Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training
Download
1 / 58

Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training Indicators and Benchmarks - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training Indicators and Benchmarks Gaby Hostens VLOR Brussel, 20 maart 2008. Inleiding 1. Lissabon : strategische doelstelling 2. Strategische doelstellingen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training Indicators and Benchmarks' - sharne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training

Indicators and Benchmarks

Gaby Hostens

VLOR

Brussel, 20 maart 2008


 • Inleiding Training

 • 1. Lissabon : strategische doelstelling

 • 2. Strategische doelstellingen

 • - Improving the quality and effectiveness of education and training systems in the EU

 • - Facilitating the access of all to education and training systems

 • - Opening up education and training systems to the wider world

 • → Quality and effectiveness

 • → Equity

 • → Attractiveness

en 13 geassocieerde doelstellingen


3. Education and Training 2010 Training

4. Monitoring via voortgangsrapporten

- European rapport on the quality of school education. 16 indicators (2000)

- Doelstellingenrapport 2001is ordeningskader voor voortgangsrapporten 2004, 05, 06 :


II. TrainingNieuwe kader voor indicatoren en benchmarks

 • Politieke basis

  a. Commissiedocument 21.2.07: Communication

  “A coherent framework of indicators and

  benchmarks for monitoring progress towards the Lisbon objectives in education and training”

  b. Ministerraad : council conclusions, 30 May 2007

  c. Commission staff working document

  Progress towards the Lisbon objectives in education and

  training

  Indicators and benchmarks 2007


2. Rationale voor indicators and benchmarks Training

- Statistische onderbouw van het beleid

- Opvolging voor vooruitgang inzake de Lissabondoelstellingen

- Identificatie van goedepraktijkvoorbeelden die voorwerp kunnen zijn van peer review en uitwisselingen

- Vergelijking van EU-prestaties met 3de landen, zoals USA en Japan

-) Evidence-based policymaking


3. 8 beleidsdomeinen (= policy domains) Training

1. Improving equity in education and training

2. Promoting efficiency in education and training

3. Making lifelong learning a reality

4. Key competences among young people

5. Modernising school education

6. Modernising vocational education and training (the Copenhagen process)

7. Modernising higher education (the Bologna process)

8. Employability


4. Training


5. Onderscheid in verzameling gegevens voor indicatoren Training

a. Bestaande data en definitie is duidelijk

b. Bestaande data

Maar definitie moet verduidelijkt worden

c. Ontwikkelingswerk rond indicatoren in samenwerking met andere internationale organisaties

vb. - Civic skills (IEA)

- Adult skills (OESO – PIAAC)

- Professional development of teachers and trainers (OESO – TALIS)

d. Ontwikkelingswerk op basis van eigen EU surveys

vb. - European Indicator of Language Competence (EILC)

- Leren leren


 • Voorlopig geen data over 4 indicatoren Training

  - School management

  - Schools as multi-purpose local learning centres

  - Stratification of education and training systems

  - Returns to education and training

  Eerst voorbereidend studiewerk door de EC over

  - Politieke relevantie

  - Beschikbaarheid en relevantie van de bestaande data op niveau lidstaten

  - Vergelijkbaarheid van de data nagaan


III. TrainingPrestaties van EU tegenover de benchmarks: mei 2003

1. Pro memorie: Te realiseren doelstellingen tegen 2010 - No more than 10% early school leavers (18-24)

- Decrease of at least 20% in the percentage of low achieving pupils in reading literacy (PISA level 1 or lower)

- At least 85% of 22 year olds should have completed upper secondary education

- Increase of at least 15% in the number of tertiary graduates in MST, with a simultaneous decrease in the gender imbalance

- 12.5% of the adult population should participate in LLL (25-64)


 • Meten van “vooruitgang” Training

 • MST : OK maar gender imbalance blijft

 • Deelname LLL : achteruitgang in 2006

 • Vroegtijdige schoolverlaters : verbetering maar te traag

 • HSO diploma : vooruitgang maar onvoldoende

 • Laagpresteerders : achteruitgang


IV. TrainingOverzicht van de indicatoren bij de beleidsdomeinen

 • Improving equity in education and training

  A. Access for allb Training. Vroegtijdige schoolverlaters


b. Vroegtijdige schoolverlaters: enkel diploma LSO of lager en niet in onderwijs of opleiding

* Doelstelling EU

* Risicogroepen: kansarmen, migranten

* Geografische kloof zuidelijke lidstaten


c. Kinderen met specifieke leerbehoeften (SEN = Special Educational Needs)

