fyziol gia krvotvorby erytropo za hemoglob n elezo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fyziol ógia krvotvorby, erytropoéza, hemoglobín, železo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fyziol ógia krvotvorby, erytropoéza, hemoglobín, železo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Fyziol ógia krvotvorby, erytropoéza, hemoglobín, železo - PowerPoint PPT Presentation


 • 938 Views
 • Uploaded on

Fyziol ógia krvotvorby, erytropoéza, hemoglobín, železo. Prednáška pre 3. Ročník, Všeobecné lekárstvo. 71 ml/kg u muža, 66 ml/kg u ženy Časť bunková 45 % Erytrocyty – červené krvinky (zaisťujú výmenu plynov – kyslíku a oxidu uhličitého) Leukocyty

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fyziol ógia krvotvorby, erytropoéza, hemoglobín, železo' - shantell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fyziol gia krvotvorby erytropo za hemoglob n elezo

Fyziológia krvotvorby, erytropoéza, hemoglobín, železo

Prednáška pre 3. Ročník, Všeobecné lekárstvo

krv tekut org n
71 ml/kg u muža, 66 ml/kg u ženy

Časť bunková45 %

Erytrocyty

– červené krvinky (zaisťujú výmenu plynov – kyslíku a oxidu uhličitého)

Leukocyty

– biele krvinky (obranyschopnosť organizmu)

Trombocyty

– krvné doštičky (zastavenia krvácania, primárna hemostáza)

Krv – tekutý orgán
slide4
Časť tekutá – 55% objemu

Plazma

-80% voda

- organické látky (bielkoviny – albumíny, globulíny, fibrinogén, tuky, cukry, vitamíny, hormóny, produkty látkovej výmeny)

- anorganické látky

(katióny - Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, anióny...)

krvotvorba hemopo za
Krvotvorba - hemopoéza
 • tvorba krviniek v krvotvorných orgánoch
 • 3 štádiá

1) Mezoblastové – obdobie krvotvorby v

žĺtkovom vaku (14. - 19. deň)

2) Hepatolienálne – obdobie krvotvorby v pečeni a

slezine (1. - 2. mesiac)

3) Medulárne – obdobie krvotvorby v kostnej

dreni (KD) (5. - 6. mesiac)

 • mimodreňová krvotvorba zaniká v 2. - 3. týždni po narodení
z kladn krvotvorn tkaniv vyr baj krvn elementy a umo uj imunitn reakcie
Základné krvotvorné tkanivá-vyrábajú krvné elementy a umožňujú imunitné reakcie
 • Kostná dreň – KD
 • Týmus
 • Lymfatické uzliny
 • MALT – mucosa-associated lymphoid tissue
 • Slezina
 • Rezerva recirkulujúcich lymfocytov
 • Periférna krv
kostn dre a jej vy etrenie
Kostná dreň a jej vyšetrenie
 • fyziolog. krvotvorba v červenej KD (2600-4000 gr, aktívna 1/3 – 1/2)
 • punkcia KD aspiráciou

(hodnotí hematológ)

 • perkutánna trepanobiopsia KD

(hodnotí patológ)

erytropo za
Erytropoéza
 • proces tvorby erytrocytu v červenej (erytroidnej) vývojovej rade
 • počet ery 4,2-5,8 x 1012/l - muži
 • počet ery 3,8-5,2 x 1012/l - ženy
 • objem ery (MCV) 80-95 fl
 • priemerná hmotnosť hb/ery (MCHC)

27-32 pg

slide10
erytroidná progenitorová bunka (CFU-E)

proerytroblast

bazofilný erytroblast

polychromatofilný erytroblast

ortochrómny erytroblast

retikulocyt

erytrocyt

retikulocyt
Retikulocyt
 • nezrelá červená krvinka
 • neobsahuje jadro
 • zbytky RNA v podobe vlákien a zrniečok

(supravitálne farbenie brilantkrezylovou modrou)

 • v periférnej krvi 25-75x109/l
 • ↑ hladina Rtc. – retikulocytóza (akútne krvácanie, hemolytická žltačka, úspešná liečba Fe, k. listovou, vitamínom B12 – retikulocytárna kríza)
hemoglob n
Hemoglobín
 • červené krvné farbivo
 • 135-175 g/l – muži, 120-168 g/l ženy
 • 1 ml viaže 1,34 ml kyslíku
 • hem - protoporfyrín, tetrapyrolové jadro viaže Fe
 • globín - globínový reťazec
 • 1 molekula hemoglobínu – 4 globínové reťazce + 4 tetrapyrolové jadrá + 4 atómy železa
typy hemoglob nu
Typy hemoglobínu
 • HBA1 – α2β2
 • HBA2 - α2δ2 fyziologicky v dospelosti
 • HBF - α2γ2 fetálne obdobie
 • HB Gower I – ε4
 • HB Gower II - α2ε2 embryonálne obdobie
 • HB Portland
elezo fe
Železo - Fe
 • základný prvok hemoglobínu
 • celkový obsah v organizme 4 – 6 g

