1 / 42

RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA

RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA. Vai ritenis ir jāatklāj? Stāsts un vizualitāte Latvijas televīziju kanālos. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA. Labdien! http://www.youtube.com/watch?v=PJPB9ymRigg (u_nu). RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA. Gerrit_van_Honthorst_-_De_koppelaarster

shayna
Download Presentation

RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Vai ritenis ir jāatklāj? Stāsts un vizualitāte Latvijas televīziju kanālos

 2. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Labdien! • http://www.youtube.com/watch?v=PJPB9ymRigg (u_nu)

 3. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Gerrit_van_Honthorst_-_De_koppelaarster Willem_Heythuijsen_by_Frans_Hals_1634

 4. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Virzieni • Dokumentālie raidījumi, • Izklaide, • Inscenējumi/filmas, • Mūzika un dejas, • Zinātne un izglītība, • Bērni un jaunatne, • Sports,

 5. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Virzieni • Formāti, • Kultūru saskarsme, daudzveidība, • Animācija • kā arī tehnisko jomu darba grupas (Teleteksts un subtitri, Interaktivitāte, , • kā arī atsevišķu lieli projektu darba grupas (ESC, JSC)...

 6. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Stāsts • Stāsts ir žanrisks apzīmējums visiem tiem literāriem darbiem, kuros tēloto personu skaits ir neliels un darbība aptver tikai nedaudzus notikumus no galvenā varoņa dzīves. Pārējās personas te tiek raksturotas tikai attieksmē pret centrālo tēlu. • http://www.youtube.com/watch?v=aFtDdCMzYWMideja (L.L.siž.) • http://www.youtube.com/watch?v=h8C-OZ8IPNI (L.L.epiz.)

 7. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Stāsts • Personas (tēla) centieni sasniegt savu mērķi, stāsts rodas no šķēršļu pārvarēšanas (dramaturģiskā konflikta). • http://www.youtube.com/watch?v=qNseEVlaCl4 (The Kid)

 8. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Stāsts LITERĀRA SCENĀRIJA TRANSFORMĀCIJA AUDIOVIZUĀLĀ DARBĀ (RAIDĪJUMĀ)

 9. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Stāsts LITERĀRA SCENĀRIJA TRANSFORMĀCIJA AUDIOVIZUĀLĀ DARBĀ (RAIDĪJUMĀ): • Romāns, novele

 10. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Stāsts LITERĀRA SCENĀRIJA TRANSFORMĀCIJA AUDIOVIZUĀLĀ DARBĀ (RAIDĪJUMĀ): • Romāns, novele • Librets, luga

 11. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Stāsts LITERĀRA SCENĀRIJA TRANSFORMĀCIJA AUDIOVIZUĀLĀ DARBĀ (RAIDĪJUMĀ): • Romāns, novele • Librets, luga • Dzejolis, poēma

 12. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Stāsts LITERĀRA SCENĀRIJA TRANSFORMĀCIJA AUDIOVIZUĀLĀ DARBĀ (RAIDĪJUMĀ): • Romāns, novele • Librets, luga • Dzejolis, poēma • Dziesma, partitūra

 13. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Stāsts LITERĀRA SCENĀRIJA TRANSFORMĀCIJA AUDIOVIZUĀLĀ DARBĀ (RAIDĪJUMĀ): • Romāns, novele • Librets, luga • Dzejolis, poēma • Dziesma, partitūra • Ziņa, fakts

 14. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Stāsts LITERĀRA SCENĀRIJA TRANSFORMĀCIJA AUDIOVIZUĀLĀ DARBĀ (RAIDĪJUMĀ): • Romāns, novele • Librets, luga • Dzejolis, poēma • Dziesma, partitūra • Ziņa, fakts • Sakāmvārds

 15. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Stāsts LITERĀRA SCENĀRIJA TRANSFORMĀCIJA AUDIOVIZUĀLĀ DARBĀ (RAIDĪJUMĀ): • Romāns, novele • Librets, luga • Dzejolis, poēma • Dziesma, partitūra • Ziņa, fakts • Sakāmvārds • Lietošanas instrukcija

 16. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Stāsts LITERĀRA SCENĀRIJA TRANSFORMĀCIJA AUDIOVIZUĀLĀ DARBĀ (RAIDĪJUMĀ): • Romāns, novele • Librets, luga • Dzejolis, poēma • Dziesma, partitūra • Ziņa, fakts • Sakāmvārds • Lietošanas instrukcija • Spēles noteikumi (sports, reality-, talk-show, TV game)

 17. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA LITERĀRA SCENĀRIJA TRANSFORMĀCIJA AUDIOVIZUĀLĀ DARBĀ (RAIDĪJUMĀ) • Lokācijas • Kadrējums • Žanrs • Izpildītāji • Temporitms • U.t.t.

 18. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA LITERĀRA SCENĀRIJA TRANSFORMĀCIJA AUDIOVIZUĀLĀ DARBĀ (RAIDĪJUMĀ) • tēmas izpēte • ideja • “prāta vētra” • stils • mērķis • tēls

 19. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA LITERĀRA SCENĀRIJA TRANSFORMĀCIJA AUDIOVIZUĀLĀ DARBĀ (RAIDĪJUMĀ) • Vizuāls stāsts – universāla valoda. • Stāstītāja mērķis, ideja, pozīcija • Skatītājs – novērotājs vai dalībnieks? • https://www.youtube.com/watch?v=oqbjDb8P9JY (deju_sv-skatit) • https://www.youtube.com/watch?v=hWhrcgdmzkM (deju_sv-live-0:24)

 20. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Vizualitāte Kāds (vizuālais) saturs ir jārada šajā konkurences gadsimtā, turpinoties mēdiju saplūšanas procesam? Kādas dotības šajā mainīgajā pasaulē ir nepieciešamas, lai atklātu jaunas iespējas un pieņemtu izaicinājumus?

