Nova ra unovodstvena direktiva 2013 34 eu
Download
1 / 29

NOVA RAČUNOVODSTVENA DIREKTIVA 2013/34/ EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

NOVA RAČUNOVODSTVENA DIREKTIVA 2013/34/ EU. Meliha Bašić, Jadranka Kapić, Haris Jahić. New European Accounting Directive.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NOVA RAČUNOVODSTVENA DIREKTIVA 2013/34/ EU' - shea-oneill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nova ra unovodstvena direktiva 2013 34 eu

NOVA RAČUNOVODSTVENA DIREKTIVA 2013/34/EU

Meliha Bašić, Jadranka Kapić, Haris Jahić

(c) Rita Ilisson Oct. 27, 2004


New european accounting directive
New European Accounting Directive

 • U službenim novinama Evropske Unije (Official Journal of the European Union) dana 29.06.2013. godine, objavljena je nova Direktiva Evropskog Parlamenta i Vijeća Evrope (2013/34/EU) iz oblasti računovodstva, o godišnjim finansijskim izvještajima, konsolidovanim finansijskim izvještajima i povezanim izvještajima određenih tipova preduzeća.

 • Direktiva je stupila na snagu 19.07.2013.

 • Period usklađivanja nacionalnih propisa sa ovom Direktivom je do 20.07.2015.

(c) Rita Ilisson Oct. 27, 2004


New european accounting directive1
New European Accounting Directive

 • Zamjenjuje i IV (78/660/EEZ) i VII Računovodstvenu direktivu (83/349 EEZ) Evropskog Vijeća,

 • Pokriva sve odredbe i propise Evropske Unije koje se tiču finansijskog izvještavanja za pojedinačne korisnike (IV Direktiva) i konsolidovanih finansijskih izvještaja (VII Direktiva).

(c) Rita Ilisson Oct. 27, 2004


New european accounting directive2
New European Accounting Directive

 • Strategija EU :

 • Prvo misli na male

 • Poduzetništvo kao način razmišljanja

 • Europe is good for SMEs – SMEs are good for Europe

 • U prvi red se stavljaju interesi malih i srednjih subjekata, a nastoje se zapravo minimizirati zahtjevi koji se stavljaju pred njih.

 • U Direktivi spominju razna izuzeća i oslobađanja u pogledu vrste, sadržaja i forme izvještaja kao i obaveze revizije, koja imaju prije svega mali i srednji subjekti, a navedena su također i izuzeća koja imaju male i srednje grupe u dijelu koji se bavi konsolidovanim finansijskim izvještajima.

(c) Rita Ilisson Oct. 27, 2004


Promocija principa prvo misli na male
Promocija principa “Prvo misli na male”

U skladu sa Poveljom za mala preduzeća je posebno važno da se u svim područjima politike pri ispitivanju ili izradi novih zakonskih propisa primjenjuje načelo :

"Think Small First" (prvo misli na mala preduzeća),

što znači da donosioci  političkih odluka u obzir uzimaju sve karakteristike zanatskih  i malih preduzeća, u što je uključeno i ocjenjivanje uticaja propisa na zanate  i mala preduzeća.


Stanje u evropskoj privredi danas
Stanje u evropskoj privredi danas

Zanatske  radnje  i mala preduzeća čine centar evropske privrede i društva.

20 miliona malih i srednjih preduzeća  čini 99 % svih biznisa u Evropi.

98 % svih evropskih preduzeća ima manje od 50 zaposlenih, a 90 % svih preduzeća su još manja i imaju manje od deset zaposlenih.

MALA PREDUZEĆA ZAPOŠLJAVAJU POLOVINU UKUPNE RADNE SNAGE EVROPE, A NJIHOV UDIO U STVARANJU PRIVREDNE VRIJEDNOSTI IZNOSI 40%.


