educa ia timpurie primul pas spre dezvoltare personal armonioas liber i competent n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Educaţia timpurie, primul pas spre dezvoltare personală armonioasă, liberă şi competentă PowerPoint Presentation
Download Presentation
Educaţia timpurie, primul pas spre dezvoltare personală armonioasă, liberă şi competentă

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Educaţia timpurie, primul pas spre dezvoltare personală armonioasă, liberă şi competentă - PowerPoint PPT Presentation


  • 386 Views
  • Uploaded on

Educaţia timpurie, primul pas spre dezvoltare personală armonioasă, liberă şi competentă. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Educaţia timpurie, primul pas spre dezvoltare personală armonioasă, liberă şi competentă' - sheng


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
educa ia timpurie primul pas spre dezvoltare personal armonioas liber i competent
Educaţia timpurie, primul pas spre dezvoltare personală armonioasă, liberă şi competentă

prof. ZAMFIRA CÂMPEAN

slide2

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Asigurarea premiselor unui învăţământ preşcolar de calitate prin formarea cadrelor didactice şi a managerilor de şcoli din judeţîn domeniul educaţiei timpurii incluzive

prof. ZAMFIRA CÂMPEAN

slide3

OBIECTIVE SPECIFICE

O1 - dezvoltarea competenţelor profesionale de formare în domeniul educaţiei timpurii incluzive pentru 8 formatori angajaţi de aplicant prin implicarea acestora în sesiuni de training;

O2 - creşterea capacităţii instituţionale a aplicantului, diversificând oferta de cursuri de formare cu un curs în domeniul educaţiei timpurii incluzive;

O3 - dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniul educaţiei timpurii incluzive la un număr de cca. 600 de cadre didactice din învăţământul preprimar din judeţ prin includerea acestora

într-un program de formare cu durata de 80 de ore, purtător de 20 de credite profesionale transferabile;

prof. ZAMFIRA CÂMPEAN

slide4

O4 - dezvoltarea de competenţe manageriale la directorii de grădiniţe şi la directorii de şcoli gimnaziale din mediul rural în domeniul educaţiei timpurii şi a şcolii incluzive pentru promovarea nediscriminării şi adaptarea programului şcolii la nevoile educaţionale ale comunităţii;

O5 - dezvoltarea de competenţe în domeniul şcolii incluzive pentru cadre didactice auxiliare care activeazăîn grădiniţele şi şcolile din judeţ prin includerea acestora într-un program de formare centrat pe cunoaşterea şi aplicarea indicatorilor de incluziune;

O6 -asigurarea condiţiilor necesare ca grădiniţele din judeţ să devină unităţi de învăţământ incluzive prin aplicarea indicatorilor de incluziune

prof. ZAMFIRA CÂMPEAN

slide5

Cursul de formare implementat la nivelul grupului ţintă stabilit în cadrul proiectului “Educaţia timpurie, primul pas spre dezvoltare personală armonioasă, liberă şi competentă” este structurat pe

8 module, după cum urmează:

Modulul I – CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE;

Modulul II – REPERE DE DEZVOLTARE ÎNTRE 0 – 18 LUNI;

Modulul III – REPERE DE DEZVOLTARE ÎNTRE 18 – 36 LUNI;

Modulul IV – ADAPTARE CURRICULARĂ ŞI ÎNVĂŢARE ACTIVĂ ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE;

Modulul V – DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ A COPILULUI DE VÂRSTĂ ANTEPREŞCOLARĂ;

Modulul VI – COMUNICAREA EFICIENTĂ LA VÂRSTA ANTEPREŞCOLARĂ;

Modulul VII – STRATEGII DE OPTIMIZARE A INTERACŢIUNII EDUCATOR – COPIL ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE;

Modulul VIII – EDUCAŢIA TIMPURIE INCLUZIVĂ

prof. ZAMFIRA CÂMPEAN

slide6

CONTEXTUL PROIECTULUI

În România se resimte o lipsă acută de informaţie în domeniul educaţiei copiilor din grupa de vârstă 0-3 ani, Legea învăţământului referindu-se la nevoile educaţionale ale copiilor din grupa de vârsta 3-6/7 ani, omiţându-se cei din grupa de vârstă 0-3 ani, aceasta în condiţiile în care legislaţia actuală permite plata mamelor care sunt implicate în ingrijirea copilului doar până când acesta împlineşte vârsta de doi ani, urmând ca după aceea, de cele mai multe ori aceştia să fie incluşi într-o formă oarecare de învăţământ de stat.

