Podsumowanie działań, zasad współpracy oraz
Download
1 / 39

Ul. Basztowa 22, 31-156 Krak w tel. 0123 921 200, faks 12 422 72 08 malopolska.uw.pl - PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on

Podsumowanie działań, zasad współpracy oraz procedur właściwych dla centrów zarządzania kryzysowego w ramach akcji „Powódź 2010” . ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 0123 921 200, faks (12) 422 72 08 www.malopolska.uw.gov.pl. PRZYCZYNY POWODZI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ul. Basztowa 22, 31-156 Krak w tel. 0123 921 200, faks 12 422 72 08 malopolska.uw.pl' - shay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Podsumowanie działań, zasad współpracy oraz

procedur właściwych dla centrów zarządzania

kryzysowego w ramach akcji „Powódź 2010”

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakówtel. 0123 921 200, faks (12) 422 72 08www.malopolska.uw.gov.pl


Slide2 l.jpg

 • PRZYCZYNY POWODZI

 • Pierwsza fala powstała w wyniku długotrwałych nawalnych opadów deszczuw dniach 15 – 19 maja 2010 r.

 • Na wielu rzekach województwa małopolskiego po przejściu pierwszej fali powodziowej wystąpiło znaczne przekroczenie stanów alarmowych, w szczególności na Wiśle i jej największych dopływach: Sole, Skawie, Rabie i Dunajcu.

 • Poziom wód wzrósł do stanów alarmowych ostrzegawczych również na mniejszych rzekach potokach, m. in. na: Uszwicy, Skawie, Skawince, Stryszawie, Stardomce, Białej Tarnowskiej i Szreniawie. Długo utrzymujące się wysokie stany wód spowodowały przerwanie wielu wałów przeciwpowodziowych i zalania przyległych obszarów oraz liczne przesiąki na zawalach skutkujące podtopieniami.


Slide3 l.jpg

Sytuacja w dniu19.05.2010 r.

Sytuacja w dniu20.05.2010 r.


Slide4 l.jpg

 • PRZYCZYNY POWODZI

 • Druga fala powstała w wyniku gwałtownych opadów deszczu

 • o charakterze burzowym w dniach 2 – 4 czerwca 2010 r.

  • Ponownie wystąpiło przekroczenie stanów alarmowych na wielu ww.

  • rzekach i potokach, skutkujące podtopieniami i zalaniami terenów gmin

  • i powiatów już wcześniej dotkniętych powodzią.

 • Skutkami przejścia przez teren województwa małopolskiego drugiej fali powodziowej oraz gwałtownych opadów burzowych było uaktywnienie się wielu osuwisk gruntu na zamieszkanych terenach, w szczególności w rejonach podgórskich.


Slide5 l.jpg

Sytuacja w dniu04.06.2010 r.

Sytuacja w dniu05.06.2010 r.


Slide6 l.jpg

 • II. SKALA I SKUTKI POWODZI

 • Zniszczenia i szkody powstałe w wyniku przejścia pierwszej i drugiej fali powodziowej dotknęły 3 miasta (na prawach powiatu) oraz 18 powiatów, w tym 145 gmin (645 miejscowości) - obejmując około 70% obszaru województwa małopolskiego,

 • Alarm przeciwpowodziowy był ogłaszany na terenie 3 miast (Kraków, Nowy Sącz i Tarnów) i 11 powiatów (suski, tarnowski, myślenicki, bocheński, wadowicki, brzeski, nowosądecki, oświęcimski, dąbrowski, wielicki, gorlicki); pogotowie przeciwpowodziowe obowiązywało w 3 powiatach (limanowski, tatrzański, nowotarski,),

 • Na terenie wszystkich zagrożonych lub objętych powodzią gmin i powiatów pogotowia lub alarmy przeciwpowodziowe – zgodnie z ustawowymi kompetencjami – ogłaszali i odwoływali starostowie, prezydenci, burmistrzowie lub wójtowie, w wyniku czego były podejmowane adekwatne do zaistniałejsytuacji działania zapobiegawcze i ratownicze.


