v lkommen till h llbar utveckling a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkommen till Hållbar utveckling A! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkommen till Hållbar utveckling A!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Välkommen till Hållbar utveckling A! - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Välkommen till Hållbar utveckling A!. Introduktion. Cemus utbildningsmodell. Amanuenser Arbetsgrupp Interaktivt deltagande Studentansvar. Kursens informationskanaler…. www.cemus.uu.se/student www.studentportalen.uu.se. Kursmål.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Välkommen till Hållbar utveckling A!' - sharne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cemus utbildningsmodell
Cemus utbildningsmodell
 • Amanuenser
 • Arbetsgrupp
 • Interaktivt deltagande
 • Studentansvar
kursens informationskanaler
Kursens informationskanaler…
 • www.cemus.uu.se/student
 • www.studentportalen.uu.se
kursm l
Kursmål
 • 1. redogöra för och diskutera olika definitioner av begreppet hållbar utveckling;
 • 2. redogöra för och kritiskt förhålla sig till olika sätt att mäta och värdera hållbar utveckling;
 • 3 .förhålla sig till och kritiskt diskutera sin egen och andras roll i hållbarhetsproblematiken;
 • 4. redogöra för och kritiskt förhålla sig till hur hållbar utveckling kan implementeras på individuell- till systemnivå;
 • 5. redogöra för centrala miljöhistoriska processer och förklaringsmodeller rörande olika samhällens framväxt och nedgång, samt relatera dessa till relevanta samtida frågor inom hållbarhetsområdet;
 • 6. redogöra för och diskutera olika historiska narrativ och teorier kopplat till samtida och framtida frågor inom hållbarhetsområdet;
 • 7. redogöra för och diskutera olika sätt att mäta välfärd, utveckling, fattigdom och miljö;
 • 8. redogöra för och diskutera globala maktförhållanden och anlägga ett rättviseperspektiv på hållbarhetsproblematiken;
 • 9. redogöra för och diskutera klimat-, energi- och resursfrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv;
 • 10. utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv redogöra för och sammanfatta grundläggande begrepp och centrala ramverk för en hållbar samhällsutveckling;
 • 11. tillämpa systemtänkande på centrala frågor inom hållbarhetsområdet;
 • 12. planera, genomföra och utvärdera projekt inom hållbarhetsområdet;
 • 13. kommunicera hållbarhetsfrågor utifrån ett avgränsat projekt.
slide5

Moduler, Hållbar utveckling A, 2011

Block 1:

Introduktion till hållbar utveckling

Block 2:

Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering

Block 3:

Välfärd, utveckling och globalisering

Block 4:

Klimat, energi, ekosystem och resurs-användning i det moderna sämhället

Block 5:

Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling

Intro till Hållbar utveckling

De stora om-vandlingarna

Narrativ, ekokritik och kreativitet

Kolonialism, Globalisering och makt

Välfärd, utveckling och globalisering

Strategier för hållbar utveckling

Resurser, demokrati och det civila samhället

Exoduktion

Klimat, energi och ekologiska gränser

Projekt för hållbar utveckling

Aug Sep Okt Nov Dec

olika typer av tillf llen

SEMINARIER, 13 sttotalt

DISKUSSIONER

BOKCIRKLAR

PROJEKTARBETE &WORKSHOPS, 6-8 st

FILM/DOKUMENTÄR

Olika typer av tillfällen

FÖRELÄSNINGAR/INTERVJUER, ca 44 totalt

SOCIALA AKTIVITETER

slide7

Examination

SU 2, del 2 + sem 5

Sem 1 + SU 1

Block 1:

Introduktion till hållbar utveckling

Block 2:

Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering

Block 3:

Välfärd, utveckling och globalisering

Block 4:

Klimat, energi, ekosystem och resurs-användning i det moderna sämhället

Block 5:

Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling

Intro till Hållbar utveckling

SU 2, del 1 + sem 2 +

Novell + sem 3 +sem 4

De stora om-vandlingarna

Narrativ, ekokritik och kreativitet

Kolonialism, Globalisering och makt

SU 3 + sem 7

Slut-munta

Sem 6

Sem 10

Sem 12

Novell-analys + sem 13

Sem 11

Välfärd, utveckling och globalisering

Sem 8

SU 4 + sem 9

Strategier för hållbar utveckling

Resurser, demokrati och det civila samhället

Exoduktion

Projekt-WS + Forum-spel

Klimat, energi och ekologiska gränser

Projekt-mässa 25/11

Projekt-rapport

Innova-tions-WS

Pyramid-WS

WS

WS

Projekt-plan

Projekt för hållbar utveckling

Okt Nov Dec

examination block 1 2 hp
Examination Block 1, 2 hp

Aug

 • SEMINARIUM, 1 stKursmål:1,3
 • SKRIVUPPGIFT, 1 stKursmål: 1

Examination Block 2, 7 hp

 • SEMINARIER, 4 stKursmål:5,6,8
 • SKRIVUPPGIFTER, 3 stKursmål: 5,6,8

Examination Block 3, 3,5 hp

Examination Block 5, 7 hp

 • SEMINARIER, 2 stKursmål:3,4,7
 • SKRIVUPPGIFT, 1 stKursmål: 7,8
 • WORKSHOPS, 6st Kursmål: 11,12,13

Examination Block 4, 3,5 hp

 • SEMINARIER, 1 stKursmål:9
 • SKRIVUPPGIFT, 1 stKursmål:9,10
 • PROJEKTPLAN, 1 st

Examination Block 3 + 4, 7 hp

 • SEMINARIER, 5 stKursmål:3,4,6,7,8,10
 • PROJEKTRAPPORT, 1 st
 • NOVELLANALYS, 1 stKursmål:6,10
 • MUNTLIG TENTA 1 st

Dec

litteratur
Litteratur
 • Kursböcker
  • Jensen & Mcbay (2009) What we leave behind. New York: Seven stories press
  • Atwood (2003) Oryx & Crake. Stockholm:Nordstedts.
  • Pointing (2007) A new green history of the world. London:Penguin books
  • Stiglitz (2006) Fungerandeglobalizering. London:Penguin books. 292 s
  • Leggewie & Welzer (2009) Slutet på välden så som vi känner den. Göteborg:Daidalos. s. 9-82
  • Jackson (2010) Välfärd utan tillväxt. Stockholm: Ordfront
  • Meadows (2009) Thinking in systems. London:Earthscan
 • Kompendier
  • 2 st
  • Säljes till självkostandspris (130 kr) på Markus & Thereses kontor på Cemus
slide10

Block 1 Block 2 Modul 4 Modul 5 Modul 6-8

Jensen & McBay – Whatweleavebehind Jensen & McBay – Whatweleavebehind

Atwood – Oryx & Crake

Ponting – A new green history of the world

Jackson – Välfärd utan tillväxt

Stiglitz – Fungerande globalisering

Leggewie & Welzer – Slutet på

världen så som vi känner den

Meadows – Thinking in systems