Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mauna Kea PowerPoint Presentation

Mauna Kea

216 Views Download Presentation
Download Presentation

Mauna Kea

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nahoru na horu Zdroj [3] a [4] Mauna Kea Mauna Kea Hra Pravidla hry Použité zdroje

 2. Mauna Kea sice není nejvyšší horou Austrálie, ani nejvyšší horou Oceánie, ale je nejvyšší horou na Zemi. Nad hladinu oceánu ční sice „pouhých“ 4 205 m, ale ponoříme-li se pod hladinu až k její patě, naměříme neuvěřitelných 10 205 m. Hra

 3. Mauna Kea – 4 205 m 14 13 12 13 14 11 12 11 10 9 10 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 Rozstřel 1 Zdroj [1] a [2]

 4. 1. Vyberte jednoho zástupce svého týmu. Kdo rychleji pozná zvíře na obrázku – vítězí. kiwi Hra Zdroj [5]

 5. ALOHA - můžeš pokračovat Hra

 6. Je mi líto Hra

 7. 1. Komu patří Havajské souostroví? Velké Británii Samostatný stát USA

 8. 1. Komu patří Papua-Nová Guinea? Samostatný stát Austrálie Guinea-Bissau

 9. 2. Jaký původ mají ostrovy – Nová Kaledonie, Nový Zéland, Tasmánie? Zdroj [6] Korálový Pevninský Sopečný

 10. 2. Jaký původ mají Karolíny a Marshallovy ostrovy? Zdroj [6] Korálový Pevninský Sopečný

 11. 3. Abel Tasman, po němž je pojmenována Tasmánie, byl původem… Zdroj [7] Angličan Nizozemec Španěl

 12. 3. Mořeplavec James Cook zemřel na Havaji, věděl/a bys, jakého byl původu? Zdroj [8] Portugalec Brit Američan

 13. 4. Aboriginové jsou původním obyvatelstvem… Havaje Velikonočních ostrovů Austrálie

 14. 4. Maoři jsou původním obyvatelstvem… Austrálie Guamu Nového Zélandu

 15. 5. Nauru se proslavilo těžbou… Mědi Ropy Železné rudy Diamantů Fosfátů

 16. 5. Nová Kaledonie se proslavila těžbou… Mědi Ropy Zlata Niklu Grafitu

 17. 6. Věděl/a bys, jaké je nejvyšší místo australského kontinentu? Zdroj [9] Mt. Ziel Mt. Kosciusko Mt. Woodroffe

 18. 6. Věděl/a bys, jak se jmenuje nejníže položené místo Austrálie? Zdroj [10] Eyreovo jezero Torrensovo jezero Gairdnerovo jezero

 19. 7. Občasným vodním tokům v Austrálii se říká… ? Creek Vádí

 20. 7. V Austrálii převažuje… Mírné klima Tropické klima

 21. 8. Víš, čím se živí koala? Zdroj [11] Blahovičník Bambus Hmyz

 22. 8. V jakém prostředí žije ptakopysk? Zdroj [12] Ve vodě i na souši Ve vodě Na souši

 23. 9. Věděl/a bys, jaký je domorodý název Ayers rock? Zdroj [13] Uluru Uhuru Umuru

 24. 9. Kde byl tento snímek pořízen? Zdroj [14] Vánoční ostrovy Kirimati Velikonoční ostrovy

 25. 10. Jak se nazývá jev, který je znázorněn na obrázku? Propustná vrstva Zdroj [15] Nepropustná vrstva hladina ? Gejzír Artéská studna Vývěr minerálního pramene

 26. 10. Věděl/a bys, jak se říká tropickým cyklónám v okolí Austrálie? Zdroj [16] Willy - Willy Hurikán Orkán

 27. 11. Do Mikronésie řadíme souostroví…? Přátelské ostrovy, Nauru, Markézy Mariany, Karolíny, Marshallovy ostrovy Společenské ostrovy, Havajské ostrovy, Západní Samoa

 28. 11. Do Melanésie řadíme tyto ostrovy… Nové Hebridy, Fidži, Cookovy ostrovy Nová Guinea, Nová Kaledonie, Fidži Šalamounovy ostrovy, Havajské ostrovy, Guam

 29. 12. Bitva o polynéské ostrovy Midway je jedna z nejvýznamnějších bitev druhé světové války. Víš, kdy se tato bitva uskutečnila? Zdroj [17] 1945 1914 1942

 30. 12. Pearl Harbour je přístav, jenž vstoupil do dějin. 7. prosince roku 1941 zde došlo k napadení americké námořní flotily Japonci. Víš, ve kterém souostroví tento přístav leží? Zdroj [18] Kiribati Havajské ostrovy Palauské ostrovy

 31. 13. Nejpopulárnějším sportem na Novém Zélandu je ragby. Ragbyový tým předvádí před každým mezinárodním utkáním domorodý tanec původních obyvatel – Maorů. Víš, jak se tomuto válečnému tanci říká? Zdroj [19] Ka mate Haka Upane

 32. 13. Víš, kde má původ dnes tolik populární bungee jumping? Moderní fanoušci Bungee Jumpingu nacházejí své kořeny ve starobylé legendě, kterou uchovává v paměti domorodý kmen v Oceánii. Žena, jež se rozhodla uniknout před zlým manželem, vyšplhala na vysoký strom, kde si uvázala ke kotníkům liánu. Manžel vylezl za ní, ale než se mu podařilo manželku chytit, vrhla se střemhlav hlavou dolů. Muž skočil také, ale zabil se. Žena přežila jen díky liáně přivázané ke kotníkům. Pak se již legenda rozchází ve dvou verzích. Jedna tvrdí, že muži začali skoky provozovat v obdivu k odvaze, kterou žena projevila, druhá verze říká, že se muži chtěli pojistit, aby je již žena nemohla oklamat. Tohoto obřadu se smějí účastnit jen muži. Časem se ze zvyku vyvinul rituál, kterým si domorodci pokoušeli zajistit dobrou úrodu. Každý rok očistili svahy od všech větví a kamenů, rozmělnili hlínu, aby mírnila dopad, a vztyčili skokanskou věž. Zdroj [20] Vanuatu Fidži Nauru

 33. 14. Který stát australského svazu je považován za hospodářské srdce Austrálie? Queensland Nový Jižní Wales Victoria

 34. 14. V které části Austrálie se těží nejvíce železné rudy? Victoria Severní teritorium Západní Austrálie

 35. 15. Je pravda, že Havajské ostrovy leží na horké skvrně? Ano Ne

 36. Gratulujeme!

 37. Hry se účastní dva týmy. • Začíná ten tým, který v základním táboře rychleji vyřeší startovací úkol. • Za každou správnou odpověď se postupuje výš. • Pokud tým odpoví špatně, má „stop“ na jedno kolo. • Pokud odpoví špatně oba týmy, „stopka“ se anuluje. • Vyhrává tým, který dříve dosáhne • vrcholu Mauna Kei. Úspěšný výstup  Zpět na úvodní stránku

 38. [1] Gif Hawaian dancer. [on line][cit. 4.4.2009] Dostupné z WWW <http://www.angelfire.com/hi/crafthold/free4.html>. [2] Urban. Wikimedia – photo Mauna Kea10. [On line][cit. 4.4.2009]. Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Mauna_Kea10.jpg?uselang=cs>. Licence> GNU Free Documentation. [3] Ruhrfisch. Wikimedia – Hawai Locator Map. [On line][cit.4.4.2009]. Dostupné z WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hawaii_Locator_Map.PNG>. Licence: GNU Free Documentation. [4] Klip Art ze sady Microsoft Office [5] Bould, G. Wikimedia / photo Karueai at August2005 Health check. [On line].[Cit. 4.4.2009] Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karuwai_at_August_2005_Health_Check.JPG>. [6] Belnad. Wikimedia – Oceania. [On line].[Cit. 4.4.2009.]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oceania.jpg>. [7] Jorgensen, M. Wikimedia – Abeltasman 1903.[On line].[Cit.4.4.2009] Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Abeltasman1903.jpg?uselang=cs>. [8] ArtMechanic. Wikimedia – Captain James Cook.[on line].[Cit.4.4.2009] Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Captainjamescookportrait.jpg>. [9] Mass. Wikimedia – Kosciusco06.[On line][Cit. 4.4.2009]. Dostupné z www. <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kosciuszko06.JPG>. Licence: GNU Free Documentation. [10] Antonov 14. Wikimedia – photo Le lac Eyre dans sa partie meridionalé. [On line][Cit.4.4.2009] Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_lac_Eyre_dans_sa_partie_m%C3%A9ridionale..JPG>. [11] Dilliff. Wikimedia – Koala climbing the tree. [On line][Cit. 4.4.2009] Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koala_climbing_tree.jpg>. Licence: GNU Free Documentation. [12] Maksim. Wikimedia – photo Platypus. [On line][Cit. 4.4.2009] Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Platypus.jpg>. Licence: GNU Free Documentation. [13] Leonard G. Wikimedia – Uluru Clip3Art1941,[On line][Cit.4.4.2009 Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:UluruClip3ArtC1941.jpg>. [14] Sorensen, B. Wikimedia – photo Ahu Akivi.[On line][Cit. 4.4.2009] Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AhuAkivi.jpg>. Licence: GNU Free Documentation. [15] Solipsist. Wikimedia – Artesian Well. [On line][cit.5.4.2009] Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Artesian_Well.png>. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0. [16] Good Kitty. Wikimedia – photo Cyclon Larry 2006. [On line][cit. 5.4.2009] Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyclone_Larry_2006.jpg>. [17] Pibwl. Wikimedia – VT-6TBDs. [On line][cit.5.4.2009]Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VT-6TBDs.jpg>. [18] Loveless. Wikimedia – Pearl Harbor aeriall. [On line][cit.5.4.2009] Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pearl_Harbor_aerial.jpg>. [19] Grondin. Wikimedia – Haka 2006. [On line][cit.5.4.2009] Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haka_2006.jpg>. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0. [20]Wikipedia otevřená encyklopedie – Bungee Jumping.[On line][cit,5.4.2009] Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Bungee_jumping>. Licence: GNU Free Documentation. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Hra Úvod