Slide7 l.jpg

II. SKALA I SKUTKI POWODZI

Najtrudniejsza sytuacja powodziowa wystąpiła w północno - wschodniej części województwa małopolskiego. W wyniku powodzi podtopieniu i zalaniu uległy duże obszary na terenie gmin: Szczurowa, Wietrzychowice i Szczucin. Zalaniu podczas pierwszej i drugiej fali powodziowej uległ na terenie tych gmin obszar o powierzchni ok. 22 000 ha,

Uaktywniło się na terenie województwa ok. 1300 osuwisk w tym 90 osuwisk, w rejonie których zamieszkuje ludność wymagająca natychmiastowego przesiedlenia. Najpoważniejsze straty z tego powodu wystąpiły w powiatach: wadowickim (Lanckorona), limanowskim (Kłodne), nowosądeckim, myślenickim, bocheńskim i tarnowskim,

Liczba osób poszkodowanych w wyniku powodzi 20 993,


Slide8 l.jpg

II. SKALA I SKUTKI POWODZI

Liczba osób poszkodowanych w wyniku powodzi 20 993,

Liczba poszkodowanych gospodarstw rolnych 18 175. Ilość zalanych i podtopionych obszarów rolnych 83 263 ha. Ilość padłych zwierząt gospodarskich: konie – 3, bydło – 14, owce – 5, kozy – 6, trzoda chlewna – 111, króliki – 647, drób – ok. 11 000, rodziny pszczele – 24, ryby – 253 t,

Energii elektrycznej było pozbawionych /maksymalnie w dniu 19 maja br./ ok. 10 000 odbiorców,

Wodociągów wyłączonych z eksploatacji podczas powodzi – 33; uszkodzonych podczas powodzi oczyszczalni ścieków 15; zalanych cmentarzy – 10; zalanych podczas powodzi studni przydomowych – 7978; zgłoszonych zatruć pokarmowych na terenach powodziowych – 8,


Slide9 l.jpg

II. SKALA I SKUTKI POWODZI

Liczba uszkodzonych: dróg krajowych – 6, dróg wojewódzkich – 11, dróg powiatowych – 142,

Podtopionych lub zalanych zostało 384 placówek oświatowych (338 szkół i 46 przedszkoli). W 11 szkołach ze względu na zniszczenia nie odbywały się zajęcia,

Z zagrożonych obszarów ewakuowano 8951 osób,

W wyniku powodzi na terenie województwa małopolskiego śmierć poniosło 10 osób.


Slide10 l.jpg

III. UŻYTE SIŁY I ŚRODKI RATOWNICZE (maksymalne ilości w czasie powodzi)

Ilość sił i środków ratowniczych PSP i OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych - 2175 strażaków PSP, 625 samochodów i 6963 ratowników OSP, 1456 samochodów, 25 kadetów z SA PSP w Krakowie, pomp o wysokiej wydajności – 64. Wykorzystanie specjalistycznych środków ratowniczych, w tym pomp o bardzo wysokiej wydajności, koordynowała Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie (własnych i pozyskiwanych z innych województw oraz przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej),

Ilość sił i środków wojska uczestniczących w działaniach ratowniczych – 542 żołnierzy, śmigłowce – 3, PTS – 6, łodzie desantowe – 12, pompy wodne – 18, samochody – 43, urządzenia do uzdatniania wody – 2, pojazdy specjalne IRS do odkażania terenu i obiektów – 7, cysterny na wodę pitną – 2, koparka – 1,

Rejony zagrożone i objęte powodzią lub poważnymi podtopieniami, w szczególności tereny skąd ewakuowano mieszkańców, były patrolowane i ochraniane przez ok. 1200 policjantów.Slide12 l.jpg

IV. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W CZASIE POWODZI

Służby Wojewody Małopolskiego w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, w tym również w czasie majowej i czerwcowej powodzi działały zgodnie i w oparciu o przygotowane w tym zakresie i stale aktualizowane dokumenty planistyczne: Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzki Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią oraz własne plany operacyjne stanowiące odnośniki do Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego.

W związku z zaistniałą sytuacją Wojewoda Małopolski w dniu 16 maja br. uruchomił Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, funkcjonujący w okresie powodzi przez całą dobę.


