Picoblaze microblaze powerpc
Download
1 / 67

PicoBlaze, MicroBlaze, PowerPC - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

PicoBlaze, MicroBlaze, PowerPC. Tomáš Martínek martinto@fit.vutbr.cz. Motivace. Tvorba systémů uvnitř FPGA čipu Uvnitř FPGA lze vytvořit komplexní systém složený z mikroprocesorů, specializovaných výpočetních jednotek a propojení jednotlivých částí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PicoBlaze, MicroBlaze, PowerPC' - sheena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Picoblaze microblaze powerpc

PicoBlaze, MicroBlaze, PowerPC

Tomáš Martínek

martinto@fit.vutbr.cz


Motivace
Motivace

 • Tvorba systémů uvnitř FPGA čipu

  • Uvnitř FPGA lze vytvořit komplexní systém složený z mikroprocesorů, specializovaných výpočetních jednotek a propojení jednotlivých částí

  • Umístění systému na jeden čip vede na jednodušší návrh plošného spoje a odpadají problémy s propojením jednotlivých obvodů na desce plošného spoje – může také vést na nižší cenu systému

  • Chyby vzniklé při návrhu systému lze jednoduše odstranit nahráním nové konfigurace FPGA

 • Spojení FPGA hradlového pole s procesorem

  • Procesor je vhodný pro řízení úloh, které mají složitější sekvenční charakter. Funkce procesoru je dána jeho programem a lze ji snadno modifikovat. Procesor má ale omezený výkon a jeho činnost má sekvenční charakter

  • Specializované jednotky vytvořené v FPGA jsou vhodné pro implementaci náročných výpočtů s vysokým stupněm paralelismu. Komplikované sekvenční řízení je ale náročné na implementaci.

  • Spojením mikroprocesoru s FPGA lze efektivně řešit vysoce náročné paralelní výpočty


Obsah
Obsah

 • PicoBlaze

  • Základní informace

  • Architektura procesoru

  • Instrukční sada

  • Přerušovací systém

  • Vstupně/Výstupní rozhraní

  • Příklad použití procesoru

 • MicroBlaze

 • PowerPC


Z kladn informace
Základní informace

 • 8-bitový procesor

 • Zabírá pouze 96 SLICEs (FPGA hradlové pole obsahují až desítky tisíc SLICEs)

 • Pracovní frekvence 100 až 200MHz podle použitého FPGA hradlového pole

 • Každá instrukce je zpracována ve dvou taktech

 • Výkonnost 50 až 100 MIPS, zahrnuje pouze operace s pevnou řádovou čárkou

 • Jednoduchá komunikace s ostatními zařízeními na čipu skrze 256 vstupně/výstupních portů

 • Obsahuje řadič přerušení s podporou jednoho externího přerušení

 • Zdrojový kód v jazyce VHDL, kompilátor KPCM3 a simulátor jevolně šiřitelný


Obsah1
Obsah

 • PicoBlaze

  • Základní informace

  • Architektura procesoru

  • Instrukční sada

  • Přerušovací systém

  • Vstupně/Výstupní rozhraní

  • Příklad použití procesoru

 • MicroBlaze

 • PowerPC


Architektura procesoru
Architektura procesoru

 • Blokové schéma procesoru


Architektura procesoru1
Architektura procesoru

 • Paměť programu

  • implementována pomocí jedné BlockRAM paměti

  • velikost je 1K instrukcí (nelze dále rozšiřovat)

  • každá instrukce má velikost 18 bitů (využívají se paritní bity BlockRAM)

  • V základní konfiguraci je paměť programu pouze pro čtení a její obsah je nahrán současně s nahráním konfigurace FPGA


Architektura procesoru2
Architektura procesoru

 • Lze ale i zvolit způsob zapojení, kdy je možné měnit programza běhu například připojením druhého portu na JTAG nebo UART rozhraní

 • Také je možné například vyžít dvouportové BlockRAM a sdílet jednu paměť programu pro dva procesory


Architektura procesoru3
Architektura procesoru

 • Registrové pole

  • 16 registrů o velikosti 8 bitů pro obecné použití (žádný z nich není použit pro speciální účel)

 • Zásobník pro volání podprogramu

  • 31 položek (jedna položka je rezervována pro případ přerušení), pokud přeteče, začnou se položky přepisovat

 • Datová paměť (Scratchpad Memory)

  • paměť o pevné velikosti 64 bajtů

  • podporuje přímé i nepřímé adresování (pomocí registru) prostřednictvím instrukcí FETCH/STORE

  • vhodné pro odkládaní dat, implementaci zásobníku, vyhledávací tabulky apod.