Karakteristike stanja u e v ropskoj privredi tokom 2000 tih
Karakteristike stanja u Evropskojprivredi tokom 2000-tih

Velika su preduzeća dominirala privrednom scenom u 60-im i 70-im godinamaprošloga vijeka. No, nakon toga su se trendovi počeli zaokretati.

Velika su preduzeća racionalizirana putem restrukturiranja,

outsourcing-a(povjeravanje dijela poslova vanjskim izvršiteljima) ili

downsizing-a(smanjivanje broja zaposlenih u poduzeću).

Globalizacija je dovela do povećanja komparativnog pritiska na proizvodnapoduzeća na skupim lokacijama, zbog čegasu se proizvodni pogoni počeliseliti u zemlje u kojima su troškovi niži,uz istovremeno povećanjeproduktivnosti upotrebom novih tehnoloških rješenja

Broj preduzeća u Japanu i SAD se povećavao znatno brže nego u Evropi.Evropa je počela zaostajati za svojim glavnim konkurentima.

Strukturalne su promjene u privredi usmjerile evropske komparativneprednosti u pravcu aktivnosti koje se zasnivanju na znanju.

Kao rezultat navedenih promjena nastale su nove poduzetničke inicijative,naročito u uslužnim djelatnostima.Referentni dokumenti o poduzetni tvu u eu iregionu zapadnog balkana
REFERENTNI DOKUMENTI O PODUZETNIŠTVU U EU IREGIONU ZAPADNOG BALKANA

Referentni dokumenti o poduzetništvu u EU IRegionu Zapadnog Balkana :

1.LISABONSKA STRATEGIJA (2000.)

2.EVROPSKA POVELJA O MALIM PREDUZEĆIMA (2000)

3.ZELENA KNJIGA O PODUZETNIŠTVU (2003)

4.AKCIONI PLAN ZA PODUZETNIŠTVO - EAP (2004.)

5.SMALL BUSINESS ACT FOR EUROPE – SBA (2008.) 

___________ 

1.SME Policy Index 2009 Progres in the Implementation of theEuropean Charter for Small Enterprises in theWestern Balkans

2.Primjena EU Povelje za mala i srednja preduzeća na nivou kantonadoprinosi razvoju politika malih i srednjih preduzeća na nivou Bosne IHercegovine i regije Zapadnog Balkana


Lisabonska strategija
Lisabonska strategija BALKANA

U Lisabonu 2000. godine Vijeće Evrope je utvrdilo ciljevekoje je potrebno ostvariti u odnosu na zaposlenost, privrednereforme i socijalnu koheziju.Do 2010.godine Unija namjerava:

“Postati najkonkurentnijai najdinamičnija privreda svijeta koje će se zasnivati naznanju i koja će biti sposobna ostvariti održiv privredni rast te osigurati nova i bolja radna mjesta kao i većusocijalnu koheziju”.

U 2001. godini Vijeće Evrope je postiglo dogovor okostrategije održivog razvoja i uvelo ekološku komponentu ustrategiju iz Lisabona.

Vijeće je uvidjelo potrebu radikalnetransformacije privrede ukoliko se do 2010. godine želipostići cilj od15 milijona novih radnih mjesta.


Lisabonska strategija va nost malih preduze a za eu
Lisabonska strategija – važnost malih BALKANApreduzeća za EU

1. Mala su preduzeća osnovni stub evropske privrede.

2.Glavni su izvor zaposlenja, te u njima nastaju mnoge poslovne ideje.

3.Nastojanja Evrope oko uvođenja nove ekonomije uspjet će samoukoliko se mala preduzeća stave na vrh ljestvice prioriteta.

4.Mala preduzeća najosjetljivija su na promjene u poslovnomokruženju. Posebno ih pogađa pretjerana birokratija, ali će isto takomeđu prvima doživjeti procvat kada se ukinu birokratske prepreke iliuvede sistemi nagrađivanja uspješnosti.

5.Mala su preduzeća glavni pokretači inovacije, zaposlenja, tesocijalne i lokalne integracije u Evropi. 