Slide13 l.jpg

IV. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W

CZASIE POWODZI

Mając na uwadze powagę sytuacji odbyło się trzynaście (13) posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z osobistym udziałem Wojewody Małopolskiego lub Wicewojewody Małopolskiego, w których uczestniczyli kierownicy i przedstawiciele służb, inspekcji i straży, wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Polityki Społecznej, Rolnictwa, Infrastruktury, Finansów i Budżetu, Biura Wojewody oraz innych podmiotów i instytucji zaangażowanych w działania przeciwpowodziowe, w tym:

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie,

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie,

Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie,

Państwowej Straży Pożarnej,

Policji,

Sił Zbrojnych RP,

Straży Granicznej,

Inspekcji Sanitarnej,

Inspekcji Budowlanej,

Inspekcji Weterynaryjnej,

Inspekcji Ochrony Środowiska,

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

Zarządu Dróg Wojewódzkich,

Wojewódzkiego Samorządu Terytorialnego,

Urzędu Miasta Krakowa.


Slide14 l.jpg

 • ZADANIA

 • WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 • Do podstawowych zadań WCZK w czasie zdarzeń kryzysowych należą:

 • zbieranie informacji związanych z wystąpieniem zagrożenia

 • utrzymywanie ścisłej współpracy z powiatowymi CZK, władzami samorządowymi oraz jednostkami biorącymi udział w akcji

 • informowanie Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o aktualnym stanie zagrożenia w województwie

 • przekazywanie decyzji Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego adresatom

 • opracowywanie informacji o przebiegu działań (przeciwpowodziowych)

 • prowadzenie rejestrów i dzienników pracy


Slide15 l.jpg

 • Działania Dyżurnego WCZK po otrzymaniu informacji o zagrożeniu:

 • powiadamia Powiatowe CZK o zaistniałym lub potencjalnym zagrożeniu,

 • powiadamia Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwai Zarządzania Kryzysowego MUW oraz inne wskazane przez niego osoby:

  - Kierownika WCZK,

  - Kierownika Oddziału Planowania Cywilnego i Bezpieczeństwa Publicznego (organizuje posiedzenie Zespołu),

  - Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – powódź,

  - Innych pracowników MUW,

 • na polecenie Wojewody powiadamia członków Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o terminie mającej się odbyć odprawy,

 • utrzymuje stałą łączność z PCZK i starostami oraz stanowiskami kierowania służb, inspekcji i straży wojewódzkich na terenie, których wystąpiło zdarzenie kryzysowe,

 • utrzymuje stały kontakt z CZK sąsiednich województw,

 • utrzymuje ścisłą współpracę z mediami ( w przypadku nieobecności Rzecznika Wojewody),

 • ściśle współpracuje ze wszystkimi służbami i instytucjami prowadzącymi działania ratownicze,

 • sporządza dokumentację operacyjną w tym ewidencję meldunków i informacji, komunikatów i poleceń, dyspozycji i zarządzeń otrzymywanych z zewnątrz lub wydawanych przez Wojewodę,

 • składa bieżące meldunki sytuacyjne do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,

 • wykonuje inne czynności wyznaczone przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwai Zarządzania Kryzysowego MUW lub Kierownika WCZK.


Slide18 l.jpg

 • Działania zapobiegawcze i ostrzegawcze polegają na: zagrożeniu:

 • przeglądnięciu oraz przygotowaniu dokumentacji,

 • monitorowaniu przebiegu zagrożenia, o którym ostrzegamy,

 • powiadomieniu o zagrożeniu podmiotów zarządzania kryzysowego na szczeblu

  powiatu oraz służb, inspekcji, straży,

 • wprowadzeniu i wzmocnieniu całodobowych dyżurów,

 • przygotowaniu i wysłaniu patroli,

 • przygotowaniu do pracy magazynów przeciwpowodziowych,

 • przeanalizowaniu zasad ewakuacji (ludzi oraz zwierząt), zapewnieniu środków

  transportu do jej przeprowadzenia,

 • ostrzeganiu społeczeństwa o mogącym wystąpić zagrożeniu,

 • innych działań według uznania starosty.