Architektura procesoru4
Architektura procesoru

 • Aritmeticko-logická jednotka (ALU)

  • 8-bitové operace pouze s pevnou řádovou čárkou

  • Obsahuje příznaky Zero a Carry


Obsah2
Obsah

 • PicoBlaze

  • Základní informace

  • Architektura procesoru

  • Instrukční sada

  • Přerušovací systém

  • Vstupně/Výstupní rozhraní

  • Příklad použití procesoru

 • MicroBlaze

 • PowerPC


Instruk n sada
Instrukční sada

 • Aritmetické instrukce

  • ADD, SUB, ADDCY, SUBCY

  • Pomocí instrukcí s přenosem lze jednoduše realizovat součet/rozdíl více-bajtových položek

  • Není dostupná vestavěná násobička resp. dělička, násobení resp. dělení se musí provádět v cyklu (cca 57 resp. 120 cyklů)

  • Násobení lze realizovat také připojením externí vestavěné násobičky MULT18 skrze vstupně/výstupní porty


Instruk n sada1
Instrukční sada

 • Logické instrukce

  • AND, OR, XOR

  • NOT lze realizovat pomocí instrukce XOR,

  • Nastavování/nulování bitů lze realizovat pomocí OR/AND instrukcí

 • Posun a rotace

  • SL0, SL1, SLA, SLX, RL, SR0, SR1, SRA, SRX, RR

  • posun vlevo/vpravo, nasouvání Carry, MSB, LSB, konstanty, rotace vlevo/vpravo

 • Instrukce skoku

  • JUMP, JUMP C, JUMP NC, JUMP Z, JUMP NZ

  • skoky přímé/nepřímé, na základě Carry/Zero, pozitivní/negativní

 • Instrukce pro porovnání

  • COMPARE – test na rovnost (příznak Z), test na “<“ (příznak C)

  • TEST – test na nulu (příznak Z), sudá parita (příznak C)


Instruk n sada2
Instrukční sada

 • Instrukce pro přesun dat

  • FETCH, STORE – mezi registrovým polem a datovou pamětí

  • LOAD – analogie instrukce MOV u běžných procesorů

  • INPUT, OUTPUT – mezi registrovým polem a vstupně- výstupními porty


Instruk n sada3
Instrukční sada

 • Instrukce pro volání podprogramu

  • CALL – volání podprogramu

  • RETURN [C, NC, Z, NZ] – podmíněný návrat z podprogramu

 • Instrukce pro podporu přerušení

  • CALLI – volání obsluhy přerušení, na zásobník se navíc uloží stav Zero a Carry příznaku

  • RETTURNI [ENABLE/DISABLE] – návrat z obsluhy přerušení, přídavné parametry definují, zda se má povolit/zakázat příchod následujícího přerušení

  • ENABLE INTERRUPT

  • DISABLE INTERRUPT


Obsah3
Obsah

 • PicoBlaze

  • Základní informace

  • Architektura procesoru

  • Instrukční sada

  • Přerušovací systém

  • Vstupně/Výstupní rozhraní

  • Příklad použití procesoru

 • MicroBlaze

 • PowerPC


P eru ovac syst m
Přerušovací systém

 • Podpora pouze jednoho vnějšího přerušení, pro podporu více přerušení je potřeba na vstupu jednotlivé signály sdružovat a uvnitř obsluhy přerušení pak dále rozlišit, o které přerušení se jedná

 • Po příchodu přerušení odpoví procesor vysláním pulsu na signálu INTERRUPT_ACK, který muže sloužit například pro nulování RS klopného obvodu

 • Užitečné pro komunikaci s vnějšími zařízeními na FPGA čipu nebo i mimo něj - například obsluha stisknutí klávesy z připojené externí klávesnice apod.


P eru ovac syst m1

Průběh obsluhy přerušení

Příchod přerušení musí být povolen instrukcí ENABLE INTERRUPT

V okamžiku vyvolání přerušení se dokončí aktuálně rozpracovaná instrukce a na zásobník se uloží návratová adresa a Z, C příznaky.