Odluka: Treba tek stvoriti najpogodnije okruženje za malapreduzeća i poduzetništvo.


Evropska povelja o malim preduze ima european charter for small enterprises
EVROPSKA POVELJA O MALIM PREDUZEĆIMA BALKANA(EUROPEAN CHARTER FOR SMALL ENTERPRISES )

Evropska povelja o malim preduzećima je dokument koji je usvojilo Evropsko vijeće na samitu u junu u Santa Maria de Feira 2000. godine, kojom se malim preduzećima preporučuje korištenjesvih prednosti koje nudi privreda zasnovana naznanju.

Povelja odražava privrženost Evropske unije malom i srednjem preduzetništvu kao najvažnijem izvoru novih radnih mjesta, inovativnosti, ekonomskoj dinamici i socijalnoj uključenosti.

Bosna i Hercegovina je kao i ostale zemlje zapadnog Balkana pristupila Evropskoj povelji o malim preduzećima tokom Samita u Solunu 2003. godine.


Neki podaci o eu
Neki podaci o BALKANA EU:

Preko 20 milijuna društava

Preko 4,5 milijuna pokriveno je

računovodstvenim direktivama


New european accounting directive3
New BALKANAEuropean Accounting Directive

 • NOVOSTI:

 • Tačno definisanje:

 • subjekata koji imaju javnu odgovornost, i

 • pojma materijalnosti

(c) Rita Ilisson Oct. 27, 2004


Iasb ova definicija sme
IASB BALKANA-ovadefinicija SME

Pravno lice male i srednje veličine:

- Nema uvijek javnu odgovornost:

Javno se s njim ne trguje.

Nije financijska institucija.

Ne pruža neophodno javne usluge.

Nije gospodarski signifikantan u svojoj zemlji.

- Objavljuje FI opšte namjene za vanjske korisnike.


New european accounting directive4
New BALKANAEuropean Accounting Directive

 • NOVOSTI:

 • Dopuna podjele privrednih subjekata:

 • MIKRO SUBJEKTE,

 • MALE SUBJEKTE,

 • SREDNJE SUBJEKTE,

 • VELIKE SUBJEKTE,

(c) Rita Ilisson Oct. 27, 2004


New european accounting directive5
New BALKANAEuropean Accounting Directive

 • NOVOSTI:

 • Tačno definisanje subjekata koji imaju javnu odgovornost, kao i pojam materijalnosti

 • Dopuna podjele privrednih subjekata:

 • MIKRO SUBJEKTE,

 • MALE SUBJEKTE,

 • SREDNJE SUBJEKTE,

 • VELIKE SUBJEKTE, i na

 • MALE GRUPE

 • SREDNJE GRUPE I

 • VELIKE GRUPE

(c) Rita Ilisson Oct. 27, 2004


Finansijsko izvje tavanje za sme u eu
Finansijsko izvještavanje za SME u EU BALKANA

Što je to SME?

Granični iznosi ZA MALA PREDUZEĆA:

OBIM BILANSA < 4 400 000€

NETO PROMET < 8 800 000€

BROJ ZAPOSLENIH < 50

(ne prelazi dva od tri kriterija)

1 Neto iznosi su prihvaćeni u 2005.


Finansijsko izvje tavanje za sme u eu1
Finansijsko izvještavanje za SME u EU BALKANA

SREDNJA PREDUZEĆA:

OBIM BILANSA < 17 500 000€

NETO PROMET < 35 000 000€

BROJ ZAPOSLENIH < 250

(ne prelazi dva od tri kriterija)

1 Neto iznosi su prihvaćeni u decembru 2005


European accounting directives
European Accounting Directives BALKANA

 • KRITERIJI ZA PODJELU PREDUZEĆA

  • *iznosi su dati u Eurima

(c) Rita Ilisson Oct. 27, 2004


OBVEZNICI PRIMJENE MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠĆIVANJA U BIH

