11 udr ovatelnost a servisn logistika
Download
Skip this Video
Download Presentation
11 Udržovatelnost a servisní logistika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

11 Udržovatelnost a servisní logistika - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

11 Udržovatelnost a servisní logistika. Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Technická fakulta ČZU v Praze Katedra jakosti a spolehlivosti strojů [email protected] Úvod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 11 Udržovatelnost a servisní logistika' - shelby-conley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
11 udr ovatelnost a servisn logistika

11 Udržovatelnost a servisní logistika

Servisní logistika

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Technická fakulta ČZU v Praze

Katedra jakosti a spolehlivosti strojů

[email protected]

slide2
Úvod
 • Servisní logistika je součástí managementu údržby a věnuje se řízení materiálových a informačních toků v procesech údržby.
 • Příspěvek logistiky pro údržbu je v řízení materiálových a informačních toků v procesech údržby (zejména náhradních dílů (ND)).
 • Lepší udržovatelnost snižuje požadavky na servisní logistiku (snižuje pracnosti a průběžné doby údržby, zvyšuje pohotovost zařízení, snižuje nároky na sortiment ND, snižuje nároky na servis aj.).
slide3
UDRŽOVATELNOST je schopnost objektu v daných podmínkách používání být udržen ve stavu nebo vrácen do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci, jestliže se údržba provádí v daných podmínkách a používají se stanovené postupy a prostředky ČSN IEC 50(191)

Poznámka: Udržovatelnost řečeno jinými slovy vyjadřuje úroveň obtížnosti vykonávání preventivní údržby a provádění oprav.

slide4
ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY je schopnost organizace poskytující údržbářské služby zajišťovat podle požadavků v daných podmínkách prostředky potřebné pro údržbu podle dané koncepce údržby. Dané podmínky se vztahují jak na vlastní objekt, tak i na podmínky používání a údržby.
 • Jde o tyto prostředky: personál, technické informace, nářadí a přístroje, náhradní díly, dílenská infrastruktura.
udr ovatelnost je d na a podporov na
Udržovatelnost je dána a podporována:
 • konstrukčním provedením;
 • souborem provozních opatření (servisní logistika)

Na zabezpečování udržovatelnosti a zajištěnosti údržby se podílejí:

 • výrobci,
 • dodavatelé,
 • uživatelé – majitelé strojů a zařízení.
jak se projevuje v robek s vysokou udr ovatelnost
JAK SE PROJEVUJE VÝROBEK S VYSOKOU UDRŽOVATELNOSTÍ?
 • požadavky na udržovatelnost jsou uvedeny ve specifikacích a smlouvách;
 • výrobek je konstruován a provozován tak, že se snadno:
 • udržuje,
 • diagnostikuje,
 • opravuje,
 • při zajištění minimálních nákladů životního cyklu.
rove servisn logistiky je d na jakost e en t chto ot zek
Úroveň servisní logistiky je dána jakostí řešení těchto otázek:
 • Je k dispozici pro daný výrobek dobře zaškolený a vycvičený údržbářský, diagnostický a opravářský personál?
 • Je vypracován pro daný výrobek optimální systém údržby, diagnostiky a oprav?
 • Je vypracována pro daný výrobek dokonalá a srozumitelná technická dokumentace?
 • Je k dispozici pro daný výrobek nezbytné zkušební a diagnostické zařízení?
 • Je k dispozici pro daný výrobek optimální síť servisů včetně distribuční sítě náhradních dílů a materiálu?
slide14
Závislost rozdělení hustoty pravděpodobnosti vykonání údržby a pravděpodobnosti jejího vykonání / nevykonání na průběžné době údržby
slide18
Pohotovost

U A

Spolehlivost

Bezporuchovost

MTTF

Udržovatelnost

MTTR

Zajištěnost údržby

MLD, MAD

Výměnné jednotky, náhradní díly a vybavení

Náklady na logistické zajištění

Poruchy

λ, z

Preventivní údržba

Opravy

Náklady na preventivní údržbu

Množství * ((MPH * náklady/h) ++(materiálové náklady na jednotku))

z * ((průměrné náklady na zajištěnost údržby na 1 poruchu) +(MPHNA MÍSTĚ * náklady/h) + (MPHV DÍLNĚ * náklady/h) +(průměrné náklady na náhradní díly na 1 poruchu))

Náklady na údržbu po poruše

Poškození dobrého jména a reputace, ztráta příjmů, zajištění služby, záruční náklady, náklady z odpovědnosti za škody na zdraví a životním prostředí

Vyvolané náklady

Typický vztah mezi spolehlivostí a náklady v etapě provozu a údržby

kvalitativn postupy ov ov n
Kvalitativní postupy ověřování
 • přezkoumání návrhu (ČSN IEC 1160);
 • přezkoumání zkušeností ze zkoušek;
 • studie o snadnosti údržby:
 • vymezení prostoru pro použiti nástrojů při údržbě;
 • přístupnost míst, která vyžadují údržbu apod.;
 • přezkoumání analýzy úkolů údržby - týká se prostředků potřebných k provedení údržby;
z v r
Závěr
 • Udržovatelnost - znak spolehlivosti výrobku
 • Zajištěnost údržby - znak jakosti údržbářské organizace (servisní logistiky)
 • Hodnocení UZU - kvantitativní i kvalitativní
 • Dobrá UZU zvyšuje spolehlivost (pohotovost) opravovaných výrobků
ad