Fizyka iii mel
Download
1 / 44

FIZYKA III MEL - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

FIZYKA III MEL. Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych. Wykład 6 – Detekcja cząstek. Detekcja cząstek. rejestracja identyfikacja kinematyka. Zjawiska towarzyszące przechodzeniu cząstek przez materię. jonizacja scyntylacje zjawiska w półprzewodnikach promieniowanie Czerenkowa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FIZYKA III MEL' - shasta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fizyka iii mel
FIZYKA IIIMEL

Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Wykład 6 – Detekcja cząstek


Detekcja cz stek
Detekcja cząstek

 • rejestracja

 • identyfikacja

 • kinematyka


Zjawiska towarzysz ce przechodzeniu cz stek przez materi
Zjawiska towarzyszące przechodzeniu cząstek przez materię

 • jonizacja

 • scyntylacje

 • zjawiska w półprzewodnikach

 • promieniowanie Czerenkowa

 • promieniowanie hamowania (bremsstrahlung)

 • wielokrotne rozpraszanie

 • cząstki neutralne?


Wielokrotne rozpraszanie

…zmniejsza się energia

…i dekolimuje się pierwotna wiązka.

przed

po

energia

kierunek

Wielokrotne rozpraszanie

Cząstka traci niewielką energię i nieznacznie zmienia kierunek w każdym akcie oddziaływania. Po przebyciu pewnej drogi w ośrodku…


Wielokrotne rozpraszanie1

w wyniku procesów, w których cząstka traci znaczną część energii i wypada z wiązki

lnN(x)

x

proces statystyczny:

Wielokrotne rozpraszanie

Intensywność wiązki w funkcji drogi przebytej w ośrodku:

w wyniku wielokrotnego rozpraszania

N(x)

N(0)

N(0)/2

R0

x

zasięg


Jonizacja
Jonizacja część energii i wypada z wiązki

Średnie straty energii na joniozację (formuła Bethe – Blocha):

ez– ładunek cząstki

Z, A– wielkości charakteryzujące ośrodek

 – prędkość cząstki (v/c)

I – energia jonizacji (I 13.5Z eV)

n – koncentracja


Jonizacja1
Jonizacja część energii i wypada z wiązki

możliwa identyfikacja


Krzywa bragga

średnia gęstość jonizacji część energii i wypada z wiązki

droga przebyta w absorbencie

zasięg

Krzywa Bragga


Liczniki jonizacyjne

cząstka naładowana część energii i wypada z wiązki

jonizacja

Liczniki jonizacyjne


Charakterystyka i przedzia y pracy komory gazowej
Charakterystyka i przedziały pracy część energii i wypada z wiązkikomory gazowej


Liczniki jonizacyjne1
Liczniki jonizacyjne część energii i wypada z wiązki

obszar licznika G.- M.

obszar proporcjonalności

obszar komory jonizacjnej

obszar rekombinacji

amplituda sygnału

napięcie anodowe


Komora jonizacyjna
Komora jonizacyjna część energii i wypada z wiązki

Liczba wytworzonych jonów proporcjonalna do traconej przez cząstkę energii.

Niewielkie impulsy – rejestracja cząstek silnie jonizujących.

cienkościenne okienko


Licznik proporcjonalny

warunek – dobra stabilizacja napięcia anodowego część energii i wypada z wiązki

Licznik proporcjonalny

Jonizacja wtórna – impuls wzmocniony 102 – 104 razy

Wysokość impulsu proporcjonalna do liczby jonów pierwotnych, a więc do energii cząstki.


Licznik geigera millera
Licznik Geigera-Millera część energii i wypada z wiązki

Detektor jonizacyjny pracujący w zakresie geigerowskim – silne pole elektryczne w pobliżu anody powoduje jonizacje lawinową.

 • Prosty przyrząd rejestrujący promieniowanie.

 • Brak informacji o

 • rodzaju promieniowania

 • energii

Czas martwy – czas wyładowania (kilka s), w którym licznik nie rejestruje cząstek.


Detektory ladowe

Charles Wilson część energii i wypada z wiązki

½ 1927

Detektory śladowe

Komora mgłowa Wilsona:

jonizacja w przechłodzonej parze

rozprężenie adiabatyczne  przesycenie


Pierwsza fotografia cz stki v o

wtórn część energii i wypada z wiązkie kosmiczne,h = 0 komora mgłowaB =0.35 T, płytka 3’ Pb (ManchesterUniv.)

Ko

G.D.Rochester i C.C.Butler; Nature, 160, 855, (1947)

 = 67op+ = 200300 MeVp- = 7001000 MeV

π+

π-

mV = 500600 MeV  = 10-1110-9s

Pierwsza fotografia cząstki Vo


Komora p cherzykowa glasera

Donald Glaser część energii i wypada z wiązki

1960

Komora pęcherzykowa Glasera

 • D.Glaser, 1953 (1955 – 1985)

 • ekspansja przegrzanej cieczy

 • fotografia 4

 • jednocześnie target i subst. robocza

 • pole magnetyczne

 • np.: H2, C3H8, CF2Cl2, Xe, ...


