s i l e n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
S I L E PowerPoint Presentation
Download Presentation
S I L E

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

S I L E - PowerPoint PPT Presentation


 • 253 Views
 • Uploaded on

S I L E. Pitanja i zadaci za ispit. Što je sila? Navedi neke primjere. Sila je međudjelovanje tijela. Zemlja privlači tijela u svojoj blizini gravitacijskom silom. Magneti djeluju na željezne predmete magnetskom silom. Između tijela koja imaju električni naboj djeluje električna sila.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

S I L E


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s i l e

S I L E

Pitanja i zadaci za ispit

to je sila navedi neke primjere
Što je sila? Navedi neke primjere.
 • Sila je međudjelovanje tijela.
 • Zemlja privlači tijela u svojoj blizini gravitacijskom silom.
 • Magneti djeluju na željezne predmete magnetskom silom.
 • Između tijela koja imaju električni naboj djeluje električna sila.
 • Između kočionih obloga i diska na automobilu djeluje sila trenja dok vozač koči.
 • Između kotača i asfalta djeluje sila trenja i sprječava proklizavanje kotača.

RJEŠENJE

to je sila navedi neke primjere1
Što je sila? Navedi neke primjere.
 • Voda djeluje na tijela uronjena u vodu silom koja se zove uzgon.
 • Magneti privlače ili odbijaju druge magnete magnetskom silom.
 • Na tijela koja se gibaju po kružnoj putanji djeluje centrifugalna sila.
 • Mlazni motori stvaraju potisak i pokreću avion.
 • Svakodnevno koristimo mišićnu silu,
 • Unutar rastegnute opruge ili gume se javlja elastična sila i nastoji ju vratiti u prijašnji oblik.
nabroji u inke sile
Nabroji učinke sile.
 • Djelovanjem sile može se promijeniti oblik tijela, brzinu gibanja tijela ili smjer gibanja tijela.
 • Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela ubrzava tijelo.
 • Ako sila djeluje suprotno od smjera gibanja tijela usporava tijelo.
 • Ako sila djeluje pod nekim kutom u odnosu na smjer gibanja tijela tada mijenja smjer gibanja tijela.

RJEŠENJE

kako ozna avamo silu i kako ju mjerimo
Kako označavamo silu i kako ju mjerimo.
 • Oznaka za silu je veliko slovo F.
 • Silu mjerimo dinamometrom.
 • Mjerna jedinica za silu je njutn [N].

RJEŠENJE

kako funkcionira dinamometar
Kako funkcionira dinamometar?
 • Dinamometar se sastoji od plastične cijevi u kojoj se nalazi opruga a na cijevi je označena mjerna skala.
 • Zbog djelovanja sile koju mjerimo opruga se rasteže.
 • Kad se sila koju mjerimo uravnoteži sa elastičnom silom u opruzi na skali možemo očitati iznos sile.

RJEŠENJE

slide7

a)

b)

Ljestvica dinamometra je razdjeljena na 10 jednakih dijelova. Dinamometri su različiti i na svakome piše kolika je najveća sila koju mogu izmjeriti. Koliku silu prikazuje svaki dinamometar?

a) 100 N : 10 = 10 N

Jednom razmaku odgovara sila od 10 N.

Prvi dinamometar pokazuje silu 3  10 N = 30 N

b) 25 N : 10 = 2.5 N

Jednom razmaku odgovara sila od 2.5 N.

Drugi dinamometar pokazuje silu 4 2.5 N = 10 N

RJEŠENJE

kakve su to vektorske veli ine
Kakve su to vektorske veličine?
 • Vektorske veličine su određene svojim iznosom, mjernom jedinicom i smjerom.
 • Sila je vektorska veličina jer je osim jakosti sile važan smjer i orjentacija sile.

RJEŠENJE

koje sile djeluju na daljinu
Koje sile djeluju na daljinu?
 • Na daljinu djeluju gravitacijska sila, električna sila i magnetska sila.
 • Sve ostale sile djeluju samo pri neposrednom dodiru.
 • Na primjer magnet ne mora dotaknuti komad željeza da bi ga privukao već djeluje na udaljenosti od nekoliko centimetara.
 • Električna sila djeluje na manjim udaljenostima a gravitacijska sila djeluje na mnogo većim udaljenostima.

