bezhalogenov v robky l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bezhalogenové výrobky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bezhalogenové výrobky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Bezhalogenové výrobky - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Bezhalogenové výrobky. Osnova . Materiál bezhalogenových výrobků Související normy Produkty. 1. Materiál bezhalogenových výrobků. neobsahuje halové prvky PC,PPO, polyphenyl oxid- krabice PA 6- trubky APAFS PA- svorkovnice , KBS 3 PP polypropylen- betonový program, montážní kroužek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bezhalogenové výrobky' - sheehan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osnova
Osnova
 • Materiál bezhalogenových výrobků
 • Související normy
 • Produkty
1 materi l bezhalogenov ch v robk
1. Materiál bezhalogenových výrobků
 • neobsahuje halové prvky
 • PC,PPO, polyphenyl oxid- krabice
 • PA 6- trubky APAFS
 • PA- svorkovnice , KBS 3
 • PP polypropylen- betonový program, montážní kroužek
halov prvky
Halové prvky

Fikaní Chlapíci Brousili Italům Antény

recykla n zna ky
Recyklační značky

Do žlutých kontejnerů určených k separaci plastů lze vhazovat plastové odpady označené čísly: 1, 2, 4, 5, 6, a 7.

Výrobky z polyvinylchloridu, označené číslem 3, do těchto kontejnerů nepatří!

2 souvisej c normy a certifik ty
2.Související normy a certifikáty
 • ČSN EN 50085-1, elektroinstalační kanály pro elektrické instalace
 • ČSN EN 50086-1, trubkové systémy pro elektrické instalace
 • ČSN EN 60 670-1, krabice a úplné kryty

Záleží na druhu výrobku, který je z bezhalogenového materiálu vyroben.

Bezhalogenové výrobky jsou identické s odpovídajícími typy a liší se pouze použitým materiálem.

Používají se v prostorech s vyššími požadavky na ochranu osob a zařízení.

normy pro po rn ochranu budov
Normy pro požární ochranu budov
 • ČSN 73 0802 Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0804 Výrobní objekty
 • ČSN 73 0810 Společná ustanovení
 • ČSN 73 0831 Shromažďovací prostory
 • ČSN 73 0833 Budovy pro bydlení a ubytování
 • ČSN 73 0834 Změny staveb
 • ČSN 73 0835 Budovy zdravotnických zařízení
rozd ly mezi normami
Rozdíly mezi normami

reakce na oheň x třídy hořlavosti

 • zkoušky prováděné podle zrušené ČSN 73 0862 byly založeny na výhradní klasifikaci stavebních hmot.- prosté přiřazení hmoty do kategorie stupňu hořlavosti
 • evropská norma ČSN EN 13501-1 hodnotí celý stavební výrobek – ten může být složen z více stavebních hmot.- zkoušky až podle pěti norem
slide9

Při určování tříd reakce na oheň se vychází z výsledků dalších pěti zkušebních norem.Jedná se o zkoušky:

 • nehořlavosti,
 • stanovení spalného tepla,
 • reakce podlahových krytin na oheň,
 • reakci stavebních výrobků kromě podlahových krytin vystavených účinkům hořícího předmětu
 • zápalnost stavebních výrobků při zkoušce malým zdrojem plamene.
za azen stavebn ch v robk
Zařazení stavebních výrobků