→ * In segregated settings

* In inclusive settings

→ 3 categorieën: SENDDD

* Disabilities

* Difficulties

* Disadvantages

→ Gender problematiek


Disabilities Educational Needs)


Disabilities Educational Needs)


Difficulties Educational Needs)


Disadvantages Educational Needs)


B. Equity of conditions: impact van socio-economische en culturele achtergrond op leerprestaties


a. Opleidingsniveau ouders culturele achtergrond op leerprestaties


b. Eenouder- culturele achtergrond op leerprestaties

gezinnen


c. Arbeidssituatie culturele achtergrond op leerprestaties

ouders


d. Migranten culturele achtergrond op leerprestaties


e. Thuistaal en leerprestaties culturele achtergrond op leerprestaties

Duidelijke impact maar geen tabellen


2. culturele achtergrond op leerprestatiesPromoting efficiency in education

Vooraf: nog geen overeenstemming over indicator

a. Inputs:

- Investeringen in onderwijs algemeen

- Groei in 2000-2003

- Vertraging in 2004


Investeringen in hoger onderwijs: EU: 1,34 %, USA: 2,80 % van BNP

- Publieke investeringen: EU en USA gelijkaardig

- Private investeringen: USA: 7 X EU

Ook: teacher-student ratio

average instruction time per teacher


Inputs 2,80 % van BNP


b. Outputs 2,80 % van BNP

Kwantitatief: educational attainment, completion rates

Kwalitatief: leerresultaten (PISA, TIMSS). Vooral secundair onderwijs!

c. Outcomes

Individueel niveau: gezondheid, loon, employability, enz.

Maatschappelijk: economische groei, tewerkstellingsgraad, sociale cohesie


- Rationale: een diploma HSO is essentieel voor een ‘professional career’ en voor volwaardige deelname aan levenslang leren.


Completion rates 2,80 % van BNP


Geografische spreiding 2,80 % van BNPGender verschillen 2,80 % van BNP4. Sleutelvaardigheden bij jongeren 2,80 % van BNP

a. Definitie

Key competences are those competences, which all individuals need for personal fulfilment and development, active citizenship, social inclusion and employment.

b. Welke?

* Communication in the mother tongue

* Communication in foreign languages

* Mathematical competence and basic competence in science and technology

* Digital competence

* Learning to learn

* Social and civic knowledge

* Sense of initiative and entrepeneurship

* Cultural awareness and expression


c. EU-doelstelling 2,80 % van BNP


d. Leesvaardigheid 2,80 % van BNP


e. ICT-skills 2,80 % van BNP

* Kwantitatief: in de EU in 2006

- 11 computers per 100 leerlingen

- 96 % van de scholen hebben internettoegang

- 67 % hebben breedband

* Grote impact van ICT op vakgebonden leerprestaties

* ICT een instrument om differentiatie in leerproces te bevorderen

f. Vreemde talen : ontwikkeling EILC


 • Modernisering leerplichtonderwijs 2,80 % van BNP

  Pro memorie:

  - School management: belang van kwalitatief hoogstaande schoolleiding, autonomie, evaluatie van onderwijssystemen, accountability, enz.

  - Professionele ontwikkeling van leerkrachten

  - Scholen als multi-functionele centra

  - Financiering van scholen


 • Modernisering VET 2,80 % van BNP

  a. Participatie aan VET (Isced 3)

  - 55 % van de leerlingen in VET

  - Grote verschillen tussen landen

  - Stijgende participatie in professionele bachelor programma (Isced 5 B)

  - Hogere dropout rates in VET-programma

  b. Labour market outcomes

  Betere resultaten bij de ‘duale systemen’ (Duitsland, Oostenrijk, Denemarken). Minder jeugdwerkloosheid


 • Modernisering higher education (Bologna) 2,80 % van BNP

  a. Belang van hoger onderwijs:

  - Grote rol in de kennismaatschappij

  - Bijdrage van universiteiten tot realisatie van de Lissabonstrategie

  - Moderniseringsagenda voor universiteiten; education, research, innovation

  - Oprichting European Institute for Technology


b. MST-graduates 2,80 % van BNP

Definitie:

Europese doelstelling


- Trends in de 2,80 % van BNP

studentenbevolking


- Graduates in MST 2,80 % van BNP


- Gender in balance 2,80 % van BNP


- Kwaliteit instellingen 2,80 % van BNP

hoger onderwijs


Criteria voor ranking 2,80 % van BNP

Shanghai

- Research output

- Quality of education

- Quality of staff

- Size of institution

Times Higher Education Supplement

- Quality of faculty

- Quality of research output

- Quality of teaching environment

- International faculty

- International students


ad