Pr. č. 10
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on

pr. č. 10 analytická filozofia. charakteristika. obrat k jazyku, logická analýza, „antimetafyzika“, orientácia na prírodnú vedu, úlohou filozofie je objasňovať termíny vedy, vplyv: G. Frege (1848 – 1925) logik , matematik, oddelenie logiky od psychológie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - shasta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pr 10 analytick filozofia

pr. č. 10

analytická filozofia


Pr 10 analytick filozofia

charakteristika

obratk jazyku, logická analýza, „antimetafyzika“, orientácia na prírodnú vedu, úlohou filozofie je objasňovať termíny vedy,

vplyv: G. Frege (1848 – 1925)

logik , matematik,

oddelenie logiky od psychológie

Je „úlohou filozofie, aby zlomila nadvládu slova nad ľudským duchom, tým, že odhalí klamy, ktoré vznikajú často takmer nevyhnutne v dôsledku nesprávneho používania slov, ktoré deformuje pojmy a vzťahy medzi nimi, tým že oslobodí myšlienky od týchto klamov, do ktorých je uzatvorená dokonca aj uspôsobenosť jazykového výrazového prostriedku.“

ovplyvnil B. Russella, L. Wittgensteina, R. Carnapa

x J. S. Mill


Pr 10 analytick filozofia

analytická filozofia na kontinente

G. Frege (1848 – 1925)

Cambridge:

E. Moore (1873 – 1958)

B. Russell (1872 – 1970)

L. Wittgenstein (1889 – 1951)

Oxford:

G. Ryle (1900 – 1976)

J. L. Austin

P. F. Strawson (1919 – 2006)

Viedenský krúžok

R. Carnap (1891 – 1970) a

fyzik M. Schlick, ekonóm a sociológ O. Neurath, matematici: K. Gödel, H. Hahn, K. Menger, filozofi: F. Weissman, H. Feigl, G. Bergmann

K. R. Popper


Pr 10 analytick filozofia

logický atomizmus_1

videnie jazyka, sveta a poznania:

slová označujú veci a ľudské poznanie je akýmsi ponímaním vecí do mysle.

stavebné kamene sveta:

indivíduá (veci) plus vlastnosti a vzťahy (možno ich chápať ako pojmy)

všetky možné inštancie vlastností a vzťahov (kombinácie vlastnosť + indivíduum alebo vzťah a príslušný počet indivíduí) tvoria priestor potenciálnych atomických faktov – proto-faktov

svet = daný súhrnom všetkých (aktuálnych) atomických faktov (tie fakty ktoré nie sú aktuálne môžu charakterizovať iné možné svety)


Pr 10 analytick filozofia

logický atomizmus_2

elementy jazyka a sveta si navzájom zodpovedajú:

jazyk

slovo (meno)

slovo

sloveso, alebo

prídavné meno)

atomický výrok

pravdivý atomický výrok

výrok

pravdivý výrok

svet

predmet.....................................

vlastnosť, vzťah ........................

atomický proto-fakt....................

(vlastnosť + predmet

alebo vzťah + predmety)

atomický fakt.............................

proto-fakt...................................

fakt ...........................................

zdroj: Peregrin (1994)

základ poznania: pozorovanie ~ zaznamenávanie atomických faktov

ich pravdivosť jednoducho nahliadame

zložené výroky – verifikujeme tak, že ich verifikáciu redukujeme na verifikáciu ich zožiek


Pr 10 analytick filozofia

logický atomizmus_3

fakt/výrok/pozorovanie

obr.1 deskripcia sveta/jazyka/poznania

zdroj: Peregrin (1994)

logický atomizmus sa tak stáva východiskom logického empirizmu


Pr 10 analytick filozofia

logický atomizmus_4

4 charakteristické rysy logického atomizmu:

1. atomistická povaha jazyka

2. opozícia medzi kontingentnými(zrkadlia fakty) a analytickými výrokmi (vzťahy medzi pojmami)

3. opozícia medzi bezprostredným a vyvodeným poznaním

4. kumulativita skutočného poznania

- odmietanie niektorého z týchto bodov, prípadne všetkých, je charakteristickým znakom toho, čo sa nazýva post-analytická filozofia.


Pr 10 analytick filozofia

Willard van Orman Quine (1908 - 2000)

vplyv: R. Carnap, B. Russell

diela:

1940 – Matematická logika

1950 – Z logického hľadiska

1960 – Svet a predmet

1969 – Ontologická relativita a iné eseje

1974 – Korene denotácie

1990 – Hľadanie pravdy

charakteristika:

logika, holizmus (holistický empirizmus), ontologický záväzok, ontologická relativita,


Pr 10 analytick filozofia

Quine_dve_dogmy_1

výhrady proti log. empirizmu

článok Dve dogmy empirizmu (1951)

napadá prvé dve charakteristiky log. atomizmu

1. možnosť rozdelenia právd na analytické a kontingentné

2. každý jednotlivý zmysluplný výrok musí byť kombináciou nejakých pozorovacích výrokov a teda vždy samostatne verifikovateľný pozorovaním

- je možné verifikovať jedine celú teóriu, alebo nejakú jej netriviálnu časť nie jednotlivé výroky.

pri pokuse neverifikujeme iba hypotézu ale

hypotézu + celú teóriu, ktorá k hypotéze viedla, a ktorú vedec momentálne považuje za nediskutovaný základ

pr. mineralógovia

Celá veda je ako silové pole, ktorého okrajovými podmienkami je skúsenosť. konflikt so skúsenosťou na periférii vyvoláva úpravy vo vnútri poľa ... Žiadne jednotlivé skúsenosti nie sú spojené s jednotlivými výrokmi vo vnútri poľa inak než prostredníctvom úvahy o rovnováhe týkajúcej sa poľa ako celku

holistický vzťah jazyka a sveta


Pr 10 analytick filozofia

Quine_dve_dogmy_2

holistický vzťah jazyka a sveta

celok jazyka je vo vzťahu k celku sveta

človek navrhuje svet ruší (odpovedá však iba áno - nie)

nič ako atomické fakty nezávislé na jazyku neexistuje

pravdy, tvoriace „sieť našich presvedčení“, nemožno rozdeliť: kontingentné – analytické maximálne možno hovoriť o stupni ich zapletenia do siete.

„Brané súhrnne má veda dojitú závislosť na jazyku a skúsenosti; táto dualita však nie je zmysluplne vystopovateľná k výrokom vedy ak ich berieme jeden po druhom.“ To znamená, že „hranica medzi analytickými a syntetickými výrokmi jednoducho nebola stanovená. To, že taký rozdiel vôbec môže byť robený je neempirickou dogmou empirizmu, je to metafyzický článok viery.“ (Quine 1963, s. 37)


Pr 10 analytick filozofia

Quine_ontologické_záväzky

kto používa jazyk – zaväzuje sa k ontológii

kedy a ku akej ontológii sa zaväzujeme, keď používame jazyk?

Ak povieme „Niektoré psy sú biele“, zaväzujeme sa tým k ontológii obsahujúcej indivíduá, v tomto prípade psy.

Podobne ak povieme „Niektoré množiny nemajú prvky.“ zaväzujeme sa k ontológii obsahujúcej množiny.

Pre možnosť diskusie dvoch

ontological commitment


Pr 10 analytick filozofia

s Quineom sa

tažisko analytickej filozofie sa presúva do Spojených štátov:

Donald Davidson

Hillary. Putnam

Saul Kripke

John R. Searle

Nelson Goodman

W. Sellars