strat giai s zleti tervez s
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stratégiai és üzleti tervezés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

Stratégiai és üzleti tervezés - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Stratégiai és üzleti tervezés. Levelező 2012.09.29. Finanszírozás. Eredménykimutatás fogalma.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stratégiai és üzleti tervezés' - sharis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strat giai s zleti tervez s

Stratégiai és üzleti tervezés

Levelező 2012.09.29.

Finanszírozás

eredm nykimutat s fogalma
Eredménykimutatás fogalma

Olyan számviteli okmány, amely egy adott idszakra vonatkozóan, a törvényben meghatározott szerkezetben, összevontan és pénzértékben kifejezve tartalmazza a tárgyévi mérleg szerinti eredmény levezetését.

eredm nykateg ri k tartalma
Eredménykategóriák tartalma
 • Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:

• A főprofil eredményességéről, az üzletmenet sikerességéről tájékoztat

 • Pénzügyi mveletek eredménye:

• A pénzügyi tranzakciók (kölcsön felvétele, kölcsön/ hitel nyújtása, értékpapír adás-vétele, befektetési tevékenység stb.) bevételeinek és ráfordításainak különbségét mutatja.

 • Rendkívüli eredmény:

• A rendszeres üzletmeneten kívül és, a szokásos vállalkozási tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó események eredményét jelöli ki.

slide4
I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I. ± II. + III. – IV. – V. – VI. – VII.)

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII. – IX.)

C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)

X. Rendkívüli bevételek

XI. Rendkívüli ráfordítások

D. Rendkívüli eredmény (X. – XI.)

E. Adózás előtti eredmény (± C ± D)

XII. Adófizetési kötelezettség

F. Adózott eredmény (± E – XII.)

XIII. Jóváhagyott osztalék

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

m rleg
Mérleg

Olyan számviteli okmány, amely a vállalat vagyonát adott időpontra vonatkozóan, megfelelően értékelve, pénzértékben összesítve, előírt csoportosításban tartalmazza.

id beli elhat rol sok
Időbeli elhatárolások
 • Az aktiv időbeli elhatarolasok olyan bevételek, melyek ténylegesen csak a következő üzleti évben jelennek meg, de az adott üzleti évet illetik meg, ill. olyan ráfordítások, melyek ugyan az adott üzleti évben merulnek fel, de a következő üzleti évek hozamai érdekében.
 • A passzív időbeli elhatárolások közt azon bevételeket kell kimutatni, melyeket a vállalkozás a fordulónap előtt már elszámolt, de azok a következő üzleti évre vonatkoznak. Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni azon ráfordításokat is, melyek a fordulónapot követően merültek ugyan fel, de a tárgyidőszakra vonatkoznak.
cash flow kimutat s
Cash Flow kimutatás

A cash flow kimutatás a vállalkozás pénzeszközeinek változásáról ad képet. Az egyik célja, hogy információt szolgáltasson a vállalkozás egy adott időszakában befolyó és kifizetett penzeszközeiről. A másik célja pedig, hogy értékelni tudjuk a vállalkozás befektetési és finanszirozási tevékenységét, továbbá segít a befektetőknek és hitelezőknek, hogy mérlegelni tudják a következőket:

 • A vizsgalt vallalkozas eleget tud-e tenni a kotelezettsegeinek, esetleg tud-e osztalekot fizetni?
 • A vallalkozas beveteleinek es kifizeteseinek kozotti elteres okai?
 • Tud-e a vallalkozas pozitiv cash flow-t termelni?
cash flow kimutat s1
Cash Flow kimutatás

A Cash Flow kimutatást mindíg három lépcsőben kell elkészíteni, melyek az alábbiak:

 • Működési cash flow meghatározása,
 • Befektetési tevékenységből származó cash flow
 • Finanszirozás cash flow-ja.