Astfel mulţi copii cu vârste cuprinse între 2 şi 3 ani (cu particularităţi psihologice deosebite de cele ale copiilor cuprinşi în grupa de vârsta 3-6/7 ani) sunt înscrişi în grădiniţe fără ca acestea să fie organizate ca unităţi destinate

educaţiei timpurii.

Cadrele didactice, fără competenţe în domeniul educaţiei timpurii, sunt silite să gestioneze problematica unor grupe mixte (2-4 ani),întrucât unităţile de învăţământ nu sunt organizate în maniera în care segmentul de copii cu vârsta 0-3 ani să fie îngrijiţi conform nevoilor de dezvoltare pe care aceştia le au.  

prof. ZAMFIRA CÂMPEAN

slide7

Proiectul este relevant pentru strategiile MECT care consideră prioritară pentru perioada 2008 – 2013 Educaţia Timpurie.

În acest context există intenţia la nivelul MECTS de a se elabora un curriculum pentru segmentul de vârstă 0-3 ani în vederea includerii unui număr cât mai mare de copii în sistem, politicile sectoriale şi strategiile adresându-se diferitelor aspecte ale dezvoltării copilului fără a avea însă o viziune clarăşi integrată.

Ca structură aparţinând MECTS, Unitatea de Management a Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar îşi orientează atenţia spre educaţia timpurie având proiecte la nivel naţional care vizează obiective complementare prezentei propuneri. 

prof. ZAMFIRA CÂMPEAN

slide8

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Dezvoltarea unui copil trebuie privită prin prisma sănătăţii, a nutriţiei, a dezvoltării psiho-socio-culturale care se poate realiza printr-un demers educaţional timpuriu. Educaţia timpurie, deşi este o componentă esenţialăîn dezvoltarea psihică, emoţionalăşi socială a copiilor nu este pe deplin dezvoltatăîn România. În ultimii 18 ani majoritatea unităţilor de educaţie timpurie s-au închis odată cu modificarea legislaţiei în domeniu care permite părinţilor săîngrijească la domiciliu copiii chiar până la vârsta de trei ani. S-a creat astfel o lacună, care cu timpul a antrenat după ea şi lipsuri în ceea ce priveşte sistemul de competenţe ale educatorilor care activează la nivel preprimar. Cadrele didactice care încă activeazăîn domeniu educând copii cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani sunt puţine, doar în oraşele mari, cu nevoi evidente de formare conform contextului actual în care se doreşte dezvoltarea componentei de educaţie timpurie. Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în grădiniţe nu au competenţe în domeniul educaţiei timpurii, pentru majoritatea dintre ele conceptul de şcoala incluzivă fiind încă necunoscut.  

prof. ZAMFIRA CÂMPEAN

slide9

Alături de această necesitate a includerii copiilor cu segmentul de vârsta 0-3 ani în sistemul educaţional mai apare o realitate: cea care scoate în evidenţă faptul că multe unităţi de învăţământ preprimar au înscrişi copii cu vârsta mai mică de 3 ani a căror nevoi educaţionale diferă sensibil de cei care pot fi înscrişi în mod normal, de la vârsta de trei ani, în grupa mică de la ciclul preprimar.

Pentru aceştia se impune aplicarea unei strategii educaţionale particularizate care necesită anumite competenţe în rândul educatoarelor, complex de competenţe pe care acestea de cele mai multe ori nu le au.

prof. ZAMFIRA CÂMPEAN

slide10

Alături de dezvoltarea serviciilor de educaţie timpurie se impune şi creşterea participării la educaţie a copiilor, mai ales a celor din grupurile dezavantajate. Promovarea de oportunităţi de educaţie timpurie în rândul comunităţilor dezavantajate va avea darul să reducă, ulterior, abandonul şcolar şi va creşte calitatea actului educaţional în şcoală. Acest deziderat este realizabil doar prin implementarea în şcoli şi în grădiniţe a indicatorilor de incluziune care permit ca aceste unităţi de învăţământ să funcţioneze ca şcoli sau grădiniţe incluzive. Conceptul de şcoală incluzivă se impune a fi promovat pentru toate unităţile, nu doar în comunităţile în care există nevoi evidente prin existenţa de grupuri defavorizate.

prof. ZAMFIRA CÂMPEAN