Slide19 l.jpg

 • Istnieje konieczność wprowadzenia jednolitego systemu obowiązkowego raportowania do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, obejmującego wszystkie służby inspekcje i straże na poziomie wojewódzkim oraz powiatowe/miejskie centra zarządzania kryzysowego. Po wystąpieniu zagrożenia o bardzo dużej skali obowiązkowe raportowanie powinno również obejmować inne podmioty realizujące zadania zarządzania kryzysowego, w tym wskazane przez Przewodniczącego lub Zastępcę Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wydziały Urzędu.


Slide20 l.jpg

WOJEWODA systemu obowiązkowego raportowania do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, obejmującego wszystkie służby inspekcje i straże na poziomie wojewódzkim oraz powiatowe/miejskie centra zarządzania kryzysowego. Po wystąpieniu zagrożenia o bardzo dużej skali obowiązkowe raportowanie powinno również obejmować inne podmioty realizujące zadania zarządzania kryzysowego, w tym wskazane przez Przewodniczącego lub Zastępcę Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wydziały Urzędu.

Źródła informacji o zagrożeniach

MEDIA

ZK

PREZYDENT BURMISTRZ WÓJT

GMINY SĄSIEDNIE

STAROSTA

SOŁTYSI

GMINNE (MIEJSKIE) CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWE CZK

JW (JED SG)

inne

Lecznice weterynarii

Służby komunalne

Policja

Inspektoraty (np.Nadzoru budowlanego, Ochrony środowiska itp.)

Zakłady pracy

Służba Zdrowia

Straże (np. rybacka, leśna itp.)

Służby PKP

PSP, OSP


Slide21 l.jpg

Obieg informacji o zdarzeniu kryzysowym systemu obowiązkowego raportowania do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, obejmującego wszystkie służby inspekcje i straże na poziomie wojewódzkim oraz powiatowe/miejskie centra zarządzania kryzysowego. Po wystąpieniu zagrożenia o bardzo dużej skali obowiązkowe raportowanie powinno również obejmować inne podmioty realizujące zadania zarządzania kryzysowego, w tym wskazane przez Przewodniczącego lub Zastępcę Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wydziały Urzędu.

WOJEWODA

RCB Warszawa

CZK WOJEWÓDZTW SĄSIEDNICH

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

MEDIA INFORMACYJNE

tylko w przypadku użycia wojska

POWIATOWE CZK

GMINNE (MIEJSKIE) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

INNE

SZPITAL POGOTOWIE RATUNKOWE

PSP

OBYWATEL

POLICJA


Slide22 l.jpg

Art. 20a.  (91) systemu obowiązkowego raportowania do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, obejmującego wszystkie służby inspekcje i straże na poziomie wojewódzkim oraz powiatowe/miejskie centra zarządzania kryzysowego. Po wystąpieniu zagrożenia o bardzo dużej skali obowiązkowe raportowanie powinno również obejmować inne podmioty realizujące zadania zarządzania kryzysowego, w tym wskazane przez Przewodniczącego lub Zastępcę Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wydziały Urzędu.

Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego

oraz Dyrektor Centrum

mają prawo żądania udzielenia informacji, gromadzenia i przetwarzania

danych niezbędnych do realizacji zadań określonych w ustawie.


Slide23 l.jpg

 • Współpraca Powiatowych CZK z WCZK w zakresie przekazywania informacji

 • Do CZK Wojewody należy składać następujące meldunki (informacje):

  • Meldunki (informacje) doraźne– natychmiast po zaistnieniu zdarzenia kryzysowego powodującego zagrożenie życia zdrowia i mienia oraz środowiska w znacznych rozmiarach. Meldunki te powinny dotyczyć również takich zdarzeń jak: strajki, protesty, zgromadzenia publiczne (imprezy masowe) – legalne i nielegalne. Meldunek doraźny nie musi zawierać wszystkich informacji podanych we wzorze. Meldunek doraźny powinien być uzupełniony o pozostałe informacje po zakończeniu zdarzenia. W sytuacjach szczególnych RCB ustala indywidualne godz. nadawania meldunków np.. co 4 lub 6 godz. O powyższym PCZK są każdorazowo powiadamiane.

  • Meldunki dobowe – obejmujące całość zdarzeń kryzysowych i ocenę zagrożeń powstałych w okresie jednej doby na terenie każdego powiatu i miasta na prawach powiatu (od 0.00 do 24.00 ) najpóźniej do godz.0.30. W meldunkach tych należy podawać ilość i rodzaj zagrożeń oraz zaistniałych zdarzeń, z krótkim opisem zdarzeń ważniejszych, nieujętych w meldunkach doraźnych.

