Predlagani zaklju ki
Download
1 / 2

Predlagani zaključki - PowerPoint PPT Presentation


  • 63 Views
  • Uploaded on

Predlagani zaključki.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Predlagani zaključki' - shay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Okrepiti medsektorsko in meddržavno sodelovanje za pripravo izvedljivihNačrtov upravljanja z vodami (NUV)•Uporabnike voda povezati z razvojnimi vsebinami/projekti in ureditvami za trajnostno rabo (pitna voda, pridelava hrane, kopalne vode, obnovljivi viri, plovnost, turizem, rekreacija...) vodnih virov (lokalno/občinsko/medobčinsko/državno/meddržavno) •Vzpostavljanje novih/inovativnih Vodnih partnerstev (gospodarstvo/ izobraže-valne ustanove/lokalne skupnosti) z vizijo in konceptom za izvedbo celovitih ureditev•Povezati NUV z razvojnimi vsebinami/projekti in jih uvrstiti v EU makroregio-nalno Podonavsko in EU Jadransko-jonsko strategijo (EU finančna perspektiva 2014-2020) rok: junij, 2013•Za dosego ciljev MKO organizira (v sodelovanju z MzIP, GZ, občinami...) razvojne delavnice v konkretnih porečjih za nadgradnjo"NUV - v NUV faza II" v luči EU Podonavske strategije. Izjemna priložnost  za RS je proaktivna uporaba čezmejnega/subregionalnega Načrta upravljanja s porečjem Save (Sava River Basin Management Plan/ SRBMP)