r za g ng r grup ba kan elektrik piyasas dairesi ba kanl rgungor@epdk org tr n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rıza GÜNGÖR Grup Başkanı Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı rgungor@epdk.org.tr PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rıza GÜNGÖR Grup Başkanı Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı rgungor@epdk.org.tr

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Rıza GÜNGÖR Grup Başkanı Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı rgungor@epdk.org.tr - PowerPoint PPT Presentation


 • 302 Views
 • Uploaded on

Elektrik Piyasası Mevzuatı Kapsamında, Lisanslı Üretim Tesislerinin Devri. Rıza GÜNGÖR Grup Başkanı Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı rgungor@epdk.org.tr. 12-14 MAYIS 2010 / İSTANBUL.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rıza GÜNGÖR Grup Başkanı Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı rgungor@epdk.org.tr' - shamara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
r za g ng r grup ba kan elektrik piyasas dairesi ba kanl rgungor@epdk org tr

Elektrik Piyasası Mevzuatı Kapsamında, Lisanslı Üretim Tesislerinin Devri

Rıza GÜNGÖRGrup Başkanı Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığırgungor@epdk.org.tr

12-14 MAYIS 2010 / İSTANBUL

slide2

“Elektrik piyasası mevzuatı kapsamında, lisanslı üretim tesislerinin devri ve yeniden lisanlandırılması”konulu bu sunumda;

 • Kurulu ve üretim faaliyeti sürdürülmekte olan bir elektrik üretim tesisinin başka bir tüzel kişiye devredilmesi,
 • Devir alan tüzel kişiye lisans verilmesi,
 • Devir eden tüzel kişinin lisansının sona erdirilmesi

hususlarında elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve onaylar ile yapılması gereken iş ve işlemler anlatılacaktır.

KAPSAM - 1

slide3
KAPSAM - 2

Henüz yatırımı tamamlanarak işletmeye alınmamış veya yatırımına başlanmamış bir elektrik üretim tesisine ilişkin olarak; lisans sahibi ya da lisans başvurusunda bulunmuş bir tüzel kişinin, söz konusu lisans veya lisans başvurusu kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, bu tüzel kişinin bölünmesi yoluyla oluşacak veya bu tüzel kişi ileaynı ortaklık yapısı ile kurulacak bir başka tüzel kişiye devretmesi

hususlarında elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve onaylar ile yapılması gereken iş ve işlemler bu sunumun kapsamında değildir.

3

slide4
MEVZUAT - 1

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun “Kurul çalışmaları ve toplantıları, Kurul onayları, yıllık rapor ve denetim” başlıklı 8. maddesi:

Bir tüzel kişinin, lisansı kapsamındaki bir üretim tesisini piyasada faaliyet gösterecek başka bir tüzel kişiye devredilebilmesi için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu’nun onayını alması gerektiğini ve bu onayın alınmasına dair usul ve esasların yönetmelikle belirleneceğini hüküm altına almıştır.

4

slide5
MEVZUAT - 2

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisansların sona ermesi” başlıklı 15. Maddesinin 6. fıkrası:

“Lisans sahibi bir tüzel kişi lisansı kapsamındaki üretim tesisini, Kurul onayı almak kaydıyla satış, devir veya diğer bir düzenleme ile lisans kapsamındaki faaliyete devam etmek isteyen bir diğer tüzel kişiye devredebilir. Bu suretle üretim tesisini devralacak tüzel kişinin, devir işlemi gerçekleşmeden önce Kurumdan lisans alması zorunludur. Üretim tesisini devralan tüzel kişinin lisansı, devir işlemlerinin tamamlanması ve eski lisansın sona ermesi ile yürürlüğe girer.”

hükmünü amirdir.

5

slide6
MEVZUAT - 3
 • Buna göre:
  • Lisans sahibi bir tüzel kişi, lisansı kapsamındaki üretim tesisini, lisans alarak piyasada faaliyete devam etmek isteyen diğer bir tüzel kişiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun onayını almak suretiyle devredebilir.
  • Devir işlemi tesisin satışı, kiralanması veya diğer bir düzenleme suretiyle yapılabilir.
  • Devir işlemi gerçekleşmeden önce, devir alacak tüzel kişinin lisans alması zorunludur.
  • Devir alan tüzel kişinin lisansının yürürlüğe girmesi ve devredenin lisansının sona ermesi, üretim tesisinin devir tarihi ile eşzamanlı olarak yapılır.

6

slide7
İŞLEM BASAMAKLARI - 1

1- Üretim Tesisinin Devri İçin Kuruma Başvurulması:

Lisans sahibi tüzel kişi, devir işlemine konu üretim tesisinin devredilmesine Kurul onayı verilmesi talebiyle yazılı olarak Kuruma başvurur.

Başvuru yazısının ekinde; üretim tesisinin devir edilmek istendiğine ve devir alınmak istendiğine ilişkin alınmış olan yönetim kurulu kararlarının noter onaylı suretleri ve devir almak isteyen tüzel kişiye ait şirket bilgileri (Ticaret Sicili Gazetesi, gerçek kişi ortaklara varana kadar tüzel kişinin doğrudan ve dolaylı ortaklık yapısına ilişkin belgeler, v.b.) yer alır.

7

slide8
İŞLEM BASAMAKLARI - 2

A – Devretmek İsteyenin Yönetim Kurulu Kararı (*)

…/…/….. tarihinde ……….’ de toplanan yönetim kurulumuz,aktifimizde kayıtlı olan,.../…/….. tarihli ve …./…-…/…. numaralı otoprodüktör/üretim lisansına konu …….…….yakıtlı, ….MWm/….MWe kurulu gücündeki ………… (kojenerasyon) tesisimizi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından gerekli onayın verilmesi kaydı ile, satış/kiralanmak suretiyle …..……… Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye devredilmesine karar vermiştir.