Do programového čítače se vždy vnutí adresa 3FF (poslední položka v paměti programu)

Na této adrese je obvykle skok na adresu obslužné rutiny

Provede se obsluha přerušení

Provede se návrat pomocí instrukce RETURNI

Přerušovací systém


Obsah4
Obsah

 • PicoBlaze

  • Základní informace

  • Architektura procesoru

  • Instrukční sada

  • Přerušovací systém

  • Vstupně/Výstupní rozhraní

  • Příklad použití procesoru

 • MicroBlaze

 • PowerPC


Vstupn v stupn porty
Vstupně/výstupní porty

 • Vstupně/výstupní porty

  • Až 256 portů, které se rozlišují pomocí signálu PORT_ID[7:0]

  • Vhodné pro komunikaci s zařízeními mimo procesor

 • Vstupní porty

  • Při vykonávání instrukce INPUT se nastaví na výstupu procesoru signál READ_STROBE a na PORT_ID se vystaví adresa čteného porty

  • Data se načtou ze vstupu PORT_IN, který je multiplexován při použití více portů (PORT_ID řídí vstupní multiplexor)


Vstupn v stupn porty1
Vstupně/výstupní porty

 • Výstupní porty

  • Při vykonávání instrukce OUTPUT se nastaví na výstupu procesoru signál WRITE_STROBE a na PORT_ID se vystaví adresa portu, na který se zapisuje, zapisovaná data se vystaví na výstup PORT_OUT

  • Při použití více výstupních portů je potřeba použít dekodér na výstupu, který rozlišuje komu zapisovaná data náleží


Obsah5
Obsah

 • PicoBlaze

  • Základní informace

  • Architektura procesoru

  • Instrukční sada

  • Přerušovací systém

  • Vstupně/Výstupní rozhraní

  • Příklad použití procesoru

 • MicroBlaze

 • PowerPC


Pou it procesoru instance ve vhdl

Zdrojový kód procesoru v jazyce VHDL nebo Verilog je volně dostupný na WWW stránkách firmy Xilinx

Procesor lze jednoduše instancovat v jazyce VHDL jako komponentu KCPSM3

K procesoru je připojena paměť programu (viz. deklarace v pravé části)

Zdrojový VHDL kód paměti programu včetně jejího obsahu je vygenerován kompilátorem na základě kódu v assembleru procesoru PicoBlaze

Příklad VHDL: Deklarace procesoru

component KCPSM3

port (

address : out std_logic_vector( 9 downto 0);

instruction : in std_logic_vector(17 downto 0);

port_id : out std_logic_vector( 7 downto 0);

write_strobe: out std_logic;

out_port: out std_logic_vector( 7 downto 0);

read_strobe : out std_logic;

in_port : in std_logic_vector( 7 downto 0);

interrupt : in std_logic;

interrupt_ack: out std_logic;

reset : in std_logic;

clk : in std_logic

);

end component;

Příklad VHDL: Deklarace paměti programu

component prog_rom

port (

address : in std_logic_vector( 9 downto 0);

instruction : out std_logic_vector(17 downto 0);

clk : in std_logic

);

end component;

Použití procesoru – instance ve VHDL


Pou it procesoru kompil tor kcpsm3
Použití procesoru – kompilátor KCPSM3 volně dostupný na WWW stránkách firmy Xilinx

 • Vstup: zdrojový soubor v assembleru <filename>.psm

 • Výstup:

  • zdrojový soubor ve VHDL s entitou a obsahem pamětí programu

  • alternativní obsah paměti programu v decimálním nebo hexadecimálním tvaru

  • ladící informace


Pou it procesoru simul tor pblazide

Simulátor pBlazIDE je volně šiřitelný, dostupný na adrese: http://www.mediatronix.com/pBlazeIDE.html

Podporuje: krokování, breakpointy, snadnou změnu obsahu vnitřních registrů nebo obsahu pamětí, simulace I/O portů skrze načítání/ukládání dat z/do textových souborů

Ideální pro rychlý vývoj aplikací (Modelsim není pro lazení instrukčního programu vhodný)

Syntax assembleru v prostření pBlazeIDE se liší od původní definice, ale lze použít Import do této nové syntaxe

Použití procesoru – simulátor pBlazIDE


Obsah6
Obsah adrese:

 • PicoBlaze

 • MicroBlaze

  • Základní vlastnosti

  • Architektura procesoru

  • Instrukční sada

  • Přerušovací systém

  • Rozhraní procesoru

 • PowerPC


Z kladn vlastnosti
Základní vlastnosti adrese:

 • 32-bitový procesor s podporou pro zpracování dat o velikosti 32, 16 nebo 8 bitů

 • Zahrnuje podporu pro instrukční a datovou cache

 • Procesor obsahuje množství uživatelem volitelných částí, například: FPU jednotku, barrel shifter, násobičku, děličku, podporu pro instrukční/datovou cache

 • V závislosti na zvolených částech zabírá 900 až 2600 LUTs (FPGA hradlové pole obsahují až desítky tisíc LUTs)