Komora p cherzykowa

Gargamelle część energii i wypada z wiązki

BEBC, 33.5 m3, H2, 3.5 T

Komora pęcherzykowa


Analiza
Analiza część energii i wypada z wiązki


K 4 2 gev w komorze h 2
K część energii i wypada z wiązki– (4.2 GeV) w komorze H2

K0 – + K– p  – K+ K0 – 0 K– 0  p –

K– – 0


Emulsja j drowa

Cecil Frank Powell część energii i wypada z wiązki

1950

Emulsja jądrowa


Pierwsze hiperj dro

produkcja i rozpad pierwszego zarejestrowanego i zidentyfikowanego hiperjądra

wtórne kosmiczne emulsja jądrowaM.Danysz, J.Pniewski, 1952, UW

p

najczęściej hiperhel 5Hetypowy rozpad: 5He - + p + 4He (+ 34.6 MeV)

p

-

+ Ag-Br

X

50 m

pierwsze hiperjądro


Scyntylator
scyntylator zidentyfikowanego hiperjądra

NaI(Tl)

fotopowielacz


Fizyka iii mel

Detektor scyntylacyjny zidentyfikowanego hiperjądra

Tor cząstki

jonizującej

Impuls

elektryczny

Dynoda

Scyntylacje

Fotokatoda

Strumień elektronów

Scyntylator

-

+

Dzielnik

napięcia

Fotopowielacz

Wysokie

napięcie

ok. 1000V

Obudowa

detektora

Osłona

ołowiana

Opracowanie: J. Pluta


Detektor modu owy
detektor modułowy zidentyfikowanego hiperjądra


Demon e286 nasz
demon E286 (nasz) zidentyfikowanego hiperjądra


Konstrukcja
konstrukcja zidentyfikowanego hiperjądra


Komora iskrowa

CERN zidentyfikowanego hiperjądra

Komora iskrowa

wyładowania iskrowe w miejscach jonizacji


Komora drutowa

Georges Charpak zidentyfikowanego hiperjądra

1992

Komora drutowa


Komora drutowa1
Komora drutowa zidentyfikowanego hiperjądra

linie sił pola elektrycznego

drut anodowy

katoda (-HV)

Określenie współrzędnej x oddziałującej cząstki.

Dwie komory o prostopadłych drutach - określenie współrzędnych x i y.


Komora dryfowa

dryf elektronów zidentyfikowanego hiperjądra

-

czas dotarcia sygnału do drutu anodowego

czas przejścia cząstki przez licznik scyntylacyjny

=

czas dryfu

tor cząstki

Komora dryfowa

pole elektryczne niemal jednorodne w całym obszarze komory

trajektoria cząstki

wysokie napięcie

płytka katodowa

drut anodowy

licznik scyntylacyjny


Tpc t ime p rojection c hamber

Komora projekcji czasowej zidentyfikowanego hiperjądra

TPC (Time Projection Chamber)


Komora projekcji czasowej
Komora projekcji czasowej zidentyfikowanego hiperjądra


To dzia a
to działa! zidentyfikowanego hiperjądra


On line
on line zidentyfikowanego hiperjądra


Alice cern
ALICE - CERN zidentyfikowanego hiperjądra


Koniec
koniec zidentyfikowanego hiperjądra


Oddzia ywanie promieniowania z materi
Oddziaływanie promieniowania zidentyfikowanego hiperjądra z materią

 • zjawisko fotoelektryczne

 • - oddziaływanie z elektronem związanym w atomie – całkowita absorpcja kwantu 

 • rozpraszanie komptonowskie

 • - rozpraszanie kwantu  na swobodnym elektronie – kwant  zmienia energię i kierunek ruchu

 • tworzenie par elektron-pozyton

 • - kwant  znika, a pojawia się para elektron-pozyton


Zjawisko fotoelektryczne
Zjawisko fotoelektryczne zidentyfikowanego hiperjądra

hv – energia fotonu

W – praca wyjścia elektronu

m – masa elektronu

υ – prędkość wybitego elektronu


Zjawisko comptona
Zjawisko Comptona zidentyfikowanego hiperjądra

λi –długość fali padającego fotonu

λf –długość fali rozproszonego fotonu

θ – kąt rozproszenia fotonu


Tworzenie par elektron pozyton
Tworzenie par elektron-pozyton zidentyfikowanego hiperjądra

mec2 – energia spoczynkowa elektronu

E + - energia kinetyczna pozytonu

E - - energia kinetyczna elektronu

EK – energia kinetyczna trzeciego ciała

(najczęściej jądra atomowego)


Detekcja gamma
Detekcja gamma zidentyfikowanego hiperjądra

ucieczka rozproszonego fotonu – częściowa strata energii

rozpraszanie Comptona

absorbcja w zjawisku fotoelektrycznym

tworzenie par

ucieczka fotonu 0,511 MeV pochodzącego z anihilacji


Widmo promieniowania gamma
Widmo promieniowania gamma zidentyfikowanego hiperjądra


Wsp czynnik os abienia wi zki prom gamma
Współczynnik osłabienia wiązki prom. gamma zidentyfikowanego hiperjądra