kaizen vs kaikaku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kaizen vs. Kaikaku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kaizen vs. Kaikaku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Kaizen vs. Kaikaku - PowerPoint PPT Presentation


 • 461 Views
 • Uploaded on

改善 vs. 改革. Kaizen vs. Kaikaku. Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe Uniwersytet Gdański. 改善 czyli…. Japońska filozofia działania Powolne, ciągłe ulepszanie „Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii” Sposób życia Dobra zmiana Koncepcja zarządzania. KAIZEN. Zarządzanie jakością.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kaizen vs. Kaikaku


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kaizen vs kaikaku

改善vs.

改革

Kaizen vs.Kaikaku

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe

Uniwersytet Gdański

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, KN QualiTeam UG, Uniwersytet Gdański

czyli
改善 czyli…
 • Japońska filozofia działania
 • Powolne, ciągłe ulepszanie
 • „Klucz do konkurencyjnego

sukcesu Japonii”

 • Sposób życia
 • Dobra zmiana
 • Koncepcja zarządzania

KAIZEN

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide3

Zarządzanie jakością

Miejsce dla

kaizen i kaikaku

TQM

Kaizen

Kaikaku

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide4

Jak to działa??

świadomość

problem/szansa

motywacja

zaangażowanie

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide5

Doskonalenie poprzez:

 • tworzenie współpracy i kultury korporacyjnej,
 • odpowiednią troskę o relacje z dostawcami,
 • unikanie zbędnych ruchów pracowników,
 • kształtowanie jakości ludzi i produktów,
 • oszczędność materiałów i surowców,
 • usprawnienia techniczne,
 • działalność kół jakości,
 • redukcję kosztów

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide6

Drobne kroczki = Kaizen

marnotrawstwo

szybsza droga do celu

problem

pomysł

szansa

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide7

Narzędzia

 • lista kontrolna działań kaizen „3MU”

Muda - marnotrawstwo,

Muri ­ nadwyrężenie,

Mura - nieregularność

 • Poka-Yoke
 • Kanban

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide8

Narzędzia

 • 7 starych, analityczno-statystycznych narzędzi:
 • diagramy,
 • wykresy,
 • karty i listy kontrolne,
 • histogramy.

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide9

Narzędzia

 • 7 nowych, projektowych narzędzi, to:
 • diagram relacji,
 • podobieństwa,
 • drzewa,
 • matrycowy,
 • strzałkowy,
 • matrycowej analizy danych,
 • wykres programowy procesu decyzji

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide10

Narzędzia

 • 5S
 • TQC (Total QualityControl) lub CWQC (Company WideQualityControl), kompleksowa kontrola jakości

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide11

Narzędzia

Why?

WHY?

 • 5 why = 5 x „dlaczego?”

why?

W h y ? !

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide12

改善vs.

改革

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide13

Kaizen

Kaikaku

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide14

Kaizen

Kaikaku

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide15

Kaizen

Kaikaku

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

kaikaku
改革kaikaku?
 • Japońska filozofia działania,
 • Jedna z form kaizen,
 • Gwałtowna zmiana na lepsze,
 • Radykalne usprawnienie albo reforma,
 • Innowacja,
 • Rewolucja.

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide17

Krótka charakterystyka

 • Pod wieloma względami

przeciwieństwo Kaizen

 • Krótki czas osiągania

względnej doskonałości

 • Szukanie nowych technologii
 • Informacje dostępne

ograniczonej ilości osób

 • Spektakularny efekt

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide18

Krótka charakterystyka

 • Duże zmiany
 • Najwyższe kierownictwo
 • Wysokie nakłady
 • Kreatywność
 • Indywidualizm
 • Duży udział specjalistów
 • Zorientowanie na technikę

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide19

Kaizen Blitz (Hoshin Kaizen)

 • Maksymalne wykorzystanie dostępnego potencjału do szybkiego znalezieni rozwiązań określonych problemów
 • Warsztaty pracy zespołowej, który błyskawicznie eliminuje „marnotrawstwo” czyli wszystko, co angażuje nakłady, a nie powoduje wartości dodanej.
 • Natychmiastowe wdrożenie udoskonaleń.
 • Po zakończonym szkoleniu linia montażowa wraca do produkcji w nowym systemie.

PROBLEM KAIZEN BLITZ ROZWIĄZANIE

 • Etapy warsztatu:
 • szkolenie z Kaizen
 • analiza procesu i identyfikacja mudy
 • opracowanie usprawnień i wdrożeń w czasie burzy mózgów
 • dokumentacja i standaryzacja nowego procesu
 • prezentacja rezultatów przed dyrekcją firmy. 

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide20

Kaiaku

Kaikaku

Należy pamiętać, aby nie mylić kaikaku ze słowem kaiaku, które jest przeciwieństwem kaizen

i oznacza zmianę na gorsze, dlatego też należy ją likwidować u jej źródła.

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide21
改革
 • Innowacje na etapie planowania
 • rozpoczyna się od kaikaku, a następnie wciąż je doskonali na określone potrzeby (kaizen)

Inne nazwy:

 • Breakthrough Kaizen
 • Flow Kaizen
 • System Kaizen

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

toyota
TOYOTA

KAIZEN: wygląd, funkcjonalność, wygoda itp..

KAIKAKU: technologia, oszczędność, ekologia

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide23

kaizen i kaikaku

wśród bananów?!

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide24

W poszukiwaniu

lżejszych

bananów

film1

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide25

Rozwiązanie kaizen

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

film2

slide26

Wielkiekroki =

kaikaku

Rozwiązanie

kaikaku

film3

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide27

Rozwiązanie

kaikaku

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl

slide28

Literatura:

 • Imai M., Gemba kaizen: a commonsense low-cost approach to management, McGraw-Hill Professional, New York 1997
 • Imai M., Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa 2007
 • Mitchell Ph., Drozda T., Bakerjian R., Wick Ch., Benedict J. T., Veilleux R. F., Tool and Manufacturing Engineers Handbook: Continuous improvement, Society of Manufacturing Engineers, Michigan 1998
 • Suzuki H., Practical kaizen for productivity facilitators, I, Japan Productivity Center, Tokyo 1993
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999
 • Wasilewski L., KAIZEN. Tajemnica sukcesu Japonii, ZETOM, Warszawa 1997

Źródła internetowe:

 • Kaizen- kolejny krok do przodu; adres: http://ceo.cxo.pl/artykuly/46051/KAIZEN.kolejny.krok.do.przodu.html [2.05.2009]

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, www.qualiteamug.wzr.pl