 • Pracovní frekvence 100 až 200 MHz podle použitého FPGA čipu

 • Výkonnost 92 až 166 DMIPS

 • Programy pro procesor MicroBlaze lze psát v jazyce C a kompilovat a ladit s použitím GNU nástrojů


Obsah7
Obsah adrese:

 • PicoBlaze

 • MicroBlaze

  • Základní vlastnosti

  • Architektura procesoru

  • Instrukční sada

  • Přerušovací systém

  • Rozhraní procesoru

 • PowerPC


Architektura procesoru5
Architektura procesoru adrese:

 • Blokové schéma:


Architektura procesoru6
Architektura procesoru adrese:

 • Registry procesoru

  • 32 registrů pro obecné použití, některé z těchto registrů mají speciální význam

   • R0 – má vždy hodnotu 0

   • R14 – použit pro návratovou adresu z přerušení

   • R16 – použit pro návratovou adresu z chyby

   • R17 – použit pro návratovou adresu z vyjímky

  • 5 speciálních registrů, které nejsou přístupné programem, ale jejich obsah lze nahrát do registrů pro obecné použití pomocí instrukcí MFS/MTS

   • PC – Program Counter

   • MSW – Machine Status Word (obsahuje Carry, Interrupt Enable, Exception Enable, Division by Zero apod.)

   • EAR – Exeption Address Register

   • ESR – Exeption Status Register

   • FSR – Floating Point Status Register


Architektura procesoru7
Architektura procesoru adrese:

 • Zřetězené zpracovaní

  • Probíhá ve třech stupních: Fetch, Decode, Execute

  • Většina instrukcí potřebuje ve fázi vykonávaní 1 takt hodin, výjimečně 3 takty

  • Zpoždění mohou způsobovat např. čtení dat nebo instrukcí z vnějších pamětí. Z toho důvodu nabízí MicroBlaze implementaci prefetch bufferu - předčítání instrukcí, redukce zpoždění

  • Skokové instrukce se zpravidla zpracovávají 3 takty, neboť při provedení skoku je nutné zrušit rozpracované instrukce ve stupních Fetch a Decode. Z tohoto důvodu MB podporuje tzv. zpožděné skoky, kdy je povoleno dokončení instrukce hned za instrukcí skoku


Architektura procesoru8
Architektura procesoru adrese:

 • Paměťový prostor (paměť programu a dat)

  • Hardwardská architektura, 32 bitů, až 4GB paměti

  • Podpora instrukcí 32, 16 a 8 bitů, přístupy musí být zarovnané

  • MB nerozlišuje prostor pro paměť a I/O

  • Pro připojení instrukční a datové paměti podporuje MB 3 typy paměťových rozhraní:

   • Local Memory Bus (LMB) – přepokládá připojení lokálních BlockRAM paměti k procesoru, jednoduchý protokol

   • On-chip Peripheal Bus (OPB) – standard od firmy IBM pro připojení komponent na čipu, složitější protokol

   • Xilinx Cache-Link (XCL) – rozhraní zaměřené pro načítání dat do cache pamětí


Architektura procesoru9
Architektura procesoru adrese:

 • Instrukční cache

  • Podporu pro načítání instrukcí do cache lze zapnout/vypnout podle požadavku uživatele (je vhodné použít, pokud se například program načítá z externí paměti programu připojené k FPGA.

  • Pro uložení instrukcí do cache paměti lze použít rozhraní OPB (IBM) nebo CacheLink (Xilinx)

  • Uživatel si může paměť rozdělit na část, kterou lze uložit do cache a část, kterou nelze uložit do cache. Dále se může nastavit velikost cache paměti 2-64kB a automaticky se vygeneruje příslušný obvod složený z BlockRAM pamětí

  • Používá se jednocestná cache (viz. obrázek)


Architektura procesoru10
Architektura procesoru adrese:

 • Příklad: Pro zvolenou oblast cache-ovatelné paměti o velikosti 64kB a velikost cache paměti 4kB se použije spodních 12 bitů adresy instrukce (10 bitů pro adresaci slova, 2 bity nevyužity) pro adresaci cache paměti a horních 4 bity se vyčlení pro TAG. Z pohledu zdrojů se využijí 2xBRAM paměti pro „Instruction BRAM“ a 1xBRAM pro „Tag BRAM“

 • Algoritmus pro načítání dat do cache je velmi jednoduchý: (1) pokud je zadaná položka v cache, použije se (2) v opačném případě se musí načíst z externí paměti

