Czyste rodowisko oceny ekologiczne
Download
1 / 25

Czyste ?rodowisko - oceny ekologiczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

Czyste środowisko - oceny ekologiczne. Instytut Techniki Budowlanej. Michał Piasecki. BUDMA 2009. Oceny ekologiczne. WYROBY: Ekoznaki, Pojedyncze stwierdzenia ekologiczne, Deklaracje środowiskowe. BUDYNKI: Ekoznaki, Charakterystyki ekologiczno-energetyczne,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Czyste ?rodowisko - oceny ekologiczne' - shayna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Czyste rodowisko oceny ekologiczne
Czyste środowisko - oceny ekologiczne

Instytut Techniki Budowlanej

 • Michał Piasecki

BUDMA 2009


Oceny ekologiczne
Oceny ekologiczne

WYROBY:

Ekoznaki,

Pojedyncze stwierdzenia ekologiczne,

Deklaracje środowiskowe.

BUDYNKI:

Ekoznaki,

Charakterystyki ekologiczno-energetyczne,

Charakterystyki komfortu i jakości,

Charakterystyki efektywności środowiskowej.


Deklaracja rodowiskowa
Deklaracja środowiskowa

 • Symbol, znak na wyrobie, w piśmie technicznym,

 • reklamie lub ogłoszeniu

 • Określa różne aspekty środowiskowe wyrobu

 • Wspiera systemy zarządzania środowiskowego

 • Informuje o aspektach środowiskowych wyrobów, które powodują mniejsze obciążenie środowiska (ISO 14020)

 • Stymuluje rynek i poprawę stanu środowiska


Typy deklaracji rodowiskowych
Typy deklaracji środowiskowych

 • I typu tzw. etykiety środowiskowe, bezkwantyfikacjioddziaływań na środowisko (ISO 14024)

 • II typu - jednoparametrowe stwierdzenia środowiskowe (ISO 14021)

 • III typu są to deklaracje z odpowiednią weryfikacją wykonaną przez niezależne instytucje (ISO TR 14025)


Deklaracja i typu iso 14024
Deklaracja I typu (ISO 14024)

 • Informuje o spełnieniu przez wyrób ustalonych,

 • kilku prostych kryteriów ekologicznych

 • Promuje wyroby ekologiczne zwiększając ich

 • konkurencyjność

 • Identyfikuje wyroby które spełniają ściśle

 • określone kryteria ekologiczne

 • Ma udział w zmniejszeniu wpływów na

 • środowisko poprzez kształtowanie ekologicznej

 • konsumpcji

 • Podnosi świadomość konsumentów


Deklaracja i typu przyk ady
Deklaracja I typu- przykłady

Istniejące znane systemy

np. Nordic Swan, Blue Angel

kryteria dla budynków oraz wyrobów w opracowaniu

dla kruszyw i okien


Deklaracja ii typu iso 14021
Deklaracja II typu (ISO 14021)

 • Jednoelementowa informacja o spełnieniu przez wyróbwymagania ekologicznego

 • Zapewnia wiarygodność stwierdzeńśrodowiskowych producenta

 • Nie daje pełnego obrazu o cechach środowiskowych wyrobu, lecz może wskazywać na pojedyncze, pozytywnecechy ekologiczne wyrobu.


Deklaracja ii typu przyk ad
Deklaracja II typu- przykład

np. producent wełny mineralnej szklanej deklaruje, że 65% materiału wsadowego do produkcji pochodzi z recyklingu (stłuczka szklana)

np. deweloper deklaruje, że 10% materiału pod budowę drogi pochodzi z recyklingu betonu

Informacja ta jest weryfikowana i na jej podstawie przyznawany jest znak EKO-ITB.


Deklaracja iii typu iso 14025
Deklaracja III typu (ISO 14025)

 • Opracowana w oparciu o analizę LCA (Life Cycle Assessment)

 • Zawiera zestawienie wszystkich oddziaływań na środowisko wynikających z całego, lub częściowego cyklu życia wyrobu

 • Obciążenia środowiskowe poszczególnych ocenianych kategoriioddziaływania na środowisko wyrobu odnoszą się do tzw. jednostki funkcyjnej definiowanej jako ilościowy efekt tj. jednostka odniesienia w badaniach LCA, w praktyce jest to 1 m2 wyrobu budowlanego, lub 1 Mg.