SREDNJA preduzeća

VELIKA preduzeća

Zakon o računovodstvu i reviziji FBIH (/09)

- Iznos prosječne

vrijednosti imovine

je od 1 - 4 milijona KM,

- ukupan prihod iznosi od 2 - 8 milijona KM ,

- 50 - 250 zaposlenih u preduzeću

 • Iznos prosječne

 • vrijednosti imovine

 • prelazi 4 milijona KM,

 • ukupan prihod iznosi

 • više od 8 milijona KM,

 • Imaju preko 250

 • zaposlenih u preduzeću

MALA preduzeća

 • - Iznos prosječne

 • vrijednosti imovine

 • manji je od 1milijona KM,

 • ukupan prihod je manji

 • od 2 milijona KM

 • Ima manje od 50

 • zaposlenih u preduzeću

(ispunjava dva od tri kriterija)


European accounting directives1
European Accounting Directives IZVJEŠĆIVANJA U BIH

 • KRITERIJI ZA PODJELU GRUPA

  • *iznosi su dati u Eurima

(c) Rita Ilisson Oct. 27, 2004


New european accounting directive6
New IZVJEŠĆIVANJA U BIHEuropean Accounting Directive

 • NOVOSTI:

 • c) Vrednovanje imovine i Fer vrijednost  :

 • Kako se navodi u članu 6. „nove” Direktive, stavke koje su priznate u finansijskim izvještajima treba vrednovati ili po principu nabavne cijene ili troška proizvodnje, kako bi se obezbjedila pouzdanost finansijskih izvještaja. Međutim, države članice mogu dozvoliti ili čak zahtjevati vrednovanje fiksne imovine po revalorizovanim iznosima .

 • U slučaju finansijskih instrumenata za koje pouzdano tržište može biti identifikovano, onda je to tržišna vrijednost. U slučaju da pouzdano tržište ne može biti identifikovano za određeni instrument, ali može biti identifikovano kroz svoje komponente ili sličan instrument, tržišna vrijednost se izvodi iz komponenti ili sličnog instrumenta;

 • U slučaju finansijskog instrumenta za koje pouzdano tržište ne može biti identifikovano, vrijednost dobivena od opšte prihvaćenih modela i tehnika vrednovanja smatra se tržišnom vrijednošću, ukoliko takvi modeli i tehnike mogu osigurati razumnu procjenu.

(c) Rita Ilisson Oct. 27, 2004


New european accounting directive7
New IZVJEŠĆIVANJA U BIHEuropean Accounting Directive

 • NOVOSTI:

 • d) Dodatna objavljivanja u zabilješkama

 • Poglavlje 4 donosi još jedan novitet u ovoj Direktivi, a to su podaci koje je potrebno objaviti u vezi revalorizovanih rezervi. Direktiva nalaže da se u zabilješkama objavi tabelarni prikaz koji će omogućit uvid u fluktuacije revalorizovanih rezervi zajedno sa podacima o poreznom tretmanu, te knjigovodstveni iznos stalnih sredstava koji bi bio priznat da se stalna sredstva nisu revalorizovala.

  Značajne pretpostavke modela vrednovanja na osnovu kojeg je utvrđena fer vrijednost;

 • Za svaku kategoriju je potrebno objavit promjene u vrijednosti koje su direktno uključene u bilans uspjeha i promjene koje su uključene u rezervi fer vrijednosti;

 • Za svaku vrstu izvedenih finansijskih instrumenata treba objavit informacije o obimu i prirodi, uključujući i značajne uvjete koji mogu uticati na iznos, vrijeme i izvjesnost budućih novčanih tokova te;

 • Tabelarni prikaz koji će omogućit praćenje promjena u rezervi fer vrijednosti tokom finansijske godine.