60 % hemoglobín

30 % ferritin, hemosiderín – zásoba

0,1 % transferin – transport

5 % myoglobín

dýchacie enzýmy

slide20
denný prívod 10 – 15 mg
 • ionizácia Fe žalúdočnou kyselinou
 • vstrebávanie v tenkom čreve 1 – 1,5 mg = denné straty
 • žena počas menštruácie – 1 mg viac
 • tehotenstvo, laktácia – 1,5 mg viac
 • nedostatok železa - sideropénia
leukopo za v vojov t di bieleho radu v kd a diferenci lny rozpo et leu z perif rnej krvi

Leukopoéza, vývojové štádiá bieleho radu v KD a diferenciálny rozpočet Leu z periférnej krvi

leukopo za
Leukopoéza
 • Tvorba bielych krviniek
 • Pluripotentná kmeňová bunka CFU -GEMM
 • Myelomonocytárny rad granulocyty

monocyty

(agranulocyty)

 • Lymfocytárny rad lymfocyty B

(agranulocyty) lymfocyty T

slide23
Lymfocyty B – humorálna, protilátková

imunita (dozrievanie v KD a

lymfatických orgánoch)

Lymfocyty T – bunková imunita (dozrievanie

v týmuse)

Granulocyty - eozinofily

- bazofily mikrofágy

- neutrofily

Monocyty – makrofágy (MMS)

Leukocytóza -↑ počet Leu >10 x 109/l

Leukopénia -↓ počet Leu < 4 x 109/l

slide25
Myeloblast – svetlá cytoplazma, svetlé ohraničené jadierka
 • Promyelocyt – najväčšia bunka bielej rady, širšia cytoplazma, azurofilné granulá
 • Myelocyt - svetlá cytoplazma, špecifické granulá (neutrofilné – červenofialové, eozinofilné – tehlovo červené, bazofilné - čiernomodré)
diferen ci lny rozpo et v perif rnej krvi pri norm lnej hodnote leu 4 0 9 0 x 10 9 l
Diferenciálny rozpočet v periférnej krvi pri normálnej hodnote Leu 4,0 - 9,0 x 109/l
 • Neutrofilné segmenty 59,0 – 65,0 %
 • Neutrofilné tyčky 2,0 – 4,0 %
 • Eozinofilné (tyčky, segmenty) 2,0 – 5,0%
 • Bazofilné (tyčky aj segmenty) 0,0 – 0,5 %
 • Monocyty 2,0 – 8,0 %
 • Lymfocyty 15,0 – 30,0 %
t rombocyty
Trombocyty
 • bezjadrové bunky; najmenšie bunky prítomné v krvi; vznikajú oddeľovaním cytoplazmy megakaryocytov v kostnej dreni
 • normálny počet 150-400x109/l; prežívajú v krvi 9-12 dní
 • obsahujú viacero typov granúl -  granulá, (denzné) granulá a  granulá = lyzozómy - granulá obsahujú viaceré látky dôležité pre hemostázu
 • v neaktívnom stave majú diskovitý tvar ( 2-4 m, V=4-8 fl), pri aktivácii dochádza k tvorbe výbežkov cytoplazmy - filopódíí  zväčšenie povrchu trombocytu
slide31

granulá

 granulá

PF4

FV

vWF

fibrinogén fibronektín

-tromboglobulín

ADP

ATP

Ca2+

serotonín

mitochodrie

mikrotubuly

denzný tubu-lárny systém

(hladké ER)

otvorený

kanalikulárny

systém

trombocyty v n tere perif rnej krvi 100x
trombocyty v nátere periférnej krvi (100x)

megakaryocyty v KD

trombocyt

neutrofil

erytrocyt

megakaryocyt

megakaryopo za tvorba krvn ch do ti iek
Megakaryopoéza -tvorba krvných doštičiek

CFU-MEG

megakaryoblast

promegakaryocyt

megakaryocyt

megakaryocyt
Megakaryocyt
 • najväčšia bunka krvotvorby
 • jadro – členené, laločnaté
 • vnútorné delenie bunky (↑ chromozomálna výbava)
 • cytoplazma – fialová, fialovočervená
 • fragmentácia plazmy
 • trombocyt – úlomok megakaryocytárnej cytoplazmy
prim rna hemost za
Primárna hemostáza
 • tvorba primárnej doštičkovej zátky pri poranení cievy
 • súhra trombocyty

cievna stena (konstrikcia)

von Willebrandov faktor

do ti kov funkcie
Doštičkové funkcie

1) adhézia – priľnanie doštičiek k obnaženému subendotelu (kolagén)

2) aktivácia - aktivácia doštičiek cez kolagénový receptor, zmena tvaru

3) degranulácia – uvoľňovacia reakcia (TXA2, PAF) z denzných a α-granúl

4) agregácia – naviazanie ďalších doštičiek, tvorba primárnej zátky