jaotus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JAOTUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
JAOTUS

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 29
maia

JAOTUS - PowerPoint PPT Presentation

331 Views
Download Presentation
JAOTUS
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JAOTUS

 2. Jaotus 1.Jaotuskompleks 2.Jaotuse põhimõte.Jaotuskulud. 3.Logistika 4.Turustuskanalid 5.Hulgikaubandus 6.Jaekaubandus 7.Klienditeenindus

 3. 1.Jaotuskompleks • Hooned, rajatised • Kaubavaru • Transport • Sidevahendid • Ühtlustamine

 4. 2.Jaotuse põhimõte,jaotuskulud • Jaotuse põhimõte – õige toode, õigel ajal, õiges kohas. • Jaotuskulud - sõltuvad transpordist, ladustamisest, turustuskanali kuludest ja klendi teenindamisega seotud kuludest

 5. 3.Logistika • Transport • Ladustamine • Põhilised ühendavad skeemid

 6. 4.Turustuskanalid • Turustukanal • Turustuskanali funktsioonid • Turustuskanali tüübid (tarbijat.,äriturg) • Turustuskanali valiku printsiibid • Turustuse intensiivsus • Turustussüsteemid • Turustuskanali konfliktid

 7. Turustuskanal • Turustuskanal –süsteem organisatsioonidest ja üksikisikutest, mille eesmärgiks on toimetada kaupu ja teenuseid tootjatelt klientideni ja mida toetavad mitmesugused vahendid, varustus ja informatsioon.

 8. Turustuskanali funktsioonid • Vahetusprotsessi soodustamine • Erinevuste leevendamine, silumine • Tegevuste standardiseerimine • Tootjate ja ostjate ühendamine • Klientide toetamine

 9. Turustuskanali tüübid • Turustuskanalid tarbijaturul • Turustuskanalid äriturul

 10. Turustuskanali valiku printsiibid • Turu faktorist lähtuvalt • Toote faktorist lähtuvalt • Tootja faktorist lähtuvalt

 11. Turustuse intensiivsus • Intensiivne turustus (jaotus) • Valiv turustus (jaotus) • Välistav turustus (jaotus)

 12. Turustussüsteemid • Horisontaalne • Vertikaalne • Terviklik • Administratiivne • Lepinguline • Hulgikaupmehe sponsoreeritud kett • Jaekaupmeeste kooperatiiv • Frantsiis

 13. Turustuskanali konfliktid • Ignoreeritakse eksisteerivaid kanaleid • Üleküllastunud turg • Liiga palju lülisid kanalis • Mittepiisav toetus • Kanali lülide tegevus kooskõlastamata

 14. 5.Hulgikaubandus • Hulgikaubandus–kaupade ostmine ees- märgiga neid edasi müüa või professio-naalselt kasutada • Hulgimüüjad • Hulgikaupmeeste poolt pakutavad teenused • Hulgikaubanduse juhtimine • Hulgikaubanduse arengusuunad

 15. Hulgimüüjad • Agendid • Hulgikaupmehed • Täieliku teenindustsükliga • Osalise teenindustsükliga • Täieliku teenindustsükliga 1)Paljude tootegruppidega 2)Mõnede tootegruppidega 3)Spetsialiseeritud

 16. Hulgikaupmeeste poolt pakutavad teenused • Finantseerimine • Kauba omastamine • Riski enda peale võtmine • Ladustamine • Transport • Kaupade tellimine • Läbirääkimiste pidamine • Ümberjaotamine • Infoga varustamine • Spetsiaalsete teenuste osutamine

 17. Hulgikaubanduse juhtimine • Turundusstrateegia -1)tooted 2)hinnakujundus 3)toetus 4)kanali kokkup. • Finantstegevus - 1)tagada vastuvõetav lisatulu 2)käibekiirus

 18. Hulgikaubanduse arengusuunad • Kasvab tootjate endi osatähtsus • Muutused hulgikaubandusfirma ülesehituses • Hulgi- ja jaekaubanduse kokkukasvamine • Tähelepanu teenindusele • Turu segmentimine (jaekaupmehed)

 19. 6.Jaekaubandus • Jaekaubandus – kaupade müük lõpptarbijale isiklikuks kasutamiseks. • Jaekaubanduse tähtsus majanduses • Jaekaubanduse dialektiline arenguprotsess • Jaekaubanduse keskkond • Jaekaubanduse eesmärgid • Jaekaubanduse põhilised strateegiad • Jaekaubanduse turundusmeetmestik • Jaemüügi jagunemine • Jaekaupluste jagunemine • Otsekaubanduse jagunemine

 20. Jaekaubanduse tähtsus majanduses 1.Toob tulu tarbijale 2.Toob tulu tootjale 3.Toetab majandust • Jaekaubanduse dialektiline arenguprotsess

 21. Jaekaubanduse keskkond • Majanduspoliitika-seadused,maksud,eeskirjad • Majanduse areng -ostujõud,reaaltulud,kulutuste struktuur • Demograafiline keskkond – elanike arv,tihedus,vanusel.ja sool.strukt. • Ettevõtte kulud – käibekulud,investeeringud,maksutähtajad • Tehnoloogia – abistavad süsteemid ja seadmed • Konkurendid – hulk,samalaads.kaubad ja e/v • Tarbijad – väärtushinnangud, eelistused, ostuk. • Hankijad – otsehankijad, vahendajad, tootjad jt.

 22. Jaekaubanduse eesmärgid • Õige kaup –sortiment, mida ostjad on valmis ostma • Õige hind –hind, mis on ostjale vastuvõetav ja toob kaupmehele kasumit • Õige koht –koht, mis on ostjale mugav • Õige aeg –siis, kui ostja nõuab kaupa • Õiged tarnijad –need, kes vastavad kapmehe ja tema klientide nõudmistele

 23. Jaekaubanduse põhilised strateegiad • Kulupõhine strateegia • Diferentseerumine e. eristumine

 24. 1.Kulupõhine strateegia • Suured ettevõtted –suur kaubanduslik pind • Soodne asukoht – tee ääres, parkimine • Lihtne sisustus • Lai sortiment, piiratud valik • Iseteenindamine Põhiline – väiksed kulud, madalad hinnad, suured kogused

 25. 2.Diferentseerumine • Suur valik • Kvaliteet • Hind – mitte kõige odavam • Ainulaadsus • Mugavus • Aktuaalsus • Stiil, maitse • Teenused • Suhtlemine ostjatega • Elamused • Ausus, usaldatavus Põhiline – spetsiifilisi vajadusi rahuldav, mainele orienteerit.

 26. Jaekaubanduse turundusmeetmestik 1. Asukoht 2. Sortiment 3. Hind 4. Toetus 5. Teenindus

 27. Jaemüügi jagunemine • Kaupluste müük • Otsekaubandus

 28. Jaeettevõtete jagunemine • Suuruse järgi • Sortimendi järgi • Teeninduse järgi • Kuuluvuse järgi • Asukoha järgi • Hinnakujundamise järgi

 29. Otsekaubandus • Posti teel – ajakirjad, raamatud • Kataloogimüük • Telefonimüük • Televisioonimüük • Müügiautomaadid • Internetimüük