uputstvo za izradu biznis plana l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UPUTSTVO za izradu biznis plana PowerPoint Presentation
Download Presentation
UPUTSTVO za izradu biznis plana

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
rachael

UPUTSTVO za izradu biznis plana - PowerPoint PPT Presentation

687 Views
Download Presentation
UPUTSTVO za izradu biznis plana
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UPUTSTVO za izradu biznis plana Autor: dipl.ing.org Ignjatovic Vladica

 2. Uvodno slovo • Samostalno pokretanje sosptvenog biznisa trazi odredjena znanja,vestine i sposobnosti. • Vlasnici malog biznisa zele da budu sto efikasniji i da sto je moguce vise smanje svoje troskove. • To je moguce kvalitenim planiranjem posla, stvarnjem biznis plana

 3. Biznis plan-definisanje • Biznis plan predstavlja dokumenat kojim se definise biznis, ono sto zelimo da radimo i kako to postici… • Sadrzi sve ono bitno za posao: • Strukturu posla, • Opis proizvoda ili usluga, • Potencijalne korisnike-kupce, • Potencijale razvoja, • Finansije…

 4. Zasto biznis plan? • Mnogi biznis planovi koji se danas pisu, u isto vreme imaju za cilj da omoguce bolji uvid investitora u poslovanje firme i omoguce kreditiranje ali i definisu sve faze poslovanja i ukazu na nedostatke konkretnih stvari u malom biznisu.

 5. Duzina biznis plana • U zavisnosti od namene konkretnog biznis plana, duzina moze biti od par kucanih stranica pa do nekoliko stotina starnica koji opisuju kompleksno poslovanje. • Tipican biznis plan treba da bude dugacak 15-20 kucanih stranica mada su brojne razne varijante biznis planova.

 6. Definisanje ciljeva • “ Ukoliko ne znamo gde smo krenuli, nikad necemo ni stici na cilj”. • Ova narodna poslovica daje najbolji opis kako treba definisatio ciljeve : precizno, kratko i jasno…

 7. Vazne pretpostavke • Jezik i stil pisanja biznis plana mora biti jasan i koncizan, • Svaka cinjenica mora biti pracena odgova-rajucom dokumentacijom, • Svi zakljucci moraju biti bazirani na cinje-nicama i kredibilni,

 8. Sadrzaj biznis plana • Pocetna strana:naziv preduzeca,adresu,kontakt podatke,logo i naznaku kome je namenjen biznis plan, • Rezime biznis plana, • Proizvod/usluga, detaljni opis, • Upravljanje i organizacija, • Trziste, • Definisanje trzista, • Konkurencija, • Marketing, • Operativni plan, • Finansije,

 9. SWOT analiza • SWOT analiza predstavlja metod koji omogucava da se biznis u potpunosti definise u okviru faktora koji imaju najvise uticaja na poslovanje. • SWOT predstavlja nalazenje slabih i jakih strana preduzeca sa jedne i prednosti i ogra-nicenja trzista sa druge strane.

 10. Metodologija PKS • Execuitivesummary, • Poslovno okruzenje, • Plan marketinga i prodaje, • Operativni plan, • Plan kadrova, • Profitabilnost, • Cash flow, • Kljucni indikatori, • Dugorocno planiranje.

 11. Tipican nemacki model • Rezime, • Preduzece i sta ga karakterise, • Proizvodi i usluge, • Trzista, • Konkurencija/trzisna pozicija • Proizvodnja/prodaja/infrastruktura, • Vizija i strategija realizacija, • Operativno i finansijsko planiranje, • Analiza rizika, • Prilozi i dokumentacija.

 12. Tipican americki model • Executive summary, • Opis preduzeca, • Proizvodi, • Usluge, • Industrija,odgovornosti, trziste, • Marketing plan, • Operativni plan, • Menadzment, organizacija i vlasnistvo.

 13. UNIDO • Uvod, koncept programa, • Osnovni podaci o investitoru, • Trziste plasmana, • Trziste nabavke, • Lokacija, • Tehnicko-tehnoloska organizacija, • Organizacija, • Dinamika implementacije projekta, • Ekonomska finansijska analiza, • Analiza osetljivosti.

 14. Svetska banka • Rezime investicione studije, • Analiza razvojnih mogunosti i sposobnosti investitora, • Analiza trzista prodaje, • Tehnicko tehnoloska analiza, • Analiza trzista nabavke, • Analiza uze i sire lokacije, • Analiza zastite zivotne sredine, • Organizacioni aspekti, • Ekonomsko finansijska analiza, • Ocena finansijske i trzisne efikasnosti projekta, • Drustveno ekonomska ocena projekta, • Analiza osetljivosti, • Zbirna ocena.

 15. Seaf upitnik • Menadzment tim, • Vizija preduzeca, • Trziste, • Model prihoda, • Konkurencija, • Lansiranje, • Finansijski pokazatelji, • Dodatni komentari.

 16. Fond za razvoj • Naslov, • Ostvarenja i mogucnosti daljeg razvoja firme, • Projekcija razvoja firme u narednom periodu, • Plan tehnologije i organizacija rada, • Plan materijalne osnove rada, • Projektcija ostvarivanja planiranog razvoja, • Finansijska analiza planiranog razvoja, • Ocena planiranog razvoja,

 17. Na kraju • Biznis plan je putna mapa svakog biznisa, to je poslovna ideja detaljno razradjena u svim detaljima i testirana na papiru. • Kvalitetno uradjen biznis plan prikazuje odredjeni posao u punom svetlu i otklanja moge zablude i neprezicnosti koje je tesko uociti bez adekvatnog plana.