slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Olje. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Olje.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Olje. - PowerPoint PPT Presentation


 • 411 Views
 • Uploaded on

Olje. Kap. 5.1: Organisk materiale blir til fossile brensler. . Film om oljen sin historie i Norge. http://www.youtube.com/watch?v=P-FMmsAehNc&list= PLFC8D65934E079B5D. Hva er fossile brennstoff?. Energikilder som stammer fra organismer som levde for millioner av år siden.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Olje.' - shaman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Olje.

Kap. 5.1: Organisk materiale blir til fossile brensler.

film om oljen sin historie i norge
Film om oljen sin historie i Norge

http://www.youtube.com/watch?v=P-FMmsAehNc&list=PLFC8D65934E079B5D

hva er fossile brennstoff
Hva er fossile brennstoff?
 • Energikilder som stammer fra organismer som levde for millioner av år siden.
 • Solenergien ble lagret som kjemiske forbindelser i organismene da de døde, og det er denne oppsamlede solenergien vi bruker når vi brenne olje, kull eller gass.
 • 65% av verdens strømproduksjon lages ved å forbrenne olje, kull og gass.
hvordan blir olje til
Hvordan blir olje til?
 • Olje dannes hele tiden, men prosessen kan ta mange titalls millioner år.
 • Olje stammer fra planter og dyr som lever i havet.
 • Når disse organismene dør, vil vi vanligvis råtne opp, men i enkelte havområder med lite tilførsel av oksygen, kan de bli bevart i slam og leire.
 • Dette skjedde på norsk sokkel i slutten av juratiden, for ca. 150 millioner år siden.
slide5

Lagene av organisk materiale, slam, sand og leire blir begravd dypere og dypere, og blir etter hvert omdannet til leirstein.

 • Leirstein som inneholder organisk materiale blir kalt kildebergart.
 • Temperaturen i kildebergarten øker med ca 30 0C pr km, og trykket øker.
 • Varmen og trykket fører til at det blir dannet olje og gass i porene innimellom de sammenpressede sand- og leirkornene.
slide6

Olje og gass er lettere enn vann, og vil flyte opp gjennom vannholdige bergarter. Disse bergartene kalles reservoarbergarter.

 • Mye av oljen og gassen vil lekke til overflaten, men på noen steder fanges de av et tett lag i reservoarbergarten. Et slikt lag kalles takbergart eller forseglingsbergart.
 • Den mest vanlige takbergarten er leirstein.
 • Hvis det finnes kilde-, reservoar- og takbergart er forutsetningene til stede for at det kan være olje- g gassansamlinger.
kull har v rt skog
Kull har vært skog.
 • Kull ble dannet fra planterester på land i områder hvor det var enorme skoger for opptil 300 millioner år siden.
 • I noen områder ble ikke trærne brutt ned fullstendig, men omdannet til torv.
 • Gradvis ble det dannet tykke lag med torv som ble begravd dypere og dypere, og sakte omdannet til kull.
slide8

Prosessen ligner veldig på hvordan råolje ble dannet, men den store forskjellen er at prosessen startet på land, ikke i havet.

 • Det trengs gode vekstforhold til i områder hvor det er blitt dannet kull. For å få et 5 m tykt lag med kull, trengs et 50 m tykt lag med torv. For å danne så mye torv, må det ha vært skog i området i minst 40 000 år.
 • Norge har store kullgruver på Svalbard, her var det nesten tropiske temperaturer for millioner av år siden.
hva skjer kjemisk n r planter og dyr blir omdannet til olje gass og kull
Hva skjer kjemisk når planter og dyr blir omdannet til olje, gass og kull?
 • Alle organismer er i hovedsak satt sammen av: proteiner, karbohydrater, vann, fett og arvestoffer.
 • Disse molekylene er igjen satt sammen av karbon, hydrogen, oksygen, nitrogen og svovel.
 • Inne i kildebergarten omdannes det organiske materialet til kerogen.
 • Etter å bli utsatt for trykk og varme over lengre tid, spaltes det og skiller ut hydrokarboner.
 • Olje, kull og gass består hovedsakelig av hydrokarboner.
hvordan vet vi hvor det er olje og gass
Hvordan vet vi hvor det er olje og gass?
 • Først kartlegger man de ulike lagene i havbunnen ved å tolke lydbølger sendt fra skip.
 • Slike undersøkelser kalles seismiske undersøkelser.
 • På grunn av at de ulike lagene reflekterer trykkbølgene ulikt, og ved å analysere ”ekkoet” fra dypet kan man finne ”oljefeller”.
 • Når man har funnet områder som er verdt å undersøke videre, starter man prøveboringer.
 • Deretter analyserer man nye målinger og borekjerneprøver, og man sammenligner data.
 • Så kan geologene komme med forslag om steder de tror det kan gjøres verdifulle funn og starte en utvinning.