ČSN EN 13501-1 třídy reakce na oheň

 • Třída F- výrobky, pro které nebyla zjištěna žádná třída, nemohou být klasifikovány do žádné ze tříd A1, A2, B, C, D, E.
 • Třída E- výrobky schopné odolávat působení malého plamene po krátký časový interval bez významného rozšíření plamene
 • Třída D- výrobky vyhovující kritériím pro třídu E a schopné odolávat působení malého plamene po delší časový interval bez významného rozšíření plamene. Kromě toho jsou také schopny odolat působení tepla od jednotlivého hořícího předmětu za podstatného zpoždění a omezení uvolňování tepla.
 • Třída C- jako třída D, ale vyhovující přísnějším požadavkům. Navíc při tepelném působení jednotlivého hořícího předmětu vykazují omezené rozšíření plamene.
 • Třída B- jako třída C, ale vyhovující přísnějším požadavkům.
 • Třída A2-vyhovující stejným kritériím EN 13823 jako pro třídu B. Kromě toho nebudou tyto výrobky za podmínek plně rozvinutého požáru významně přispívat ke kalorickému zatížení ani dalšímu růstu požáru.
 • Třída A1-výrobky třídy A1 nebudou přispívat k požáru v žádném jeho stadiu, včetně plně rozvinutého požáru. Z tohoto důvodu jsou automaticky považovány za vyhovující všem požadavkům pro všechny nižší třídy.
 • Jako doplňková se dále uvádí doplňková klasifikace s a d. Vývin kouře a kapajících hořících částic výrobku.
ho lav stavebn hmoty a podklady
Hořlavé stavební hmoty a podklady

ČSN 73 0862- stanovení stupně hořlavosti

Hmoty stupně B – nesnadno hořlavéAkumin, Izomin, Heraklit, Lignos, Rajolit, Velox, PVC neměkčený (Novodur, Durofol B), PVC houževnatý (Duroplast H, Dekorplast), skelný laminát polyesterový retardovaný (retardant Dexamin do hmoty nebo gelcoatové vrstvy), desky z minerálních vláken (z čedičové plsti), Rotizol, desky ze skleněných vláken (Itaver), skleněná posukovaná rohož, skleněná šitá rohož, sádrokartonové desky.Hmoty stupně C1 – těžce hořlavéDřeva listnatá jako dub a buk, desky Hobrex, Sirkolit, Werzalit, Polystyren retardovaný Bromkalem, tvrzený papír (Umakart, Ecrona), desky z organických vláken plstěné chlupové, foliová podlahovina PVC Sloviplast VP-1 P, Regina, litá podlahovina polyesterová laminovaná (Fortit), překližka pro všeobecné použití, překližka vodovzdorná pro všeobecné použití, překližka vodovzdorná pro stavebnictví.Hmoty stupně C2 – středně hořlavéDřeva jehličnatá (smrk, jedle, borovice, modřín), dřevotřískové desky pro všeobecné použití, Piloplat, dřevovláknité desky Duplex, Solodur, korkové desky typu SP, korkové parkety, pazdeřové desky (Orlen), foliová podlahovina Izolit, pryžová podlahovina Industriál, pryžová podlahovina Super, podlahová textilie Raltex, Kasak speciál, Krylan, Final, Tumir ex, lepenka s živičným pojivem Bitalbit.Hmoty stupně C3 – lehce hořlavéDřevotřískové desky laminované, pilinované desky, Pilolamit, dřevovláknité desky Akulit, Bukolit, Bukolamit, Hobra, Sololak, Sololit, korkové desky typu BA, lineární polyetylén, lehčený polyetylén, organické sklo (Akrylon, Umaplex), Polypropylén, Polystyrén houževnatý, lehčený, standardní. Polyuretan lehčený, měkčený (Molitan), tuhý, standardní, PVC lehčený (Technopor), pryžová izolační folie, skelný polyesterový laminát standardní, vpichovaná izolační textilie Sip a Intersip, pryžová podlahovina s desénem, pryžový izolační koberec pro elektrotechniku, podlahové textilie tkané se syntetickým vlasem (Bergamo), všívané (Kovral, Porto, Kasalin, Kurgan, Rekos, Palas, Taklon, Tanur, Tamir, Velen, Velvex, textilie vpichované Syntetik, Jekor standard, Riga extra), lepenky a hmoty s živičným pojivem, asfaltový pás s vložkou z lepenky typ S, IPA, Esterbit S.

podm nky niku osob z budov
Podmínky úniku osob z budov

Norma ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy, elektrická zařízení: tato norma definuje podmínky úniku v případě požáru z hlediska označení prostor a budov (BD1 až BD4).