 • Weryfikowana jest przez trzecią stronę (Certyfikacja)

 • Daje możliwość porównywania ze sobą wyrobów
Czyste rodowisko oceny ekologiczne

Informacje podstawowe o wyrobie

Cykl istnienia: od pobrania surowców do bramy zakładu

Rok opracowania charakterystyki: 2006

Trwałość: 30 lat

Jednostka funkcyjna (JF: 1 m2K/W dla =0,039 W/mK, ρ=12,19 kg/m3, masa=0,47 kg)

Kryteria oddziaływań

Jednostki

Faza cyklu istnienia wełny szklanej,

oddziaływanie na JF wyrobu

wytwarzania surowców i nośników energii

transportu

produkcyjna

Efekt cieplarniany

kg CO2

(100 lat)

0,714

0,0145

0,302

Destrukcja warstwy ozonowej

kg CFC11

1,1E-06

0

0

Efekt zakwaszania

kg SO2

0,00559

0,000134

0,000902

Deklaracja III typu-przykład


Czyste rodowisko oceny ekologiczne

Typ I

ISO 14024

Typ II

ISO 14021

Typ III

ISO 14025

Etykieta środowiskowa

Oświadczenie środowiskowe

Deklaracja środowiskowa

Proste kryteria pokazujące zalety ekologiczne wyrobu

Pojedyncze cechy wyrobu opisujące specyficzną zaletę ekologiczną

Szczegółowe informacje ilościowe (LCA)

Przykłady:

Blue Angel, Eco-label,

Nordic Swan

Przykłady:

Konsumpcja wody do wykonania zaprawy

Przykłady:

Environmental Product Declaration

Porównanie 3 typów deklaracji


Jak uzyska znak eko itb
Jak uzyskać znak EKO-ITB ?

Certyfikat na znak ekologiczny może uzyskać producent:

 • posiadający wdrożony system zakładowej kontroli

  produkcji, zgodny z wymaganiami specyfikacji

  technicznej wyrobu

 • produkujący wyrób spełniający:

  - wymagania specyfikacji technicznej

  - wymagania kryteriów EKO-ITB

  - wymagania prawa z zakresu ochrony zdrowia użytkowników i ochrony środowiska


Czyste rodowisko oceny ekologiczne

Oceny ekologiczne dla budynków

VII WYMAGANIE PODSTAWOWE

„Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby minimalizowały zużycie surowców naturalnych”

ANALIZA LCA, ocena przydatności do recyklingu

„Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny lub zdrowia mieszkańców.”

ANALIZA KOMFORTU, FUNKCJONALNOŚCI, WARUNKÓW HIGIENICZNYCH

III WYMAGANIE PODSTAWOWE


Czyste rodowisko oceny ekologiczne

Oceny ekologiczne dla budynków

Istotne obszary

 • Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń (nowe normy)

  Mandat nr M/366, listy substancji niebezpiecznych do

  oznaczenia

 • Certyfikacja energetyczna budynku

 • Certyfikacja środowiskowa budynków (normy ISO, CEN)

  podejście ilościowe LCA

  podejście jakościowe (różne metody i znaki)

  kryteria do „ekoznaku flower”

 • Wdrażanie zasad uwzględniania aspektów środowiskowych

  w zamówieniach publicznych (polityka GPP, green toolkit)Czyste rodowisko oceny ekologiczne

Oceny ekologiczne dla budynków

Istotne obszary oceny

 • Środowisko wewnętrzne:

  • Hałas i akustyka

  • Komfort termiczny

  • Oświetlenie

  • Jakość powietrza

 • Jakość użytkowa:

  • Funkcjonalność

  • Trwałość

  • Możliwości adaptacyjne


Czyste rodowisko oceny ekologiczne

Oceny ekologiczne dla budynków

Istotne obszary oceny

 • Środowisko zewnętrzne:

  • Ochrona przyrody

  • Relacja z krajobrazem

  • Wygląd zewnętrzny

  • Aspekt urbanizacyjny

 • Energia:

  • Energochłonność

  • Użycie energii naturalnej

  • Sprawność instalacji

  • Zarządzanie


Czyste rodowisko oceny ekologiczne

Oceny ekologiczne dla budynków

Istotne obszary oceny

 • Zasoby i materiały:

  • Zasoby wody

  • Ekologiczne materiały

  • Recykling

 • Oddziaływania na środowisko:

  • Emisje

  • Hałas, wibracja, zapach

  • Efekty wiatrowe

  • Wyspa ciepła

  • Efekty świetlne, zacienienie
Certyfikacja rodowiskowa itb
Certyfikacja środowiskowa ITB

 • Budynki - spodziewane wdrożenie systemu sierpień 2009,

  • kryteria przyjęte w oparciu o normę PN-EN 15251, EPBD, ISO 21931 oraz inne krajowe

 • Biura „Green office” – wdrożenie początek 2010,

  • kryteria dotyczące efektywności energetycznej, oszczędności wody i materiałów, zarządzania środowiskowego, recyklingu, warunków cieplnych, jakości powietrza wewnętrznego, oświetlenia, hałasu etc.


Podsumowanie 1
Podsumowanie (1)

 • Świadoma promocja budowlanych rozwiązań pro-ekologicznych

 • Promocja nowego światowego trendu

 • Weryfikowalna ewidencja zagrożeń środowiskowych


Podsumowanie 2
Podsumowanie (2)

 • Stymulacja rynku w celu polepszenia jakości wyrobów i komfortu życia w budynkach

 • Wiarygodna informacja podnosząca świadomość konsumentów

 • Przynosi zyski techniczne, finansowe i ekologiczne