Federaal elektronisch portaal e portal
Download
1 / 24

Federaal elektronisch portaal (e-portal) - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Federaal elektronisch portaal (e-portal). Bijdrage sociale zekerheid. E-portal: wat ?. dynamisch beheerde website fungerend als unieke toegangspoort voor geïntegreerde elektronische informatie en diensten die worden aangeboden door achterliggende systemen. E-portal: typische kenmerken.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Federaal elektronisch portaal (e-portal)' - shelby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Federaal elektronisch portaal e portal

Federaal elektronisch portaal (e-portal)

Bijdrage sociale zekerheid


E portal wat
E-portal: wat ?

 • dynamisch beheerde website

 • fungerend als unieke toegangspoort

 • voor geïntegreerde elektronische informatie en diensten

 • die worden aangeboden door achterliggende systemen


E portal typische kenmerken
E-portal: typische kenmerken

 • integratie van verschillende diensten

 • multidimensionaliteit

 • personaliseerbaarheid

 • dynamisch beheer van de inhoud


E portal integratie van diensten
E-portal: integratie van diensten

 • informatie

  • duurzame informatie

  • nieuws

 • e-mail

 • transacties

  • elektronische formulieren

  • transacties (two phase commit)


E portal multidimensionaliteit
E-portal: multidimensionaliteit

 • zelfde diensten zijn toegankelijk volgens

  • gebeurtenissen (geboorte, tewerkstelling, oprichting onderneming, …) (« intentiegericht »)

  • doelgroepen (burgers, ondernemingen, eigen personeel, …)

  • themata (sociale zekerheid, werk, cultuur, …)


E portal personaliseerbaarheid
E-portal: personaliseerbaarheid

 • qua

  • vormgeving

  • interface

  • inhoud

 • door

  • gebruiker

  • aanbieder

   • impliciet: regels gekoppeld aan profielen toegewezen op basis van analyse van gebruikersgedrag

   • expliciet: regels gekoppeld aan expliciet toegewezen profielen


E portal dynamisch beheer inhoud
E-portal: dynamisch beheer inhoud

 • scheiding inhoud en vormgeving

 • inhoud bruikbaar voor meerdere doeleinden (websites, portals, brochures, …)

 • mbv content management tool

  • ondersteuning aanmaak door templates en work flow met diverse rollen

  • mogelijkheid tot automatische (re)indexering


Niveau s van e services
Niveau’s van e-services

Niveau 4

Integratie

Overkoepelende

informatie en

transacties zijn

toegankelijk via

intentiegerichte

portalen

De back offices zijn

geïntegreerd en

de bedrijfsprocessen zijn

re-engineered

Niveau 3

Transactie

Gebruiker kan

elektronisch

communiceren

met afzonderlijke

overheids-

diensten en de

toepassingen van

de overheidsdiensten

antwoorden

elektronisch

op het verzoek

van de

gebruiker

Niveau 2

Interactie

Gebruikers kunnen

elektronisch

communiceren met

afzonderlijke

overheidsdiensten maar

diensten kunnen niet

per definitie elektronisch

communiceren met

de gebruiker

Waarde voor de klant

Niveau 1

Informatie

Overheidsdiensten

publiceren informatie

op het web

Complexiteit / Kostprijs


Belang van back office integratie
Belang van back office integratie

 • principes gehanteerd in sociale zekerheid

  • gedecentraliseerde, maar eenmalige gegevensinzameling

  • taakverdeling inzake gegevensbeheer (principe van de authentieke bron)

  • elektronische gegevensuitwisseling en work flow

  • unieke identificatiesleutel per entiteit

  • ondersteund door

   • horizontale diensten aangeleverd door KSZ of FEDICT

   • standaarden uitgewerkt binnen Algemeen Coördinatiecomité in nauwe samenwerking met FEDICT (XML, IP, …)


E portal gebruikersstandpunt
E-portal: gebruikersstandpunt

 • zo geïntegreerd mogelijke dienstverlening

 • via kanalen naar eigen keuze

 • gemakkelijk vindbaar op zo natuurlijk mogelijke wijze (intentiegerichte taxonomie, search engine, …)

 • over verschillende dienstverleners en overheidsniveaus heen

 • met minimum aan administratieve lasten

  • maximaal hergebruik van beschikbare gegevens

  • multifunctioneel gebruik meegedeelde gegevens


E portal leveranciersstandpunt
E-portal: leveranciersstandpunt

 • wil om eigen identiteit te behouden

 • eenmalige ontwikkeling elektronische diensten, ongeacht kanaal

  • eigen website

  • verschillende portalen

  • andere elektronische kanalen (vb. PDA, GSM, TV met settopbox, …)