 • Podle typu rozhraní (OPB, XCL) se načtou při výpadku cache až 4 nová slova

 • Datová cache

  • Pracuje podobně jako instrukční cache

  • Při zápisu dat se navíc používá režim Write-Through, tedy data se při zápisu do cache současně zapíší také do paměti, aby byla zajištěna koherence dat


 • Architektura procesoru11
  Architektura procesoru adrese:

  • Floating Point Unit (FPU)

   • Založena na standardu IEEE 754

   • Podporuje pouzejednoduchou přesnost (velikost slova je 32-bitů), včetně definice nekonečna, NaN a nuly

   • Implementuje operace: sčítání, odčítání, násobení, dělení a porovnání

   • Při operacích se používají běžné registry, není potřeba speciálních FPU registrů

   • Formát slova:


  Obsah8
  Obsah adrese:

  • PicoBlaze

  • MicroBlaze

   • Základní vlastnosti

   • Architektura procesoru

   • Instrukční sada

   • Přerušovací systém

   • Rozhraní procesoru

  • PowerPC


  Instruk n sada4
  Instrukční sada adrese:

  • Instrukce mají velikost 32 bitů

  • Rozlišují se dva typy instrukčních slov

   • Typ A: Instrukce s registrovými operandy

   • Typ B: Instrukce s přímím operandem

   • Pro instrukce s přímím operandem je operand tvořen pouze 16-ti bity. Rozšíření na 32-bitový operand je možné dvěma způsoby:

    • Instrukce doplní horních 16 bitů nulami nebo rozšíří znaménko,

    • Před instrukcí s přímím operandem se použije speciální instrukce IMM, která do pomocného registru načte horních 16 bitů, které se pak použijí ve spojení s následující instrukcí


  Instruk n sada5
  Instrukční sada adrese:

  • Aritmetické instrukce

   • ADD, RSUB, DIV, MUL, CMP

  • Logické instrukce

   • AND, ANDN, OR, XOR

  • Posuny a rotace

   • BS (Barell Shifter), SRA, SRC, SRL

  • Skokové instrukce

   • BR, BEQ, BNE, BGE, BGT, BLE, BLT

  • Floating Point instrukce

   • FADD, FRSUB, FMUL, FDIV, FCMP

  • Instrukce pro přesun dat

   • GET, PUT – čtení/zápis do Fast Simplex Link rozhraní

   • L[B,H,W], S[B,H,W] – Load/Store (Byte, HalfWord, Word)

   • MFS, MTS – přesun ze speciálních registrů do registrového pole

  • Instrukce pro návrat z podprogramu

   • RT[BR,ID,ED,SD]- návrat z chyby, přerušení a podprogramu


  Obsah9
  Obsah adrese:

  • PicoBlaze

  • MicroBlaze

   • Základní vlastnosti

   • Architektura procesoru

   • Instrukční sada

   • Přerušovací systém

   • Rozhraní procesoru

  • PowerPC


  P eru ovac syst m2
  Přerušovací systém adrese:

  • MB podporuje následující hierarchii přerušení:

   • Reset (vyvoláno nastavením externího signálu)

   • Hardwarové výjimky (např. neplatná instrukce, nezarovnaný přístup, dělení nulou, výjimka od FPU, apod, návratová adresa je uložena v R17)

   • Nemaskovatelné chyby

   • Chyby (vyvoláno nastavením externího signálu procesoru, návratová adresa je v R16)

   • Přerušení (MB podporuje jedno externí přerušení, může být povoleno/zakázáno, návratová adresa je v R14)

   • Uživatelský vektor přerušení (vyvoláno instrukcí BRAILD)

  • Tabulka vektorů těchto šesti přerušení je umístěna na začátku instrukční paměti a obsahu skokové instrukce na příslušné rutiny obsluh přerušení

  • Při RESETu procesoru se implicitně začne provádět program od adresy 0x0


  Obsah10
  Obsah adrese:

  • PicoBlaze

  • MicroBlaze

   • Základní vlastnosti

   • Architektura procesoru

   • Instrukční sada

   • Přerušovací systém

   • Rozhraní procesoru

  • PowerPC


  Rozhran procesoru
  Rozhraní procesoru adrese:

  • MB je podporuje následující rozhraní

   • Local Memory Bus (LMB)

   • On-Chip Peripheral Bus (OPB)

   • Fast Simplex Link (FSL)

   • Xilinx Cache-Line (XCL)


  Local memory bus lmb rozhran

  Velmi jednoduché rozhraní pro připojení BlockRAM pamětí

  Protokol při zápisu / čtení:

  Nejprve se vystaví adresa společně se signálem Address Strobe

  Dále se vystaví signál Write_Strobe nebo Read_Strobe v případě čtení.

