Konsument – świadomy uczestnik rynku
Download
1 / 14

Konsument – świadomy uczestnik rynku 15 marca Światowy Dzień Konsumenta - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Konsument – świadomy uczestnik rynku 15 marca Światowy Dzień Konsumenta Konferencja prasowa, 14 marca 2014 r. „Konsumenci, to my wszyscy” John. F. Kennedy, 1962 r. SPRZEDAWCA ≠ GWARANT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Konsument – świadomy uczestnik rynku 15 marca Światowy Dzień Konsumenta' - shen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation TranscriptSprzedawca gwarant
SPRZEDAWCA ≠ GWARANT

 • niezgodność towaru z umową – odpowiedzialny sprzedawca z mocy prawa, przez 2 lata od wydania towaru, w zakresie określonym w przepisach

 • gwarancja – dobrowolna wola gwaranta, który sam określa swoje obowiązki, czas jej trwania;nie zwalnia sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową


Sytuacje sporne
SYTUACJE SPORNE

 • spór co do istnienia niezgodności towaru z umowąlub z oświadczeniem gwarancyjnym

 • spór co do sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem konsumenta


Uprawnienia konsumenta
UPRAWNIENIA KONSUMENTA

Realizacja uprawnień ma charakter sekwencyjny:

 • żądanie od sprzedawcy nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru

 • prawo do odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny

  Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeśli niezgodność towaru jest nieistotna!


Reklamacje
REKLAMACJE

PAMIĘTAJ!

 • zgłoś reklamację do sprzedawcy w ciągu 2 m-cy od wykrycia wady

 • wskaż niezgodność („wadę”) oraz wybierz roszczenie (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki)

 • forma pisemna reklamacji wskazana jest dla celów dowodowych

 • brak paragonu nie zamyka drogi do reklamacji

  Sprzedawca nie musi przyjąć zwrotu towaruzgodnego z umową!!!


Zadania inspekcji handlowej
ZADANIA INSPEKCJI HANDLOWEJ

POZAKONTROLNA DZIAŁALNOŚĆ IH:

 • podejmowanie mediacji w celu ochronyinteresów i praw konsumentów

 • organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich

 • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego


Mediacje
MEDIACJE

 • działania mające na celu polubowne zakończenie sporu cywilnoprawnego między konsumentema przedsiębiorcą

 • przeprowadzane w formie pisemnej lub osobistej

 • wszczynane na skutek złożenia (pisemnie lub ustnie) przez konsumenta wniosku o mediację bądź z urzędu

  INSPEKCJA HANDLOWA NIE MA UPRAWNIEŃ WŁADCZYCH W TOKU MEDIACJI!!!


Rzeczoznawcy
RZECZOZNAWCY

 • powołani do wydawania (odpłatnie) opinii o jakości produktów lub usług

 • nie są pracownikami Inspektoratu

 • wpisani na listę prowadzoną przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej


Polubowny s d konsumencki
POLUBOWNY SĄD KONSUMENCKI

 • rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikającez umów sprzedaży towarów i świadczeniausług zawartych pomiędzy konsumentamii przedsiębiorcami

 • obie strony muszą wyrazić zgodę na sąd polubowny

 • wniesienie sprawy do sądu wiąże się ze złożeniemwniosku o rozpatrzenie sprawy


Polubowny s d konsumencki1
POLUBOWNY SĄD KONSUMENCKI

 • ZALETY:

 • szybkość i bezpłatność postępowania

 • prostota postępowania – strony nie potrzebują działać przez pełnomocników

 • skuteczność postępowania – moc wyroków i ugód sądu powszechnego


Jak unikn sporu
JAK UNIKNĄĆ SPORU?

 • Rozważnie dokonujmy zakupu

 • Poznajmy nasze prawa i obowiązki

 • Dbajmy we właściwy sposób o kupione przez nas produkty


Dy ury
DYŻURY

 • 14 marca (PIĄTEK)

  • dyżur w siedzibie w Warszawie oraz w delegaturachw Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach

 • do godz. 18:00

 • 15 marca (SOBOTA):

  • dyżur w siedzibie w Warszawie oraz w delegaturachw Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach

   w godz. 10:00-16:00

  • punkt informacyjny w centrum handlowym:

   • w Warszawie – WOLA PARK – w godz. 12:00-20:00

   • w Ostrołęce – ALIUS – w godz. 11:00-15:00ad