RJEŠENJE

koje sile mogu biti i privla ne i odbojne a koje samo privla ne

Zbog djelovanja gravitacijske sile uteg rasteže oprugu a elastična sila koja se javlja u opruzi nastoji skupiti oprugu.

Zbog djelovanja gravitacijske sile uteg pritišće oprugu a elastična sila koja se javlja u opruzi nastoji raširiti oprugu.

Koje sile mogu biti i privlačne i odbojne a koje samo privlačne?
 • Magnetska, električna i elastične sile mogu biti i privlačne i odbojne a gravitacijska sila je uvijek privlačna.
 • U nekim oprugama elastična sila djeluje tako da širi oprugu a u nekim slučajevima skuplja oprugu.

RJEŠENJE

koje sile mogu biti i privla ne i odbojne a koje samo privla ne1
Koje sile mogu biti i privlačne i odbojne a koje samo privlačne?
 • Magnetska, električna i elastične sile mogu biti i privlačne i odbojne a gravitacijska sila je uvijek privlačna.
 • Suprotni magnetski polovi se privlače a jednaki polovi se odbijaju.
koje sile mogu biti i privla ne i odbojne a koje samo privla ne2

Odbojna sila

+

+

Odbojna sila

Privlačna sila

+

Koje sile mogu biti i privlačne i odbojne a koje samo privlačne?
 • Magnetska, električna i elastične sile mogu biti i privlačne i odbojne a gravitacijska sila je uvijek privlačna.
 • Suprotni električni naboji se privlače a jednaki električni naboji se odbijaju.
koje sile mogu biti i privla ne i odbojne a koje samo privla ne3
Koje sile mogu biti i privlačne i odbojne a koje samo privlačne?
 • Magnetska, električna i elastične sile mogu biti i privlačne i odbojne a gravitacijska sila je uvijek privlačna.
 • Gravitacijska sila uvijek djeluje prema središtu Zemlje.
slide14

Ako na oprugu objesimo uteg od 200 g ona se produlji za 3 cm. Koliko će se ista opruga produljiti ako na nju objesimo uteg od 400 g. Objasni.

 • Produljenje opruge je proporcionalno sili koja oprugu rasteže.
 • 400 g je dvostruko više od 200 g pa će se i opruga dvostruko više produljiti.
 • Ako na oprugu objesimo uteg od 400 g njena duljina će se promijeniti 6 cm.

RJEŠENJE

slide15

Opruga je duga 15 cm. Ako na nju objesimo uteg od 100 g njena se duljina poveća na 17 cm. Kolika će biti duljina opruge ako na nju objesimo uteg od 150 g? Objasni.

 • Produljenje opruge je proporcionalno sili koja oprugu rasteže a sila je proporcionalna masi utega kojeg objesimo na oprugu.

Masa utega: Produljenje opruge (∆l):

100 g 7 cm – 15 cm = 2 cm

150 g ∆l = ? .

100 : 150 = 2 :∆l

100 · ∆l = 150 · 2

100 · ∆l = 300

∆l = 3 cm

Ukupna duljina opruge iznosi l = 15 cm + 3 cm = 18 cm.

RJEŠENJE

slide16

Ako oprugu rastegnemo silom od 400 N duljina opruge se poveća za 3.6 cm. Kolika sila djeluje na oprugu ako se njena duljina povećala za 5.4 cm?

 • Produljenje opruge je proporcionalno sili koja oprugu rasteže.

Sila (F) Produljenje opruge (∆l)

400 N 3.6 cm

F = ? 5.4 cm

F : 400 = 5.4 : 3.6

3.6 · F = 400 · 5.4

3.6F = 2160

F = 600 N

Na oprugu djeluje sila F = 600 N.

RJEŠENJE

slide17
Školskidinamometarmjerisileodnajviše5Nipritomserastegneza12.5cm.Kolikajekonstantaelastičnostiopruge?Školskidinamometarmjerisileodnajviše5Nipritomserastegneza12.5cm.Kolikajekonstantaelastičnostiopruge?