A három területnek az összesített cash flow-ja adja meg a pénzeszközök tényleges változását.

a v llalkoz s finansz roz sa s kezd t ke sz ks glete
A vállalkozás finanszírozása és kezdőtőke szükséglete

Módszerek egy kezdő vállalkozás tőkeszükségletének a biztosításához:

 • Spórolt pénz
 • Barátok, család pénze
 • Banki hitel
 • Kormányzati pályázatok
 • Az üzleti szféra által rendezett pályázatok
 • Üzleti Angyalok
 • Kockázati befektető, szakmai befektető, stratégiai befektető
tipikus k lts gek az indul skor
Tipikus költségek az induláskor
 • cégbejegyzés költségei
 • a termék vagy szolgáltatás előállításának költségei
 • kereskedelmi tevékenységnél a nyitókészlet költségei
 • ha felmerül, akkor bérleti díj
 • rezsiköltségek, ideszámítva a telefon és internet díját is
 • irodaszer és eszközök költségei
 • egy szűkebb keret a marketing és reklám tevékenységre
 • a kötelező járulékok és adók
 • bérköltségek
bels s k ls finansz roz s
Belső és külső finanszírozás
 • Belső finanszírozás
  • Forrás megtérülésből
   • Amortizációági forrás
  • Forrás többletből
   • Nyereségági forrás
 • Külső finanszírozás
  • Forrás hitelből, kölcsönből
   • Hitelági forrás
  • Kereskedelmi hitel
   • szállítók
  • Tartós passzívák
   • Bér-, járulék-, adótartozások
  • Vevői előrefizetése
  • Egyéb kötelezettségek
   • Kötvény kibocsátás, faktoring, lízing
a k ls finansz roz s form i
A külső finanszírozás formái:
 • Hosszú lejáratú
  • Részesedés finanszírozás
   • kockázati tőkebevonás
   • részvénykibocsátás
  • Kötvénykibocsátás
  • Beruházási hitelezés
  • Lízing, forfetírozás
 • Rövid lejáratú
  • Forgóeszköz hitelezés
  • Faktoring
a k tv ny valamint hitellel t rt n hossz t v finansz roz s sszehasonl t sa
A kötvény, valamint hitellel történő hosszú távú finanszírozás összehasonlítása

Az összehasonlítás során mindvégig feltételezni fogjuk, hogy a következő két feltételezés teljesül:

 • kibocsátó kaphatna bankhitelt
 • a kötvényekkel szemben potenciális kereslet mutatkozik, a kibocsátás sikeres lehet.
a k tv ny valamint hitellel t rt n hossz t v finansz roz s sszehasonl t sa1
A kötvény, valamint hitellel történő hosszú távú finanszírozás összehasonlítása
 • A folyósítás ütemezésea kötvényeknél a kötvények lezárásakor egy összegben, míg a banki hitelnél ütemezve történik.
 • A lejárati idő kérdésében lényeges különbség nincsen.
 • A törlesztés kezdete, ütemezése az egyik legjelentősebb különbség a kötvénykibocsátás vs. hitelfelvétel kérdésben. Amíg a banki hitelek visszafizetése már a futamidő alatt megkezdődik, addig a kötvényeknél kedvezőbb esetben csak a futamidő lejártakor, egy összegben történik a kifizetés.
a k tv ny valamint hitellel t rt n hossz t v finansz roz s sszehasonl t sa2
A kötvény, valamint hitellel történő hosszú távú finanszírozás összehasonlítása
 • Mind a beruházási hitel, mind a kölcsön törlesztő részleteiaz adózott eredményt terhelik.
 • A kölcsönforrás ára is igen sarkalatos szempont ebben a kérdésben. Mindkettőnél az árat az uralkodó pénzpiaci kamatok határozzák meg. De ennek megjelenési formája azonban jelentősen eltér egymástól a két konstrukció esetén.
  • Bankhitel esetében az éves kamat mértékét, vagyis a kölcsönforrás árát a kamatláb határozza meg.
  • Ezzel szemben, a kötvénykibocsátásnál a befektetőknek fizetendő jövedelem kétféleképpen is realizálódhat, árfolyamnyereség (kibocsátási ár – névérték), illetve nominális kamat formájában.
a k tv ny valamint hitellel t rt n hossz t v finansz roz s sszehasonl t sa3
A kötvény, valamint hitellel történő hosszú távú finanszírozás összehasonlítása
 • A hitelfelvétel járulékos költségei közel egyformának tekinthetők, hiszen minkét esetben terhelheti lebonyolítási jutalék, esetleges garanciaszolgáltatási díj a kibocsátót.
 • A kamat visszafizetésének forrásais eltérő lehet a két konstrukció esetében. Amennyiben a kölcsönt fejlesztésre fordítják, úgy a bankhitel kamata a beruházás üzembe helyzéséigaz adózott nyereséget terheli, s csak ezután az ÉCSL folyamatán keresztül válik költséggé, míg a kötvény kamata mindig is termelési költség marad. Ezen eltérés (ami a számviteli elszámolás különbözőségéből ered) jelentős adómegtakarítással járhat, ezáltal csökkentve a kötvénykibocsátás költségeit.
l zing
LÍZING
 • A lízing olyan üzleti megállapodás, mely szerint a lízingbe adó megvásárolja a lízingbe vevő által kiválasztott eszközt (lízingtárgyat, amely lehet autó, ingatlan, vagy egyéb, nagy értékű tárgy), amit rendszeres díjfizetés ellenében a lízingbe vevőnek átenged.
 • A lízing egy finanszírozási forma, és mint ilyen a hitelfelvétel egy lehetséges alternatívája.
 • A lízingcég, kockázati okokból, a tulajdonjogot a futamidő végéig, illetve az esetleges előtörlesztésig fenntartja. Tehát úgy is felfoghatjuk tehát ezt a finanszírozást, mint egy fordított zálogjogot, nem akkor kerül az eszköz a bank tulajdonába, amikor az ügyfél nem fizet, hanem fordítva, akkor kerül az eszköz az adós birtokába, amikor kötelezettségeit teljesítette.
l zing1
LÍZING

A lízingnek alapvetően két típusa létezik:

- pénzügyi lízing

- operatív lízing

p nz gyi l zing
Pénzügyi lízing
 • A lízingbe adó a lízingbe vevő által megjelölt szállítótól, a lízingbe vevő által kiválasztott eszközt megvásárolja, és a lízingbe vevőnek díjfizetés ellenében határozott idejű használatra átadja, és egyben lehetőséget teremt arra, hogy a szerződésben meghatározott futamidő lejártával az eszköz a tulajdonába kerüljön.
p nz gyi l zing1
Pénzügyi lízing
 • A lízing tárgya ingatlan és ingó dolog is lehet.
 • Éven túli, határozott idejű (jellemzően 5-35 éves) szerződés.
 • A pénzügyi lízingszerződés felmondható, az ezzel járó veszteséget a lízingbevevő viseli.
 • Kockázatelemzési és hitelbírálati eljárása nagymértékben megegyezik a „hagyományos” hitel-kérelem elbírálást előkészítő folyamattal.
 • Vállalati ügyfelek esetében a lízingbe vevő könyveiben kerül aktiválásra a lízingtárgy, s így ő jogosult az értékcsökkenés elszámolására is
p nz gyi l zing2
Pénzügyi lízing

A pénzügyi lízingnek két típusa van:

- zártvégű pénzügyi lízing

- nyílt végű pénzügyi lízing

p nz gyi l zing3
Pénzügyi lízing

Zártvégű pénzügyi lízing: A lízingtárgy az utolsó lízingdíj, illetve – amennyiben van – a maradványérték megfizetését követően automatikusan a lízingbe vevő tulajdonába kerül.