  V případě zápisu se vystaví data. V případě čtení se data očekávají s příchodem signálu Ready

  Podpora Byte Enable – lze zapisovat jednotlivé bajty

  Číst lze v každém taktu jedno slovo, zapisovat lze ale pouze rychlostí jedno slovo za dva takty

  Local Memory Bus (LMB) rozhraní

  Obr.: Zápisová transakce

  Obr.: Čtecí transakce


  On chip peripheral bus opb rozhran
  On-chip Peripheral Bus (OPB) rozhraní pamětí

  • Standard od firmy IBM, adresová sběrnice o velikosti až 64bitů, datová sběrnice o velikosti 32 nebo 64 bitů (podporuje také přístupy pro 8 nebo 16 bitů)

  • Plně synchronní sběrnice, podporuje Master-Slave komunikaci. Masterů může být připojeno na sběrnici více, přidělení mezi Mastery řeší centrální arbiter, MB se chová jako Master

  • Složitější protokol: Při komunikaci musí nejprve Master požádat o sběrnici, arbitr sběrnici přidělí a poté probíhá operace čtení / zápisu

  • Příklad: zapojení MB


  Fast simplex link fsl rozhran
  Fast Simplex Link (FSL) rozhraní pamětí

  • MB podporuje speciální rozhraní FSL, které lze využít pro čtení / zápis hodnot mezi registrovým polem a externím zařízením např. uživatelským koprocesorem (viz obrázek)

  • Čtecí a zápisové rozhraní je ve velice podobné těm, které se používá u FIFO komponent. Při zápisu se rozlišují datová nebo řídící slova pomocí signálu CONTROL

  • Zápisové rozhraní tvoří signály: WRITE, DATA(31:0), CONTROL, FULL

  • Čtecí rozhraní tvoří signály: READ, DATA(31:0), CONTROL, EXISTS

  • Zápisové / Čtecí operace se provádějí instrukcí PUT / GET


  Fast simplex link fsl rozhran1
  Fast Simplex Link (FSL) rozhraní pamětí

  • Podporuje blokující a neblokujícírežim

   • Při blokujícím režimu je procesor pozastaven v případě nedostupných dat nebo zaplněné výstupní linky

   • Při neblokujícím procesor zapisuje/čte bez ohledu na FULL a Exists signály a pokud nejsou data k dispozici nastaví příznak Carry

  • Pro čtení i zápis jsou potřeba 2 hodinové takty

  • Podporuje až 8 FSL linek


  Xilinx cache link xcl rozhran

  Lze efektivně použít pro pamětínahrávání dat z externích pamětí do cache

  Rozhraní XCL odpovídá přesně rozhraní FSL s tím, že se předpokládá, že FSL kanály mohou byt připojeny mezi řadičem paměti a MB a nebo mohou být implementovány uvnitř řadiče paměti (viz. obrázek)

  Při načítání instrukcí nebo data z externích pamětí se přečtou vždy čtyři slova

  Zápis funguje po slovech v režimu Write Through, je nutné poslat za sebou nejprve adresu a poté data

  Xilinx Cache-Link (XCL) rozhraní


  Podp rn n stroje
  Podpůrné nástroje pamětí

  • Ladění přímo v hardware

   • Procesor lze ladit připojením MB ke komponentě Xilinx Microprocesor Debug Tool (MDM), která je dále připojena k JTAG rozhraní

   • Podpora pro lazení zahrnuje:

    • konfigurovatelný počet hardwarových breakpointu, libovolný počet softwarových breakepointů

    • externí řízení procesoru jako je: zastavení, reset nebo krokování

    • čtení a zápis do registrového pole a speciálních registrů procesoru (kromě zápisu do ESR a EAR)

    • zápis do instrukční a datové cache

    • podpora více procesoru


  Obsah11
  Obsah pamětí

  • PicoBlaze

  • MicroBlaze

  • PowerPC

   • Základní vlastnosti

   • Architektura procesoru

   • Instrukční sada

   • Rozhraní procesoru


  Z kladn vlastnosti1
  Základní vlastnosti pamětí

  • Vestavěný 32-bitový procesor PowerPC 405 dostupný v FPGA čipech s technologií Virtex II Pro nebo Virtex 4

  • Datová sběrnice 32 bitů, adresová sběrnice 64-bitů (načítají se dvě instrukce v jednom taktu)