E portal 1 dienstverleningskanaal
E-portal: 1 dienstverleningskanaal

 • tussen anderen

  • papier

  • telefoon

  • andere elektronische kanalen: PDA, GSM, TV met settopbox, …

 • belang van customer relationship management

  • globale dienstverlening ongeacht kanaal

  • kwaliteitscontrole

  • feedback


Gezonde werkprincipes
Gezonde werkprincipes

 • poog ontwikkeling e-portal niet te monopoliseren

 • gebruik de portal niet als breekijzer om bevoegdheidsverdeling en taakverdeling inzake aanbod van diensten te wijzigen, of bereidheid tot medewerking komt in gedrang


Gezonde werkprincipes1
Gezonde werkprincipes

 • zorg voor stabiele omgeving, technisch en qua thesaurus en taxonomie, en integreer de diensten geleidelijk

 • onderscheid duidelijk de rollen tot

  • uitbouw en exploitatie van technische omgeving: best gemeenschappelijk omwille van kostefficiëntie

  • uitbouw en exploitatie van inhoud: best decentraal

   • ondersteund door gemeenschappelijke tools

   • met gemeenschappelijke thesaurus en taxonomie


Goede gelegenheid voor
Goede gelegenheid voor …

 • kritisch nadenken over wijze van informatie-inzameling en creëren van nieuwe toegevoegde waarde

  • leesbare en begrijpbare teksten

  • analyse van behoefte aan gegevensinzameling

  • harmoniseren begrippenapparaat

  • eerst controle van de gegevens, daarna gegevensinzameling

  • voorstellen van defaultwaarden op basis van vorige gegevensoverdracht

  • on-line hulp

  • simulatie-omgevingen


Waar staan sociale parastatalen
Waar staan sociale parastatalen ?

 • sterk geïntegreerde back office via netwerk van de sociale zekerheid, met openheid naar andere sectoren bij voorkeur via UME van FEDICT

 • aparte websites met

  • informatie in de vorm van statische html-pagina’s

  • soms afdrukbare formulieren

  • geen content management tool, tenzij voor instructies aan werkgevers mbv Lotus Notes toepassing


Waar staan sociale parastatalen1
Waar staan sociale parastatalen ?

 • 5 operationele transacties (DIMONA, raadpleging personeelsbestand, werfmelding, detachering, inhoudingsplicht)

 • 20-tal andere transacties in de maak volgens stricte timing onder coördinatie van SmalS-MvM (vnl aangiften van sociale risico’s)


Waar staan sociale parastatalen2
Waar staan sociale parastatalen ?

 • embryonaire e-portal met

  • statische html-pagina’s

  • verwijzingen naar websites

  • integratie van transacties

  • zonder content management tool

  • met customer relationship management tool

  • omkaderd door contact center ERANOVA


Lastenboek federale e portal
Lastenboek federale e-portal

 • post 1: due diligence, analyse en ontwerp van e-portal (stap 1 statisch, stap 2 transactioneel)

 • post 2: hardware en software (stap 1 statisch, stap 2 transactioneel)

 • post 3: ontwikkeling, integratie, implementatie en testen van statische e-portal (informatie)


Lastenboek federale e portal1
Lastenboek federale e-portal

 • post 4: ontwikkeling, integratie, implementatie en testen van transactioneel e-portal

 • post 5: hosting, exploitatie, correctief, preventief en evolutief onderhoud en wijzigingen

 • post 6: advies en begeleiding voor FOD’s en parastatalenVisie sociale parastatalen
Visie sociale parastatalen

 • evolutie naar websites met dynamische informatieve pagina’s, beheerd mbv content management tool

 • uitwerking van e-transacties voor elke dienst verleend aan sociaal verzekerden en ondernemingen, gehost op applicatieserver van parastatale of onderaannemer


Visie sociale parastatalen1
Visie sociale parastatalen

 • mogelijkheid tot doorverwijzing naar onderdelen van websites en transacties vanuit zoveel mogelijk e-portals

 • mogelijkheid tot gebruik van inhoud aangeleverd door sociale parastatalen of FOD’s in content management tool zowel voor de federale e-portal, voor de e-portal van de sociale zekerheid als voor de eigen websites van de sociale parastatalen


Visie sociale parastatalen2
Visie sociale parastatalen

 • vedere uitbouw e-portal van de sociale zekerheid wordt gecoördineerd door de SmalS-MvM en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid