slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pyramus en Thisbe, de een de mooiste van de jongemannen, PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pyramus en Thisbe, de een de mooiste van de jongemannen,

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6
shannon-jordan

Pyramus en Thisbe, de een de mooiste van de jongemannen, - PowerPoint PPT Presentation

156 Views
Download Presentation
Pyramus en Thisbe, de een de mooiste van de jongemannen,
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pyramus et Thisbe, iuvenum pulcherrimus alter,altera, quas Oriens habuit, praelata puellis, Pyramus en Thisbe, de een de mooiste van de jongemannen, de andere uitstekend boven de meisjes die het Oosten bezat, iuvenum: geef naamval en getal. genitivus mv van iuvenis - Welk stijlfiguur treffen we aan in deze regels? Chiasme: kruisstelling iuvenum pulcherrimus alter altera praelata puellis

  2. contiguas tenuere domos, ubi dicitur altamcoctilibus muris cinxisse Semiramis urbem. Bewoonden aangrenzende huizen, daar waar men zegt dat Semiramis de hoge stad heeft omringd met bakstenen muren tenuere: verkorte vorm van tenuerunt. Dit laatste paste niet in het metrum. • Dicitur : N.c.I. Semiramis wordt gezegd dat  Men zegt dat Semiramis …. Semiramis: koningin en stichteres van Babylon Semiramis Building Babylon, by Edgar Degas (1861)

  3. Notitiam primosque gradus vicinia fecit,tempore crevit amor; Het feit dat ze buren waren maakte/veroorzaakte de kennismaking en de eerste toenaderingen, mettertijd groeide hun liefde. Ook hier kun je weer een chiasme ontdekken. Waar? vicinia fecit crevit amor

  4. taedae quoque iure coissent, sed vetuere patres: Ze zouden ook met een officieel huwelijk verbonden zijn geweest, maar hun vaders verboden het: taedae iure: lett. het recht van de fakkel. Fakkels werden bij een huwelijksstoet gedragen. Bedoeld wordt: officieel huwelijk. • coissent: coniunctivus plusquamperfectum  irrealis ; het is niet gebeurd. Waarom niet? hun vaders waren er tegen: sed vetuere patres vetuere: eigenlijk is het vetuerunt. Deze aanpassing is metri causa.

  5. quod non potuerevetare, ex aequo captis ardebant mentibus ambo. wat ze niet konden verbieden, in gelijke mate waren beiden verliefd nadat hun geest/ze door liefde waren gegrepen. -quod: relativum met ingesloten antecedent  id, quod - potuere: weer verkort voor potuerunt.

  6. Conscius omnis abest: nutu signisque loquuntur.Quoque magis tegitur, tectus magis aestuat ignis. Iedere medewetende ontbrak/niemand wist ervan: met hoofdknikken en gebaren spraken ze. En hoe meer de liefde geheim werd gehouden, des te meer brandde de geheime liefde. - omnis ev. betekent niet alle(n), maar ieder, elk