slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VODOZEMCI, GMIZAVCI I PTICE SLATKOVODNIH EKOSISTEMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

VODOZEMCI, GMIZAVCI I PTICE SLATKOVODNIH EKOSISTEMA - PowerPoint PPT Presentation


  • 488 Views
  • Uploaded on

VODOZEMCI, GMIZAVCI I PTICE SLATKOVODNIH EKOSISTEMA. VODOZEMCI. Proteus anguinus Razdeo : Chordata Klasa : Amphibia Red: Caudata Fam: Proteidae Morfolo ške karakteristike : Zbog života u mraku je blede boje, očiju prepokrivenih kožom, sa parom spoljašnjih čuperaka škrga iza glave.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VODOZEMCI, GMIZAVCI I PTICE SLATKOVODNIH EKOSISTEMA' - shelly


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

VODOZEMCI

Proteus anguinus

Razdeo: Chordata

Klasa: Amphibia

Red: Caudata

Fam: Proteidae

Morfološke karakteristike: Zbog života u mraku je blede boje, očiju prepokrivenih kožom, sa parom spoljašnjih čuperaka škrga iza glave.

Biologija: Rasprostranjena u podzemnim kraškim vodama od Soče na granici Slovenije i Italije do Trebišnjice u Bosni i Hercegovini. Jači vodostaj je povremeno izbaci u izvorišne delove tekućica. Hrani se beskičmenjacima. Celi život provodi u vodi i neotenična je.

Značaj: Ugrožena vrsta

slide3

Triturus vulgaris (mali mrmoljak)

Razdeo: Chordata

Klasa: Amphibia

Red: Caudata

Fam: Salamandridae

Morfološke karakteristike:Mužjak ima krestu i tamne tačke po telu, dok je ženka slabije obojena

Biologija: U proleće ulazi u manje stajaćice radi razmnožavanja. Larve se razvijaju do kraja leta. Hrani se beskičmenjacima.

Značaj: Ugrožena vrsta

slide4

Triturus cristatus (veliki mrmoljak)

Razdeo: Chordata

Klasa: Amphibia

Red: Caudata

Fam: Salamandridae

Morfološke karakteristike:Krupniji su i tamnije obojeni od malih mrmoljaka.

Biologija: U proleće ulazi u manje stajaćice radi razmnožavanja. Larve su u vodi do kraja leta. Hrani se beskičmenjacima

Značaj: Ugrožena vrsta

slide5

Bombina bombina (crveni mukač)

Razdeo: Chordata

Klasa: Amphibia

Red: Anura

Fam: Discoglosidae

Morfološke karakteristike:Imaju narandžast do jarko crveni trbuh sa crnim prugama. Oči su im povišene zbog semi-akvatičnog načina života.

Biologija: Živi u zaraslim stajačicama i sporim tekućicama. U travnju zalaze u vode radi parenja a punoglavci se u njima razvijaju do kolovoza.

Značaj: Ljudima ponekad mogu biti lagano toksične. Gotovo da je ugrožena

slide6

Rana esculenta (zelena žaba)

Razdeo: Chordata

Klasa: Amphibia

Red: Anura

Fam: Ranidae

Morfološke karakteristike:Zelene je boje sa crnim pegama. Ženke rastu do 9 cm, mužjaci do 11 cm.

Biologija: Živi masovno uz stajaće i lagano tekuće vode. Smatra se hibridom između R. lessonae i R. ridibunda, a održava se parenjem ženki R. esculenta sa mužjacima jedne od navedenih vrsta.

Značaj: Sakupljaju se a ponegde i uzgajaju radi konzumiranja zadnjih nogu-žablji bataci. Spada među najmanje ugrožene vrste

slide7

GMIZAVCI

Natrix tessellata (ribarica)

Razdeo: Chordata

Klasa: Reptilia

Red: Serpentes

Fam: Colubridae

Morfološke karakteristike:Boje je u širokom rasponu od sivo-zelene preko smeđe do gotovo crne sa tamnim tačkama na leđima. Trbuh može biti žuto-narandžasti sa kockastim crnim pegama. Dužina do 1,3 m.

Biologija: Rasprostranjena je u srednjoj i istočnoj Evropi, delom u Aziji i Africi. Kod nas naseljava tekućice i stajaćice, najčešće ušća reka. Hrani se gotovo isključivo ribom.

