oproti referenčnímu standarduPevnosti po 2 dnechM10P16-II-AII o 35 % M10P1-I+10P16-II o 11%M15P16-II+5O5 o 13 % M10P16-II+10H4k o 14 % Dlouhodobé pevnosti od 28 dnů hydratace jsou u všech pojiv zvýšené Pevnosti po 90 dnech M10P7-AII o 27% M15P16-II+5O5 o 29% M10P1-I+10H5-I o 31% M10P16-II+10H4K o 34% M10P7-I+10H4K o 37%

 18. ZÁVĚR Zlepšení parametrů nových kombinovaných pojiv oproti referenčnímu standardu • Snížení hydratačních tepel kromě M10P1-I+10P16-II • Snížení hydratačních píků při kalorimetrickém měření • Snížení porozity cementového kamene a přesun porozity k pórům o menším poloměru

 19. Tento příspěvek byl vypracován v rámci Výzkumného záměru MŠMT MSM 2623251101VEZPOM DĚKUJI ZA POZORNOST