Download
de kunst van het oprichten van een vereniging n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De kunst van het oprichten van een vereniging PowerPoint Presentation
Download Presentation
De kunst van het oprichten van een vereniging

De kunst van het oprichten van een vereniging

194 Views Download Presentation
Download Presentation

De kunst van het oprichten van een vereniging

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De kunst van het oprichten van een vereniging Bert Wolthuis SDGI 24 april 2008 Beurs Overheid & ICT

 2. Introductie • Wat is de kunst? • Tips

 3. Introductie Ruim 11 jaar ervaring met het ondersteunen van verenigingen van onderwijsinstellingen en gemeenten op het gebied van Informatievoorziening • van klein (10 tot 20) tot heel groot (>300) • met verschillende doelen • en uiteenlopend karakter

 4. kunst met kleine k • Statuten, notaris, KvK • Instellen (voorlopig) bestuur • Huishoudelijk reglement • Vergaderrooster • Inrichten (financiële) administratie

 5. Kunst -1 • Aktieve vereniging • Meerwaarde voor leden • Aantrekkingskracht op niet-leden • Is vanzelfsprekend de partner voor leveranciers

 6. Kunst - 2 • Heldere doelstelling en hier continu aan werken • met zijn allen dezelfde kant op? • ruimte voor verschillen? • Meerwaarde voor niet-leden • openheid, toegankelijkheid, toekomstvaste keuzes • Onderhouden van relaties

 7. Kunst - 3 En hoe zit dat dan met open source software? • ook zonder lidmaatschap toegang tot meerwaarde? • collectieve relatie met de leverancier?

 8. Tips -1 • Besef: het werken voor de vereniging is net zo belangrijk als het werk voor de eigen gemeente • de ‘baas’ ziet dit ook zo! • Zorg voor betrokkenheid van het hogere management • gemeentesecretaris in het bestuur

 9. Tips - 2 • Zorg voor een aktieve bijdrage uit een dwarsdoorsnede van de leden • rouleren • Gebruik de kracht van de vereniging in de eigen gemeente • diverse betrokken collega’s

 10. Tips - 3 • Schat ondersteunende functies op waarde • communicatie, administratie, financiën, contractbeheer, relatiebeheer, ledenwerving, verslaglegging

 11. Tips - 4 • Denk na over de meerwaarde van een ‘onafhankelijke’ derde • als smeermiddel en aanjager • als vertrouwenspersoon • als klankbord voor vereniging en leveranciers