(*) Örnek olarak düzenlenmiştir. Basılı form değildir.

8

slide9
İŞLEM BASAMAKLARI - 3

B – Devir Almak İsteyenin Yönetim Kurulu Kararı (*)

…/…/….. tarihinde ……….’ de toplanan yönetim kurulumuz,……….Enerji Üretimi A.Ş.’ninmülkiyetindeolan,…….…….yakıtlı, ….MWm/….MWe kurulu gücündeki ………… (kojenerasyon) tesisini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından gerekli onayın verilmesi kaydı ile, satın almak/kiralamak suretiyle devir alınarak, otoprodüktör/üretim lisansı kapsamında faaliyet gösterilmesine karar vermiştir.

(*) Örnek olarak düzenlenmiştir. Basılı form değildir.

9

slide10
İŞLEM BASAMAKLARI - 4

2- Tesis Devri Talebinin Kurula Sunulması:

Tesis devri talebi; devir almak isteyen tüzel kişinin, talep ettiği lisans kapsamında, söz konusu tesiste faaliyet göstermesinin elektrik piyasası yapısına uygun olup olmadığı hususu incelenip değerlendirilerek, Kurul gündemde görüşülmek üzere, tesis devrine onay verilmesi veya talebin reddedilmesi mütalaasıyla Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan müzekkere ile Başkanlık Makamına sunulur.

10

slide11
İŞLEM BASAMAKLARI - 5
 • 3- Tesis Devrine Onay Verilmesi:
 • Üretim tesisinin devredilmesine Kurul tarafından onay verilmesi halinde;
 • Üretim tesisinin devredilmesine onay verildiği,
 • Devir alacak tüzel kişinin Kurumumuza lisans başvurusunda bulunması gerektiği,
 • Fiili devir işleminin, devir alacak tüzel kişinin söz konusu üretim tesisi için lisans alması ile gerçekleşeceği,
 • hususları lisans sahibine yazılı olarak bildirilir.

11

slide12
İŞLEM BASAMAKLARI - 6

4- Üretim tesisini devir alacak tüzel kişi Kuruma lisans başvurusunda bulunur.

Başvurunun türüne göre (üretim/otoprodüktör), lisans başvuru dosyasında, Kurumun internet sayfasında belirtilen “Lisans başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler” yer alır.

12

slide13
İŞLEM BASAMAKLARI - 7

5- Lisans başvurusuyla ilgili olarak, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin tesis edilmesi ve başvurunun incelenip-değerlendirilmesini takiben; üretim tesisini devir alacak tüzel kişiye lisans verilmesinin elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, lisans verilmesinin uygun bulunması hakkında Kurul kararı alınması hususu müzekkere ile Başkanlık Makamına sunulur.

13

slide14
İŞLEM BASAMAKLARI - 8

6- Tesisi devralacak tüzel kişiye lisans verilmesinin Kurul tarafından uygun bulunması halinde; uygun bulmakararı çerçevesinde yerine getirilmesi gereken yükümlülükler başvuru sahibine bildirilir.

Diğer yükümlülüklerin yanında, devreden – devir alacak tüzel kişiler arasında yapılacak "Devir Sözleşmesi/Protokolü”nünde Kuruma sunulması istenir.

14

slide15
İŞLEM BASAMAKLARI - 9

Devir Sözleşmesi/Protokolü’nde; tarafların hak ve yükümlülükleri yanında, tesisin devir edilmesinin öngörüldüğü tarih de belirlenir.

Bu tarih belirlenirken; Kurum tarafından lisans verilmesi işlemlerinin tamamlanması, ilgili dağıtım Şirketi ve iletim şirketi (PMUM) nezdinde yürütülecek işlemler için gerekli olan süreler dikkate alınır.

Bu tarih, yükümlülüklerin yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma sunulduğu tarihten en az 4-5 hafta sonrası olarak belirlenmelidir.

Ayrıca belirlenen tarihte üretim tesisinin sayaçlarını okuyarak endeks protokollerini tutacak dağıtım/iletim Şirketinin mutabakatı da alınmalıdır.

15

slide16
İŞLEM BASAMAKLARI - 10

7-Devir alacak tüzel kişiye bildirilen yükümlülüklerin yerine getirildiğine ilişkin belgelerin Kuruma sunulmasından sonra, söz konusu tüzel kişiye lisans verilmesi ve devreden tüzel kişinin lisansının sona erdirilmesi hakkında Kurul kararı alınmasına ilişkin müzekkere Başkanlık Makamına sunulur.

8- Tesisi devralacak tüzel kişiye, Kuruma sunulan "Devir Sözleşmesi/Protokolü” nde belirtilen tarihte yürürlüğe girecek şekilde lisans verilir.

9- Aynı Kurul kararında, lisansın yürürlüğe girdiği tarihte, eş zamanlı olarak devreden tüzel kişinin lisansının sona ereceği hüküm altına alınır.

16

slide17
İŞLEM BASAMAKLARI - 11

10-Belirlenen tarihte yürürlüğe girmek üzere, devir alana lisans verildiği ve devir edenin lisansın sonlandırıldığı hususu; devir alan ve devir eden tüzel kişiler ile iletim ve ilgili dağıtım şirketine yazılı olarak bildirilir.

11-Devreden tüzel kişiden, lisansının sonlandırıldığı tarihten sonra ivedilikle lisansın aslının Kuruma teslim edilmesi istenir.

12- Lisansa derç edilen yürürlük tarihinde, üretim tesisinin sayacını okumakla görevli Şirket yetkilileri tarafından tutulacak “İlk endeks / son endeks protokolü” ile üretim tesisinde yeni lisans kapsamında piyasa faaliyetine devam edilir.

17