je slovo spr vne rozdelen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Je slovo správne rozdelené ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Je slovo správne rozdelené ?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 28
Download Presentation

Je slovo správne rozdelené ? - PowerPoint PPT Presentation

shelly
100 Views
Download Presentation

Je slovo správne rozdelené ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Je slovo správne rozdelené ? GRAMATIKA 2.ročník

 2. dom - ček

 3. ÁNO

 4. špen -dlík

 5. ÁNO

 6. mami -čka

 7. NIE !mamič - ka

 8. ši - šky

 9. NIE !šiš - ky

 10. koc - ky

 11. ÁNO

 12. do - m

 13. NIE !Nedá sa rozdeliť.dom

 14. v - čelička

 15. NIE !vče - lička

 16. na rúba - ni

 17. ÁNO

 18. brač - ek

 19. NIE !bra – ček

 20. sestri - čka

 21. NIE !sestrič - ka

 22. strom - ček

 23. ÁNO

 24. hors - ký

 25. NIE !hor - ský

 26. pi - atok

 27. NIE !pia - tok