1 / 20

PREZENTACJA styczeń 2010

PREZENTACJA styczeń 2010. Agenda. Informacje wydawnicze Podstawowe działy Do kogo trafia magazyn – profil czytel nika Cennik reklam Harmonogram wydawniczy Podsumowanie. Informacje wydawnicze. Cykl wydawniczy - kwartalnik Rozpowszechnianie bezpłatne – 1 137 346 egz.*

sheila
Download Presentation

PREZENTACJA styczeń 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PREZENTACJA styczeń 2010

 2. Agenda • Informacje wydawnicze • Podstawowe działy • Do kogo trafia magazyn – profil czytelnika • Cennik reklam • Harmonogram wydawniczy • Podsumowanie

 3. Informacje wydawnicze • Cykl wydawniczy - kwartalnik • Rozpowszechnianie bezpłatne –1 137 346 egz.* • Podstawowa objętość – 40 stron + 4 okładki • Format – 205mm. x 270mm. • Oprawa – szyta • Okładka, papier - 90gram • Środki, papier – 56 gram • * Źródło: ZKDP, egzemplarzowe rozpowszechnianie bezpłatne ogółem, IV 2009

 4. Podstawowe działy • MAGAZYN VITAY • ZŁOTA PROMOCJA • NOWOŚCI W KATALOGU • MĘSKI ŚWIAT, MULTIMEDIA • DLA AUTA • DLA DZIECI • MAGAZYN VITAY • DLA DOMU • SPORT, REKREACJA

 5. Podstawowe działy –”Magazyn Vitay…”

 6. Podstawowe działy –”Magazyn Vitay…”

 7. Podstawowe działy –„Dla auta…”

 8. Podstawowe działy –„Sport i rekreacja…”

 9. Kim są klienci stacji ORLEN ?

 10. Profil klienta stacji Orlen Źródło: TGI zrealizowane przez SMG/KRC , wskaźnik SCPW, GC: klienci stacji Orlen, 04/2008-03/2009

 11. Profil klienta stacji Orlen 60% to główni użytkownicy samochodów, codziennie w podróży… Źródło: TGI zrealizowane przez SMG/KRC , wskaźnik SCPW, GC: klienci stacji Orlen, 04/2008-03/2009

 12. Profil klienta stacji Orlen Ubezpieczają swoje samochody… Źródło: TGI zrealizowane przez SMG/KRC , wskaźnik SCPW, GC: klienci stacji Orlen, 04/2008-03/2009

 13. Profil klienta stacji Orlen Dbają o samochód… Źródło: TGI zrealizowane przez SMG/KRC , wskaźnik SCPW, GC: klienci stacji Orlen, 04/2008-03/2009

 14. Profil klienta stacji Orlen Aktywnie spędzają swój wolny czas… Źródło: TGI zrealizowane przez SMG/KRC , wskaźnik SCPW, GC: klienci stacji Orlen, 04/2008-03/2009

 15. Profil klienta stacji Orlen Decydują się na produkty markowe. Płacą więcej za jakość Źródło: TGI zrealizowane przez SMG/KRC , wskaźnik SCPW, GC: klienci stacji Orlen, 04/2008-03/2009

 16. Cennik powierzchni reklamowych

 17. Profil klienta stacji Orlen Cennik reklam 1 strona 1/3 strony 1/2 strony 1/2 strony 20 000 PLN 50 000 PLN 27 500 PLN 27 500 PLN 1/3 strony 1/4 strony 1/4 strony 1/4 strony Planują w najbliższym czasie zakup samochodu 20 000 PLN 14 000 PLN 14 000 PLN 14 000 PLN

 18. Harmonogram wydawniczy

 19. Podsumowanie – korzyści • Możliwość precyzyjnego dotarcia do „ciekawej” grupy – aktywnych, wykształconych, dobrze sytuowanych osób, kierowców samochodów • Olbrzymi nakład gwarancją wysokiego zasięgu • Tytuł dobrej jakości dzięki profesjonalnemu przygotowaniu przez zespół redakcyjny tygodnika Auto Świat • Długi czas życia magazynu a wraz z nim zamieszczonej w nim reklamy

 20. Dziękujemy za uwagę

More Related