- Termékértékesítésnek minősül, ezért a lízingbevevőnek a lízing kezdetekor meg kell fizetnie a teljes tőkeértékre jutó ÁFA összegét, amelyet – amennyiben ÁFA-visszaigénylésre jogosult – a későbbiekben visszaigényelhet.

p nz gyi l zing4
Pénzügyi lízing
 • Nyílt végű pénzügyi lízing: A futamidő végén a lízingbe vevő döntheti el, hogy a maradványértéket megfizetve a lízingtárgy tulajdonosává válik, vagy arra vevőt jelöl ki, vagy a szerződés meghosszabbítását kéri a maradványértékről indulva, vagy nem kíván tulajdonjogot szerezni a lízingtárgy fölött.

- Pénzügyi szolgáltatás, így az ÁFA a teljesítéssel arányosan fizethető, ezért nyílt végű pénzügyi lízing annak ajánlható, aki nem tud ÁFÁ-t visszaigényelni. Kamat csak a nettó finanszírozott összegre fizetendő, az ÁFA a törlesztett tőke arányában, kamatmentesen törleszthető, így finanszírozott összeg 27%-os ÁFA-része kamatmentes.

operat v l zing
Operatív lízing
 • A lízingbe adó a tulajdonában lévő eszközt a lízingbe vevőnek előre, meghatározott időre, díjfizetés ellenében használatra átadja, de a futamidő lejártával a lízingbe vevő az adott eszközt köteles a lízingbe adónak visszaadni.

- Éven túli, határozott idejű szerződés.

- Általában jelentős első befizetést kell a lízingbe vevőnek fizetnie.

- A lízingbe vevőnek a bruttó, azaz az ÁFÁ-val növelt bérleti díjat kell megfizetnie.

- A lízingtárgyat, a tárgyi eszközök között a lízingbe adó tartja nyilván könyveiben, illetve az értékcsökkenést (amortizációt) is a lízingtársaság számolhatja el költségei között.

- Ezzel párhuzamosan a lízingbe vevő, amennyiben az vállalkozás, a lízingdíjat tudja költségként elszámolni.

a l zing gyletek csoportos t sa a l zing t rgy szempontj b l
A lízingügyletek csoportosítása a lízing tárgy szempontjából

A lízingügyleteket a lízing tárgya szempontjából három fő csoportra tudjuk elkülöníteni:

- lakás (ingatlan)

- gépjármű

- eszköz (gép/berendezés)

a l zing gyletek csoportos t sa a l zing t rgy szempontj b l1
A lízingügyletek csoportosítása a lízing tárgy szempontjából

Lakáslízing (ingatlanlízing)

 • magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek egyaránt igénybe vehetnek
 • pénzügyi lízing formájában nyújtják az intézmények
 • új lakásra, ingatlanra jellemzően a nyílt végű, használt lakásra, ingatlanra a zárt végű pénzügyi lízinget alkalmaznak
 • Ipari ingatlanok esetében mind a pénzügyi, mind az operatív lízing előfordul
 • maximális futamideje 25 év, a minimális finanszírozási összeg általában 5 millió forint
 • forint és devizaalapon is elérhető a piacon
a l zing gyletek csoportos t sa a l zing t rgy szempontj b l2
A lízingügyletek csoportosítása a lízing tárgy szempontjából

Gépjárműlízing

 • a lízingbe vevő magánszemély és gazdálkodó szervezet, vállalkozás is lehet
 • forint és deviza alapon is elérhető
 • forint alapú pénzügyi lízing esetén a gépjármű piaci értékének 80%-át, euró alapú lízingnél a 60%-át, egyéb deviza esetében pedig az 50%-át, azaz a gépjárműhitelhez képest minden esetben alacsonyabb önerőt szükséges lízing esetében biztosítani

- a törzskönyv a lízingbe adónál marad, ezzel biztosítja a lízingcég azt, hogy a gépjárművet a lízingbe vevő nem adja el

a l zing gyletek csoportos t sa a l zing t rgy szempontj b l3
A lízingügyletek csoportosítása a lízing tárgy szempontjából

Eszközlízing

 • elsősorban gazdálkodó szervezetek vagy egyéni vállalkozók veszik igénybe
 • valójában a beruházási hitel egyik alternatívája

Az eszközlízing előnye, hogy

- nagy összegű indulóköltség nélkül teszi lehetővé nagy értékű eszközök használatát;

- olyan eszközök használatát teszi lehetővé, amely sok vállalkozás számára elérhetetlen lenne;

- akár 100%-os, azaz önerő nélküli finanszírozás is lehetséges.

faktor l s
Faktorálás
 • A faktorálás bankári biztosítékokkal nem fedezett, áruszállításból vagy szolgáltatásnyújtásból származó rövid lejáratú számlakövetelések azok engedményezésén alapuló megelőlegezését jelenti, melyet a faktor cég végez. Egy olyan összetett szolgáltatást jelent, melyekből a faktornak legalább kettőt kell nyújtania:
 • Finanszírozás: a faktor a követelés megvásárlásával előleget ad az eladó számára
 • Adminisztratív feladatok: a követelés megvásárlásával együtt a faktor átvállalja az azzal kapcsolatos nyilvántartási feladatokat, gondoskodik a követelések behajtásáról, tájékoztathatja az eladót a vevők hitelképességéről
 • Kockázatvállalás: a faktor az előleg nyújtásakor az általa megítélt mértékben átvállalhatja a vevőkockázatot.
forfet roz s
Forfetírozás
 • A forfetírozás közép- és hosszúlejáratú, általában különböző időpontokban esedékes nagyösszegű követeléssorozat megvásárlása, visszkereset nélkül. Hasonlóságot mutat a faktoringgal. A két rokon ügylet különbsége lényegben abban mutatkozik meg, hogy a faktoringnál elsősorban rövid távú kereskedelmi ügyletekből származó számlakövetelések eladására kerül sor, míg a forfetírozás jellemzően beruházási javak értékesítéséhez kapcsolódó okmányok eladását jelenti, de az ügyletbe számlakövetelések is bevonhatók.
ven bel li forg eszk zhitelek
Éven belüli forgóeszközhitelek
 • Célja általában a hitelfelvevő likviditási problémáinak kezelése.
 • A felvehető forgóeszközhitelt a vállalkozás gazdálkodása és éves árbevétele függvényében szokták meghatározni.
 • Futamideje lehet rövid és középlejáratú.
 • Biztosítékaáltalában a finanszírozott készlet, a vevőállomány, a vállalkozás vagyona, pénzeszköze, esetenként a vállalkozás ingatlana, illetve gépei, berendezései.
 • A bank a likviditást vizsgálja.
 • Két típusa:
  • rulírozóforgóeszközhitel

(folyószámlahitel rulírozó forgóeszközhitel)

  • egyszeri forgóeszközhitel
ven t li beruh z si hitelek
Éven túli beruházási hitelek
 • A vállalkozás hosszú távú beruházásainak, fejlesztéseinek, projektjeinek finanszírozására szolgálnak.
 • A bank pedig nem csak az adós hitelminőségét, hanem a megvalósítandó projekt életképességét is vizsgálja.
 • A hitel visszafizetésének fedezete maga a gazdálkodó szervezet esetleges többletnyeresége, amely a beruházás sikeres megvalósulásával elért többlet cash flowból származik.
 • A hitelkérelemhez az üzleti terv benyújtása is szükséges.
 • A bank inkább az adósságállományt vizsgálja.
 • Jellemző a szakaszos, számlák alapján történő lehívás.
 • Forintban és egyéb devizában is igényelhetők.
 • Az esetleg nagytöbbségében bizonyos saját erő is szükséges.
 • Közép- és hosszú lejáratú hitelekről van szó
t mogatott hitelkonstrukci k
Támogatott hitelkonstrukciók

A támogatások típusai:

 • Hazai támogatások, kedvezményes hitelkonstrukciók.
 • Állami garanciaintézmények
 • EU támogatás és a hozzá kapcsolódó hazai társfinanszírozás

A pénzügyi támogatásra szolgáló eszközöket csoportba oszthatjuk:

• vissza nem térítendő támogatások,

• kedvezményes feltételű (pl.: kamattámogatás mellett) nyújtott hitelek,

• kockázati tőke konstrukciók,

• állami garanciavállalás.

t mogatott hitelkonstrukci k1
Támogatott hitelkonstrukciók

A vissza nem térítendő támogatások közül kiemelendő az Európai Unió Strukturális és Kohéziós Alapok támogatási rendszerében pályázható támogatások.