BD1 – malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik (obytné budovy běžné výšky)

BD2 – malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro únik (výškové budovy)

BD3 – velká hustota obsazení, snadné podmínky pro únik (místa otevřená pro veřejnost, divadla, kina)

BD4 – velká hustota obsazení, obtížné podmínky pro únik (výškové budovy sloužící veřejnosti, hotely, nemocnice)

Norma ČSN 33 2000-5-51 Elektrická instalace budov (Výběr a stavba elektrických zařízení): tato norma předepisuje pro prostory BD2 až BD4 používat zařízení, které bude vyrobeno z materiálu, který zpomaluje šíření a vývoj kouře a toxických plynů. Podrobné požadavky se připravují.

Pro BD2 a vyšší max. 0,2 kg PVC na 1 m3 prostoru

3 produkty
3. Produkty
 • Elektroinstalační krabice pod omítku
 • Elektroinstalační krabice do dutých stěn
 • Elektroinstalační lištové krabice
 • Elektroinstalační krabice do betonu
 • Svorkovnice
 • Elektroinstalační lišty
 • Elektroinstalační trubky
 • KOPOBOX
elektroinstala n krabice
elektroinstalační krabice
 • Elektroinstalační krabice pod omítku
 • KU 68-1901HF, KP 68/2HF, KOM 97HF
 • identické se stejnými typy „běžných“krabic
 • A-C2
 • test žhavou smyčkou 850°C
 • -45°C až 105°C
slide16

Krabice do dutých stěn

 • KU 68 LA/1HF, KOM 97/LUH
 • test žhavou smyčkou 850°C
 • A - C2
 • -45°C až 105°C

KP 67/2

KP67/3

KP 68/2

KP 67x67

slide17

Víčka k elektroinstalačním krabicím

 • V 68HF, KO 97 V/1HF
 • test žhavou smyčkou 850°C
 • A-C2
 • -45°C až 105°C

KP 67/3

slide18

Lištové krabice

 • LK 80X28R/1HF, LK80X28 2ZKHF
 • test žhavou smyčkou 850°C
 • pro přístroje Classic nebo Swing
 • A-C2
 • -45°C až 105°C
 • izolační podložka pro C3
 • pro jednoduché přístroje
 • pro dvojzásuvku
slide19

LK 80X28 THF, LK 80X28 2ZTHF107

 • pro přístroje Tango
 • pro dvojzásuvku
 • 72 x 72 x 42 mm
 • test žhavou smyčkou 850°C
 • A - C2
 • -45°C až 105°C
 • izolační podložka

KO 97/5

KR 97/5

slide20

Krabice do betonu

Krabice, spodky krabic, podpěry,nástavné

rámečky, sběrné krabice, vývodky,

koncovky pro trubky

 • všechny výrobky určené k instalaci do betonu jsou vyráběny z bezhalogenových materiálů
svorkovnice
Svorkovnice
 • S-66, S-96, SP-96
 • PA samozhášivý, bezhalogenový
 • test žhavou smyčkou 960°C
 • A-C2
 • -30°C až 105°C
elektroinstala n li ty
Elektroinstalační lišty

LHD 20X20HF, LHD 40X20 HF, LHD 40X40HF

 • nejžádanější lišty-vyráběny i v HF
 • 20X20
 • 40X20
 • 40X40
 • A-C3
 • -20°C až 80°C při použití
 • -15°C až 60°C při instalaci, dopravě a skladování
elektroinstala n bezhalogenov kan ly novinka pro rok 2009
elektroinstalační bezhalogenové kanály- novinka pro rok 2009
 • bezhalogenové lišty včetně příslušenství:
 • EKD 80 X 40
 • EKD 80 X 40 HF
 • nová příčka
 • 3 polohy umístění příčky
 • dvojitý zámek