F=5N

∆l=12.5cm=0.125m

F=k·∆lk=F:∆l

k = 5 N : 0.125 m

k = 40 N/m

RJEŠENJE

slide18

Ivan i Marko imaju svaki svoju oprugu. Na oprugu su vješali utege i grafički su prikazali kako se mijenjala duljina opruge. a) Kolika je bila duljina nerastegnute opruge?b) Kolika je bila duljina opruge kada su na nju djelovali silom od 10 N?

 • Duljina neopterećene opruge je 20 cm.
 • Nakon djelovanja sile od 10 N Markova opruga je duga 45 cm a Ivanova opruga je duga 30 cm.

RJEŠENJE

slide19

Ivan i Marko imaju svaki svoju oprugu. Na oprugu su vješali utege i grafički su prikazali kako se mijenjala duljina opruge. c) Kolika je konstanta elastičnosti opruga?

 • Markova opruga:

F = 10 N

l = 30 cm - 20 cm

l = 10 cm = 0.1 m

k = 10 : 0.1 = 100 N/m

 • Ivanova opruga:

F = 10 N

l = 45 cm - 20 cm

l = 25 cm = 0.25 m

k = 10 : 0.25 = 40 N/m

masa tijela je 750 g kolika je te ina tog tijela
Masa tijela je 750 g. Kolika je težina tog tijela?

m = 750 g = 0.75 kg

g = 9.81 N/kg 10 N/kg

FG = m · g

FG = 0.75 ·10

FG = 7.5 N

RJEŠENJE

te ina tijela je 7560 n kolika je masa tog tijela koliko je to u tonama
Težina tijela je 7560 N. Kolika je masa tog tijela? Koliko je to u tonama?

FG = 7560 N

g = 9.81 N/kg 10 N/kg

FG = m · g  m = FG: g

m = 7560 : 10

m = 756 kg = 0.756 t

RJEŠENJE

te ina eljeznog zup anika je 75 n koliki je volumen tog zup anika gusto a eljeza je 7900 kg m 3
Težina željeznog zupčanika je 75 N. Koliki je volumen tog zupčanika? Gustoća željeza je 7900 kg/m3.

Gustoća:

FG = 12.5 N

g = 9.81 N/kg 10 N/kg

FG = m · g m = FG: g

m = 12.5 : 10

m = 1.25 kg

V = 0.00016 m3 = = 0.16 dm3

RJEŠENJE

gusto a maslinovog ulja je 0 9 g cm 3 kolika je te ina 1 litre ulja
Gustoća maslinovog ulja je 0.9 g/cm3. Kolika je težina 1 litre ulja?

 = 0.9 g/cm3 = 900 kg/m3

V = 1 l = 0.001 m3

g = 9.81 N/kg 10 N/kg

FG = m · g m = ·V

m = 900 · 0.001 = 0.9 kg

FG = 0.9 ·10

FG = 9 N

RJEŠENJE

slide24

Svemirska letjelica za istraživanje ima na Zemlji masu 11.3 t. a) Kolika je njena težina na Zemlji?b) Kolika je masa letjelice na Mjesecu?c) Kolika je težina letjelice na Mjesecu?Gravitacija na Mjesecu iznosi 1.6 N/kg.

a) Težina na Zemlji:

m = 11.3 t = 11 300 kg

g = 9.81 N/kg 10 N/kg

FG = m · g

FG = 11 300 · 10

FG = 113 000 N= 113 kN

RJEŠENJE

slide25

Svemirska letjelica za istraživanje ima na Zemlji masu 11.3 t. a) Kolika je njena težina na Zemlji?b) Kolika je masa letjelice na Mjesecu?c) Kolika je težina letjelice na Mjesecu?Gravitacija na Mjesecu iznosi 1.6 N/kg.

b) m = 11.3 t = 11 300 kg - Masa se ne mijenja bez obzira gdje tijelo bilo.

c) Težina na Mjesecu:

g = 1.6 N/kg

FG = m · g

FG = 11 300 · 1.6

FG = 18 080 N= 18.08 kN

slide26

Uzorci tla što ih je donijela istraživačka sonda sa Marsa na Zemlji imaju masu 9,3 kg. a) Kolika je njihova težina na Zemlji?b) Kolika je njihova masa na Marsu?c) Kolika je njihova težina na Marsu?Gravitacija na Marsu je 3,9 N/kg.