Značaj: Što se ugroženosti tiče nema dovoljno podataka

slide8

Natrix natrix (belouška)

Razdeo: Chordata

Klasa: Reptilia

Red: Serpentes

Fam: Colubridae

Morfološke karakteristike:Na zatiljku ima bele ili žute pege iako može biti i bez njih. Dugačka do 2m.

Biologija: Spada među najrasprostranjenije zmije u većem delu Evrope, u severnoj Africi i središnjoj Aziji. Živi uz vode i dobar je plivač. Hrani se žabama i ribama.

Značaj: Nema veći značaj

slide9

Emys orbicularis (barska kornjača)

Razdeo: Chordata

Klasa: Reptilia

Red: Testudines

Fam: Emydidae

Morfološke karakteristike:Gladak oklop, dužine do 20 cm.

Biologija: Rasprostranjena je u vropi (osim Skandinavije) i Aziji do Aralskog jezera. Naseljava stajaćice, nizijske tekućice i bočatne vode sa gustom vegetacijom. Hrani se žabama, ribama, i drugim manjim životinjama

Značaj: Globalno je gotovo ugrožena

slide10

PTICE

Mnogobrojne vrste ptica su vezane za slatkovodna staništa. Neke se na njima gnezde, pa borave duže vreme ( na pr. ćubasti gnjurac), dok druge u sklopu svojih migracija pojedine akvatorije posećuju samo kraće vreme, kao niz vrsta koje se gnezde na severu Evrope. Vrlo su važne i navike ptica u ishrani, jer su neke pretežno ihtiofagi, pa na ribnjacima mogu napraviti velike štete dok su druge herbivori ili omnivori pa mogu prouzrokovati štete jedući hranu namenjenu ribama.

slide11

Podiceps cristatus (ćubasti gnjurac)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Podicipediformes

Fam: Podicipedidae

Morfološke karakteristike:Na glavi ima pernatu ćubu, po čemu je dobio ime.

Biologija: Gnezdi se uz vode, masovno u ribnjacima. Izraziti je ihtiofag (pojede oko 260 g riba dnevno, čija pojedinačna dužina dostiže do 12 cm) ali se hrani i insektima, pa vrlo malo vodenim biljem.

Značaj:Nalaze se u velikim populacijama na šaranskim ribnjacima. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste.

slide12

Phalacrocorax carbo (kormoran ili veliki vranac)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Pelecaniformes

Fam: Phalacrocoracidae

Morfološke karakteristike:Prosečna masa ženki iznosi 2065 g a mužjaka 2240 g.

Biologija: Gnezdi se uz vode na drveću, ali i na zemljištu. Imaju prosečno po 3 mlade ptice. Izraziti je ihtiofag. Ribu lovi organizovano u jatima, terajući je da se skuplja u plićaku, gde zatim masovno jede. Mnoge neulovljene ribe ostaju sa velikim ranama od oštrih kljunova. U proseku dnevno pojede 500-750 g. ribe, a dužina njihovog plena dostiže do 33 cm.

Značaj: Nalaze se u velikim populacijama na šaranskim ribnjacima. Napušta ih samo kad se zalede. Velike štete čini na otvorenim vodama. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste, a dugo je bio potpuno zaštićen

slide13

Nyctiocorax nyctiocorax (gak)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Ciconiiformes (Rodarice)

Fam: Ardeidae (Čaplje)

Morfološke karakteristike:Gornji deo glave i leđa su crni. Ostali deo tela je sive boje, oči su crvene, a kratke noge žute. Vrat je takođe kratak. Dužine je do 64 cm, a mase do 800g.

Biologija: Hrani se ribom, pojedinačne dužine i do 20 cm, ali i u znatnoj količini i ostalim životinjama u vodi ali i na kopnu beskičmenjacima, vodozemcima, gmizavcima, i sitnim glodarima. Dnevno pojede oko 150 g ribe. Lovi gotovo isključivo noću, a za vreme gnježdjenja i danju. Kao i druge čaplje hranu lovi čekanjem i prikradanjem. Zbog kratkih nogu nemože loviti u dubljoj vodi nego stoji uz obalu, na plivajućem bilju i granama.