  • Procesor nepodporuje 64-bitové operace a Floating Point operace

  • Pracovní frekvence dosahuje až 400 MHz podle typu FPGA

  • 1-2PowerPC procesory na čipech s technologií Virtex II Pro

  • Jedná se o variantu od firmy IBM určenou pro vestavěné aplikace. Splňuje specifikaci UISA (User Instruction Set Architecture) a částečně také splňuje i ostatní specifikace (VEA – Virtual Enviroment Architectrue, OEA – Operating System Architecture)

  • Podpora uživatelského a chráněného režimu (pro operační systém) procesoru

  • Podpora virtuální paměťového prostoru (režim stránkování)


  Obsah12
  Obsah pamětí

  • PicoBlaze

  • MicroBlaze

  • PowerPC

   • Základní vlastnosti

   • Architektura procesoru

   • Instrukční sada

   • Rozhraní procesoru


  Architektura procesoru12
  Architektura procesoru pamětí

  • Blokové schéma:


  Architektura procesoru13
  Architektura procesoru pamětí

  • Základní informace:

   • 32-bitová architektura typu RISC

   • Zřetězené zpracování probíhá v pěti stupních

  • Instrukční a datová cache

   • Datová i instrukční cache mají velikost 16kB

   • Jedná se o dvoucestné cache paměti

   • Každá cesta obsahuje 256 řádků po 32 bajtech (8 slov)

   • Obsluha probíhá pomocí ICU (Instruction Cache Unit) a DCU (Data Cache Unit) jednotek, které načítají data z externích pamětí skrze sběrnici PLB (Processor Local Bus)

   • ICU je schopna zasílat 1-2 instrukce do dekódování jednotky v každém taktu, nepoužité instrukce jsou zahozeny (pro skoky)

   • DCU pracuje při zápisu v režimu Write-through nebo Write-back (lze konfigurovat ze strany uživatele)


  Architektura procesoru14
  Architektura procesoru pamětí

  • Struktura cache pamětí


  Architektura procesoru15
  Architektura procesoru pamětí

  • Jednotka pro stupně Fetch a Decode

   • Cílem této jednotky je zachovat plynulý tok instrukcí do jednotky provádění (Execution Unit)

   • Součástí jednotky je fronta předzpracovaných instrukcí, do které je možně zasílat až dvě instrukce v jednom taktu. Celkem má fronta tři položky: dvě předzpracované a jednu dekódovanou pro odeslání do EU

   • Uvnitř jednotky je implementována statická predikceskoků: pro skoky s negativním podmínkou se předpokládá, že se provedou (způsob predikce lze změnit v assembleru nebo nastavením v době kompilace)

   • Pokud skončí predikce neúspěšně, odstraní jednotka instrukce načtené v frontě předzpracovaných instrukcí


  Architektura procesoru16
  Architektura procesoru pamětí

  • Jednotka provádění instrukcí (Execution Unit)

   • Jednotka obsahuje registrové pole 32 x 32-bitových registrů pro obecné použití, aritmeticko-logickou jednotku a jednotku MAC (multiply and acumulate) operaci využívanou v DSP aplikacích

   • Registrové pole obsahuje celkem 3 čtecí porty a 2 zápisové porty

    • 2 čtecí a 1 zápisový port je určen pro běžné provádění aritmeticko-logických instrukcí,

    • zbývající 1 čtecí a 1 zápisový port je použit pro operace Load/Store pro načítání/zápis dat

    • oba tyto typy operací lze pak provádět paralelně


  Architektura procesoru17
  Architektura procesoru pamětí

  • Memory Management Unit (MMU)

   • PPC podporuje paměťový prostor až o velikosti 4GB

   • Zajišťuje ochranu tohoto prostoru tzn. jednotlivé aplikace si nemohou vzájemně zasahovat do paměťového prostoru, stejně tak nemohou zasahovat do prostoru operačního systému

   • Pro efektivní práci s paměťovým prostorem podporuje režim stránkování, kdy se provádí překlad mezi logickou a fyzickou adresou. Tento stránkovací režim lze nezávisle aktivovat pro paměť instrukční a paměť dat

   • Podporuje následující velikosti stránek: 1 KB, 4 KB, 16 KB, 64 KB, 256 KB, 1 MB, 4 MB a 16 MB

   • Pro rychlou překlad adres obsahuje PPC plně asociativní cache paměť o velikosti 64 položek. Pro zvýšení výkonu lze některé z položek trvale rezervovat pro často používané oblasti paměti


  Architektura procesoru18
  Architektura procesoru pamětí

  • Schéma překladu logické adresy na fyzickou


  Obsah13
  Obsah pamětí

  • PicoBlaze

  • MicroBlaze

  • PowerPC

   • Základní vlastnosti

   • Architektura procesoru

   • Instrukční sada

   • Rozhraní procesoru


  Instruk n sada6
  Instrukční sada pamětí

  • Aritmetické operace

   • ADD, SUB, MUL, DIV, CMP (22 instrukcí)