a) Težina na Zemlji:

m = 9.3 kg

g = 9.81 N/kg 10 N/kg

FG = m · g

FG = 9.3 · 10

FG = 93 N

RJEŠENJE

26

slide27

Svemirska letjelica za istraživanje ima na Zemlji masu 11.3 t. a) Kolika je njena težina na Zemlji?b) Kolika je masa letjelice na Mjesecu?c) Kolika je težina letjelice na Mjesecu?Gravitacija na Mjesecu iznosi 1.6 N/kg.

b) m = 9.3 kg - Masa se ne mijenja bez obzira gdje tijelo bilo.

c) Težina na Marsu:

g = 3.9 N/kg

FG = m · g

FG = 9.3 · 3.9

FG = 36.27 N

Uzorci tla što ih je donijela istraživačka sonda sa Marsa na Zemlji imaju masu 9.3 kg. a) Kolika je njihova težina na Zemlji?b) Kolika je njihova masa na Marsu?c) Kolika je njihova težina na Marsu?Gravitacija na Marsu je 3,9 N/kg.

27

slide28

Maji je pala igračka u more. Težina igračke je 25 N a uzgon kojim voda djeluje na igračku je 30 N.a) Dali će igračka potonuti ili isplivati?b) Kolika je rezultanta koja djeluje na igračku?c) Prikaži sile grafički.

a) Težina djeluje prema dolje a uzgon prema gore. Pošto je uzgon veći igračka će isplivati.

b) Sile djeluju u suprotnim smjerovima pa rezultantu dobijemo tako da sile oduzmemo.

R = 30 N - 25 N = 5 N

UZGON

c)

SILA TEŽA

RJEŠENJE

slide29

F1

F2

Josip želi pomaknuti stol i gura ga silom od 350 N. Pomaže mu mlađi brat gurajući stol silom od 175 N. Izračunaj rezultantu i prikaži sile grafički.

Sile su jednake orjentacije pa rezultantu izračunamo tako da zbrojimo iznose sila.

R = 350 N +175 N

R = 525 N

Sila F1 je dvostruko veća od sile F2 pa je i vektor koji prikazuje silu F1dvostruko dulji.

RJEŠENJE

slide30

Muška i ženska ekipa su odlučile okušati snagu potezanjem konopa, Dječaci su odabrali četvoricu najjačih koji su konop potezali prosječnom silom 497 N. U ženskoj ekipi je bilo 5 djevojaka koje su konop vukle silama od 372 N, 413 N, 298 N, 352 N i 275 N. Tko je pobijedio i kolika je bila rezultantna sila?

Ukupna sila kojom dječaci djeluju na konop:

F1 = 4 · 497 N = 1988 N

Ukupna sila kojom su djevojčice djelovale na konop:

F2 = 372 N + 413 N + 298 N + 352 N + 275 N

F2 = 1679 N

Dječaci su pobjedili a rezultanta iznosi:

R =1988 N – 1679 N = 309 N

RJEŠENJE

izra unaj silu potrebnu da se gura ormar te ine 750 n faktor trenja izme u ormara i poda je 30
Izračunaj silu potrebnu da se gura ormar težine 750 N. Faktor trenja između ormara i poda je 30%.

FG = 750 N

µ = 30 % = 0.3

Ftr = µ · FG

Ftr = 0.3 · 750 N

Ftr = 225 N

RJEŠENJE

slide32
Izračunaj koeficjent trenja između asfalta i kotača automobila mase 1.3 t ako je sila trenja koja zaustavlja automobil 10 400 N.

Ftr = 10 400 N

m = 1.3 t = 1 300 kg

FG = m · g

FG = 1 300 · 10 FG = 13 000 N

RJEŠENJE

32

odredi pribli no gdje se nalazi te i te tijela na slici
Odredi približno gdje se nalazi težište tijela na slici.

Lopta ima težište u središtu.

Zupčanik ima težište u središtu rupe za osovinu.

Kocka ima težište u sjecištu dijagonala.

RJEŠENJE

33

koja boca je najstabilnija objasni
Koja boca je najstabilnija? Objasni.

b) Boca B ima težište najniže a oslonac im je jednak. Što je težište niže to je boca stabilnija.

a) Boca A stoji na stolu većom površinom, ima veći oslonac pa je stabilnija.

