projekt plze sk ho kraje ance pro budoucnost n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt Plzeňského kraje "Šance pro budoucnost" PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt Plzeňského kraje "Šance pro budoucnost"

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Projekt Plzeňského kraje "Šance pro budoucnost" - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Projekt Plzeňského kraje "Šance pro budoucnost". Realizátor projektu: Plzeňský kraj Škroupova 18, 30613 Plzeň www.plzensky-kraj.cz tel.377195 216. Identifikace operačního programu. Operační program: CZ.04.1.03 – Rozvoj lidských zdrojů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt Plzeňského kraje "Šance pro budoucnost"' - shelly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekt plze sk ho kraje ance pro budoucnost

Projekt Plzeňského kraje "Šance pro budoucnost"

Realizátor projektu:

Plzeňský kraj

Škroupova 18, 30613 Plzeň

www.plzensky-kraj.cz

tel.377195 216

identifikace opera n ho programu
Identifikace operačního programu

Operační program: CZ.04.1.03 – Rozvoj lidských zdrojů

Priorita: 2. – Sociální integrita a rovnost příležitostí

Opatření: 2.1 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Program podpory: Podpora znevýhodněných osob

Číslo výzvy: 1

Grantové schéma: Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí

Oblast zásahu: Začlenění do společnosti

Trvání projektu: 3.4.2006 – 2.4.2008

partne i projektu
Partneři projektu

Celkový počet: 25 s finančním příspěvkem: 8

- Dětský domov DOMINO, Plzeň - Statutární město Plzeň

- Dětský domov, Horšovský Týn - Město Horažďovice

- Dětský domov, Kašperské Hory - Město Horšovský Týn

- Dětský domov, Nepomuk - Obec Chanovice

- Dětský domov, Planá - Město Kašperské Hory

- Dětský domov, Staňkov - Město Nepomuk

- Dětský domov, Tachov - Město Blovice

- Město Staňkov

- Úřad práce v Domažlicích - Město Sušice

- Úřad práce v Klatovech - Město Tachov

- Úřad práce Tachov - Město Planá

- Úřad práce Plzeň – jih - Západočeská univerzita

- Úřad práce v Plzni - Regionální rozvojová agentura

pro vznikl projekt ance pro budoucnost
Proč vznikl projekt„Šance pro budoucnost“

Pokus Plzeňského kraje o komplexní řešení problémůmladých lidí, kteří odchází z dětských domovů a musí si vybudovat vlastní samostatnou existenci.

Cíl

Vytvoření komplexního regionálního nástroje pro začlenění mládeže, která odchází z dětských domovů na trh práce a do společnosti, aby si tito lidé byli schopni najít práci, obstarat si bydlení a naučit se samostatné existenci

Cílová skupina

Mládež opouštějící dětské domovy (mládež žijící ve znevýhodněném sociálním prostředí).

specifick c le
Specifické cíle
 • Vytvoření a realizace speciálních a poradenských programů, které mládež připraví na samostatnou existenci a vstup na trh práce.
 • Vytvoření nových míst komunitních pracovníků, kteří s mládeží realizují vzdělávací programy především po opuštění DD. Jejich další rolí je speciální poradenství a terénní práce.
 • Vytvoření míst specializovaných pedagogických pracovníků v DD, kteří s mládeží v DD realizují speciální vzdělávací programy a jsou v častém kontaktu s příslušnými komunitními pracovníky.
 • Vytvoření metodiky pro realizaci speciálních vzdělávacích a poradenských programů a pilotní odzkoušení této metodiky v praxi.
 • Vytvoření způsobu koordinace jednotlivých aktivit a nalezení systémových nástrojů financování po ukončení projektu
pl n projektu a jeho realizace
Plán projektu a jeho realizace
 • Vytvoření pracovního místa na KÚ projektového manažera
 • 4 komunitní pracovníci
 • Vytvoření pracovních míst pro speciální pedagogické pracovníky a administrativní pracovníky v 7 DD
 • Uzavření partnerských smluv
 • Vybudování 4 kontaktních pracovišť komunitních pracovníků
 • Vytvoření speciálního vzdělávacího a poradenského programu
 • Dohody s účastníky projektu
 • Počet zapojených účastníků projektu
 • Kurzy pro účastníky projektu
 • Startovací byty
 • Publicita
 • Supervize projektu
 • Závěrečná konference
 • Závěrečný audit
monitorovac indik tory
Monitorovací indikátory

PŮVODNÍ HODNOTY

 • 1.04.00.A Počet podpořených organizací 22
 • 1.05.00.A Počet podpořených osob - klientů služeb 68
 • 1.09.00.A Počet podpořených pracovních míst 12
 • 1.18.00.A Počet účastníků kurzů - klientů služeb 68
 • 1.25.00.A Podíl účastníků kurzů s komponentou IT 100
 • 1.26.00.A Podíl účastníků kurzů s komponentou ŽP 100
 • 2.12.00.A Počet nově vytvořen. či inovov. produktů 3
 • 2.36.00.A Podíl osob klientů sl, u kt.podpora spl.účel 50
 • 2.41.00.A Podíl úsp.abs,kurz-klient.sl.na cel.počtu 50

UPRAVENÉ A NOVÉ HODNOTY

 • 1.02.00.A Počet podpoř. vzděl. programů 2
 • 1.04.00.A Počet podpořených organizací 26
 • 1.05.00.A Počet podpořených osob - klientů služeb 68
 • 1.18.00.A Počet účastníků kurzů - klientů služeb 40
 • 1.25.00.A Podíl účastníků kurzů - s komponentou IT 37
 • 1.26.00.A Podíl účastníků kurzů - s komponentou ŽP 37
 • 1.27.00.A Počet úč. kurz.-kli.služ.s komp.IT 15
 • 1.32.00.A Počet úč. kurz.-kli.služ.s komp.ŽT 15
 • 2.12.00.A Počet nově vytvoř. či inovov. produků 3
 • 2.36.00.A Podíl osob klientů sl.u kt.podpora.spl.účel 50
 • 2.38.00.A Počet osob - kl.služ. u kt.podp. spl.účel 34
 • 2.40.00.A Počet úspěšných absolventů kurzů 20
 • 2.41.00.A Podíl úsp.abs,kurz-klient.sl.na cel.počtu 50
slide10
Děkuji za pozornost

Bc. Alexandra Blažková, OŠMS KÚPK

Alexandra.Blazkova@plzensky-kraj.cz