esk literatura 2 pol 20 stolet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ČESKÁ LITERATURA 2.POL.20.STOLETÍ ( PowerPoint Presentation
Download Presentation
ČESKÁ LITERATURA 2.POL.20.STOLETÍ (

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

ČESKÁ LITERATURA 2.POL.20.STOLETÍ ( - PowerPoint PPT Presentation

shea-rowland
124 Views
Download Presentation

ČESKÁ LITERATURA 2.POL.20.STOLETÍ (

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Český jazyk a literatura ČESKÁ LITERATURA 2.POL.20.STOLETÍ ( Mgr. Lenka Tománková www.zlinskedumy.cz

  2. Literatura, která reaguje na 2.svět.válku Jan Drda (1915-1970) Prozaik, dramatik, novinář Dílo: Němá barikáda – soubor povídek, hrdiny obyčejní lidé v období okupace, nejznámější povídka Vyšší princip, byla zfilmována Dalskabáty, hříšná ves, aneb Zapomenutý čert Hrátky s čertem Městečko na dlani

  3. Literatura, která reaguje na 2.svět.válku Julius Fučík (1903 -1943) Novinář, literární a divadelní kritik Dílo: Reportáž psaná na oprátce – sestavena z motáků, které psal Fučík z gestapácké vyšetřovny v Praze na Pankráci, po válce se stala kultovní knihou komunistické ideologie (byly z ní odstraněny pasáže, kdy Fučík píše, že „mluvil“, po roce 1989 vyšlo doplněné kritické vydání)

  4. Literatura, která reaguje na 2.svět.válku • Jiří Weil • (židovská tématika) • Dílo: • Život s hvězdou (autobiografický román) • Žalozpěv na 77 297 • Na střeše je Mendellsohn

  5. Literatura, která reaguje na 2.svět.válku • Válečnou tématikou se zabývali spisovatelé ještě na přelomu 50. a 60. let (hlubší psychologické prokreslení postav) • Arnošt Lustig • (1926 – 2011) • autor jednoho tématu, židovského původu, za války prošel třemi koncentračními tábory, po válce novinář, spisovatel, odchod do USA, třikrát nominován na Nobelovu cena za literaturu

  6. Literatura, která reaguje na 2.svět.válku • Dílo: • Noc a naděje • Démanty noci • Dita Saxová • Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou (zfilmováno) • Nemilovaná

  7. Literatura, která reaguje na 2.svět.válku Ladislav Fuks (1923 – 1994) Autor psychologických a válečných próz Dílo: Mí černovlasí bratři Spalovač mrtvol Pan Theodor Mundstock

  8. Literatura, která reaguje na 2.svět.válku Ladislav Mňačko (1919 – 1994) Dílo: Smrt si říká Engelchen( autentický příběh partyzánské skupiny, která operovala na moravsko-slovenském pomezí)

  9. Literatura, která reaguje na 2.svět.válku • Ostatní autoři: • Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma • Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky • Josef Škvorecký: Zbabělci • Ota Pavel: Smrt krásných srnců

  10. POUŽITÉ ZDROJE: • POLÁŠKOVÁ,Taťána, Ivana DOBROVSKÁ a Yvonne KONEČNÁ. Literatura pro 4.ročník středních škol:pro střední školy.Vyd.1.Brno:Fragment,2009,3 sv. ISBN 978-80-7358-131-2 • SOCHROVÁ,Marie. Literatura v kostce:pro střední školy.Vyd.1. Havlíčkův Brod: Fragment, 1995,88s.ISBN 89857689X1 • PROKOP, Vladimír. Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče). Karlovy Vary: O.K.-SOFT,2006