  • Wszystkie meldunki (również negatywne)powinny być przekazywane do CZKW pocztą elektroniczną lub faksem. Dodatkowe wysyłanie oryginalnych meldunków na adres WZK jest zbędne.


Slide24 l.jpg

................................... informacji

(miejscowość i data)

 Meldunek — informacja nr ...............................

o zdarzeniu kryzysowym zaistniałym na terenie powiatu .................................

1.Określenie rodzaju zdarzenia .................................................................................................................................................................................

(powódź, pożar, katastrofa drogowa itp.)

2.Dzien., miesiąc, rok i godzina powstania zdarzenia..............................................................................................................................................

3.Miejsce zdarzenia .....................................................................................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr posesji, gmina)

4.Opis zdarzenia i zagrożeń przez nie spowodowanych..........................................................................................................................................

5.Siły i środki zadysponowane do działań ratowniczych (instytucja, ilość osób, rodzaj sprzętu podstawowego) ..........................................

6.Podjęte działania.......................................................................................................................................................................................................

(kto, w jakim czasie)

7.Efekty podjętych działań...........................................................................................................................................................................................

8.Akcje ratownicza zakończono..................................................................................................................................................................................

(data, godzina)

9.Skutki zdarzenia:

a/ wypadki śmiertelne.......................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, wiek)

b/ ranni i poszkodowani.....................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, wiek)

c/ szkody materialne ..........................................................................................................................................................

(podać opisowo z wstępna wycena strat)

d/ inne ...................................................................................................................................................................................

(zamkniecie ruchu, przerwa w dostarczaniu wody, brak łączności itp.)

10.Meldunek przekazano: ..........................................................................................................................................................................

(data, godzina, adresat)   Sporządził:

nazwisko i imię


Slide26 l.jpg

III. informacjiSTRATY POWSTAŁE W WYNIKU POWODZI:

1.      Rozmyte - uszkodzone wały (km/tyś zł.)

2.      Uszkodzone budowle hydrotechniczne (szt/tys zł.)

3.      Uszkodzenia brzegów rzek i potoków (km/tys zł.)

4.      Zalanie lub uszkodzenie budynków

a)      mieszkalnych (szt/tys zł.)

b)      gospodarczych (szt/tys zł.) 

c) użyteczności publicznej (szt/tyś zł.)

5.      Uszkodzenia dróg:

a)      krajowych (km//tys zł.)

b)      wojewódzkich (km/tys zł.)

c)      powiatowych (km/tys zł.)

d)      gminnych (km/tys zł.)

6.      Uszkodzenia mostów na drogach (jak w pkt. 5) 

7.      Grunty orne (ha/tys zł.)

Użytki zielone (ha//tys zł.) 

8.      Inne (podać jakie/tys zł.)

9.      Straty pośrednie (podać jakie)

10.  Wydatki na akcje przeciwpowodziowe (łącznie w tys. zł)


Slide27 l.jpg

Nazwa powiatu. informacji

Informacja dobowa na temat zagrożeń naturalnych i technologicznych z dnia ............, stan na godz. 24.00

Wzór meldunku o zagrożeniach


Slide28 l.jpg

I. Zagrożenia naturalne informacji

A.  Zagrożenia powodziowe, zagrożenia powodowane gwałtownymi opadami burzowymi

1)       Opis zagrożenia

2)       Ocena sytuacji

3)       Podjęte działania

4)       Potrzeby

5)       Wnioski

B.  Zagrożenia pożarowe i inne powodowane ekstremami pogodowymi (w okresie ich występowania)

1)       Opis zagrożenia

2)       Ocena sytuacji

3)       Podjęte działania

4)       Potrzeby

5)       Wnioski


Slide29 l.jpg

II.  Inne zagrożenia informacji

(technologiczne, epidemiologiczne, w transporcie, alarmy bombowe oraz inne istotne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo powszechne na terenie województwa – w momencie ich wystąpienia)