RJEŠENJE

34

da li je poluga na slici u ravnote i
Da li je poluga na slici u ravnoteži?

F1 ·k1 = F2 ·k2

300 N ·1.5 m = 800 N ·0.8 m

450 Nm = 640 Nm

Poluga nije u ravnoteži.

80 cm = 0.8 m

RJEŠENJE

35

da li je poluga na slici u ravnote i1
Da li je poluga na slici u ravnoteži?

F1 ·k1 = F2 ·k2

300 N ·2 m = 800 N ·0.75 m

600 Nm = 600 Nm

Poluga je u ravnoteži.

RJEŠENJE

36

na kojoj udaljenosti od upori ta treba sjesti drugi dje ak
Na kojoj udaljenosti od uporišta treba sjesti drugi dječak?

F1 ·k1 = F2 ·k2

400 N ·1 m = 500 N ·k2

Drugi dječak treba sjesti 0.8 m od uporišta.

RJEŠENJE

37

kolika je te ina i kolika je masa prvog dje aka poluga je u ravnote i
Kolika je težina i kolika je masa prvog dječaka? Poluga je u ravnoteži.

F1 ·k1 = F2 ·k2

F1·1.5 m = 440 N ·1.2 m

FG = F1 =352 N

m = FG : g

m=352 : 10 = 35.2 kg

RJEŠENJE

38

kolika je sila potrebna da se pomakne kamen mase75 kg polugom kao na slici
Kolika je sila potrebna da se pomakne kamen mase75 kg polugom kao na slici?

F1 ·k1 = F2 ·k2

750 N·0.2 m = F2·1 m

m = 75 kg

FG = m · g

FG =75·10

FG =750 N

RJEŠENJE

39

koliki tlak stvara snijeg mase 1 800 kg jednoliko raspore en na terasi povr ine 30 m 2
Koliki tlak stvara snijeg mase 1 800 kg jednoliko raspoređen na terasi površine 30 m2?

m = 1 800 kg

A = 30 m2

F = FG = m · g

F = 1 800 · 10

F = 18 000 N

RJEŠENJE

40

hidrauli na pumpa stvara tlak od 3 bara kolikom silom ulje djeluje na klip povr ine 85 cm 2
Hidraulična pumpa stvara tlak od 3 bara. Kolikom silom ulje djeluje na klip površine 85 cm2?

p = 3 bara = 300 000 Pa

A = 85 cm2 = 0.85 m2

F = FG = m · g

F = 1 800 ·10

F = 18 000 N

RJEŠENJE

41

kolikom silom atmosferski tlak na krov povr ine 80 m 2 atmosferski tlak iznosi pribli no 1013 hpa
Kolikom silom atmosferski tlak na krov površine 80 m2? Atmosferski tlak iznosi približno 1013 hPa.

F= 101 300·80

F = 8 104 000 N = 8 104 kN

p = 1013 hPa = 101 300 Pa

A = 80 m2

RJEŠENJE

42

slide43

Na dubini od 4 m u moru djeluje hidrostatski tlak od 404,17 kPa.a) Koliki je tlak na dubini od 25 m?b) Na kojoj dubini djeluje na ronioca tlak 1720 hPa?

Hidrostatski tlak je proporcionalan dubini.

a) Tlak: Dubina

404,17 hPa = 404 170 Pa 4 m

p = ? 25 m.

p : 404 170 = 25 :4

4 · p= 404 170 · 25

4p = 10 104 250

p = 2 526 062.5 Pa 2 526 kPa

RJEŠENJE

43

slide44

Na dubini od 4 m u moru djeluje hidrostatski tlak od 404,17 kPa.a) Koliki je tlak na dubini oa 25 m?b) Na kojoj dubini djeluje na ronioca tlak 1720 hPa? .

Hidrostatski tlak je proporcionalan dubini.

b) Tlak: Dubina

4041.7 hPa = 404 170 Pa 4 m

17 200 hPa = 1 720 000 Pa h = ?.

1 720 000 : 404 170 = h :4

4 · 1 720 000= 404 170 · h

6 880 000 = 404 170 h

h = 6 880 000 : 404 170

h  17 m

44