 21. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Vizualitāte Televīzijas Latvijā – „mīti un realitātes”: • „spēles noteikumi” – vai iespējama “daļēja” komercializācija?

 22. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Vizualitāte Televīzijas Latvijā – „mīti un realitātes”: • „spēles noteikumi” • Produktīvas vai reproduktīvas?

 23. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Vizualitāte Televīzijas Latvijā – „mīti un realitātes”: • „spēles noteikumi” • Produktīvas vai reproduktīvas? • Ar ko „salīdzināties”, ar ko „konkurēt”? • https://www.youtube.com/watch?v=Uv0UtW8ahV8 (boruss >1:00) • https://www.youtube.com/watch?v=SxfiKfbYDFk (sp_c-f_b)

 24. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Vizualitāte Televīzijas Latvijā – „mīti un realitātes”: • „spēles noteikumi” • Produktīvas vai reproduktīvas? • Ar ko „salīdzināties”, ar ko „konkurēt”? • http://www.youtube.com/watch?v=eenD-H7vces (saule_riet) • http://www.youtube.com/watch?v=DihMNcvEwpM (orelip.0:45) • http://www.youtube.com/watch?v=eHM5nHStrmo (vilija_lrt)

 25. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Izmaiņas • Mainās mēdiji – izveidojas, pārveidojas, saplūst • Mainās sabiedrības paradumi • Mainās, mijiedarbojas kultūra • Mainās budžeti, formāti

 26. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Izmaiņas • Mainās stratēģija • Mainās iestādes, īpašnieki • Mainās priekšniecība, struktūras • Mainās kolēģi

 27. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Vai ritenis ir jāatklāj?

 28. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Vai ritenis ir jāatklāj? Vai jāpērk jauns?

 29. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Vai ritenis ir jāatklāj? Vai jāpērk jauns? Vai jāsalabo un jāieeļļo esošais?

 30. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Iespējas • meklējamas mēdiju vidē • meklējamas sabiedrības paradumos • meklējamas dažādās kultūrās • meklējamas koncepcijās, formātos https://www.youtube.com/watch?v=aIzabXaUEz0 (kk3) http://www.youtube.com/watch?v=tSNf6qb7eYU (klassikatahed)

 31. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Iespējas • meklējamas koncepcijās, formātos

 32. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Iespējas • meklējamas koncepcijās, formātos

 33. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Iespējas • meklējamas koncepcijās, formātos

 34. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Iespējas • meklējamas jaunā stratēģijā • meklējamas pārkārtotā darba organizācijā • meklējamas spēcīgās struktūrdaļās • meklējamas jaunos kolēģos, to spējās

 35. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Iespējas • meklējamas jaunos kolēģos, to spējās https://www.youtube.com/watch?v=ESL1ro1ok-Q&list=PL9RYZ3J2V9W9AbqgtE_F-NYFsdAc3CwDO (tikla_viz) https://www.youtube.com/watch?v=o8b20dv_PHk (te)

 36. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Iespējas • Piedalīšanās • Aktivitāte • Atbildība • Mijiedarbība • Solidaritāte • Radošums

 37. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Iespējas Puišeli no vīrieša atšķir rotaļlietu lielums (size). Bob Kinsinger (mūsdienu gaisa balonu lidojumu pionieris) • Bērniem ir jāveido augstas kvalitātes programmas, kas radītas tieši viņiem. Radītām izklaidējošā atslēgā tām jāveicina bērnu fiziskā, garīgā un sociālā attīstība atbilstīgi viņu maksimālajām spējām.

 38. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Iespējas • Ar un no televīzijas programmām bērniem ir jādzird, jāredz un jāizsaka sevi, savu kultūru, savu valodu, savu dzīves pieredzi, kas apliecinātu viņu pašapziņu kontekstā ar piederību sabiedrībai un savai dzimtenei, dzīvesvietai. • Bērnu programmām jābūt ar visplašāko žanru un satura spektru, prretams - bez „bezmaksas” vardarbības un seksa ainu piedevām.

 39. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Iespējas • Bērnu programas jāizvieto pastāvīgās laika joslās laikā, kad bērniem ir iespējams tās redzēt, kā arī jāizplata citos iespējamos tehnoloģiskos veidos. • Jānodrošina pietiekams finansējums visaugstāko standartu programmu veidošanas iespējām.

 40. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Iespējas • Valdībai, tāpat kā programmu ražotājiem, izplatītājiem un atbalstītājiem ir jāatzīst un jāsaprot bērnu televīzijas programmu svarīgums, to trauslums un neaizsargātība, veicot pasākumus to atbalstam, aizsardzībai un popularizēšanai, to radīšanai arī dialektos un mazākumtautību valodās.

 41. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Stāsts un vizualitāte • Stāstu stāstītājiem pieder vara. Mūsdienās visvairāk stāstu visilgāko laiku visplašākajām cilvēku masām stāsta televīzija. Džordžs Gerbners (komunikācijas zinātņu profesors, „kultivācijas teorijas tēvs”) • Jo vairāk laika cilvēki pavada „dzīvojot” televīzijas pasaulē, jo vairāk viņi tic televīzijas radītajam sabiedrības realitātes portretam.

 42. RADIO UN TELEVĪZIJAS DIENA Paldies! • http://www.youtube.com/watch?v=pTVnDG-Pbsk (u_nu-2) 21.03.2014

More Related