Krone Kapital Miljøledelses: Bekæmpelse af Forurening - PowerPoint PPT Presentation

krone kapital milj ledelses n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krone Kapital Miljøledelses: Bekæmpelse af Forurening PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krone Kapital Miljøledelses: Bekæmpelse af Forurening

play fullscreen
1 / 4
Krone Kapital Miljøledelses: Bekæmpelse af Forurening
160 Views
Download Presentation
shariahferrer
Download Presentation

Krone Kapital Miljøledelses: Bekæmpelse af Forurening

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KRONE KAPITAL MILJØLEDELSES Strenge Foranstaltninger til Bekæmpelse af Forurening http://english.eastday.com/e/130616/u1a7457767.html

  2. Kina har skitseret en række foranstaltninger for at bremse den luftforurening, der plager landet, lovede "skrappe foranstaltninger for hårde opgaver." Regeringen bør indarbejde optimering af landets økonomiske struktur og intensivere innovation i sin indsats for miljøbeskyttelse, sagde en erklæring udgivet efter et kabinet møde under forsæde af Premier Li Keqiang i går. Kina vil nøje kontrollere høje energi-forbrugende og forurenende industrier, justere dens energi struktur og forbedre kontrollen af PM2, 5, de lille luftbårne partikler, der udgør sundhedsrisici i befolkede områder og byer, det sagde. I perioder med kraftig forurening, bør lokale regeringer vedtage nødberedskab foranstaltninger, såsom trafikrestriktioner eller emissionsgrænseværdier for forurenende industrier, det sagde. Luftforurening i Kina, en stadig mere iøjnefaldende og diskuterede problemet, er resultatet af langsigtet akkumulering, erklæringen sagde. "Begrænse luftforurening er en kompliceret og systematisk projekt, der kræver lang og besværlig indsats." Andre forebyggende foranstaltninger omfatter reduktion af emissionen af

  3. forurenende stoffer, med særlig fokus på små kul-drevne kedler, miljøvenlige omdannelsen af store industrier og urban støv kontrol. Streng kontrol vil blive sat på plads for industrier, der producerer store mængder af affald og forurening og håber at udvide. Bestræbelser på at fjerne forældet teknologi i stål, cement og elektrolytisk aluminium industrier, blandt andre, vil også blive styrket. Sætningen svoret at fremme rene produktion og sat et mål om at reducere nøgleindustrier emissioner af vigtige forurenende stoffer med mindst 30 procent ved udgangen af 2017. Leverancer af ren energi såsom naturgas og metan vil øges, og byggeprojekter, der undlader at videregive miljømæssige evalueringer bør ikke gives tilladelse til at begynde. Foranstaltningerne bør håndhæves for at sikre forurening kontrolindsats kan træde i kraft så hurtigt som muligt og at nye punkter i den økonomiske vækst kan dyrkes på samme tid, tilføjet det.

  4. Regeringen har også planer om at etablere decharge standarder for nøgleindustrier og kræver forurenende virksomheder til at offentliggøre miljøoplysninger. Regeringen vil også give mere kredit støtte til projekter til at begrænse luftforureningen. Tidligere i denne måned, fremhævet miljøminister Zhou Shengxian industriel omstrukturering og tilpasse landets energimix som nøgler til at tackle den luftforurening. KILDE ARTIKEL: http://english.eastday.com/e/130616/u1a7457767.html BESØG: http://www.shelfari.com/groups/101394/discussions/478364/Crown-Capital-Management-Environmental-News http://pinterest.com/alysiapower27/crown-capital-management-jakarta-indonesia/