A.      Zagrożenia w transporcie

1)       Opis zagrożenia

2)       Ocena sytuacji

3)       Podjęte działania

4)       Potrzeby

5)       Wnioski

B.      Zagrożenia .................... (odpowiednio do wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo powszechne w województwie)

1)     Opis zagrożenia

2)     Ocena sytuacji

3)     Podjęte działania

4)     Potrzeby

5)     Wnioski


Slide30 l.jpg

PUNKTY WNIOSKU PREZYDENTA (STAROSTY, BURMISTRZA, WÓJTA) informacjiO UDZIELENIE POMOCY WOJSKOWEJ DO WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

1.    Czas i miejsce wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie miasta (powiatu, gminy).

2.   Zasięg i skutki zagrożenia (obszar, rejon, obiekt, wielkość i rodzaj poniesionych strat).

3.    Uzasadnienie wniosku.

4.  Rodzaj i zakres oczekiwanej pomocy wojskowej (ilość żołnierzy, wyposażenie, sprzęt specjalistyczny, itp.)

5.    Termin i miejsce przyjęcia pomocy wojskowej.

6.    Przewidywany czas wykorzystywania udzielonej pomocy.

7.    Możliwości otrzymującego pomoc wojskową w zakresie zabezpieczenia socjalnego żołnierzy (zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc medyczna).

8.    Dane teleadresowe osoby koordynującej wykorzystanie pomocy wojskowej – upoważnionej przez prezydenta (starostę, burmistrza, wójta).


Slide31 l.jpg

 • Dokumentacja podstawowa CZK: informacji

 • - plan zarządzania kryzysowego,

 • - procedury/ zasady / działania na wypadek zagrożeń,

 • - operacyjny plan działania na wypadek powodzi,

 • baza danych teleadresowych / w oparciu o aplikację ARCUS 2005/ funkcyjnych oraz sił i środków ratowniczych, schematy łączności radiowej i przewodowej itp. w zależności od potrzeb i zagrożeń.

 • mapa powiatu z nanoszoną /bieżąco/ syt. kryzysową 

 • Centra Zarządzania Kryzysowego powinny posiadać odpowiednią bazę logistyczną umożliwiająca szybką i skuteczną realizację zadań oraz zapewniającą odpowiednie warunki pracy przez całą dobę dla zwiększonej w czasie kryzysu ich obsady.


Slide32 l.jpg

Dane teleadresowe CZK powinny być systematycznie aktualizowane a zmiany przekazywane natychmiast po ich zaistnieniu do CZK wyższych-niższych szczebli oraz co jest bardzo ważne powinny być podane do wiadomości obywateli zamieszkałych na terenie danego samorządu

Małopolski Urząd Wojewódzki

http://www.malopolska.uw.gov.pl

Wykaz gmin i powiatów

http://malopolska.uw.gov.pl/dane_teleadresowe_male.asp

Wszelkie zmiany funkcyjnych i danych teleadresowych należy zgłaszać do WCZK na adres e-mail:

[email protected]


Slide33 l.jpg

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego aktualizowane a zmiany przekazywane natychmiast po ich zaistnieniu do CZK wyższych-niższych szczebli

(CAŁODOBOWA SŁUŻBA DYŻURNA)

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

987

(tylko z telefonów stacjonarnych z terenu całego województwa)

Tel. TP. S.A.: /12/39213 00

Tel. MON: 13 44 60

Tel. MSWiA: /83/ 57 630

Tel. PKP: /12/ 393 16 26

Faks. TP.S.A.:/12/ 422 72 08

e-mail:[email protected]

kryptonim w sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego:KRAK 200


Lekarz koordynator ratownictwa medycznego l.jpg

Tel. 012 392 19 89 aktualizowane a zmiany przekazywane natychmiast po ich zaistnieniu do CZK wyższych-niższych szczebli

012 392 11 09

Fax 012 392 11 90

E-mail: [email protected]

Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego


Slide35 l.jpg

WYKAZ ZASAD POSTĘPOWANIA DYŻURNYCH OPERACYJNYCH WCZK: aktualizowane a zmiany przekazywane natychmiast po ich zaistnieniu do CZK wyższych-niższych szczebli