Značaj:Nalaze se u velikim populacijama na šaranskim ribnjacima. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste.

slide14

Ardeola ralloides (žuta čaplja)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Ciconiiformes (Rodarice)

Fam: Ardeidae (Čaplje)

Morfološke karakteristike:Žuto-smeđe boje, krila su sa donje strane bela, tako da u letu izgleda bela. Ima kratak vrat na kojem tokom leta odrasli imaju duga pera. Mala je čaplja, dužine do 49 cm i raspona krila do 95 cm.

Biologija: Gnezdi se uz vode zajedno sa drugim čapljama. U rogozu gradi gnezda od tankih grančica, koje unutra oblaže vlatima trave, vodenim biljenm i tankim korenčićima. U leglu ima do 6 jaja. Hrani se rano ujutru i predveče, a za vreme gnežđenja i tokom celog dana. Glavna hrana su joj ribe (do 10 cm) beskičmenjaci i vodozemci, a pogodni su i gmizavci i sitni glodari. Ribe dnevno pojede oko 180 g.

Značaj:Nalaze se u velikim populacijama na šaranskim ribnjacima. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste.

slide15

Ardea alba (bela čaplja)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Ciconiiformes (Rodarice)

Fam: Ardeidae (Čaplje)

Morfološke karakteristike:Velika čaplja bele boje perja i dugog vrata, često opisivana kao vrlo lepa i elegantna ptica. Dužine je oko 100 cm, mase do 1100 g.

Biologija: U ishrani pretežno riba (oko 250 g dnevno) a zatim i ostale životinje (oko 150 g)

Značaj:Nalaze se u velikim populacijama na šaranskim ribnjacima. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste.

slide16

Egretta garzetta (mala bela čaplja)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Ciconiiformes (Rodarice)

Fam: Ardeidae (Čaplje)

Morfološke karakteristike: Potpuno je belog perja, ali je manja od velike bele čaplje. Dužine je do 65 cm, raspona krila do 106 cm i mase do 550 g.

Biologija: Gnezdi se uz vode sa ostalim čaljama. U ishrani joj preteže riba (oko 160 g dnevno) ali u znatnoj količini (oko 40 %) lovi i beskičmenjake, vodozemce i gmizavce.

Značaj:Nalaze se u velikim populacijama na šaranskim ribnjacima. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste.

slide17

Ardea cinerea (siva čaplja)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Ciconiiformes (Rodarice)

Fam: Ardeidae (Čaplje)

Morfološke karakteristike: Gornji deo tela je sive boje, a donji nešto svetliji. Odrasle jedinke imaju belu glavu sa širokom prugom iza očiju. Spada među veće čaplje, dužine je oko 100 cm, raspona krila do 195 cm i mase do 2 kg.

Biologija: Ovo je najrasprostranjenija i najčešća vrsta čaplje u Evropi. Zadržava se tokom cele godine, bez obzira na jačinu zime. Gnezdi se u šumama u blizini voda, zajedno sa kormoranima. Lovi uz obalu, u plitkoj vodi ili na vodenom bilju. Hrani se pretežno ribama (oko 150 g dnevno) a u znatnim količinama (oko 40%) beskičmenjacima, vodozemcima i gmizavcima.

Značaj:Nalaze se u velikim populacijama na šaranskim ribnjacima. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste.

slide18

Ardea purpurea (čaplja danguba)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Ciconiiformes (Rodarice)

Fam: Ardeidae (Čaplje)

Morfološke karakteristike: Ima crvenkasto-smeđe perje, a odrasli i tamno siva leđa. Spada među veće čaplje, dužine do 90 cm, raspona krila do 150 m i mase do 1,3 kg.

Biologija: Gnezdi se na slatkim vodama uz kolonije galebova. U lov odlaze rano ujutru, predveče, a u doba gnežđenja i tokom celog dana. Hrane se ribom, ali u znatnim količinama i vodozemcima i beskičmenjacima, gmizavcima, sitnijim sisarima, vrlo malo vodenim biljem. Ukupno dnevno pojedu 200 g plena, od čega je preko trećine riba.

Značaj: Česte su na šaranskim ribnjacima. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste.

slide19

Larus ridibundus (rečni galeb)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Charadriiformes

Fam: Laridae (galebovi)

Morfološke karakteristike: Leti ima crnu glavu, a zimi ne. Dužine je do 44 cm, raspona krila do 105 cm.

Biologija: Gnezdi se uz vode, u ishrani je oportunist. Riba je zastupljena sa manjim udelom, a lovi je samo sa površine vode, ne roni.

