Velkommen til foreldremøte - PowerPoint PPT Presentation

velkommen til foreldrem te n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til foreldremøte PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til foreldremøte

play fullscreen
1 / 10
Velkommen til foreldremøte
217 Views
Download Presentation
emera
Download Presentation

Velkommen til foreldremøte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Velkommen til foreldremøte

  2. Brakkene • Fungerer bra • Elevene takler overgangen fint • Bruker litt tid på å gå opp og ned • Mindre plass • Datarom er under oppføring – har fått opp maskiner, men ikke kommet ordentlig i gang her oppe. Har brukt datamaskiner på Sørbø i stedet. • Elevene har hver sin hylle og perm med skilleark – fungerer veldig bra.

  3. Sykle til skolen • Sykkelgården i dag i regi av Trygg Trafikk – elevene var fornøyde  • Går det fint å sykle til skolen? Fikk inntrykk av at foreldre syntes dette fungerer fint.

  4. Nasjonale prøver • Lesing – skriftlig - ferdig • Regning – data – gjennomføres i uke 42. Eksempelprøve ligger ute på nettsiden vår. Flott hvis dere kan ta dere tid til å sitte sammen med eleven for å hjelpe og forklare der det er vanskelig. • Engelsk – data - ferdig • Alle nasjonale prøver inneholder lette, middels og vanskelige oppgaver

  5. Utviklingssamtaler • Blir gjennomført i uke 45 og 46, men ta gjerne kontakt dersom det er noe dere lurer på før den tid.

  6. Klassemiljø • Vi opplever et godt klassemiljø – fikk ikke noen andre innspill fra foreldre her • Vi opplever at elevene tar vare på hverandre • Fokus på at alle får være med • Skolemiljø en time i uken. Vi jobber ut i fra Lions sitt opplæringsprogram om skolemiljø ”Det er mitt valg”. • Til nå har vi laget klasseregler elevene selv har blitt enige om. Elevene har begynt å skjønne at krangler ofte skyldes misforståelser og er opptatt av å ordne opp i dette.

  7. Trivselsprogrammet • Fortsetter i år hvert matfriminutt. Dette året er også Ganddal skole med (to 5.trinnsklasser som holder til i brakkene) • Lærere og elever er fornøyde • Mye aktivitet i skolegården • Engasjerte trivselsledere – de blir valgt 2 ganger i året av medelever, og elevene tar oppgaven seriøst.

  8. Praktisk • Minner om innesko • Mange glemmer gymtøy (gym 2.time hver onsdag) • Elevene pakker selv bøkene med seg hjem – det henger en stor lekseplan i klasserommet som vi oppfordrer elevene til å lese før de går hjem • Egen leksebok i norsk • Får 1. års lærerskolestudenter i uke 42, 43, 44

  9. Trinnkontakter • InglenImsland – inglene@broadpark.no • RominaKabir – rominakabir@yahoo.no Ta gjerne kontakt med trinnkontaktene dersom dere ønsker å komme med innspill til felles aktiviteter med klassen og lignende.

  10. Innspill fra rektor • Rektor ,Hans Skjæveland ,var inne i ca 20 minutt og pratet om mobbing. Det har vært mye fokus i media den senere tiden og er viktig å jobbe i forkant av. Rektor minnet om at vi som skole har mye å bidra med, men at foreldre ikke må undervurdere hvor mye de kan påvirke i positiv retning også. • Legger ved en link som er laget av utdanningsdirektoratet som er ganske bra. • http://vimeo.com/48723091 • Det er ingen annen kraft som er så stor som kraften som oppstår når skole og foresatte har samme fokus og mål når det oppstår mobbesituasjoner • Dette gjelder både mtp foresatte til den som blir utsatt for mobbing, og foresatte til den som mobber