1. katastrofy budowlanej

2. katastrofy chemicznej

3. katastrofy drogowej

4. katastrofy ekologicznej

5. katastrofy lotniczej

6. katastrofy radiacyjnej

7. katastrofy na akwenie wodnym

8. wielkiego pożaru

9. huraganowych wiatrów

10. niskich temperatur i katastrofalnych opadów śniegu

11. osunięć gruntu

12. trzęsienia ziemi

13. Zagrożenia powodziowego

14. braku dostaw wody pitnej

15. braku dostaw paliw płynnych

16. braku łączności telefonicznej

17. braku zasilania w energie elektryczną

18. braku zasilania w gaz

19. blokady obiektów państw obcych

20. zagrożenia w pasie przygranicznym województwa


Slide36 l.jpg

21. nielegalnych zgromadzeń lub blokady dróg i okupacji obiektów

22. Blokady lub okupacji pomieszczeń MUW

23. Ewakuacji osób i mienia z budynku MUW

24. zagrożenia obiektów zabytkowych

25. Organizacji i przebiegu wypoczynku dzieci i młodzieży

26. Imprez masowych

27. Ratownictwa medycznego podczas wypadków zbiorowych z udziałem dużej ilości osób

28. Aktów terroru kryminalnego

29. Użycia czynnika chemicznego lub biologicznego jako środków terroru

30. Epidemii chorób zakaźnych

31. Udzielania pomocy humanitarnej

32. Wystąpienia ptasiej grypy - influenzy ptaków o wysokiej zjadliwośći (HPAI)

33. Epidemii wśród zwierząt

34. Realizacja zadań "Wsparcie - Państwa Gospodarza - HNS"

35. Udział wojska w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof

36. Znalezienia materiałów wybuchowych i niewypałów

37. Wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi przez zwierzęta

38. Dokumentacja stałego dyżuru


Slide37 l.jpg

 • Uwagi do pracy PCZK obiektów

 • 1. Na co dzień występują trudności ( szczególnie po godz.pracy) w szybkim uzyskaniu z PCZK informacji dot. zaistniałych zdarzeń,

 • 2. Dyżurny PSP podczas trwania akcji nie jest w stanie na bieżąco przekazywać meldunki do WCZK – wykonuje własne zadania związane z obsługą trwającej akcji a dopiero po tym wykonuje zadania PCZK,

 • 3. Przekierowanie Dyż. Operac. WCZK do innych podmiotów po uzyskanie potrzebnych informacji, przekazywanie meldunków i informacji przez gminy bezpośrednio do WCZK z pominięciem powiatu,

 • 4. Pomijanie w informacjach i meldunkach istotnych zdarzeń mających miejsce na terenie powiatu,

 • Podawanie do WCZK informacji niepełnych i brak chęci ich uzupełniania pomimo ponagleń,

 • 6. Nie wykorzystywanie w działaniach dokumentacji operacyjnej CZK,


Slide38 l.jpg

7. Duże nieprawidłowości w przyjmowaniu i przekazywaniu informacji przesyłanych przez WCZK w formie ostrzeżeń o zagrożeniach . Niektóre odbierane są po kilku dniach od nadania,

8. Brak ustawienia faksów na automatyczne przyjęcie korespondencji – są to bardzo częste przypadki,

9. Brak systematycznej aktualizacji danych teleadresowych funkcyjnych powiatu i gmin,

10. Trudności w dodzwonieniu się do poszczególnych osób,- telefon pozostawiony na poczcie głosowej lub wyłączony,

11. Niestarannie i niezgodnie z procedurą sporządzane wnioski o użycie wojska do prowadzonych działań,

12. Powtarzające się te same pytania o możliwość i procedurę pozyskanie sprzętu z magazynów wojewódzkich..

13. Brak własnej inicjatywy funkcyjnych PCZK w pozyskiwaniu informacji ,

14. Brak bieżącej analizy i oceny zagrożeń oraz ostrzegania na kierunku rozprzestrzeniania się zagrożenia.


Slide39 l.jpg

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ przekazywaniu informacji przesyłanych przez WCZK w formie ostrzeżeń o zagrożeniach . Niektóre odbierane są po kilku dniach od nadania,

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakówtel. 0123 921 200, faks 012 422 72 08www.malopolska.uw.gov.pl


ad