A bankok elsősorban két módon kapcsolódhatnak az ilyen pályázati támogatásokhoz:

- Bankgarancia nyújtása

- Saját erő kiegészítése

t mogatott hitelkonstrukci k2
Támogatott hitelkonstrukciók

Kedvezményes hitel kamattámogatással:

 • Új Széchenyi Kombinált MikrohitelOrszágos MikrohitelProgram
 • Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitel
 • Új Széchenyi Hitel
 • Új Magyarország Forgóeszköz Hitel
 • Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel és Új Széchenyi Hitel
 • MFB által támogatott hitelkonstrukciók
t mogatott hitelkonstrukci k3
Támogatott hitelkonstrukciók

Kockázati tőke konstrukciók szintén a JEREMIE programon belül megvalósuló olyan segítség a KKV-k számára, ahol kockázati tőke alapok biztosíthatnak fejlesztési forrásokat, tőkét a vállalkozások számára, a hozamból való részesedés elvárása mellett.

t mogatott hitelkonstrukci k4
Támogatott hitelkonstrukciók

Állami garanciavállalás

Az állam – valamely szervezetén keresztül – garanciát vállal arra az esetre, ha a vállalkozó mégsem tudná törleszteni bankhitelét. Mivel az állami garancia jelentősen csökkenti az adós hitelkockázatát, ezért a bankok az ilyen módon támogatott hitelekre alacsony kamatfelárat tudnak szabni. Ilyen a JEREMIE programon belül megvalósuló Mikrohitel program vagy Új Széchenyi kártya konstrukció.

v lt lesz m tol s
Váltóleszámítolás

Amennyiben a váltó birtokosának a váltó esedékessége előtt pénzre van szüksége, akkor a váltót eladhatja egy banknak, azaz leszámítoltathatja a váltót.

A bank a váltót úgy vásárolja meg, hogy a lejáratig hátralévő időre kamatot számít fel és azzal csökkenti a váltó névértékét, az ügyfélnek pedig ezt a diszkontált (kamattal csökkentett) összeget fizeti ki. A váltóleszámítolás előnye tehát, hogy a váltó birtokosa a váltó lejárata előtt juthat pénzhez, finanszírozáshoz.

bankgarancia
BANKGARANCIA

Bankgarancia: A bank harmadik személy javára vállalt önálló fizetési kötelezettsége, amelyet a bank a garancianyilatkozatban vállalt kötelezettségének megfelelően – így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, illetőleg okmányok benyújtása esetén – és feltételek szerint teljesít, tekintet nélkül az ügyfél és a harmadik személy közötti jogviszony tartalmára.

bankgarancia1
BANKGARANCIA

Típusai:

 • Fizetési garancia
 • Ajánlati vagy tender garanciát
 • Szerződési garancia
 • Jóteljesítésigarancia
 • Elõleg-visszafizetésigarancia
 • Jövedéki bankgarancia
 • Vámbiztosíték céljából vállalt garancia
 • Hitelfedezeti bankgarancia
 • Konstrukciós bankgarancia
 • Pályázati bankgarancia
 • Szállítási garancia
f inansz roz s nak folyamata
Finanszírozásának folyamata
 • A hitelkérelem befogadása
 • A hiteldöntést előkészítő hitelbírálat, vagy kockázatkezelés (Minősítik az ügyfelet a belső minősítési paramétereik szerint)
 • A hiteldöntés
 • A hiteladminisztráció
 • A hitelmonitoring
a hitelk relem ssze ll t sa
A hitelkérelem összeállítása