(c) Rita Ilisson Oct. 27, 2004


New european accounting directive8
New IZVJEŠĆIVANJA U BIHEuropean Accounting Directive

 • NOVOSTI:

 • e)Izjava o korporativnom upravljanju

 • kodeks korporativnog upravljanja subjekta (OECD smjernice),

 • kodeks korporativnog upravljanja koje je subjekt dobrovoljno odlučio primjenjivati,

 • sve relevantne informacije o praksi korporativnog upravljanja primijenjene iznad zahtjeva nacionalnog okvira;

 • ukoliko subjekt, u skladu sa nacionalnim zakonom, odstupi od kodeksa korporativnog upravljanja, potrebno je navesti razlog i objašnjenje za odstupanje; ukoliko je subjekt odlučio da ne poštuje kodeks uopšte mora objasniti razloge zbog kojih je učinio navedeno;

 • opis osnovnih karakteristika interne kontrole i upravljanja rizicima, vezano za proces finansijskog izvještavanja;

 • informacije koje zahtjevaju tačke (c), (d), (f), (h) i (i) člana 10(1) Direktive 2004/25/EC Evropskog Parlamenta i Vijeća od 21. aprila 2004, ukoliko subjekt podliježe propisima te Direktive;

 • opis načina rada skupštine dioničara, njezinih ključnih ovlasti, opis prava dioničara i kako ih je moguće izvršiti, osim ukoliko je navedeno regulisano nacionalnim zakonom;

 • sastav i rad administrativnih, upravnih i nadzornih tijela i njihovih povjerenstava.

(c) Rita Ilisson Oct. 27, 2004


New european accounting directive9
New IZVJEŠĆIVANJA U BIHEuropean Accounting Directive

 • NOVOSTI:

  • f) Odgovornost

   Odgovornostiiobavezikojuimaju članoviadministrativnih, menadžerskihinadzornihtijelaunutarorganizacijezasastavljanjeiprezentacijufinansijskihizvještajaigodišnjegizvještaja o poslovanju:

 • godišnji finansijski izvještaji, godišnji izvještaj o poslovanju i kada se prezentira odvojeno izvještaj o korporativnom upravljanju, odnosno

 • konsolidovanigodišnjifinansijskiizvještaji, konsolidovanigodišnjiizvještaj o poslovanjuikada se prezentiraodvojenokonsolidovaniizvještaj o korporativnomupravljanju;

(c) Rita Ilisson Oct. 27, 2004


New european accounting directive10
New IZVJEŠĆIVANJA U BIHEuropean Accounting Directive

 • NOVOSTI:

  g) Revizija

  „Predmetrevizijebitifinansijskiizvještajidruštavakojaimajujavnuodgovornost, srednjihivelikihdruštavaodstranerevizorskihkompanijakojeimajudozvoluodstranedržave članicezaobavljanjerevizije u skladusaDirektivom 2006/43/EC ”.

  Također, donesen je član 35. u kome se navodida, kao minimum revizorskiizvještajmorasadržavati.

(c) Rita Ilisson Oct. 27, 2004


New european accounting directive11
New IZVJEŠĆIVANJA U BIHEuropean Accounting Directive

NOVOSTI:

h) Izvještaj o plaćanjima prema vladama

 • Ukupno plaćene iznose prema svakoj vladi;

 • Ukupno plaćene iznose prema vrstama plaćanja (mogu biti: proizvodna prava, porezi na dobit, dividende, razni bonusi, licencna prava, druga plaćanja vezana za licence i koncesije ..)

 • Ukoliko su ta plaćanja vezana za određeni projekat, potrebno je objaviti ukupna plaćanja razvrstana po vrstama za svaki projekat i ukupna plaćanja za određeni projekat.

  Bilo koje plaćanje, bilo da se radi o seriji plaćanja ili jednostrukom plaćanju, koje je u sumi ispod 100.000 € nije potrebno uvrstiti u navedeni izvještaj tokom godine.

(c) Rita Ilisson Oct. 27, 2004


Hvala na pa nji
HVALA NA PAŽNJI IZVJEŠĆIVANJA U BIH

(c) Rita Ilisson Oct. 27, 2004


ad