  • Multiply and Accumulate operace

   • MAC (18 instrukcí)

  • Logické operace

   • AND, NAND, OR, NOR, XOR, EQV (17 instrukcí)

  • Instrukce posunu a rotace

   • RLW, SR (7 instrukcí)

  • Instrukce pro načítání/zápis dat

   • ST[B,H,W], L[B,H,W](38 instrukcí)

  • Instrukce skoku

   • B, BC, BCCTR, BCRL (4 instrukce)

  • Podmíněné logické instrukce

   • CRAND, CROR, CRXOR, atd. (9 instrukcí)

  • Instrukce pro řízení procesoru (12 instrukcí)

  • Instrukce pro řízení cache paměti (13 instrukcí)

  • Instrukce pro stránkování (5 instrukcí)


  Obsah14
  Obsah pamětí

  • PicoBlaze

  • MicroBlaze

  • PowerPC

   • Základní vlastnosti

   • Architektura procesoru

   • Instrukční sada

   • Rozhraní procesoru


  Rozhran procesoru1
  Rozhraní procesoru pamětí

  • Připojení jednotlivých komponent k PowerPC procesoru vychází ze specifikace CoreConnect od firmy IBM

   • On-chip Memory (OCM)

   • Processor Local Bus (PLB)

   • On-chip Peripheral Bus (OPB)

   • Device Control Register Bus (DCR)


  Rozhran ocm
  Rozhraní OCM pamětí

  • Součástí procesoru jsou dva OCM kontroléry (I-OCM, D-OCM), které umožňují napojit jako instrukční a datovou paměť BlockRAM paměťové moduly

  • Umožňuje snadné připojení paměti programu a dat (pro jednoduché aplikace) a zajistit pevnou latenci při načítaní dat/instrukcí

  • PowerPC vyčleňuje pro každý OCM kontrolér 16MB paměťového prostoru, přímo z OCM lze adresovat 64K a 128K adresového prostoru


  Rozhran ocm1
  Rozhraní OCM pamětí

  • Hodinový signál procesorového jádra vzhledem k hodinovému signálu BlockRAM pamětí může dosahovat až poměru 1:8

  • Pro datovou paměť je vyčleněna 32-bitová sběrnice,

   • jeden port je připojen na OCM kontrolér

   • druhý port může být použit ze strany FPGA

  • Pro instrukční paměť je vyčleněna 64-bitová sběrnice,

   • jeden port je vyčleněn pro načtení dvojice instrukcí

   • druhý port je určen pro ladící účely

   • nahrání obsahu instrukční paměti se předpokládá buď v době nahrávání konfigurace FPGA nebo skrze DCR sběrnici


  Rozhran plb opb a dcr
  Rozhraní PLB, OPB a DCR pamětí

  • Processor Local Bus (PLB)

   • Jedná se vysokorychlostní sběrnici (až 183MHz) pro připojení rychlých komponent komunikujících s procesorovým jádrem nebo pro připojení paměťových řadičů pro načítání dat do instrukční a datové cache

   • Plně synchronní, až 8 Masterů podpora blokových přenosů, rozdělení transakcí, DMA přenosy

  • On-chip Peripheral Bus (OPB)

   • Určena pro pomalejší periférie, od PLB je oddělena bridgem, podporuje více Masterů

  • Device Control Register Bus (DCR)

   • Jedná se o jednoduchou sběrnici určenou pro vyčítání a řízení stavových a konfiguračních registrů

   • Adresová sběrnice má 10 bitů, datová sběrnice má 32 bitů

   • DCR sběrnice je samostatná sběrnice (není mapována do adresového prostoru) jednak, aby nespotřebovávala výkon PLB sběrnic, ale také kvůli bezpečnosti


  Odkazy
  Odkazy pamětí

  • Xilinx: PicoBlaze 8-bitEmbedded MicrocontrollerUser Guide, June, 2004

  • Xilinx: MicroBlazeMicrocontrollerReference DesignUser Guide v1.5, September, 2005

  • Xilinx: MicroBlazeProcessorReference Guide, April, 2005

  • Xilinx: PowerPCProcessorReference Guide,September, 2003

  • Xilinx: PowerPCPowerPC 405 ProcessorBlock Reference Guide,July, 2005

  • IBM: The CoreConnect™ Bus Architecture,July, 1999


  Konec
  Konec pamětí

  Děkuji za pozornost