A vállalkozás a hitelkérelmét a bank felé benyújtja. Nincsen hivatalos formába öntve. A hitelkérelemnek tartalmaznia kell a hitelkérelem célját, fajtáját, összegét (pénznem megjelölésével), igénybevételének tervezett időpontját, ütemezését, illetve a felajánlott biztosítékokat. A hiteligénylő a kérelmében általában bemutatja a vállalkozást, értékelést ad a cég gazdálkodásáról. A kérelemből annak is ki kell derülnie, hogy a vállalkozás mikor és milyen forrásokból képes a kért hitel törlesztésére. Szokásos mellékletek tartalmazzák:

- a vállalkozás létét és folyamatos működését igazoló okmányok (cégbírósági bejegyzés, stb.)

- az utolsó két vagy három év számviteli beszámolója, és a cég legutóbbi főkönyvi kivonata

- a tulajdonosokra vonatkozó információk

- a fontosabb szállítók és vevők felsorolása

- üzleti (de legalább pénzügyi) terv a kért hitel időtartamára

hitelb r lat
Hitelbírálat

Feladata, hogy az igénylő gazdálkodásának és körülményeinek értékelésével minél megalapozottabbá tegye a kölcsön folyósítására vonatkozó döntést. Szokásos elemei az ügyfélminősítés, biztosítékok értékelése, illetve az ügyletminősítés.

gyf lmin s t s
Ügyfélminősítés
 • A Bank a minősítés során használhat gazdasági adatokat (mérleg stb), illetve más, nem számszerűsíthető adatokat is (szubjektív). A számszerűsíthető adatok többek között takarják a cég:

- tőkeellátottságát

- likviditását

- jövedelmezőségét

- adósszolgálatviselő képességét

 • A nem számszerűsíthető adatok lehetnek:

- tulajdonosi szerkezet

- vállalkozás vezetése

- piaci pozíció

- környezetvédelmi szempontok

- számviteli információs rendszer korszerűsége

- a hiteligénylővel kapcsolatos korábbi tapasztalatok

felaj nlott biztos t kok rt kel se
Felajánlott biztosítékok értékelése
 • A minősítés fejlődése ma már azt hozta magával, hogy a biztosítékokat is minősíti a bank, és ezért az is előfordulhat, hogy egy gyengébben minősített cég jó biztosítékokkal könyebben kap hitelt, mint egy jó minősítésű cég gyengébb minősítésű biztosítékokkal. A biztosítékoknál a meghatározó tényezők a következők lehetnek:
 • piaci érték
 • értékállóság
 • tehermentesség
 • mobilizálhatóság
 • érvényesíthetőség
 • Az értékelési metódusokat az únfedezetértékelési szabályzatban foglalják össze.
gyletmin s t s
Ügyletminősítés
 • Itt azt vizsgálják, hogy a rendelkezésre álló információkat figyelembe véve érdemes-e a kért célra hitel folyósítani, a hiteligény gazdaságilag és pénzügyileg mennyire megalapozott, és biztosított-e a törlesztés. Előfordulhat, hogy a Bank beiktat egy helyszíni szemlét is ebben a fázisban, hogy jobban megismerje a vállalkozást és annak gazdasági tevékenységét. Ezek után kockázati szempontból is elemezni szokták a hitelt. Ilyenkor figyelembe veszik a piac helyzetét, árfolyamokat, piaci pozíciót, környezetvédelmi szabályokat stb.
p lda
Példa
 • Előzetes tőkeszükséglet: 30.000e Ft
 • Rendelkezésre álló saját tőke: 10.000e Ft
 • Elvárt hozam: 30%
 • Külső forrás: 20.000e Ft
 • A külső forrást további tulajdonostárs biztosítja.
 • A külső forrást hitel felvételével tudja biztosítani.
k ls forr s biztos t sa tulajdonost rs bevon s val
Külső forrás biztosítása tulajdonostárs bevonásával
 • Együttesen elvárt hozam % =

saját tőke x (elvárt hozam%/100) + külső tőke x (elvárt hozam%/100)