Značaj: Česte su na šaranskim ribnjacima. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste.

slide20

Sterna hirundo (obična čigra)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Charadriiformes

Fam: Sternidae (čigre)

Morfološke karakteristike: Na crvenom kljunu ima taman vrh. Noge su takođwe crvene. Dužine je do 37 cm, raspona krila do 80 cm. Kao i drugim čigrama, gornji deo glave joj je crn.

Biologija: Gnezdi se u kolonijama uz vode, a gnezda gradi od vodenog bilja na plutajućem bilju, najčešće orašku (Trapa natans). Glavna hrana (preko 90 %) su joj sitne ribe (dužine do 8 cm) koje sa površine lovi u letu, a iz dubine zaranjajući iz strmoglavog leta. Dnevno pojede 70 g ribe. U doba gnežđenja mladima lovi veće količine insekata

Značaj: Česte su na šaranskim ribnjacima. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste.

slide21

Fulica atra (liska)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Gruiformes

Fam: Rallidae (liske)

Morfološke karakteristike: Crna sa belom lisom na glavi. Dužina do 40 cm.

Biologija: Gnezdi se u rogozu, nosi 8-14 svetlo smeđih jaja sa tamnim pegicama. Svaštojed je. Pretežno se hrani biljnom hranom, ali jede i beskičmenjake, manje ribe i riblju mlađ.

Značaj: Česte su na šaranskim ribnjacima. Na njima jede i dodatnu hranu namenjenu ribama. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste.

slide22

Alcedo atthis (vodomar)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Coraciformes

Fam: Alcedinidae

Morfološke karakteristike: Dužine je do 16 cm. Polovi imaju jednako obojeno perje-glava, leđa i krila kobaltno plavo, trbušna strana cimetasto. Ima dugi kljun za lov riba.

Biologija: Gnezde se u dupljama, a prvenstveno naseljavaju područja uz potoke i reke. Hrani se ribom. Prvo sedi ili lebdi iznad vode, posmatrajući pokrete u njoj. Zatim se obrušava sa visine zaranjajući do 25 cm i loveći plen. Obzirom da je riba kizava, često je omamljuje udarcima u čvrstu podlogu, pre nego što je proguta. Dopunski se hrani račićima, vodozemcima i insektima.

Značaj: Na ribnjacima nije brojna, po ugroženosti spada u najmanje ugrožene vrste.

slide23

SISARI

Castor fiber (dabar)

Razdeo: Chordata

Klasa: Mammalia

Red: Rodentia

Fam: Castoridae

Morfološke karakteristike: Široki pljosnati rep

Biologija: Reintrodukovan je u našoj zemlji. Naseljava močvare, jezera, i manje reke šumovitog područja. Hrani se korom i grančicama vrba, topola i jova, ali zalazi i u kukuruzišta. Stvara tzv. dabrove brane

Značaj: Kod nas je gotovu izumro, ali nakon reintrodukcije je ostao gotovo ugrožen

slide24

Lutra lutra (vidra)

Razdeo: Chordata

Klasa: Mammalia

Red: Carnivora

Fam: Mustelidae

Morfološke karakteristike: Na nogama ima plivajuće kožice

Biologija: Nastanjuje paleoarktički i orjentalni region. Naseljava različite tipove voda, od močvara do ribnjaka i reka, jezera i blizine morskih vrulja i ušća reka u more. Hrani se pretežno ribom, rakovima i vodozemcima ali napada i sitne ptice i sisare.

Značaj: Kod nas je vrsta osetljiva, mada nema dovoljno podataka

slide25

Ondatra zibethicus (bizamski pacov)

Razdeo: Chordata

Klasa: Mammalia

Red: Rodentia

Fam: Microtidae

Morfološke karakteristike: Sivosmeđe je dlake, dužine do 60 cm. Rep mu je lateralno spljošten radi lakšeg plivanja.

Biologija: Gnezda buši u obali ili ih gradi od bilja oblepljenog blatom, gde se koti nekoliko puta godišnje (3-6 mladih). Hrani se vodenim biljem, no povremeno jede i rakove, žabe, ribe i školjke.

Značaj: Početkom dvadesetog veka iz Severne Amerike je uvezen u srednju Evropu radi krzna, odakle se proširio. Na ribnjacima pravi štete bušeći nasipe.