NOVINKA

rozvad ov kan ly
Rozvaděčové kanály

RK.. X.. HF

 • rozměry dle DIN
 • 37,5; 50; 75; 100 mm
 • A-C2
 • -25°C až 70°C
ohebn elektroinstala n trubky
Ohebné elektroinstalační trubky

APAFS 16-80

 • 350 N / 5 cm
 • materiál PA 6 bezhalogenový samozhášivý
 • UV stabilita
 • černá barva
 • A-C3
 • -40°C až 120°C pro pevné uložení
 • veškeré příslušenství je též vyrobeno z bezhalogenového materiálu
tuh elektroinstala n trubky
Tuhé elektroinstalační trubky

nízká, střední, vysoká mechanická odolnost

 • 320, 750, 1250 N / 5cm
 • PPO- polyphenyl oxid
 • -45°C až 90°C
 • světle šedá a černá barva
 • pro střední a vysokou mechanickou odolnost pouze černá barva
 • příslušenství- kolena, spojky, příchytky-též v bezhalogenovém provedení
kopohalf
KOPOHALF
 • dělená chránička
 • umožňuje dodatečné vložení kabelů
 • obě poloviny jsou stejné
 • bez spojek
 • spojení překrytím jednotlivých dílů
 • materiál HDPE bezhalogenový
 • -45°C až 75°C skladování, uložení
 • 5°C až 75°C při montáži
 • dvě dimenze 110 a 160 mm
kopobox novinka roku 2009 syst m pro podlahov instalace
KOPOBOX- novinka roku 2009- systém pro podlahové instalace
 • pro zdvojené podlahy i do betonu
 • pro výšky podlah od 57 do 130 mm
 • modulové i klasické přístroje

Hlavní sestavy:

 • KUP 57/80
 • KOPOBOX 57
 • KOPOBOX 80
z kladn sestavy
Základní sestavy

KOPOBOX 57

KOPOBOX 80

kup 57 80
KUP 57/80
 • krabice pro instalaci KOPOBOX 57/80 do betonových podlah
 • stavitelná vnitřní vložka pro snadné nastavení při rozlišných výškách podlah
 • krycí deska pro zabránění zalití krabice betonem
kopobox 57
KOPOBOX 57
 • pro modulární přístroje
 • od výšky podlahy 57 mm
 • především pro kabely s přímými vidlicemi
 • kompletní- žádné další příslušenství
 • samostatně určen pro instalaci do dvojitých podlah
 • do betonu- montáž společně s KUP
kopobox 80
KOPOBOX 80
 • pro modulární i klasické přístroje
 • od výšky podlahy 80 mm
 • především pro kabely s lomenými vidlicemi
 • samostatně určen pro instalaci do dvojitých podlah
 • do betonu- instalace společně s KUP
p slu enstv
příslušenství

KPP 80- krabice přístrojová podlahová

 • určena pro KOPOBOX 80
 • nastavitelná výška- pohyblivé dno
 • šrouby pro montáž krabice do KOPOBOX 80 i šrouby pro montáž přístrojů jsou součástí balení
 • 4 třmeny pro mechanické připevnění kabelů
slide34

PP 80/0, PP 80/3,

PP 80/45- přístrojové podložky

 • pro montáž do KOPOBOX 80
 • pro různé typy přístrojů
 • pro zaslepení neosazené části KOPOBOX 80
 • šrouby jsou součástí balení
 • jednotlivě baleny
slide35

ZPP- záslepka

 • slouží k zaslepení neosazených otvorů klasickými přístroji
slide36

SN- sada nivelační

 • k nastavení výšky KUP XX pro vyšší betonové podlahy
 • k vyrovnání nerovností-sklonu-podlahy
 • 1 sada- obsahuje 4 kusy
 • Pro lepší zajištění krabice KUP XX použijte přiložené matice i shora