előzetes tőkeszükséglet

a példa adataival: 10.000x30/100 + 20.000x50/100 = 43,33%

30.000

ugyanez értékben: 30.000x43,33/100 = 13.000e Ft

alulr l felfel
Alulról felfelé!
 • Mérleg szerinti eredmény >=0
 • Fizetett osztalék = tulajdonosok által elvárt hozam + osztalékadó (osztalékadó mértéke 20%)
 • Fizetett osztalék = a tulajdonosok által elvárt hozam+(fizetett osztalék x osztalékadó/100)
p lda folytat sa
Példa folytatása
 • Fizetett osztalék = 13.000/ 1-20/100) = 16.250e Ft
 • Adózott eredmény (minimum)= Fizetett osztalék = 16.250e Ft
 • Adózott eredmény = Adózás előtti eredmény – Társasági adó

(tárasági adó mértéke = 18%)

 • Adózás előtti eredmény = Adózott eredmény

1-(Társasági adó/100)

Példa adataival

Adózás előtti eredmény = 16.250/((1-(18%/100) = 19.187e Ft

realiz lhat rbev tel
Realizálható árbevétel
 • A vállalkozás által realizálható éves nettó árbevétel a következő három évben:
  • Minimum 96.000e Ft
  • Maximum 120.000e Ft
 • A forgalmazni kívánt terméken az elérhető bruttó haszonrés: 21%
realiz lhat brutt haszon
Realizálható bruttó haszon
 • Realizálható bruttó haszon minimum
  • 96.000x21%/100 = 20.160e Ft
 • Realizálható bruttó haszon maximum
  • 120.000x 21%/100 = 25.200e Ft

A realizálható bruttó haszon esetünkben megegyezik az Üzemi (Üzleti) Tevékenység Eredményével.

sszevet s
Összevetés
 • A finanszírozás megoldható, ha
  • elvárt<=1.1xrealizálható minimum
 • A finanszírozás várhatóan nem oldható meg ebben a formában, ha
  • Elvárt>=1.1xrealizálható minimum

Esetünkben a finanszírozás megoldható!

k ls forr s biztos t sa hitelfelv tellel
Külső forrás biztosítása hitelfelvétellel
 • Hitel összege: 20.000e Ft
 • Futamidő: 5 év
 • Türelmi idő: 1 év
 • Kamat 28%
 • Kezelési költség: minden évben a január 1-én fennálló tőketörlesztés 1%-a
 • Hitelbírálati díj: a hitel összegének 1%-a
 • Tőketörlesztés: 4 egyenlő részletben az év utolsó napján
eredm nykimutat s alulr l felfel
Eredménykimutatás alulról felfelé
 • Követelmény
  • Mérleg szerinti eredmény>= éves tőketörlesztési kötelezettség
 • Osztalék = tulajdonos által elvárt hozam + osztalékadó

Osztalék = 10.000eFtx30%/100 = 3.750eFt

1-20%/100

eredm nykimutat s alulr l felfel1
Eredménykimutatás alulról felfelé
 • Adózott eredmény = Mérleg szerinti eredmény + Fizetett osztalék
eredm nykimutat s alulr l felfel2
Eredménykimutatás alulról felfelé
 • Adózás előtti eredmény = Adózott eredmény

1-(Társasági adó%/100)

eredm nykimutat s alulr l felfel3
Eredménykimutatás alulról felfelé
 • Üzemi tevékenység eredménye = Adózás előtti eredmény + Hitelköltségek
eredm nykimutat s alulr l felfel4
Eredménykimutatás alulról felfelé
 • A vállalkozás által realizálható éves nettó árbevétel a következő 5 évben:
eredm nykimutat s alulr l felfel5
Eredménykimutatás alulról felfelé
 • Realizálható bruttó haszon
 • Realizálható bruttó haszon megegyezik az üzemi tevékenység eredményével!
konkl zi
Konklúzió
 • A finanszírozás megoldható, ha évenként rendre érvényesül, hogy elvárt <= realizálható
 • Megoldható!
ad